Дата принятия
05.04.2012
Номер дела
2а-1895/12/1370
Номер документа
55024338
Форма судопроизводства
Административное
Компании, указанные в тексте судебного документа
Государственный герб Украины

ЛЬВІВСЬКИЙ ОКРУЖНИЙ АДМІНІСТРАТИВНИЙ СУД 79018, м. Львів, вул. Чоловського, 2П О С Т А Н О В А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

05 квітня 2012 р. № 2а-1895/12/1370

17 год. 23 хв.

Львівський окружний адміністративний суд у складі:

Головуючого-судді Качур Р. П.

За участю секретаря судового засідання Подібки М. З.

представника позивача ОСОБА_1 розглянув у відкритому судовому засіданні адміністративну справу за позовом Державної податкової інспекції у Франківському районі м. Львова до приватного підприємства «Про ОСОБА_2.»про стягнення податкового боргу, -

В С Т А Н О В И В:

5 березня 2012 року на розгляд Львівського окружного адміністративного суду надійшла позовна заява Державної податкової інспекції у Франківському районі м. Львова до приватного підприємства «Про ОСОБА_2.»про стягнення податкового боргу в сумі 2395,40 грн.

За клопотанням позивача в судовому засіданні 05.04.2012 року було замінено позивача ОСОБА_3 податкову інспекцію у Франківському районі м. Львова правонаступником ОСОБА_3 податковою інспекцією у Франківському районі м. Львова Львівської області Державної податкової служби.

Позовні вимоги обґрунтовані тим, що заборгованість відповідача виникла внаслідок несплати податку на додану вартість в сумі 2395,40 грн. Заборгованість підтверджується корінцями податкових повідомлень рішень, податковою вимогою, довідкою про заборгованість, зворотнім боком облікової картки платника.

Представник позивача у судовому засіданні позов підтримав з мотивів, зазначених у позовній заяві. Просить позов задовольнити повністю.

Відповідач не забезпечив участі свого представника в судовому засіданні, хоча про час та дату його проведення належним чином повідомлений; заперечення проти позову не подав. Конверт з повісткою повернувся до суду з відміткою пошти «за закінченням терміну зберігання». Відповідно до Витягу з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб підприємців адресою відповідача є вул. ОСОБА_4, б. 42, кв. 5, м. Львів.

Згідно з ч. 11 ст. 35 КАС України, у разі повернення поштового відправлення із повісткою, яка не вручена адресату з незалежних від суду причин, вважається, що така повістка вручена належним чином.

Суд, враховуючи неявку відповідача без поважних причин, належним чином повідомленого про дату, час та місце проведення судового засідання, вважає за можливе вирішити справу на підставі наявних у ній доказів, відповідно до ст. 71 КАС України.

Суд розглянув матеріали справи, заслухав пояснення представника позивача, дослідив та оцінив докази, які мають значення для справи в їх сукупності та встановив наступні факти та правовідносини.

Приватне підприємство «Про ОСОБА_2.»зареєстроване Виконавчим комітетом Львівської міської ради 16.11.2007 року, про що свідчить Витяг з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб підприємців № 13098991 від 20.02.2012 року.

Відповідач узятий на облік як платник податків у ДПІ у Франківському районі м. Львова 19.11.2007 року за № 7534, що підтверджується довідкою про взяття на облік платника податків № 2 від 13.01.2012 року.

28.01.2011 року позивачем на підставі акта перевірки № 615986/15-2/35562955 від 16.12.2010 року прийнято податкове повідомлення рішення форми «Р» № 0000521530/0, яким збільшено суму грошового зобовязання з податку на додану вартість в сумі 170 грн., у тому числі за основним платежем 0 грн., за штрафними (фінансовими) санкціями (штрафами) в розмірі 170 грн.

08.02.2011 року позивачем на підставі акта перевірки № 6175/15-2/35562955 від 27.12.2010 року прийнято податкове повідомлення рішення форми «Р»№ 0000551530/0, яким збільшено суму грошового зобовязання з податку на додану вартість в сумі 1190 грн., у тому числі за основним платежем 0 грн., за штрафними (фінансовими) санкціями (штрафами) в розмірі 1190 грн.

31.05.2011 року позивачем на підставі акта перевірки № 408/15-2/35562955 від 21.03.2011 року прийнято податкове повідомлення рішення форми «Р»№ НОМЕР_1, яким збільшено суму грошового зобовязання з податку на додану вартість в сумі 1020 грн., у тому числі за основним платежем 0 грн., за штрафними (фінансовими) санкціями (штрафами) в розмірі 1020 грн.

31.05.2011 року позивачем на підставі акта перевірки № 119/15-2/35562955 від 14.02.2011 року прийнято податкове повідомлення рішення форми «Р»№ НОМЕР_2, яким збільшено суму грошового зобовязання з податку на додану вартість в сумі 1020 грн., у тому числі за основним платежем 0 грн., за штрафними (фінансовими) санкціями (штрафами) в розмірі 1020 грн.

17.03.2011 року позивачем виставлено відповідачу податкову вимогу № 886, згідно якої станом на 17.03.2011 року сума податкового боргу платника податків за узгодженими грошовими зобовязаннями становить 1351,49 грн.

Заборгованість відповідача по платежах до бюджету станом на 16.02.2012 року становить 2395,40 грн., в тому числі по податку на додану вартість 2395,40 грн., що підтверджується довідкою про заборгованість по платежах до бюджету (а. с. 17).

Приймаючи рішення, суд виходив з наступного.

Згідно ст. 17 КАС України, юрисдикція адміністративних судів поширюється на спори за зверненням суб'єкта владних повноважень у випадках, встановлених законом.

Згідно п. п. 16.1.3. п. 16.1. ст. 16 Податкового кодексу України платник податків зобов'язаний подавати до контролюючих органів у порядку, встановленому податковим та митним законодавством, декларації, звітність та інші документи, пов'язані з обчисленням і сплатою податків та зборів.

Згідно п. п. 20.1.18. п. 20.1. ст. 20 ПК України органи державної податкової служби мають право звертатися до суду щодо стягнення коштів платника податків, який має податковий борг, з рахунків у банках, обслуговуючих такого платника, на суму податкового боргу або його частини.

Згідно п. 31.1. ст. 31 ПК України строком сплати податку та збору визнається період, що розпочинається з моменту виникнення податкового обов'язку платника податку із сплати конкретного виду податку і завершується останнім днем строку, протягом якого такий податок чи збір повинен бути сплачений у порядку, визначеному податковим законодавством. Податок чи збір, що не був сплачений у визначений строк, вважається не сплаченим своєчасно.

Згідно ст. 36 ПК України податковим обов'язком визнається обов'язок платника податку обчислити, задекларувати та/або сплатити суму податку та збору в порядку і строки, визначені цим Кодексом, законами з питань митної справи.

Податковий обов'язок є безумовним і першочерговим стосовно інших неподаткових обов'язків платника податків, крім випадків, передбачених законом.

Відповідальність за невиконання або неналежне виконання податкового обов'язку несе платник податків, крім випадків, визначених цим Кодексом або законами з питань митної справи.

Згідно п. 54.1. ст. 54 ПК України крім випадків, передбачених податковим законодавством, платник податків самостійно обчислює суму податкового та/або грошового зобов'язання та/або пені, яку зазначає у податковій (митній) декларації або уточнюючому розрахунку, що подається контролюючому органу у строки, встановлені цим Кодексом. Така сума грошового зобов'язання та/або пені вважається узгодженою.

Згідно п. 57.1. ст. 57 ПК України платник податків зобов'язаний самостійно сплатити суму податкового зобов'язання, зазначену у поданій ним податковій декларації, протягом 10 календарних днів, що настають за останнім днем відповідного граничного строку, передбаченого цим Кодексом для подання податкової декларації, крім випадків, встановлених цим Кодексом.

Згідно п. 57.3. ст. 57 ПК України у разі визначення грошового зобов'язання контролюючим органом за підставами, зазначеними у підпунктах 54.3.1 - 54.3.6 пункту 54.3 статті 54 цього Кодексу, платник податків зобов'язаний сплатити нараховану суму грошового зобов'язання протягом 10 календарних днів, що настають за днем отримання податкового повідомлення-рішення, крім випадків, коли протягом такого строку такий платник податків розпочинає процедуру оскарження рішення контролюючого органу.

Згідно п. 59.1. ст. 59 ПК України у разі коли платник податків не сплачує узгодженої суми грошового зобов'язання в установлені законодавством строки, орган державної податкової служби надсилає (вручає) йому податкову вимогу в порядку, визначеному для надсилання (вручення) податкового повідомлення-рішення.

Всупереч наведеним нормам чинного законодавства, платник податків не вжив жодних заходів для погашення податкового зобовязання.

Заборгованість відповідача, станом на дату розгляду справи, становить 2395,40 грн. є узгодженою, що підтверджується вищевказаними доказами, а також зворотнім боком облікової картки платника, а відтак підлягає стягненню.

Суд оцінює належність, допустимість, достовірність кожного доказу окремо, а також достатність і взаємний зв'язок доказів у їх сукупності.

Згідно ст. 49, 70 КАС України, сторони зобовязані добросовісно користуватися належними їм процесуальними правами, а відтак зобовязані обґрунтовувати належність та допустимість доказів для підтвердження своїх вимог або заперечень.

Беручи до уваги те, що відповідачем позовні вимоги не спростовано, суму податкової заборгованості в розмірі 2395,40 грн. не сплачено, суд вважає позовні вимоги обґрунтованими та такими, що підлягають до задоволення.

Оскільки спір вирішено на користь субєкта владних повноважень, звільненого від сплати судового збору, а також за відсутності витрат позивача субєкта владних повноважень, повязаних із залученням свідків та проведенням судових експертиз, судові витрати (судовий збір) стягненню з відповідача не підлягають.

Керуючись ст.ст. 17-19, 94, 160-163, 167 КАС України, суд -

П О С Т А Н О В И В :

1.Адміністративний позов задовольнити повністю.

2.Стягнути з приватного підприємства «Про ОСОБА_2.» (вул. ОСОБА_4, б. 42, кв. 5, м. Львів, код ЄДРПОУ 35562955) в дохід державного бюджету борг в розмірі 2395 (дві тисячі триста девяносто пять) грн. 40 коп.

Постанова суду набирає законної сили у порядку, встановленому ст. 254 КАС України.

Постанова може бути оскаржена в порядку і строки, встановлені ст. 186 КАС України.

Повний текст постанови складено та підписано 10 квітня 2012 року.

Суддя Качур Р.П.

Часті запитання

Який тип судового документу № 55024338 ?

Документ № 55024338 це

Яка дата ухвалення судового документу № 55024338 ?

Дата ухвалення - 05.04.2012

Яка форма судочинства по судовому документу № 55024338 ?

Форма судочинства - Административное

Я не впевнений, що мені підходить повний доступ до системи YouControl. Які є варіанти?

Ми зацікавлені в тому, щоб ви були максимально задоволені нашими інструментами. Для того, щоб упевнитись в цінності і потребі системи YouControl саме для вас - замовляйте безкоштовну демонстрацію продукту. Також можна придбати доступ на 1 добу за 680 гривень.
Детальна інформація про ліцензії та тарифні плани.

В якому cуді було засідання по документу № 55024338 ?

У чому перевага платних тарифів?

У платних тарифах ви отримуєте іформацію зі 180 джерел даних, у той час як у безкоштовному - з 22. Також у платних тарифах доступно більше розділів даних та аналітичні інструменти миттєвої оцінки компаній, ФОП, та фізосіб.
Детальніше про різницю в доступах на сторінці тарифів.

Информация о судебном решении № 55024338, Львовский окружной административный суд

Судебное решение № 55024338, Львовский окружной административный суд было принято 05.04.2012. Форма судопроизводства - Административное, форма решения – . На этой странице вы сможете найти ключевые сведения об этом судебном решении. Мы предоставляем удобный и быстрый доступ к актуальным судебным решениям, чтобы вы могли быть в курсе недавних судебных прецедентов. Наша база данных включает полный спектр необходимой информации, позволяя вам легко находить ключевые сведения.

Судебное решение № 55024338 относится к делу № 2а-1895/12/1370

то решение относится к делу № 2а-1895/12/1370. Юридические лица, указанные в тексте настоящего судебного документа:


Наша система поддерживает поиск по разным критериям, таким как регион или название суда. Также в личном кабинете есть возможность подробной настройки, что существенно ускоряет процесс поиска данных. Это позволяет результативно экономить ваше время при получении необходимой информации из реестра судебных решений и других официальных источников.

Предыдущий документ : 55024337
Следующий документ : 55024341