Постановление суда № 54886357, 16.02.2010, Хозяйственный суд города Киева

Дата принятия
16.02.2010
Номер дела
8/269
Номер документа
54886357
Форма судопроизводства
Хозяйственное
Компании, указанные в тексте судебного документа
Государственный герб Украины

ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД міста КИЄВА 01030, м.Київ, вул.Б.Хмельницького,44-Б тел. 284-18-98

УХВАЛА

Справа № 8/269 16.02.10

За позовом До Про Відкритого акціонерного товариства «Укртелеком»в особі Філії інформаційно-комунікаційних систем Міністерства України у справах сім»ї, молоді та спорту стягнення 17348, 78 грн.

Суддя Іванова Л.Б.

Представники:

Від позивача предст. ОСОБА_1 за довіреністю № 760656 від 04.08.2009 р.

Від відповідача предст. ОСОБА_2 за довіреністю № 12.1/132 від 13.01.2010 р.

ОБСТАВИНИ СПРАВИ:

На розгляд Господарського суду міста Києва передані позовні вимоги Відкритого акціонерного товариства «Укртелеком»в особі Філії інформаційно-комунікаційних систем про стягнення з Міністерства України у справах сім»ї, молоді та спорту суми боргу за надані та спожиті послуги з організації та проведення нарад по системі відеоконференц-зв»язку (ВКЗ) згідно листа № 4.4./7943 від 07.07.2009 р., яка з урахуванням індексу інфляції станом на 15.12.2009 р. становить 16 660, 61 грн., штрафні санкції у вигляді пені в сумі 532, 36 грн., 3 % річних в сумі 155, 81 грн., що разом становить 17348, 78 грн.

Ухвалою Господарського суду міста Києва від 11.01.2010 р. розгляд справи № 5/6 було призначено на 09.02.2010 р.

В судове засідання 09.02.2010 р. представник позивача подав заяву про уточнення позовних вимог. Відповідно до поданої заяви позивач просить суд стягнути з відповідача 6398, 78 грн., з яких: 5252, 72 грн. сума основного боргу, 532, 36 грн. пеня, 457, 89 встановлений індекс інфляції та 155, 81 3 % річних, оскільки після порушення провадження у справі відповідач частково сплатив суму основного боргу в розмірі 10 950, 00 грн. (станом на 09.02.2010 р. - 5252, 72 грн. основного боргу залишилась відповідачем несплаченою).

В судовому засіданні з 09.02.2010 р. до 16.02.2010 р. на підставі статті 77 Господарського процесуального кодексу України оголошувалась перерва.

В судовому засіданні 16.02.2010 року представник позивача підтримав позовні вимоги та просить суд позов задовольнити.

В судове засідання 16.02.2010 року представник відповідача надав докази повного погашення основної заборгованості, що підтверджується платіжним дорученням № 1197 від 02.02.2010 р. на суму 5252, 72 грн.

Розглянувши матеріали справи та заслухавши пояснення представників сторін, всебічно і повно зясувавши обставини, на яких ґрунтуються позовні вимоги, суд,

ВСТАНОВИВ:

Відповідно до частини 1 статті 509 Цивільного кодексу України, зобовязанням є правовідношення, в якому одна сторона (боржник) зобовязана вчинити на користь другої сторони (кредитора) певну дію (передати майно, виконати роботу, надати послугу, сплатити гроші тощо) або утриматися від певної дії, а кредитор має право вимагати від боржника виконання його обовязку.

Як встановлено частиною 2 статті 11 Цивільного кодексу України однією з підстав виникнення цивільних прав та обовязків є договори та інші правочини.

Також у відповідності до положень ч. 1 ст. 181 Господарського кодексу України допускається укладення господарських договорів у спрощений спосіб, тобто шляхом обміну листами, факсограмами, телеграмами, телефонограмами тощо, а також шляхом підтвердження прийняття до виконання замовлення.

Судом встановлено, що на виконання Указу Президента України від 26.05.2009 р. № 363/2009 «Про літнє оздоровлення та відпочинок дітей у 2009 році»з метою проведення Міністерством України у справах сім»ї, молоді та спорту (далі-відповідач) Всеукраїнської електронної відеонаради з питань проведення оздоровчої компанії влітку 2009 року, листом № 4.4/7943 від 07.07.2009 р. відповідач звернувся до Відкритого акціонерного товариства «Укртелеком»в особі Філії інформаційно-комунікаційних систем (далі-позивач) з проханням надати можливість провеcти 13 липня 2009 року з 11:00 до 12:30 відеонараду та її запис в центральній студії селекторного зв»язку (бул. Шевченка, 18). Оплату за надані послуги відповідач гарантував, про що зазначено у вказаному листі.

На вимогу листа Міністерства України у справах сім»ї, молоді та спорту № 4.4/7943 від 07.07.2009 р. позивач надав телекомунікаційні послуги, а відповідач їх прийняв, що не оспорюється останнім, однак свої зобов»язання відповідач повністю не виконав.

Відповідно до статті 33 Закону України Про телекомунікації споживачі телекомунікаційних послуг зобов'язані дотримуватися Правил надання та отримання телекомунікаційних послуг, що затверджує Кабінет Міністрів України, зокрема: виконувати умови договору про надання телекомунікаційних послуг у разі його укладення, у тому числі своєчасно оплачувати отримані ними телекомунікаційні послуги; виконувати інші обов'язки відповідно до законодавства.

Як визначено ч. 2 ст. 193 Господарського кодексу України, кожна сторона повинна вжити усіх заходів, необхідних для належного виконання нею зобовязання, враховуючи інтереси другої сторони та забезпечення загальногосподарського інтересу. Порушення зобовязань є підставою для застосування господарських санкцій, передбачених цим кодексом, іншими законами або договором.

Відповідно до ст. 525 Цивільного кодексу України, одностороння відмова від зобовязання або одностороння зміна його умов не допускається, якщо інше не встановлено договором або законом.

Статтею 526 Цивільного кодексу України передбачено, що зобовязання має виконуватись належним чином відповідно до умов договору та вимог Цивільного кодексу України, інших актів цивільного законодавства, а за відсутності таких умов та вимог - відповідно до звичаїв ділового обороту або інших вимог, що звичайно ставляться.

Відповідно до ст. 530 Цивільного кодексу України, якщо строк (термін) виконання боржником обовязку не встановлений або визначений моментом предявлення вимоги, кредитор має право вимагати його виконання у будь який час. Боржник повинен виконати такий обовязок у семиденний строк від дня предявлення вимоги.

У зв»язку з несвоєчасним невиконанням відповідачем своїх зобов»язань, позивач 10 листопада 2009 р. надіслав відповідачу претензію № 818102/6-3153 з вимогою сплатити послуги зв»язку.

З наданих позивачем банківських виписок від 22.01.2010 р. та від 02.02.2010 р., (копії яких знаходяться в матеріалах справи) вбачається, що відповідач виконав свої зобовязання, сплативши (після подання позову до суду) суму основного боргу в розмірі 16 202, 72 грн., тому в частині стягнення основного боргу, провадження підлягає припиненню на підставі п. 1-1 статті 80 Господарського процесуального кодексу України.

В звязку з тим, що відповідач припустився прострочення по платежу за отримані телекомунікаційні послуги, позивач на підставі ч. 2 статті 36 Закону України Про телекомунікації просить суд стягнути з відповідача пеню в розмірі 532, 36 грн.

Статтею 36 Закону України Про телекомунікації встановлена відповідальність споживачів телекомунікаційних послуг, згідно якої споживачі телекомунікаційних послуг несуть відповідальність за порушення норм цього Закону, Правил надання та отримання телекомунікаційних послуг відповідно до закону. У разі затримки плати за надані оператором, провайдером телекомунікаційні послуги споживачі сплачують пеню, яка обчислюється від вартості неоплачених послуг у розмірі облікової ставки Національного банку України, що діяла в період, за який нараховується пеня.

Згідно статті 230 Господарського кодексу України штрафними санкціями у цьому Кодексі визнаються господарські санкції у вигляді грошової суми (неустойка, штраф, пеня), яку учасник господарських відносин зобов'язаний сплатити у разі порушення ним правил здійснення господарської діяльності, невиконання або неналежного виконання господарського зобов'язання.

Перевіривши розрахунок пені, суд приходить до висновку про задоволення вимог в частині стягнення пені, а тому підлягає до стягнення пеня в сумі 532, 36 грн.

Крім того, позивач на підставі ст. 625 Господарського процесуального кодексу України просить суд стягнути з відповідача на користь позивача 457, 89 грн. встановлений індекс інфляції та 155, 81 грн. 3 % річних.

Відповідно до частини 2 статті 625 Цивільного кодексу України боржник, який прострочив виконання грошового зобовязання, на вимогу кредитора зобовязаний сплатити суму боргу з урахуванням встановленого індексу інфляції за весь час прострочення, а також три проценти річних від простроченої суми, якщо інший розмір процентів не встановлений договором або законом.

Отже, відсутність у боржника грошей у готівковій формі або грошових коштів на його рахунку в банку, і як наслідок, неможливість виконання ним грошового зобовязання, якщо навіть у цьому немає його провини, не звільняють боржника від відповідальності за прострочення грошового зобовязання.

Слід зазначити, що передбачене законом право кредитора вимагати стягнення боргу враховуючи індекс інфляції та відсотків річних є способом захисту майнових прав та інтересів кредитора, сутність яких складається з відшкодування матеріальних втрат кредитора та знецінення грошових коштів внаслідок інфляційних процесів, а також отримання компенсації (плати) від боржника за користування ним грошовими коштами, які належать до сплати кредитору.

Таким чином, враховуючи те, що матеріалами справи підтверджується прострочення відповідачем грошового зобовязання, з нього, на підставі статті 625 Цивільного кодексу України, підлягають 457, 89 грн. встановлений індекс інфляції та 155, 81 грн. 3 % річних.

Оцінюючи подані докази за своїм внутрішнім переконанням, що ґрунтується на всебічному, повному і об'єктивному розгляді в судовому засіданні всіх обставин в їх сукупності, та враховуючи, що кожна сторона повинна довести ті обставини, на які вона посилається, як на підставу своїх вимог і заперечень, суд дійшов висновку, що заявлені Відкритим акціонерним товариством «Укртелеком»в особі Філії інформаційно-комунікаційних вимоги документально підтверджені, а отже такі, що підлягають частковому задоволенню.

Враховуючи, що спір виник з вини відповідача та борг відповідачем сплачено після порушення провадження у справі, державне мито та витрати на інформаційно-технічне забезпечення судового процесу відповідно до вимог ст. 49 Господарського процесуального кодексу України, покладаються на відповідача.

Враховуючи наведене та керуючись п. 1-1 ст. 80, ст. ст. 49, 82 85 Господарського процесуального кодексу України, суд, -

ВИРІШИВ:

1. Позов задовольнити частково.

2. Стягнути з Міністерства України у справах сім»ї, молоді та спорту (01023, м. Київ, вул. Еспланадна, 42, ідентифікаційний код 26113374) на користь Відкритого акціонерного товариства «Укртелеком»в особі Філії інформаційно-комунікаційних систем (01030, м. Київ, бул. Шевченка, 18; код ЄДРПОУ 01181825) 532 (пятсот тридцять дві) грн. 36 коп. пені, 457 (чотириста пятдесят сім) грн. 89 коп. встановлений індекс інфляції, 155 (сто пятдесят пять) грн. 81 коп. 3 % річних, 173 (сто сімдесят три) грн. 49 коп. державного мита та 236 (двісті тридцять шість) грн. 00 коп. витрат на інформаційно-технічне забезпечення судового процесу.

3. В частині стягнення основного боргу в сумі 16 202, 72 грн. провадження припинити на підставі п. 1-1 статті 80 Господарського процесуального кодексу України

4 Після набрання рішенням законної сили видати наказ.

5. Рішення набирає законної сили після закінчення десятиденного строку з дня його прийняття.

Суддя Л.Б. Іванова

Часті запитання

Який тип судового документу № 54886357 ?

Документ № 54886357 це Ухвала суду

Яка дата ухвалення судового документу № 54886357 ?

Дата ухвалення - 16.02.2010

Яка форма судочинства по судовому документу № 54886357 ?

Форма судочинства - Хозяйственное

Я не впевнений, що мені підходить повний доступ до системи YouControl. Які є варіанти?

Ми зацікавлені в тому, щоб ви були максимально задоволені нашими інструментами. Для того, щоб упевнитись в цінності і потребі системи YouControl саме для вас - замовляйте безкоштовну демонстрацію продукту. Також можна придбати доступ на 1 добу за 680 гривень.
Детальна інформація про ліцензії та тарифні плани.

В якому cуді було засідання по документу № 54886357 ?

У чому перевага платних тарифів?

У платних тарифах ви отримуєте іформацію зі 180 джерел даних, у той час як у безкоштовному - з 22. Також у платних тарифах доступно більше розділів даних та аналітичні інструменти миттєвої оцінки компаній, ФОП, та фізосіб.
Детальніше про різницю в доступах на сторінці тарифів.

Сведения о судебном решении № 54886357, Хозяйственный суд города Киева

Судебное решение № 54886357, Хозяйственный суд города Киева было принято 16.02.2010. Форма судопроизводства - Хозяйственное, форма решения – Постановление суда. На этой странице вы сможете найти ключевые данные об этом судебном решении. Мы предлагаем удобный и быстрый доступ к текущим судебным решениям, чтобы вы могли быть в курсе последних судебных прецедентов. Наша база данных содержит полный спектр необходимой информации, позволяя вам удобно находить ключевые данные.

Судебное решение № 54886357 относится к делу № 8/269

то решение относится к делу № 8/269. Фирмы, указанные в тексте настоящего судебного документа:


Наша система обеспечивает поиск по разным критериям, таким как регион или название суда. Также в личном кабинете есть возможность подробной настройки, что существенно ускоряет процесс поиска информации. Это позволяет результативно экономить ваше время при получении необходимой информации из реестра судебных решений и других официальных источников.

Предыдущий документ : 54886321
Следующий документ : 54886358