Постановление суда № 60006612, 23.08.2016, Соломенский районный суд города Киева

Дата принятия
23.08.2016
Номер дела
760/10223/16-к
Номер документа
60006612
Форма судопроизводства
Уголовное
Государственный герб Украины

Справа №1- кс/760/11489/16

760/10223/16-к

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

23 серпня 2016 року слідчий суддя Солом'янського районного суду міста Києва Кізюн Л.І., при секретарі Слепусі О.П., за участю прокурора Северина К.М., розглянувши у судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання сторони кримінального провадження прокурора Київської місцевої прокуратури №9 Северина К.М., про тимчасовий доступ до речей і документів в рамках досудового розслідування внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12014100090006561 від 01.08.2014 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 191, ч.2 ст.364 КК України, -

в с т а н о в и в:

До слідчого судді Солом'янського районного суду м. Києва надійшло клопотання прокурора Київської місцевої прокуратури №9 Северина К.М. про надання тимчасового доступу до документів, що містять банківську таємницю, з можливістю їх вилучення, які перебувають у володінні ПАТ «КБ «Преміум» (код МФО 339555) стосовно клієнта ТОВ «Київкапіталбуд» (код ЄДРПОУ 37142671), щодо виписки про рух коштів по рахунку №26000010109882 за період з 17.06.2011 року до дати закриття рахунку із зазначенням призначення платежу, контрагентів (повної назви та коду ЄДРПОУ), дати та точного часу перерахунку коштів за період з 17.06.2011 року до дати закриття рахунку, на папері та у електронному вигляді.

Також, прокурор просив проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться документи, оскільки наявні достатні підстави вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення документів.

Суд визнав за можливе провести розгляд даного клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться документи, оскільки прокурором було доведено наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів.

Відповідно до ст. 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів не здійснювалось.

Прокурор клопотання підтримав та просив його задовольнити.

Відповідно до ч. 1 ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Пунктом 5, 6 частини 2 ст. 131 КПК України передбачені такі види заходів забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ до речей і документів і тимчасове вилучення майна.

Згідно ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв'язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв'язку, без їх вилучення.

З матеріалів клопотання вбачається, що слідчим відділом Солом'янського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні за №12014100090006561, по факту вчинення ТОВ «Київкапіталбуд» (код ЄДРПОУ 37142671) кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 191, ч.2 ст.364 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що Державною фінансовою інспекцією України було проведено ревізію фінансово - господарської діяльності Державної установи «Національний інститут хірургії та трансплантології імені О.О.Шалімова НАМН України» за період 01.01.2011 по 01.03.2014, за результатами якої складено акт №04-21/14 від 10.06.2014.

Відповідно до даного акту ревізії зазначено, що Інститутом за результатами проведених державних закупівель було укладено з ТОВ «Ладобуд» договір від 17.06.2011 №2-К на виконання робіт з капітального ремонту фасаду та вхідної групи Державної установи «Національний інститут хірургії та трансплантології імені О.О.Шалімова НАМН України» з заміною покрівлі за адресою: 03680, м. Київ, вул. Героїв Севастополя, 30 (далі договір №2-К).

Так, під час проведеної ревізії шляхом співставлення вартості товарно- матеріальних цінностей, використаних та включених субпідрядними організаціями ТОВ «Київкапіталбуд», ТОВ «АСТконтролс» та ПП «Рокада» в акти виконаних робіт №КБ-2в у порівнянні з вартісними показниками матеріалів, які включались ТОВ «Ладобуд» до актів виконаних робіт №КБ-2в для оплати Інституту, з врахуванням вартості витрат ТОВ «Ладобуд» на придбання товарно - матеріальних цінностей, встановлено розбіжність на загальну суму 1 010 552,34 грн.

Таким чином, ТОВ «Ладобуд» в порушення п.3.1.1, 3.1.9, 3.1.10.7, 3.1.10.8,3.1.10.9, 3.3.1 та 3.3.9 ДБН Д.1.1-1-2000 в акти виконаних робіт №КБ-2в за вересень 2011 року б/н на суму 6 273 240,0 грн., листопад 2011 року б/н на суму 6 186 451,07 грн., грудень 2011 року б/н на суму 377 814,2 грн., грудень 2011 року б/н на суму 160138,92 грн. та грудень 2011 року б/н на суму 3 010,74 грн.завищено вартість прямих витрат (товарно-матеріальних цінностей), фактично понесених фактичними виконавцями робіт - субпідрядними організаціями ТОВ «Київкапіталбуд», ТОВ «АСТконтролс» та ПП «Рокада», що призвели до завищення вартості виконаних робіт на суму 1 010 552,34 грн.

Також, досудовим розслідуванням встановлено, що відповідно до відомостей ДПІ у Солом'янському районі ГУ ДФС у місті Києві, ТОВ «Київкапіталбуд» (код ЄДРПОУ 37142671) відкрито рахунок №26000010109882 у ПАТ «КБ «Преміум» (код МФО 339555).

Враховуючи те, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та можуть бути доказами у кримінальному провадженні, прокурор просить надати тимчасовий доступ до речей і документів стосовно відкриття та використання розрахункових рахунків, а також вилучити речі і документів, які перебувають у володінні ПАТ «КБ «Преміум» (код МФО 339555) та становлять банківську таємницю.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч.6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, відносяться відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Згідно ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» банківською таємницею є інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку. Зокрема, банківською таємницею є відомості про банківські рахунки клієнтів, операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди.

Відповідно до статті 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо юридичних і фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками з письмового дозволу власника такої інформації або за рішенням суду.

Згідно ч. 7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Заслухавши пояснення прокурора, перевіривши надані матеріали клопотання, дослідивши докази по даних матеріалах, слідчий суддя приходить до висновку про необхідність часткового задоволення клопотання прокурора про тимчасовий доступ до документів, які містять інформацію про рух грошових коштів по зазначеному рахунку, оскільки вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація, має суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні. Крім того, прокурором було доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

Разом з тим, слідчий суддя не вбачає підстав для надання прокурору дозволу на здійснення вилучення зазначених у клопотанні документів, оскільки ним не було доведено наявність достатніх підстав вважати, що таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів у вищезазначеному провадженні.

Крім того, слідчий суддя вважає за необхідне надати тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ПАТ «КБ «Преміум» (код МФО 339555) по день винесення ухвали слідчим суддею.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 159-164, 166, 309, 369-372 КПК України, суд -

у х в а л и в:

Клопотання - задовольнити частково.

Надати прокурору Київської місцевої прокуратури №9 Северину Костянтину Миколайовичу, слідчому СВ Соломянського УП ГУ Національної поліції в м. Києві Боголюб Маряні Василівні тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні ПАТ «КБ «Преміум» (код МФО 339555), та містять інформацію щодо руху грошових коштів по рахунку №26000010109882, відкритому ТОВ «Київкапіталбуд» (код ЄДРПОУ 37142671), із зазначення призначення платежу, контрагентів (повної назви та коду ЄДРПОУ), дати та точного часу перерахунку коштів, за період з 17.06.2011 року по 23.08.2016 року, з можливістю ознайомитися з ними та зробити їх копії.

В іншій частині клопотання - відмовити.

Ухвала діє протягом одного місяця з дня її постановлення.

Відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Л.І. Кізюн

Часті запитання

Який тип судового документу № 60006612 ?

Документ № 60006612 це Ухвала суду

Яка дата ухвалення судового документу № 60006612 ?

Дата ухвалення - 23.08.2016

Яка форма судочинства по судовому документу № 60006612 ?

Форма судочинства - Уголовное

Я не впевнений, що мені підходить повний доступ до системи YouControl. Які є варіанти?

Ми зацікавлені в тому, щоб ви були максимально задоволені нашими інструментами. Для того, щоб упевнитись в цінності і потребі системи YouControl саме для вас - замовляйте безкоштовну демонстрацію продукту. Також можна придбати доступ на 1 добу за 680 гривень.
Детальна інформація про ліцензії та тарифні плани.

В якому cуді було засідання по документу № 60006612 ?

У чому перевага платних тарифів?

У платних тарифах ви отримуєте іформацію зі 180 джерел даних, у той час як у безкоштовному - з 22. Також у платних тарифах доступно більше розділів даних та аналітичні інструменти миттєвої оцінки компаній, ФОП, та фізосіб.
Детальніше про різницю в доступах на сторінці тарифів.

Сведения о судебном решении № 60006612, Соломенский районный суд города Киева

Судебное решение № 60006612, Соломенский районный суд города Киева было принято 23.08.2016. Форма судопроизводства - Уголовное, форма решения – Постановление суда. На этой странице вы сможете найти необходимые сведения об этом судебном решении. Мы предлагаем удобный и быстрый доступ к текущим судебным решениям, чтобы вы могли быть в курсе последних судебных прецедентов. Наша база данных содержит полный спектр необходимой информации, позволяя вам быстро находить необходимые сведения.

Судебное решение № 60006612 относится к делу № 760/10223/16-к

то решение относится к делу № 760/10223/16-к. Компании, указанные в тексте настоящего судебного документа:


Наша платформа позволяет поиск по разным критериям, таким как регион или название суда. Также в личном кабинете есть возможность подробной настройки, что существенно ускоряет процесс поиска информации. Это позволяет продуктивно экономить ваше время при получении необходимой информации из реестра судебных решений и других официальных источников.

Предыдущий документ : 60006608
Следующий документ : 60006613