Решение № 56909379, 31.03.2016, Хозяйственный суд Черкасской области

Дата принятия
31.03.2016
Номер дела
925/146/16
Номер документа
56909379
Форма судопроизводства
Хозяйственное
Государственный герб Украины

ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД ЧЕРКАСЬКОЇ ОБЛАСТІ

18005, м. Черкаси, бульвар Шевченка, 307, тел. канцелярії (0472) 31-21-49, inbox@ck.arbitr.gov.ua

РІШЕННЯ

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"31" березня 2016 р.Справа № 925/146/16

Господарський суд Черкаської області в складі головуючого судді Довганя К.І., з секретарем Петрик І.О. за участю представників сторін: позивача ОСОБА_1 за довіреністю, відповідача не зявився, розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Черкаси справу за позовом комунального підприємства "Управління по експлуатації Будинку рад і об'єктів обласної комунальної власності" до комунального підприємства "Агенство розвитку Черкащини Черкаської обласної ради" про стягнення 100395,21грн.

ВСТАНОВИВ:

Заявлено позов про стягнення 100395,21грн. заборгованості за договором оренди нерухомого майна №35-2015 від 25.02.2015р.

В обґрунтування заявлених вимог позивач послався на те, що на виконання укладеного 25.02.2015р. між комунальним підприємством "Управління по експлуатації Будинку рад і об'єктів обласної комунальної власності" (позивач) та комунальним підприємством "Агенство розвитку Черкащини Черкаської обласної ради" (відповідач) договору оренди №35-2015 нерухомого майна (будівлі, споруди, приміщення), що належить до обласної комунальної власності, позивач передав, а відповідач прийняв у строкове платне користування нежитлові приміщення загальною площею 136,3 кв.м. розташовані за адресою: бул. Шевченка, б. 185, в м. Черкаси. Однак відповідач не належним чином виконував умови укладеного сторонами договору оренди в частині перерахування орендної плати у встановлені строки.

Відповідач був належним чином повідомлений про час та місце проведення судового засідання, однак в судове засідання повторно не зявився. Про причини неявки суд не повідомив, відзиву на позов суду не надав.

Суд вважає можливим розглянути справу за відсутністю відповідача за наявними матеріалами в порядку ст. 75 ГПК України.

Представник позивача в судовому засіданні позовні вимоги підтримала з підстав викладених у позові.

Суд, заслухавши пояснення представника позивача, оцінивши наявні у справі докази встановив наступне.

Сторонами 25.02.2015р. було укладено договір оренди нерухомого майна , що належить до обласної комунальної власності №35-2015.

Відповідно до п 1.1 Договору Орендодавець передає, а Орендар приймає в строкове платне користування нежитлові приміщення кабінети №10-5,10-6, 10-7(2поверх),корисною площею 101,7 кв.м., загальною площею 136,3квм., розміщене за адресою:

м. Черкаси, бульв. Шевченка, 185. Майно передається в оренду з метою розміщення службових приміщень.

ОСОБА_2 прийому - передачі в оренду приміщень від 02.02.2015р. орендодавець передав, а орендар прийняв у строкове платне користування не житлове приміщення №10-5, 10-6, 10-7, 2- го поверху, загальною площею 136,3 кв. м. , в тому числі корисна площа 101,7 кв.м.

Пунктом 3.1. Договору Орендна плата визначена на підставі Методики розрахунку і порядку використання плати за оренду нерухомого майна обласної комунальної власності, затвердженої рішенням Черкаської обласної ради від 06.04.2012 № 14-5/УІ „Про затвердження Методики розрахунку орендної плати

за оренду майна обласної комунальної власності та пропорції її розподілу, у розмірі 18 % для корисної площі, 3 % для площ спільного користування. Орендна плата становить за базовий місяць оренди - 6635,00 грн. (без ПДВ), 7962,00 грн. (з ПДВ).

Відповідно до 3.5 договору орендна плата перераховується на рахунок орендодавця щомісячно не пізніше дванадцятого числа місяця, за який сплачується орендна плата.

Крім орендної плати орендар відшкодовує орендодавцю наступні фактично отримані комунальні .послуги пропорційно займаній площі: водопостачання та водовідведення, теплопостачання, електропостачання (п. 3.11 договору) та крім орендної плати та фактично наданих комунальних послуг, орендар відшкодовує витрати на вивіз та знешкодження твердих побутових відходів та витрати з утримання будинків і споруд та прибудинкових територій. Розмір відшкодування витрат з утримання будинків і споруд та прибудинкових територій становить 29,78 грн. за 1 кв.м. на місяць.

Пунктом 3.12 договору сторони домовились, що зазначені в п. 3.11 договору платежі орендар зобов'язаний сплатити до 30 числа місяця, за який відшкодовуються витрати, за наданим рахунком. Обов'язок своєчасного отримання рахунку покладається на орендаря.

За період з березня 2015 року по січень 2016 року позивач нарахував орендної плати відповідачу - 128313,90грн., комунальних послуг та витрат з утримання будинків і споруд та при будинкових територій - 74500,59грн.

За період з березня 2015 року по січень 2016 року орендарем (відповідачем) сплачено 102419,33грн.

Ст.ст. 173, 174, 181, 193 ГК України, ст.ст. ст.ст. 525, 526, 530, 759, 762 ЦК України містять такі положення:

Господарським визнається зобовязання, що виникає між субєктом господарювання та іншим учасником (учасниками) відносин у сфері господарювання з підстав, передбачених цим кодексом, в силу якого один субєкт (зобовязана сторона, у тому числі боржник) зобовязаний вчинити певну дію господарського чи управлінсько-господарського характеру на користь іншого субєкта ( виконати роботу, передати майно, сплатити гроші, надати інформацію тощо), або утриматися від певних дій, а інший субєкт (управнена сторона, у тому числі кредитор) має право вимагати від зобовязаної сторони виконання її обовязку.

Господарські зобовязання можуть виникати:

-з господарського договору та інших угод, передбачених законом, а також угод, не передбачених законом, але таких, які йому не суперечать.

Господарський договір за загальним правилом викладається у формі єдиного документа, підписаного сторонами та скріпленого печатками. Допускається укладення господарських договорів у спрощений спосіб, тобто шляхом обміну листами, факсограмами, телеграмами, телефонограмами тощо, а також шляхом підтвердження прийняття до виконання замовлень, якщо законом не встановлено спеціальні вимоги до форми та порядку укладання даного виду договорів.

До виконання господарських договорів застосовуються відповідні положення ЦК України з урахуванням особливостей, передбачених цим Кодексом.

Одностороння відмова від зобовязання або одностороння зміна його умов не допускається, якщо інше не встановлено договором або законом.

Зобовязання має виконуватись належним чином відповідно до умов договору та вимог цього Кодексу, інших актів цивільного законодавства, а за відсутності таких умов та вимог відповідно до звичаїв ділового обороту або інших вимог, що звичайно ставляться.

За договором найму (оренди) наймодавець передає або зобов'язується передати наймачеві майно у користування за плату на певний строк.

За користування майном з наймача справляється плата, розмір якої встановлюється договором найму.

Якщо у зобовязанні встановлений строк ( термін ) його виконання, то воно підлягає виконанню у цей строк ( термін ).

Відповідно до ст..19 ЗУ «Про оренду комунального та державного майна»:

1.Орендар за користування об'єктом оренди вносить орендну плату незалежно від наслідків господарської діяльності.

2. Методика розрахунку орендної плати та пропорції її розподілу між відповідним бюджетом, орендодавцем і балансоутримувачем визначаються для об'єктів, що перебувають у державній власності, Кабінетом Міністрів України. Методика розрахунку орендної плати та пропорції її розподілу між відповідним бюджетом, орендодавцем і балансоутримувачем визначаються органами, уповноваженими Верховною Радою Автономної Республіки Крим (для об'єктів, що належать Автономній Республіці Крим), та органами місцевого самоврядування (для об'єктів, що перебувають у комунальній власності) на тих самих методологічних засадах, як і для об'єктів, що перебувають у державній власності.

Орендна плата, встановлена за відповідною методикою, застосовується як стартова під час визначення орендаря на конкурсних засадах.

3. Строки внесення орендної плати визначаються у договорі.

Виходячи з фактичних обставин справи та приписів наведеного вище законодавства суд приходить до наступних висновків.

Господарські зобовязання між сторонами виникли на підставі укладеного ними договору оренди нерухомого майна (будівлі, споруди, приміщення), що належить до обласної комунальної власності від 25.02.2015р. №35-2015.

Позивач умови вказаного договору виконав належним чином передавши згідно акту прийому передачі відповідачу в оренду передбачене договором майно.

Свої зобовязання за цим договором щодо своєчасного та повного розрахунку за орендоване майно відповідач належним чином не виконував, заборгувавши позивачу на день розгляду справи 100395,21грн.

Таким чином, у відповідача виникло зобовязання оплати за оренду майна на умовах договору.

Відповідно до ст.49 ГПК України з відповідача на користь позивача підлягають до стягнення витрати останнього на оплату судового збору.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 49,82-85 ГПК України суд, -

ВИРІШИВ:

Позов задовольнити повністю.

Стягнути з комунального підприємства "Агенство розвитку Черкащини Черкаської обласної ради" , бул.. Шевченка, б. 185, м. Черкаси, 18000, код 39298047 на користь комунального підприємства "Управління по експлуатації Будинку рад і об'єктів обласної комунальної власності", бульв Шевченка, 185, м. Черкаси, 18000, код 04014200 100395,21 грн. боргу, 1378,00 грн. судових витрат.

Рішення може бути оскаржене до Київського апеляційного господарського суду.

Повне рішення складено 04.04.2016 р.

Суддя К.І.Довгань

Предыдущий документ : 56909376
Следующий документ : 56909384