Постановление суда № 57839972, 18.05.2016, Хозяйственный суд города Киева

Дата принятия
18.05.2016
Номер дела
910/23094/15
Номер документа
57839972
Форма судопроизводства
Хозяйственное
Компании, указанные в тексте судебного документа
Государственный герб Украины

ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД міста КИЄВА 01030, м.Київ, вул.Б.Хмельницького,44-В, тел. (044) 284-18-98, E-mail: inbox@ki.arbitr.gov.uaУХВАЛА

18.05.2016Справа № 910/23094/15За позовом Державного підприємства "Укркосмос"

до Agardala Trading LTD

про стягнення 1 050 428, 02 дол. США,

Суддя Лиськов М.О.

Представники сторін:

від позивача: Солдатов Є.Г. (дов. № 285/2016 від 17.05.2016)

від відповідача не з'явився

ВСТАНОВИВ:

Державне підприємство "Укркосмос" звернулось до господарського суду міста Києва з позовом до Agardala Trading LTD про стягнення 1 050 428, 02 дол. США, в тому числі 613 200, 00 дол. США основного боргу за Договором № 5 про надання послуг доступу до супутника на супутниковій системі АСТРА від 21.04.2011 р. за період з травня 2012 року по серпень 2013 року, 394 333, 22 дол. США пені, 42 894, 80 дол. США 3 % річних. Крім того, позивач просить відшкодувати йому за рахунок відповідача судові витрати у розмірі сплаченого ним судового збору в сумі 73 080, 00 грн.

Обґрунтовуючи позовні вимоги, позивач вказує на те, що відповідно до укладеного між сторонами Договору № 5 про надання послуг доступу до супутника на супутниковій системі АСТРА від 21.04.2011 р. він надав відповідачу в період з травня 2012 року по серпень 2013 року послуги, про що сторони підписали акти приймання наданих послуг на суму 613 200, 00 дол. США. Оскільки відповідач у визначені Договором строки вказані послуги не оплатив, позивач вирішив звернутись до суду за захистом своїх прав та законних інтересів з даним позовом.

Ухвалою господарського суду міста Києва від 08.09.2015 р. було порушено провадження у справі та призначено її до розгляду на 06.10.2015 р. При цьому, позивача в порядку підготовки справи до розгляду зобов'язано повідомити суд про наявність або відсутність представництв підприємства відповідача на території України.

05.10.2015 р. через відділ діловодства господарського суду міста Києва від позивача надійшли додаткові документи у справі та зокрема довідка про те, що позивач не володіє інформацією про наявність або відсутність представництв підприємства відповідача на території України.

У судове засідання 06.10.2015 представник відповідача не з'явився, про причини неявки суд не повідомив.

Ухвалою суду 06.10.2015 розгляд справи відкладено на 05.04.2016, провадження у справі зупинено.

17.03.2016 від представника позивача надійшло платіжне доручення, щодо оплати за виконання судового доручення за вручення документів у справі №910/23094/15.

У зв'язку із припиненям повноважень щодо здійснення правосуддя у судді Полякової К.В. Відповідно до пункту 2.3.52 Положення про автоматизовану систему документообігу суду призначено повторний автоматичний розподіл справи № 910/23094/15.

За результатом повторного автоматичного розподілу справу передано судді Лиськову М.О.

22.03.2016 ухвалами суду суддя Лиськов М.О. поновив провадження у справі, прийняв справу до свого провадження, призначив розгляд справи на 18.05.2016, зобов'язав в строк до 10.04.2016 надати переклад ухвали суду, провадження у справі зупинив.

18.05.2016 в судове засідання з'явився представник позивача, представник відповідача не з'явився, у зв'язку з тим, що позивачем не було виконано вимоги ухвали суду, щодо надання перекладу ухвали суду.

Відповідно до ч. 1 ст. 76 Закону України "Про міжнародне приватне право" суди можуть приймати до свого провадження і розглядати будь-які справи з іноземним елементом у випадках, якщо сторони передбачили своєю угодою підсудність справи з іноземним елементом судам України, крім випадків, передбачених у статті 77 цього Закону.

Пунктом 20.1. Договору № 5 про надання послуг доступу до супутника на супутниковій системі АСТРА від 21.04.2011 р. його сторони передбачили, що він буде керуватися та розглядатися у відповідності до законодавства України; сторони приймають всі міри для вирішення будь-яких суперечок, які виникають у зв'язку з даним Договором шляхом дружніх переговорів; у випадку неможливості вирішити суперечки у відповідності з вищезгаданим, протягом 1 місяця після початку вищезгаданих дружніх переговорів, вищезгадані спори повинні бути передані на розгляд до господарського суду міста Києва.

Відповідно до ст. 4-2 Господарського процесуального кодексу України, правосуддя у господарських судах здійснюється на засадах рівності всіх учасників судового процесу перед законом і судом.

Згідно з ч. 3 ст. 4-3 Господарського процесуального кодексу України, господарський суд створює сторонам та іншим особам, які беруть участь у справі, необхідні умови для встановлення фактичних обставин справи і правильного застосування законодавства.

Відповідно до ст. 125 Господарського процесуального кодексу України, у разі якщо в процесі розгляду справи господарському суду необхідно вручити документи, отримати докази, провести окремі процесуальні дії на території іншої держави, господарський суд може звернутися з відповідним судовим дорученням до іноземного суду або іншого компетентного органу іноземної держави (далі - іноземний суд) у порядку, встановленому цим Кодексом або міжнародним договором, згода на обов'язковість якого надана Верховною Радою України. Судове доручення надсилається у порядку, встановленому цим Кодексом або міжнародним договором, згода на обов'язковість якого надана Верховною Радою України, а якщо міжнародний договір не укладено - Міністерству юстиції України, яке надсилає доручення Міністерству закордонних справ України для передачі дипломатичними каналами.

Порядок передачі судових та позасудових документів для вручення на території Кіпру регулюється Конвенцією "Про вручення за кордоном судових та позасудових документів у цивільних або комерційних справах" від 15.11.1965, до якої Україна приєдналася 19.10.2000 р., прийнявши відповідний нормативний акт - Закон України "Про приєднання України до Конвенції про вручення за кордоном судових та позасудових документів у цивільних або комерційних справах".

Відповідно до ст. 1 вказаної Конвенції, передбачено, що ця конвенція застосовується у цивільних або комерційних справах щодо всіх випадків, коли існує потреба в передачі судових та позасудових документів для вручення за кордоном.

Згідно зі статтею 2 Конвенції, кожна Договірна Держава призначає Центральний Орган, обов'язком якого є отримання прохань про вручення документів, що виходять від інших Договірних Держав, і здійснення процесуальних дій відповідно до положень статей 3 - 6. Кожна Держава організовує Центральний Орган згідно із своїм правом.

Орган влади чи судовий працівник, компетентний відповідно до права запитуючої Держави, направляють Центральному Органу запитуваної Держави прохання згідно з формуляром, що додається до цієї Конвенції, без потреби легалізації або виконання інших аналогічних формальностей. До прохання додається документ, що підлягає врученню, або його копія. Прохання і документ надаються в двох примірниках (стаття 3 Конвенції).

Крім того, як вбачається із ст. 10 Конвенції, якщо запитувана держава не заперечує, то ця Конвенція не обмежує можливості надсилати судові документи безпосередньо поштою особам, які перебувають за кордоном.

Нотою, датованою 05.01.1984 р., Уряд Кіпру зазначив, що не заперечує проти способів передачі документів, передбачених у ст. 10 Конвенції.

Приписами ст. 7 Конвенції встановлено, що типові умови формуляра, доданого до цієї Конвенції, у всіх випадках обов'язково мають бути складені французькою або англійською мовами. Вони можуть при цьому бути складені офіційною мовою або однією з офіційних мов запитуючої Держави.

Пунктом 6.7. Інструкції про порядок виконання міжнародних договорів з питань надання правової допомоги в цивільних справах щодо вручення документів, отримання доказів та визнання і виконання судових рішень від 27.06.2008 р., зареєстрованої в Міністерстві юстиції України 2 липня 2008 року за № 573/15264, визначено, що суд чи інший компетентний орган України надсилає доручення на підставі Конвенції про вручення до Центрального органу іноземної держави, визначеного запитуваною державою відповідно до статті 2 цієї Конвенції, напряму.

Відповідно до інформації, розміщеної на веб-сайті Гаазької конференції з міжнародного приватного права http://www.hcch.net/index_en.php?act=authorities.details&aid=50 Центральним Органом Кіпру є Міністерство юстиції та публічного порядку (Ministry of Justice and Public Order), яке знаходиться за адресою: 125, Athalassas Avenue, 1461 Nicosia, Cyprus.

За таких обставин, для належного повідомлення відповідача про час і місце розгляду даної справи останньому необхідно вручити копію позовної заяви і доданих до неї документів та текст цієї ухвали з перекладом зазначених документів на грецьку мову через Міністерство юстиції та публічного порядку Кіпру.

Керуючись ст. ст. 65, 77, 79, 86, 125 Господарського процесуального кодексу України, Конвенцією про вручення за кордоном судових та позасудових документів у цивільних або комерційних справах, Законом України "Про приєднання України до Конвенції про вручення за кордоном судових та позасудових документів у цивільних або комерційних справах", Інструкцією про порядок виконання міжнародних договорів з питань надання правової допомоги в цивільних справах щодо вручення документів, отримання доказів та визнання і виконання судових рішень від 27.06.2008 р., Законом України "Про міжнародне приватне право", суд, -

УХВАЛИВ:

1. Розгляд справи відкласти на 21.09.16 о 10:00 год. Викликати для участі у судовому засіданні представників сторін. Засідання відбудеться в приміщенні господарського суду міста Києва за адресою: м. Київ, вул. Б. Хмельницького, 44-б, зал судових засідань № 4.

2. Позивачу в строк до 31.05.2016 на виконання вимог ст. ст. 3, 5 Конвенції про вручення за кордоном судових і позасудових документів у цивільних або комерційних справах, 1965 року, надати суду 3 (три) примірники цієї ухвали у справі № 910/23094/15 від 18.05.2016 із судовим дорученням на грецьку або англійську мову та нотаріально засвідчених, для направлення відповідачу - Agardala Trading LTD. При цьому, суд звертає увагу, що відповідно до приписів ст. 124 Конституції України та ст. 115 Господарського процесуального кодексу України, ухвала суду є обов'язковою для виконання і у разі ухилення від її виконання суд має право винести окрему ухвалу, в порядку ст. 90 ГПК України.

3. Направити копію нотаріально посвідченого перекладу позовної заяви та цієї ухвали господарського суду міста Києва у справі № 910/23094/15 від 18.05.2016 з судовим дорученням на грецькій мові для вручення відповідачу - Agardala Trading LTD, адреса: Kyriakou Matsi 3, Roussos Limassol Tower, 6 Flour, Flat/Office 6A, Limassol, Cyprus, код підприємства - ЗЕ 234624) в порядку, передбаченому Конвенцією про вручення за кордоном судових та позасудових документів у цивільних або комерційних справах, через Міністерство юстиції та публічного порядку Кіпру (Ministry of Justice and Public Order), яке знаходиться за адресою: 125, Athalassas Avenue, 1461 Nicosia, Cyprus.

4. Відповідачу надати суду:

- власне письмове підтвердження того, що у провадженні господарських судів України або іншого органу, який в межах своєї компетенції вирішує спір, немає справи зі спору між тими ж сторонами, про той же предмет і з тих же підстав та не має рішення цих органів з такого спору;

- письмовий відзив на позов з наданням доказів, що підтверджують викладені в ньому обставини та нормативно-правове обґрунтування своїх заперечень; забезпечити надіслання позивачу копії відзивів у порядку, передбаченому ст. 59 Господарського процесуального кодексу України;

- належним чином засвідчені виписки з торгівельного (банківського, судового) реєстру країни місця реєстрації або інші еквівалентні докази правового статусу відповідача як юридичної особи;

- докази оплати наданих позивачем послуг за спірний період.

5. Сторонам оформити письмові докази відповідно до ст. 36 Господарського процесуального кодексу України та завчасно (за декілька днів до дати судового засідання) подати їх з супровідним листом через відділ діловодства господарського суду міста Києва (п. 2.4 постанови Пленуму Вищого господарського суду України № 18 від 26.12.2011 р. "Про деякі питання практики застосування Господарського процесуального кодексу України судами першої інстанції").

6. За відсутності витребуваних доказів надати обґрунтовані письмові пояснення з даного приводу. При цьому, звернути увагу на те, що відповідно до п. 2.3. Постанови Пленуму Вищого господарського суду України № 18 від 26.12.2011 р. "Про деякі питання практики застосування Господарського процесуального кодексу України судами першої інстанції", якщо стороною (або іншим учасником судового процесу) у вирішенні спору не подано суду в обґрунтування її вимог або заперечень належні і допустимі докази, в тому числі на вимогу суду, або якщо в разі неможливості самостійно надати докази нею не подавалося клопотання про витребування їх судом (частина перша статті 38 ГПК), то розгляд справи господарським судом може здійснюватися виключно за наявними у справі доказами, і в такому разі у суду вищої інстанції відсутні підстави для скасування судового рішення з мотивів неповного з'ясування місцевим господарським судом обставин справи.

7. Сторонам направити в судове засідання своїх повноважних представників, надавши їм відповідні довіреності, які будуть залучені до матеріалів справи.

8. Явку повноважного представника позивача для дачі пояснень визнати обов'язковою.

9. Попередити сторони, що за ухилення від вчинення дій, покладених на них господарським судом, можуть бути застосовані санкції, встановлені приписами п. 5 ст. 83 Господарського процесуального кодексу України.

10. Попередити позивача про передбачені п. 5 ч. 1 ст. 81 ГПК України правові наслідки.

11. Зупинити провадження у справі в зв'язку зі звернення господарського суду із судовим дорученням до Міністерства юстиції та публічного порядку Кіпру.

Суддя М.О. Лиськов

Часті запитання

Який тип судового документу № 57839972 ?

Документ № 57839972 це Ухвала суду

Яка дата ухвалення судового документу № 57839972 ?

Дата ухвалення - 18.05.2016

Яка форма судочинства по судовому документу № 57839972 ?

Форма судочинства - Господарське

В якому cуді було засідання по документу № 57839972 ?

В Хозяйственный суд города Киева
Предыдущий документ : 57839971
Следующий документ : 57839974