Постановление суда № 61293382, 07.09.2016, Хозяйственный суд Днепропетровской области

Дата принятия
07.09.2016
Номер дела
904/5670/16
Номер документа
61293382
Форма судопроизводства
Хозяйственное
Государственный герб Украины

ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД

ДНІПРОПЕТРОВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

УХВАЛА

07.09.16р. Справа № 904/5670/16

За позовом Товариства з обмеженою відповідальністю "Дніпропетровськгаз збут", м. Дніпропетровськ

до Приватного підприємства "Енергополь", м. Кривий Ріг Дніпропетровської області

про стягнення 14 364,68 грн

Суддя Воронько В.Д.

Представники:

від позивача:головний юрисконсульт ОСОБА_1, довіреність від 01.09.2016;

від відповідача: не з'явився.

СУТЬ СПОРУ:

Товариство з обмеженою відповідальністю "Дніпропетровськгаз збут" (позивач) звернулось до господарського суду Дніпропетровської області з позовом до Приватного підприємства "Енергополь" (відповідач), у якому заявив вимоги про стягнення 13691,10 грн боргу за поставлений у квітні-травні 2016 року газ та 50,94 грн 3% річних, 611,48 грн пені, 11,16 грн інфляційних нарахувань на суму боргу, нарахованих позивачем з посиланням на неналежне виконання відповідачем умов договору на постачання природного газу № 11410UР4ТКР016, укладеного між сторонами 01.01.2016.

Відповідач відзив на позов не надав та його представник в судове засідання не прибув, але 26.08.2016 надіслав до суду клопотання, у якому повідомив про повне погашення позовних вимог у сумі 14364,68 грн, надавши при цьому належним чином засвідчену копію платіжного доручення № 416 від 03.08.2016. Крім того просив суд розглядати справу за відсутності його представника.

З урахуванням обставин справи, наявних у ній доказів та вищезгаданого клопотання відповідача, керуючись ст.ст.43,22,32-34,36,43 та 75 ГПК України, суд вважає за можливе здійснити розгляд справи за відсутності представника відповідача, - на підставі наявних у ній доказів.

Дослідивши матеріали справи, зокрема заяву позивача про припинення провадження у справі, суд, враховуючи обставини справи та подані матеріали, -

ВСТАНОВИВ:

01 січня 2016 року між ТОВ "Дніпропетровськгаз збут" (далі - позивач, постачальник) та Приватним підприємством "Енергополь" (далі - відповідач, споживач) було укладено договір № 11410UР4ТКР016 на постачання природного газу (далі - договір), за умовами якого постачальник зобов'язується передати у власність споживача у 2016 році природний газ (далі - газ), а споживач зобов'язується прийняти та оплатити вартість газу у розмірах, строки та порядку, що визначені цим договором.

Пунктами 4.1., 4.2., 4.2.1, 4.2.3 договору сторони передбачили, що розрахунковий період за договором становить один календарний місяць - з 7.00 години першого дня місяця до 07.00 години першого дня наступного місяця включно. Оплата газу здійснюється споживачем шляхом перерахування грошових коштів в наступному порядку: 100% місячної вартості запланованого обсягу газу сплачується до 25 числа місяця, що передує місяцю постачання. Остаточний розрахунок по оплаті місячної вартості газу здійснюється до 10 числа місяця, наступного за місяцем постачання газу.

Відповідно до п. 6.2.1. договору у разі порушення Споживачем строків оплати, передбачених розділом 4 договору, із споживача стягується пеня в розмірі подвійної облікової ставки НБУ, що діяла в період, за який сплачується пеня, від суми простроченого платежу за кожен день прострочення платежу.

На виконання умов договору позивачем поставлено відповідачу згідно актів приймання-передачі природного газу у квітні, травні 2016 року 7,165 тис. м. куб. природного газу. Відповідач мав сплатити на користь позивача 17 802,54 грн вартості спожитого газу.

В порушення умов договору відповідач здійснював часткову оплату за спожитий газ, внаслідок чого заборгованість останнього перед позивачем за договором станом на 30.06.2016 становила 13 691,10 грн.

Наявна заборгованість і стала причиною звернення позивача до суду з цим позовом, предметом якого є стягнення 13691,10 грн боргу за поставлений у квітні-травні 2016 року газ, 50,94 грн 3% річних, 611,48 грн пені, нарахованих за період з 11.05.2016 по 30.06.2016 та 11,16 грн інфляційних нарахувань на суму боргу, нарахованих за зобов'язаннями квітня 2016 року за період з 11.05.2016 по 10.06.2016.

Клопотанням відповідач повідомив, що ним повністю погашено борг та нараховані на нього штрафні санкції, що підтверджується платіжним дорученням № 416 від 03.08.2016 на загальну суму 14364,68 грн.

Позивач також заявою від 07.09.2016 повідомив про повне погашення відповідачем заявлених до стягнення сум.

З огляду на що зобов'язання щодо погашення відповідачем заборгованості за договором припинилося, тому відповідно предмет спору у цій справі відсутній.

Згідно п.11 ч.1 ст.80 Господарського процесуального кодексу України господарський суд припиняє провадження у справі, якщо відсутній предмет спору.

Аналогічна правова позиція викладена у п. 4.4 постанови Пленуму Вищого господарського суду України № 18 від 26.12.2011 "Про деякі питання практики застосування Господарського процесуального кодексу України судами першої інстанції", де зазначено, що господарський суд припиняє провадження у справі у зв'язку з відсутністю предмета спору (пункт 1-1 частини першої статті 80 ГПК), зокрема у випадку припинення існування предмету спору (наприклад, сплата суми боргу, знищення спірного майна, скасування оспорюваного акту державного чи іншого органу тощо), якщо між сторонами у зв'язку з цим не залишилося неврегульованих питань. Припинення провадження у справі на підставі зазначеної норми ГПК можливе в разі, коли предмет спору існував на момент виникнення останнього та припинив існування в процесі розгляду справи.

Таким чином, провадження у справі слід припинити на підставі п.11 ч.1 ст.80 Господарського процесуального кодексу України, оскільки заборгованість за договором на постачання природного газу сплачена у повному обсязі відповідачем після звернення позивача з позовом до суду.

Відповідно до вимог ст. 49 ГПК України, витрати по сплаті судового збору покладаються на відповідача у сумі 1378,00 грн, як на сторону, з вини якої виник спір.

Керуючись ст.ст.44, 49, п.11 ч.1 ст.80, ст.86 Господарського процесуального кодексу України, господарський суд

УХВАЛИВ:

1. Провадження у справі за позовом Товариства з обмеженою відповідальністю "Дніпропетровськгаз збут" до Приватного підприємства "Енергополь" про стягнення 14 364,68 грн припинити.

2. Стягнути з Приватного підприємства "Енергополь", Дніпропетровська область, м. Кривий Ріг. вул. Старовокзальна (Урицького), 56-А, код 30169173 на користь Товариства з обмеженою відповідальністю "Дніпропетровськгаз збут", м. Дніпро, вул. Шевченка, 2, код 39572642 витрати по сплаті судового збору в сумі 1378,00 грн, видати позивачу наказ.

Суддя ОСОБА_2

Предыдущий документ : 61293379
Следующий документ : 61293383