Решение № 57930576, 24.05.2016, Хозяйственный суд города Киева

Дата принятия
24.05.2016
Номер дела
910/5884/16
Номер документа
57930576
Форма судопроизводства
Хозяйственное
Государственный герб Украины

ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД міста КИЄВА 01030, м.Київ, вул.Б.Хмельницького,44-В, тел. (044) 284-18-98, E-mail: inbox@ki.arbitr.gov.uaРІШЕННЯ

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

24.05.2016Справа №910/5884/16

За позовомДочірнього підприємства "Крупозавод Озерянка" до Товариства з обмеженою відповідальністю "АСТОС" простягнення 700 000,00 грн. Суддя Ярмак О.М.

За участю представників:

від позивачаСлівінський О.В. (за довіреністю від 15.01.2016)від відповідачане з'явився

ОБСТАВИНИ СПРАВИ:

Дочірнє підприємство "Крупозавод Озерянка" звернулося до Господарського суду міста Києва з позовом до Товариства з обмеженою відповідальністю "АСТОС" про стягнення 700 000,00 грн. заборгованості за проданий товар.

Ухвалою Господарського суду міста Києва від 01.04.2016 за вказаним позовом порушено провадження у справі № 910/5884/16 та призначено розгляд справи на 26.04.2016.

Ухвалою від 26.04.2016 відкладено розгляд справи на 24.05.2016 за клопотанням відповідача.

В судове засідання 24.05.2016 відповідач в судове засідання уповноваженого представника не направив, про причини неявки суд не повідомив, відзив на позов та інші документи на підтвердження своєї правової позиції не подав, позовні вимоги не спростував, хоча про дату, час та місце розгляду справи повідомлявся належним чином, що підтверджується конвертом повернення поштового відправлення з підстав закінчення встановленого строку зберігання.

Оскільки відповідач вважається таким, що повідомлений про час та місце судового розгляду належним чином, відзив на позовну заяву і витребувані господарським судом документи не подав, з метою уникнення порушення процесуальних строків розгляду спору, суд вважає за можливе розглянути справу по суті за наявними в ній матеріалами в порядку ст. 75 Господарського процесуального кодексу України.

Представник позивача в судовому засіданні надав додаткові документи до матеріалів справи, підтримав та обґрунтував позовні вимоги, просив задовольнити позов в повному обсязі.

В судовому засіданні судом оголошено вступну та резолютивну частини рішення.

Дослідивши матеріали справи, оглянувши оригінали копій документів, що знаходяться в матеріалах справи, заслухавши пояснення представника, всебічно і повно з'ясувавши всі фактичні дані, на яких ґрунтується позов, об'єктивно оцінивши докази, які мають значення для розгляду справи і вирішення спору по суті, суд

ВСТАНОВИВ:

В ході здійснення господарської діяльності та на виконання усних домовленостей протягом на підставі виставленого рахунка-фактури № СФ-0000047 від 02.12.2015 на суму 1 380 000,00 грн Дочірнє підприємство "Крупозавод Озерянка" здійснило на користь відповідача оплату зерна гречихи сирої в загальній сумі 700 000,00 грн, що підтверджується платіжними дорученнями № 3832 від 02.12.2015 на суму 540 000,00 грн та № 3651 від 02.12.2015 на суму 160 000,00 грн.

Проте, в порушення указаних домовленостей відповідач не передав оплачений позивачем товар, за визначеним сторонами місцем завантаження зерна відповідача та його майна позивачем виявлено позивачем не було, що підтверджується подорожніми листами вантажного автомобіля та актом простою автотранспорту.

У березні 2016 Дочірнє підприємство "Крупозавод Озерянка" звернулося до Товариства з обмеженою відповідальністю "АСТОС" з вимогою передати оплачений товар протягом семи днів з дня пред'явлення вимоги або повернути у той же строк сплачені ними кошти.

Проте, відповідач на вимогу позивача не відреагував, товар до цього часу замовнику не поставив, гроші не повернув, у зв'язку з чим у нього утворилася заборгованість у розмірі 700 000,00 грн. перед Дочірнім підприємством "Крупозавод Озерянка", із позовом про стягнення якої з відповідача останнє звернулося до суду.

Оцінюючи подані сторонами докази за своїм внутрішнім переконанням, що ґрунтується на всебічному, повному і об'єктивному розгляді в судовому засіданні всіх обставин справи в їх сукупності, та враховуючи, що кожна сторона повинна довести ті обставини, на які вона посилається як на підставу своїх вимог і заперечень, суд вважає, що позовні вимоги підлягають задоволенню, з огляду на таке.

Згідно зі ст. 173 Господарського кодексу України (далі - ГК України), господарським визнається зобов'язання, що виникає між суб'єктом господарювання та іншим учасником (учасниками) відносин у сфері господарювання з підстав, передбачених цим Кодексом, в силу якого один суб'єкт (зобов'язана сторона, у тому числі боржник) зобов'язаний вчинити певну дію господарського чи управлінсько-господарського характеру на користь іншого суб'єкта (виконати роботу, передати майно, сплатити гроші, надати інформацію тощо), або утриматися від певних дій, а інший суб'єкт (управнена сторона, у тому числі кредитор) має право вимагати від зобов'язаної сторони виконання її обов'язку.

Відповідно до ст. 174 ГК України, господарські зобов'язання можуть виникати: з господарського договору та інших угод, передбачених законом, а також з угод, не передбачених законом, але таких, які йому не суперечать

Майново-господарськими визнаються цивільно-правові зобов'язання, що виникають між учасниками господарських відносин при здійсненні господарської діяльності, в силу яких зобов'язана сторона повинна вчинити певну господарську дію на користь другої сторони або утриматися від певної дії, а управнена сторона має право вимагати від зобов'язаної сторони виконання її обов'язку. Майнові зобов'язання, які виникають між учасниками господарських відносин, регулюються Цивільним кодексом України з урахуванням особливостей, передбачених цим Кодексом.

Якщо майново-господарське зобов'язання виникає між суб'єктами господарювання або між суб'єктами господарювання і негосподарюючими суб'єктами - юридичними особами, зобов'язаною та управненою сторонами зобов'язання є відповідно боржник і кредитор (стаття 175 ГК України).

Відповідно до ч. 1 ст. 179 ГК України, майново-господарські зобов'язання, які виникають між суб'єктами господарювання або між суб'єктами господарювання і негосподарюючими суб'єктами - юридичними особами на підставі господарських договорів, є господарсько-договірними зобов'язаннями.

Господарські договори укладаються за правилами, встановленими Цивільним кодексом України з урахуванням особливостей, передбачених цим Кодексом, іншими нормативно-правовими актами щодо окремих видів договорів (ч. 7 ст. 179 ГК України).

Статтею 181 ГК України визначено, що господарський договір за загальним правилом викладається у формі єдиного документа, підписаного сторонами та скріпленого печатками. Допускається укладення господарських договорів у спрощений спосіб, тобто шляхом обміну листами, факсограмами, телеграмами, телефонограмами тощо, а також шляхом підтвердження прийняття до виконання замовлень, якщо законом не встановлено спеціальні вимоги до форми та порядку укладення даного виду договорів.

Отже, зважаючи на встановлені судом обставини та викладені положення законодавства, суд дійшов висновку, що в силу вимог ст. 181 ГК України, між позивачем та відповідачем було укладено господарський договір у спрощений спосіб.

Суб'єкти господарювання та інші учасники господарських відносин повинні виконувати господарські зобов'язання належним чином відповідно до закону, інших правових актів, договору, а за відсутності конкретних вимог щодо виконання зобов'язання - відповідно до вимог, що у певних умовах звичайно ставляться (ч. 1 ст. 193 ГК України).

Отже, позивач, уклавши із відповідачем господарський договір у спрощений спосіб, мав на меті та зобов'язався отримати та оплатити товар, а відповідач - поставити товар та отримати грошові кошти за нього

Умови договору свідчать про те, що за своєю правовою природою згаданий вище договір є договором поставки.

Відповідно до ч.ч. 1,2 ст. 712 Цивільного кодексу України (далі - ЦК України) за договором поставки продавець (постачальник), який здійснює підприємницьку діяльність, зобов'язується передати у встановлений строк (строки) товар у власність покупця для використання його у підприємницькій діяльності або в інших цілях, не пов'язаних з особистим, сімейним, домашнім або іншим подібним використанням, а покупець зобов'язується прийняти товар і сплатити за нього певну грошову суму.

До договору поставки застосовуються загальні положення про купівлю-продаж, якщо інше не встановлено договором, законом або не випливає з характеру відносин сторін.

Враховуючи виникнення зобов'язання сторін, зокрема, на підставі договору купівлі-продажу, до цих правовідносин необхідно застосовувати положення глави 54 Цивільного кодексу України.

В силу вимог ст. 663 ЦК України продавець зобов'язаний передати товар покупцеві у строк, встановлений договором купівлі-продажу, а якщо зміст договору не дає змоги визначити цей строк, - відповідно до положень статті 530 цього Кодексу.

Статтею 629 ЦК України встановлено обов'язковість договору для виконання сторонами.

Відповідно до ч. 1 ст. 530 ЦК України, якщо у зобов'язанні встановлений строк (термін) його виконання, то воно підлягає виконанню у цей строк (термін).

Відповідно до ч. 1 ст. 670 ЦК України, якщо продавець передав покупцеві меншу кількість товару, ніж це встановлено договором купівлі-продажу, покупець має право вимагати передання кількості товару, якої не вистачає, або відмовитись від переданого товару та його оплати, а якщо він оплачений, - вимагати повернення сплаченої за нього грошової суми.

Частиною 2 ст. 692 Цивільного кодексу України передбачено, якщо продавець, який одержав суму попередньої оплати товару, не передав товар у встановлений строк, покупець має право вимагати передання оплаченого товару або повернення суми попередньої оплати.

Зі змісту зазначеної норми права вбачається, що умовою її застосування є неналежне виконання продавцем свого зобов'язання зі своєчасного передання товару покупцю, а у разі настання такої умови покупець має право діяти альтернативно, тобто, або вимагати передання оплаченого товару від продавця, або вимагати повернення суми попередньої оплати.

Можливість обрання певного визначеного варіанта правової поведінки боржника є виключно правом покупця, а не продавця.

Оскільки за своєю правовою природою сплачена позивачем на користь відповідача сума коштів за товар є попередньою оплатою, а докази виконання відповідачем своїх зобов'язань щодо поставки оплаченого товару на суму 700 000,00 грн. або ж повернення сплачених за нього грошових коштів у матеріалах справи відсутні, відповідачем викладені обставини жодним чином не спростовані, вимоги про стягнення з відповідача 700 000,00 грн. є обґрунтованими та такими, що підлягають задоволенню.

Судові витрати позивача по сплаті судового збору відповідно до положень статті 49 Господарського процесуального кодексу України покладаються на відповідача.

На підставі наведеного та керуючись ст.ст. 32-34, 43, 44, 49, 75, 82-85 Господарського процесуального кодексу України, суд

В И Р І Ш И В:

Позов задовольнити повністю.

Стягнути з Товариства з обмеженою відповідальністю "АСТОС" (01001, м. Київ, вул. Михайлівська, 21 Б, ідентифікаційний код 39626210) на користь Дочірнього підприємства "Крупозавод Озерянка" Товариства з обмеженою відповідальністю "ІПС" (12463, Житомирська обл., Житомирський район, с. Озерянка, ідентифікаційний код 31049994) 700 000 (сімсот тисяч) грн. заборгованості та 10 500 (десять тисяч п'ятсот) грн витрат по сплаті судового збору.

Видати наказ відповідно до ст. 116 ГПК України.

Рішення набирає законної сили після закінчення десятиденного строку з дня його підписання, оформленого відповідно до вимог статті 84 Господарського процесуального кодексу України.

Повне рішення складено: 25.05.2016

Суддя О.М. Ярмак

Часті запитання

Який тип судового документу № 57930576 ?

Документ № 57930576 це Рішення

Яка дата ухвалення судового документу № 57930576 ?

Дата ухвалення - 24.05.2016

Яка форма судочинства по судовому документу № 57930576 ?

Форма судочинства - Господарське

В якому cуді було засідання по документу № 57930576 ?

В Хозяйственный суд города Киева
Предыдущий документ : 57930575
Следующий документ : 57930578