№ 56674970, 01.03.2016, Окружной административный суд города Киева

Дата принятия
01.03.2016
Номер дела
826/26207/15
Номер документа
56674970
Форма судопроизводства
Административное
Государственный герб Украины

ОКРУЖНИЙ АДМІНІСТРАТИВНИЙ СУД міста КИЄВА 01601, м. Київ, вул. Болбочана Петра, 8, корпус 1

ПОСТАНОВА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

м. Київ

01 березня 2016 року 16 год. 30 хв. № 826/26207/15

Окружний адміністративний суд міста Києва у складі головуючого судді Данилишина В.М. розглянув у порядку скороченого провадження адміністративну справу за позовом Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку до товариства з обмеженою відповідальністю "Інвестиційна компанія "Абсолют Інвест" про стягнення з відповідача коштів.

ОБСТАВИНИ СПРАВИ:

До Окружного адміністративного суду міста Києва надійшов позов Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку (далі - позивач) до товариства з обмеженою відповідальністю "Інвестиційна компанія "Абсолют Інвест" (далі - відповідач) про стягнення з відповідача заборгованості у розмірі 1700,00 грн.

Відповідною ухвалою суду, згідно з п. 4 ч. 1 ст. 183-2 Кодексу адміністративного судочинства України (далі - КАС України), відкрито скорочене провадження в адміністративній справі.

Протягом судового розгляду справи письмові заперечення проти позову та докази на їх обґрунтування, або письмова заява про визнання позову від відповідача до суду не надійшли.

Оцінивши належність, допустимість і достовірність кожного доказу окремо, а також достатність і взаємний зв'язок наявних у матеріалах справи доказів у їх сукупності, за своїм внутрішнім переконанням, що ґрунтується на їх безпосередньому, всебічному, повному та об'єктивному дослідженні, суд -

ВСТАНОВИВ:

Відповідною постановою позивача від 29 травня 2015 року відносно відповідача порушено справу про правопорушення на ринку цінних паперів.

11 червня 2015 року позивачем складено акт №209-ЦА-УП-Т про правопорушення на ринку цінних паперів, відповідно до якого встановлено наступне.

Відповідач порушив вимоги п. 3 розділу ІІІ, пп. 3 та пп. 10 п. 9 розділу ІІІ Ліцензійних умов провадження професійної діяльності на фондовому ринку - діяльності з торгівлі цінними паперами, затверджених рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 14 травня 2013 року №819, зареєстрованих в Міністерстві юстиції України 01 червня 2013 року за №857/23389, в частині неподання заяви та відповідних документів на переоформлення ліцензій у зв'язку зі зміною місцезнаходження юридичної особи, а також довідки про керівних посадових осіб та фахівців заявника (ліцензіата), що безпосередньо здійснюють професійну діяльність на фондовому ринку (ринку цінних паперів) та сертифіковані в установленому порядку, та анкети щодо ділової репутації особи, яка здійснює повноваження одноосібного виконавчого органу.

Відповідно до п. 3 розділу ІІІ Ліцензійних умов, у разі виникнення у процесі професійної діяльності ліцензіата підстав для переоформлення ліцензії, а саме зміни місцезнаходження юридичної особи, ліцензіат зобов'язаний протягом п'ятнадцяти робочих днів подати заяву та документи відповідно до порядку та умов видачі ліцензії.

Відповідно до п. 15 розділу І Порядку та умов видачі ліцензії на провадження окремих видів професійної діяльності на фондовому ринку (ринку цінних паперів), переоформлення ліцензії, видача дубліката та копії ліцензії, затвердженого рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 14 травня 2013 року №817, зареєстрованого Міністерство юстиції України 01 червня 2013 року за №854/23386, у разі виникнення підстав для переоформлення ліцензії ліцензіат повинен переоформити ліцензію відповідно до цих Порядку та умов.

Пунктом 1 розділу VI вказаного вище Порядку встановлено, що у разі виникнення у процесі здійснення діяльності ліцензіата підстав для переоформлення ліцензії, а саме: зміни найменування юридичної особи (якщо зміна найменування не пов'язана з реорганізацією юридичної особи) та/або зміни місцезнаходження юридичної особи, - ліцензіат зобов'язаний протягом п'ятнадцяти робочих днів з дати здійснення реорганізаційної дії (державним реєстратором) щодо відповідних змін подати до Комісії заяву про переоформлення ліцензії на провадження професійної діяльності на фондовому ринку (ринку цінних паперів) разом з оригіналом ліцензії, що підлягає переоформленню , та відповідними документами або їх копіями, засвідченими нотаріально чи органом, який видав документ, які підтверджують зазначені зміни.

Відповідно до даних інформаційно-ресурсного центру Єдиного державного реєстру юридичних осіб-підприємців місцезнаходженням відповідача є: 04053, місто Київ, вулиця Кудрявська, будинок 3/5.

При цьому, в ліцензіях на провадження професійної діяльності на фондовому ринку - діяльності з торгівлі цінними паперами місцезнаходження відповідача значиться як: 03057, місто Київ, вулиця Дегтярівська, 33 Б, офіс 405.

Крім того, відповідно до даних центру Єдиного державного реєстру юридичних осіб-підприємців щодо відповідача керівником товариства з 24 жовтня 2014 року є ОСОБА_1.

Згідно пп. 3 та пп. 9 п. 9 розділу ІІІ Ліцензійних умов, ліцензіат у процесі провадження діяльності з торгівлі цінними паперами зобов'язаний повідомляти Комісію про всі зміни даних, зазначених у документах, що додавалися до заяви про видачу ліцензії.

У разі виникнення таких змін ліцензіат зобов'язаний протягом двадцяти робочих днів подати до Комісії відповідне повідомлення в письмовій формі та документи, які підтверджують зазначені зміни:

- довідку про керівних посадових осіб та фахівців заявника (ліцензіата), що безпосередньо здійснюють професійну діяльність на фондовому ринку (ринку цінних паперів) та сертифіковані в установленому порядку, яка додається до заяви про видачу ліцензії;

- у разі зміни особи (осіб), яка (які) здійснюють повноваження одноосібного виконавчого органу, керівника служби внутрішнього аудиту та головного бухгалтера ліцензіата (крім банку), подається анкета щодо ділової репутації органів управління юридичної особи, головного бухгалтера та керівника служби внутрішнього аудиту, яка додається до заяви про видачу ліцензії.

Таким чином, відповідачем порушено вимоги п. 3 розділу ІІІ, пп. 3 та пп. 10 п. 9 розділу ІІІ Ліцензійних умов, а саме: не подав до Комісії заву та відповідні документи на переоформлення ліцензій у зв'язку зі зміною місцезнаходження, а також довідку про керівних посадових осіб та фахівців заявника (ліцензіата), що безпосередньо здійснюють професійну діяльність на фондовому ринку (ринку цінних паперів) та сертифіковані в установленому порядку, та анкету щодо ділової репутації особи, яка здійснює повноваження одноосібного виконавчого органу.

02 липня 2015 року позивачем прийнято постанову №207-ЦА-УП-Т про накладення санкції за правопорушення на ринку цінних паперів, якою за вказане правопорушення, а саме, неподання інформації до Комісії, у відношенні відповідача застосовано санкцію у вигляді штрафу у розмірі 1700,00 грн.

Копії постанови про порушення справи про правопорушення на ринку цінних паперів, акту та постанови про накладення санкції на адресу відповідача направлено засобами поштового зв'язку, що підтверджується наявними у матеріалах справи копіями списків групованих рекомендаційних відправлень, що пересилаються в межах України.

На час судового розгляду справи штраф у розмірі 1700,00 грн. відповідачем у добровільному порядку не сплачено.

Суд погоджується з доводами позивача щодо наявності підстав для задоволення позову, виходячи з оцінки наявних у матеріалах справи доказів та аналізу наступних норм і обставин.

Так, згідно зі ст. 1, ч. 1 ст. 5, п. 3 ч. 1, ст. 7, п. 14 ч. 1 ст. 8 Закону України "Про державне регулювання ринку цінних паперів в Україні", державне регулювання ринку цінних паперів - здійснення державою комплексних заходів щодо упорядкування, контролю, нагляду за ринком цінних паперів та їх похідних та запобігання зловживанням і порушенням у цій сфері.

Державне регулювання ринку цінних паперів здійснює Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку. Інші державні органи здійснюють контроль за діяльністю учасників ринку цінних паперів у межах своїх повноважень, визначених чинним законодавством.

Основними завданнями Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку є: здійснення державного регулювання та контролю за випуском і обігом цінних паперів та їх похідних на території України, а також у сфері спільного інвестування.

Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку має право: накладати адміністративні стягнення, штрафні та інші санкції за порушення чинного законодавства на юридичних осіб та їх співробітників, аж до анулювання ліцензій на здійснення професійної діяльності на ринку цінних паперів.

Відповідно до ст. 11 Закону України "Про державне регулювання ринку цінних паперів в Україні", у разі несплати штрафу протягом 15 днів примусове стягнення штрафів здійснюється на підставі відповідного рішення суду за позовом Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку.

Враховуючи викладене та зважаючи, що факт допущення правопорушення на ринку цінних паперів відповідачем не заперечується, суд прийшов до висновку про наявність підстав та, як наслідок, необхідність стягнення з відповідача штрафу у розмірі 1700,00 грн.

Доводи відповідача, викладені у письмових запереченнях проти позову, суд вважає безпідставними та такими, що не спростовують обґрунтованість заявлених позивачем вимог.

Згідно з ч. 1 ст. 11, ч. 1 ст. 69, ч.ч. 1, 6 ст. 71 КАС України, розгляд і вирішення справ в адміністративних судах здійснюються на засадах змагальності сторін та свободи в наданні ними суду своїх доказів і у доведенні перед судом їх переконливості.

Доказами в адміністративному судочинстві є будь-які фактичні дані, на підставі яких суд встановлює наявність або відсутність обставин, що обґрунтовують вимоги і заперечення осіб, які беруть участь у справі, та інші обставини, що мають значення для правильного вирішення справи. Ці дані встановлюються судом на підставі пояснень сторін, третіх осіб та їхніх представників, показань свідків, письмових і речових доказів, висновків експертів.

Кожна сторона повинна довести ті обставини, на яких ґрунтуються її вимоги та заперечення, крім випадків, встановлених ст. 72 цього Кодексу.

Якщо особа, яка бере участь у справі, без поважних причин не надасть докази на пропозицію суду для підтвердження обставин, на які вона посилається, суд вирішує справу на основі наявних доказів.

Таким чином, із системного аналізу вище викладених норм та з'ясованих обставин суд прийшов до висновку, що позов Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку до товариства з обмеженою відповідальністю "Інвестиційна компанія "Абсолют Інвест" про стягнення з відповідача коштів є обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню повністю.

Відповідно до ч. 4 ст. 94 КАС України, у справах, в яких позивачем є суб'єкт владних повноважень, а відповідачем - фізична чи юридична особа, судові витрати, здійснені позивачем, з відповідача не стягуються.

Згідно з ч. 1 ст. 256 КАС України, негайно також виконуються постанови суду, прийняті в порядку скороченого провадження у адміністративних справах, передбачених п.п. 1, 3, 4, 5, 6 ч. 1 ст. 183-2 цього Кодексу.

Відповідно до ч. 2 ст. 257 КАС України, судове рішення, яке набрало законної сили або яке належить виконати негайно, є підставою для його виконання.

На підставі вище викладеного, керуючись ст.ст. 69-71, 86, 158-163, 167, 183-2, 256, 257 КАС України, суд -

ПОСТАНОВИВ:

1. Позов задовольнити повністю.

2. Стягнути із товариства з обмеженою відповідальністю "Інвестиційна компанія "Абсолют Інвест" (код ЄДРПОУ 35195889; місцезнаходження: 04053, місто Київ, вулиця Кудрявська, будинок 3/5) до Державного бюджету України на рахунок, відкритий в управлінні Державної казначейської служби України за місцем знаходження платника за балансовим рахунком 3111 "Надходження до загального фонду державного бюджету", по коду бюджетної класифікації за доходами 21081100 "Адміністративні штрафи та інші санкції", символ звітності 106) штраф у розмірі 1700,00 грн. (одна тисяча сімсот гривень 00 копійок).

3. Постанова підлягає негайному виконанню та є підставою для її виконання.

Згідно зі ст.ст. 185, 186 КАС України, постанова може бути оскаржена шляхом подання до Київського апеляційного адміністративного суду через Окружний адміністративний суд міста Києва апеляційної скарги протягом десяти днів з дня отримання копії постанови. Копія апеляційної скарги одночасно надсилається особою, яка її подає, до Київського апеляційного адміністративного суду.

Відповідно до ст. 254 КАС України, постанова набирає законної сили після закінчення строку подання апеляційної скарги, встановленого цим Кодексом, якщо таку скаргу не було подано. У разі подання апеляційної скарги судове рішення, якщо його не скасовано, набирає законної сили після повернення апеляційної скарги, відмови у відкритті апеляційного провадження або набрання законної сили рішенням за наслідками апеляційного провадження.

Суддя В.М. Данилишин

Часті запитання

Який тип судового документу № 56674970 ?

Документ № 56674970 це

Яка дата ухвалення судового документу № 56674970 ?

Дата ухвалення - 01.03.2016

Яка форма судочинства по судовому документу № 56674970 ?

Форма судочинства - Административное

Я не впевнений, що мені підходить повний доступ до системи YouControl. Які є варіанти?

Ми зацікавлені в тому, щоб ви були максимально задоволені нашими інструментами. Для того, щоб упевнитись в цінності і потребі системи YouControl саме для вас - замовляйте безкоштовну демонстрацію продукту. Також можна придбати доступ на 1 добу за 680 гривень.
Детальна інформація про ліцензії та тарифні плани.

В якому cуді було засідання по документу № 56674970 ?

У чому перевага платних тарифів?

У платних тарифах ви отримуєте іформацію зі 180 джерел даних, у той час як у безкоштовному - з 22. Також у платних тарифах доступно більше розділів даних та аналітичні інструменти миттєвої оцінки компаній, ФОП, та фізосіб.
Детальніше про різницю в доступах на сторінці тарифів.

Сведения о судебном решении № 56674970, Окружной административный суд города Киева

Судебное решение № 56674970, Окружной административный суд города Киева было принято 01.03.2016. Форма судопроизводства - Административное, форма решения – . На этой странице вы сможете найти необходимые сведения об этом судебном решении. Мы предоставляем удобный и быстрый доступ к актуальным судебным решениям, чтобы вы могли быть в курсе недавних судебных прецедентов. Наша база данных содержит полный спектр необходимой информации, позволяя вам удобно находить необходимые сведения.

Судебное решение № 56674970 относится к делу № 826/26207/15

то решение относится к делу № 826/26207/15. Фирмы, указанные в тексте настоящего судебного документа:


Наша платформа поддерживает поиск по разным критериям, таким как регион или название суда. Также в личном кабинете есть возможность подробной настройки, что существенно ускоряет процесс поиска данных. Это позволяет эффективно экономить ваше время при получении необходимой информации из реестра судебных решений и других официальных источников.

Предыдущий документ : 56674967
Следующий документ : 56674980