Постановление суда № 56878692, 31.03.2016, Окружной административный суд города Киева

Дата принятия
31.03.2016
Номер дела
826/5173/16
Номер документа
56878692
Форма судопроизводства
Административное
Государственный герб Украины

ОКРУЖНИЙ АДМІНІСТРАТИВНИЙ СУД міста КИЄВА

01601, м. Київ, вул. Болбочана Петра 8, корпус 1

У Х В А Л А

про відкриття провадження в адміністративній справі

31 березня 2016 року

м. Київ

№ 826/5173/16

Суддя Окружного адміністративного суду міста Києва Добрянська Я.І., ознайомившись з позовною заявою та доданими до неї матеріалами:

Управління Пенсійного фонду України в Голосіївському районі міста Києва

до

Товариства з обмеженою відповідальністю "Агро Аптека"

про

стягнення заборгованості у розмірі 13861,21 ,

ВСТАНОВИВ:

До Окружного адміністративного суду міста Києва надійшла позовна заява Управління Пенсійного фонду України в Голосіївському районі м. Києва до Товариства з обмеженою відповідальністю "Агро Аптека" про стягнення заборгованості в розмірі 13 861, 21 грн.

Частиною 1 ст. 4 Закону України “Про судовий збір” передбачено, що судовий збір справляється у відповідному розмірі від мінімальної заробітної плати у місячному розмірі, встановленої законом на 1 січня календарного року (1378 грн.), в якому відповідна заява або скарга подається до суду, - у відсотковому співвідношенні до ціни позову та у фіксованому розмірі.

Згідно до ч. 2 цієї статті ставка судового збору за подання адміністративного позову майнового характеру суб'єктом владних повноважень, юридичною особою складає 1,5 відсотка ціни позову, але не менше 1 розміру мінімальної заробітної плати (1378 грн.).

Разом з тим доказів на підтвердження сплати судового збору за звернення із даним позовом позивачем до суду не надано.

При цьому у позовній заяві заявлено клопотання про звільнення УПФ від сплати судового збору.

Положеннями ст. 5 Закону України "Про судовий збір" позивача не віднесено до осіб, на яких розповсюджуються пільги від сплати судового збору. В той же час, положеннями ст. 88 КАС України та ст. 8 Закону України "Про судовий збір" передбачено право суду на відстрочення сплати судових витрат, яким суд вважає за доцільне скористатись у даній справі.

А відтак, вивчивши повідомлені УПФ обставини, суд вважає, що підстави для звільнення від сплати судових витрат відсутні, разом з тим суд приходить до висновку про необхідність відстрочення позивачу сплати судових витрат до дати прийняття остаточного рішення у даній справі.

Позовна заява подана з додержанням вимог ст. ст. 105-106 КАС України.

Згідно з п. 4 ч. 1 ст. 183-2 КАС України справа підлягає до розгляду в порядку скороченого провадження.

Відповідно до ч. 2 ст. 183-2 КАС України вимоги зазначені в позовній заяви не стосуються прав, свобод, інтересів та обов’язків третіх осіб.

Відповідно до вимог ч. 3 ст. 106 Кодексу адміністративного судочинства України позивачем надіслано відповідачу копію позовної заяви та доданих до неї документів.

Керуючись ст. ст. 88, 104-107, 183-2 Кодексу адміністративного судочинства України, Окружний адміністративний суд м. Києва, -

УХВАЛИВ:

1. Відстрочити Управлінню Пенсійного фонду України в Голосіївському районі м. Києва сплату судових витрат до дати прийняття остаточного рішення у даній справі.

2. Відкрити скорочене провадження у справі № 826/5173/16 за позовом Управління Пенсійного фонду України в Голосіївському районі м. Києва до Товариства з обмеженою відповідальністю "Агро Аптека" про стягнення заборгованості в розмірі 13 861, 21 грн.

3. Копію ухвали невідкладно надіслати сторонам разом з копією позовної заяви та доданих до неї документів.

4. Запропонувати відповідачу у строк до 21.04.2016р. або у десятиденний строк з дня одержання копію цієї ухвали надати суду письмові заперечення проти позову та всі докази на їх підтвердження, які наявні у відповідача. Заперечення проти позову мають бути подані в зазначений строк безпосередньо до канцелярії суду.

5. Роз’яснити відповідачу, що в разі неподання заперечень проти позову, справа буде вирішена на підставі наявних в ній доказів та розглянута в порядку скороченого провадження протягом трьох днів з дня закінчення строку, встановленого для їх подання, якщо справа розглядатиметься за місцезнаходженням відповідача.

6. Справа розглядатиметься суддею одноособово, без проведення судового засідання та виклику осіб, які беруть участь у справі.

Ухвала набирає чинності з моменту її постановлення та оскарженню не підлягає.

Суддя Я.І. Добрянська

Інформація про процесуальні права і обов’язки осіб, які беруть участь у справі.

Відповідно до ст.49, 51 Кодексу адміністративного судочинства України особи, які беруть участь у справі, мають рівні процесуальні права і обов'язки. Особи, які беруть участь у справі, зобов'язані добросовісно користуватися належними їм процесуальними правами і неухильно виконувати процесуальні обов'язки. Особи, які беруть участь у справі, мають право: 1) знати про дату, час і місце судового розгляду справи, про всі судові рішення, які ухвалюються у справі та стосуються їхніх інтересів; 2) знайомитися з матеріалами справи; 3) заявляти клопотання і відводи; 4) давати усні та письмові пояснення, доводи та заперечення; 5) подавати докази, брати участь у дослідженні доказів; 6) висловлювати свою думку з питань, які виникають під час розгляду справи, задавати питання іншим особам, які беруть участь у справі, свідкам, експертам, спеціалістам, перекладачам; 7) подавати заперечення проти клопотань, доводів і міркувань інших осіб; 8) знайомитися з технічним записом та журналом судового засідання і подавати письмові зауваження до них; 9) робити із матеріалів справи виписки, знімати копії з матеріалів справи, одержувати копії судових рішень; 10) оскаржувати судові рішення у частині, що стосується їхніх інтересів; 11) користуватися іншими процесуальними правами, наданими їм цим Кодексом. Особи, які беруть участь у справі, можуть за власний рахунок додатково замовити та отримати в суді засвідчені копії документів і витяги з них.

Крім прав та обов'язків, визначених у статті 49 цього Кодексу, позивач має право змінити підставу або предмет адміністративного позову, збільшити або зменшити розмір позовних вимог або відмовитися від адміністративного позову в будь-який час до закінчення судового розгляду. Позивач має право відмовитися від адміністративного позову й у суді апеляційної чи касаційної інстанції до закінчення відповідно апеляційного чи касаційного розгляду.

Крім прав та обов'язків, визначених у статті 49 цього Кодексу, відповідач має право визнати адміністративний позов повністю або частково, подати заперечення проти адміністративного позову.

Сторони можуть досягнути примирення на будь-якій стадії адміністративного процесу, що є підставою для закриття провадження в адміністративній справі.

Суд не приймає відмови позивача від адміністративного позову, визнання адміністративного позову відповідачем і не визнає умов примирення сторін, якщо ці дії суперечать закону або порушують чиї-небудь права, свободи чи інтереси.

Предыдущий документ : 56878689
Следующий документ : 56878694