Постановление № 54538505, 22.12.2015, Хозяйственный суд Днепропетровской области

Дата принятия
22.12.2015
Номер дела
904/10493/15
Номер документа
54538505
Форма судопроизводства
Хозяйственное
Компании, указанные в тексте судебного документа
Государственный герб Украины

УКРАЇНА

ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД

ДНІПРОПЕТРОВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

ПОСТАНОВА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

22.12.15 р. Справа № 904/10493/15

Суддя господарського суду Дніпропетровської області Владимиренко І.В. розглянувши справу

за заявою ліквідатора ОСОБА_1 з обмеженою відповідальністю "МИТ-2014"

до боржника ОСОБА_1 з обмеженою відповідальністю "МИТ-2014" (49000, м. Дніпропетровськ, вул. Чкалова, 20, літера №В-2; ЄДРПОУ 39284254)

про визнання банкрутом

Відомості про сторін та учасників судового процесу:

від боржника: представник ОСОБА_2 дов. № б/н від б/н

арбітражний керуючий ОСОБА_3: не з'явився

ВСТАНОВИВ:

Провадження у справі про банкрутство ОСОБА_1 з обмеженою відповідальністю "МИТ-2014" (49000, м. Дніпропетровськ, вул. Чкалова, 20, літера №В-2; ЄДРПОУ 39284254) порушено ухвалою господарського суду 16.12.15 р. відповідно до процедури, передбаченої статтею 95 Закону України "Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом".

Підставою для звернення до суду із заявою про порушення провадження у справі є встановлена під час роботи голови ліквідаційної комісії недостатність вартості майнових активів боржника для задоволення вимог кредиторів.

Згідно частини першої статті 95 Закону України "Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом" (далі Закон) якщо вартості майна боржника - юридичної особи, щодо якого прийнято рішення про ліквідацію, недостатньо для задоволення вимог кредиторів, така юридична особа ліквідується в порядку, передбаченому цим Законом. У разі виявлення зазначених обставин ліквідатор (ліквідаційна комісія) зобовязаний звернутися до господарського суду із заявою про порушення справи про банкрутство такої юридичної особи.

Обовязковою умовою звернення до господарського суду із заявою про порушення справи про банкрутство є дотримання боржником порядку ліквідації юридичної особи відповідно до законодавства України.

Таким чином, враховуючи вищезазначені вимоги Закону, необхідними передумовами для звернення із заявою про порушення провадження у справі про банкрутство боржника у порядку статті 95 Закону є дотримання вимог цивільного та господарського законодавства щодо добровільної ліквідації юридичної особи.

Вивчивши матеріали справи, заслухавши пояснення представника ОСОБА_1 з обмеженою відповідальністю "МИТ-2014", господарський суд встановив наступне.

Згідно з частиною першою статті 110 Цивільного кодексу України юридична особа ліквідується за рішенням її учасників або органу юридичної особи, уповноваженого на це установчими документами, в тому числі, у зв'язку із закінченням строку, на який було створено юридичну особу, досягнення мети, для якої її створено, а також в інших випадках, передбачених установчими документами.

Учасником підприємства боржника 10.08.15р. ОСОБА_1 з обмеженою відповідальністю "МИТ-2014" (49000, м. Дніпропетровськ, вул. Чкалова, 20, літера №В-2; ЄДРПОУ 39284254) прийнято рішення про припинення діяльності підприємства шляхом ліквідації та призначено голову ліквідаційної комісії ОСОБА_4.

На виконання вимог частини першої статті 105 Цивільного кодексу України боржник звернувся до державного реєстратора виконавчого комітету Дніпропетровської міської ради для здійснення реєстраційної дії по внесенню відомостей про припинення юридичної особи, про що свідчить Витяг з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців від 16.12.15р. № 21539840 в якому містяться дані про внесення 11.08.15р. відомостей до Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців про початок процедури припинення ОСОБА_1 з обмеженою відповідальністю "МИТ-2014" (49000, м. Дніпропетровськ, вул. Чкалова, 20, літера №В-2; ЄДРПОУ 39284254).

Відповідно до частини четвертої статті 105 Цивільного кодексу України комісія з припинення юридичної особи поміщає в друкованих засобах масової інформації, в яких публікуються відомості про державну реєстрацію юридичної особи, що припиняється, повідомлення про припинення юридичної особи та про порядок і строк заявлення кредиторами вимог до неї. Цей строк не може становити менше двох місяців з дня публікації повідомлення про припинення юридичної особи.

На виконання вимог частини четвертої статті 105 Цивільного кодексу України, ліквідатор боржника помістив в друкованому засобі масової інформації, в якому публікуються відомості про державну реєстрацію юридичної особи, що припиняється, а саме в Бюлетні державної реєстрації № 327 (22) за 2015 рік, оголошення про припинення ОСОБА_1 з обмеженою відповідальністю "МИТ-2014" (49000, м. Дніпропетровськ, вул. Чкалова, 20, літера №В-2; ЄДРПОУ 39284254) шляхом ліквідації.

У відповідності до статті 10 Закону України "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні" для забезпечення достовірності даних бухгалтерського обліку та фінансової звітності підприємства зобов'язані проводити інвентаризацію активів і зобов'язань, під час якої перевіряються і документально підтверджуються їх наявність, стан і оцінка. Об'єкти і періодичність проведення інвентаризації визначаються власником (керівником) підприємства, крім випадків, коли її проведення є обов'язковим згідно з законодавством. Згідно пункту 12 Порядку подання фінансової звітності, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 28.02.2000р. №419, проведення інвентаризації обов'язкове у разі ліквідації підприємства.

Згідно частини першої статті 111 Цивільного кодексу України ліквідаційна комісія після закінчення строку для пред'явлення вимог кредиторами складає проміжний ліквідаційний баланс, який містить відомості про склад майна юридичної особи, що ліквідується, перелік пред'явлених кредиторами вимог, а також про результати їх розгляду. Проміжний ліквідаційний баланс затверджується учасниками юридичної особи або органом, який прийняв рішення про ліквідацію юридичної особи.

На виконання вимог частини першої статті 111 Цивільного кодексу України, за результатами розгляду пред'явлених кредиторських вимог до боржника, проведеної інвентаризації активів і зобов'язань, складено проміжний ліквідаційний баланс ОСОБА_1 з обмеженою відповідальністю "МИТ-2014" (49000, м. Дніпропетровськ, вул. Чкалова, 20, літера №В-2; ЄДРПОУ 39284254), станом на 12.10.15р.

З проміжного ліквідаційного балансу боржника, складеного станом на 12.10.15р., протоколом (рішенням) від 12.10.15р. проміжний ліквідаційний баланс затверджено власником ОСОБА_1 з обмеженою відповідальністю "МИТ-2014" (49000, м. Дніпропетровськ, вул. Чкалова, 20, літера №В-2; ЄДРПОУ 39284254). Згідно цього балансу кредиторська заборгованість становить 24 539 291,23 грн.; дебіторська заборгованість складає 11 046 091,13 грн., основні засоби, товарно - матеріальні цінності, нематеріальні активи та грошові кошти - відсутні.

Таким чином, згідно поданих документів господарським судом встановлено, що вартості майна боржника недостатньо для задоволення вимог кредиторів, при цьому до звернення ліквідатора до господарського суду з заявою про порушення провадження у справі про банкрутство боржника, було дотримано вимоги цивільного та господарського законодавства щодо добровільної ліквідації юридичної особи.

Відповідно до положень ст. 95 Закону України Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом за результатами розгляду заяви про порушення справи про банкрутство юридичної особи, майна якої недостатньо для задоволення вимог кредиторів, господарський суд визнає боржника, який ліквідується, банкрутом, відкриває ліквідаційну процедуру, призначає ліквідатора в порядку, встановленому цим Законом для призначення розпорядника майна. Обовязки ліквідатора можуть бути покладені на голову ліквідаційної комісії (ліквідатора) незалежно від наявності у нього статусу арбітражного керуючого. Вирішення питання щодо визнання боржника банкрутом здійснюється в судовому засіданні, що проводиться не пізніше чотирнадцяти днів після порушення провадження у справі в загальному порядку, визначеному цим Законом.

Кредитори мають право заявити свої вимоги до боржника, який ліквідується, у місячний строк з дня офіційного оприлюднення повідомлення про визнання боржника, який ліквідується, банкрутом.

Особи, вимоги яких заявлені після закінчення строку, встановленого для їх подання, або не заявлені взагалі, не є конкурсними кредиторами, а їх вимоги погашаються в шосту чергу.

Враховуючи викладене, господарський суд прийшов до висновку про необхідність визнання боржника банкрутом, відкриття ліквідаційної процедури строком на 3 місяці.

Крім того, ліквідатора слід зобов'язати надати для доручення до справи реєстр вимог кредиторів, який буде розглянуто у судовому засіданні.

Вирішуючи питання щодо призначення ліквідатора банкрута встановлено наступне.

Відповідно до ст. 40 Закону України "Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом" у постанові про визнання боржника банкрутом та відкриття ліквідаційної процедури господарський суд призначає ліквідатора банкрута з урахуванням вимог, установлених цим Законом, з числа арбітражних керуючих, якщо інше не передбачено цим Законом.

Ухвалою суду від 10.12.15р. автоматизованою системою було визначено арбітражного керуючого ОСОБА_3 цією ж ухвалою було зобовязано арбітражного керуючого ОСОБА_3 - надати суду заяву на участь у даній справі, свідоцтво на право здійснення діяльності арбітражного керуючого (розпорядника майна, керуючого санацією, ліквідатора), договір страхування ризиків діяльності арбітражного керуючого, відомості щодо організаційних та технічних можливостей виконувати обовязки ліквідатора та інші обставини, які свідчать про здатність арбітражного керуючого належним чином виконувати передбачені Законом обовязки.

16.12.15р. до суду від ліквідатора ТОВ "МИТ - 2014" надійшло клопотання про призначення ліквідатором боржника ОСОБА_5

До даного клопотання додано довідку ТОВ "МИТ - 2014 № 1 від 13.12.15р. про те, що ОСОБА_5 не є заінтересованою особою, щодо діяльності ТОВ "МИТ - 2014, не є і не був керівником ТОВ "МИТ - 2014, не працював та не працює у ТОВ "МИТ - 2014, протокол загальних зборів учасників ТОВ "МИТ - 2014 від 14.12.15р. про заміну ліквідатора ОСОБА_4 на ОСОБА_5, витяг з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців № 21539840 від 16.1215р.

Згідно із положеннями ст. 95 Закону України "Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом" суд призначає ліквідатора в порядку, встановленому цим Законом. Обовязки ліквідатора можуть бути покладені на голову ліквідаційної комісії (ліквідатора) незалежно від наявності у нього статусу арбітражного керуючого.

Оскільки від арбітражного керуючого ОСОБА_3 не надійшла заява згода про призначення його ліквідатором у справі № 904/10493/15 про банкрутство ТОВ "МИТ - 2014, суд вирішив, ліквідатором ТОВ "МИТ - 2014 призначити голову ліквідаційної комісії ОСОБА_5 (49000, м. Дніпропетровськ, вул. Чкалова, 20, літера №В-2; ідентифікаційний номер НОМЕР_1).

Керуючись ст.ст. 37, 38, 40, 95 Закону України "Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом", господарський суд, -

ПОСТАНОВИВ:

Визнати ОСОБА_1 з обмеженою відповідальністю "МИТ-2014" (49000, м. Дніпропетровськ, вул. Чкалова, 20, літера №В-2; ЄДРПОУ 39284254) - банкрутом.

Відкрити ліквідаційну процедуру у справі строком на 3 місяці.

Ліквідатором ТОВ "МИТ-2014" призначити голову ліквідаційної комісії ОСОБА_5 (49000, м. Дніпропетровськ, вул. Чкалова, 20, літера №В-2; ідентифікаційний номер НОМЕР_1).

З метою виявлення кредиторів банкрута в порядку ч. 3, 4 ст. 38 Закону України "Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом" оприлюднити господарським судом Дніпропетровської області повідомлення про визнання ОСОБА_1 з обмеженою відповідальністю "МИТ-2014" (49000, м. Дніпропетровськ, вул. Чкалова, 20, літера №В-2; ЄДРПОУ 39284254) банкрутом на офіційному веб - сайті Вищого господарського суду України в мережі інтернет.

Кредитори мають право заявити свої вимоги до боржника, який ліквідується, у місячний строк з дня офіційного оприлюднення повідомлення про визнання боржника, який ліквідується, банкрутом.

Заявлення кредиторських вимог в обовязковому порядку здійснюється кредиторами до господарського суду Дніпропетровської області зі сплатою судового збору відповідно до вимог Закону України „Про судовий збір та ліквідатору в порядку ст.. 23 Закону України "Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом".

Після закінчення строку для подання кредиторських вимог, зобов'язати ліквідатора надати господарському суду відомості про результати розгляду вимог кредиторів, письмовий звіт про надіслання всім кредиторам боржника повідомлення про результати розгляду грошових вимог та їх отримання кредиторами в порядку п. 5 ст. 23 Закону України Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом, скласти реєстр вимог кредиторів та подати на затвердження господарському суду реєстр вимог кредиторів.

- у строк до 02.02.16р. подати на затвердження до господарського суду реєстру вимог кредиторів.

Призначити судове засідання для розгляду реєстру вимог кредиторів на 02.02.16 р. о 10:30, яке відбудеться в приміщенні господарського суду Дніпропетровської області, зал судового засідання № 2-201.

Явку ліквідатора, представників кредиторів у судове засідання визнати обовязковим.

- заходи ліквідаційної процедури проводити у відповідності до вимог статей 37-48 Закону України "Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом".

- кожного першого числа наступного місяця ліквідатор повинен надати господарському суду Дніпропетровської області звіт про проведені дії в ліквідаційній процедурі з документами, які підтверджують проведення цих дій в ліквідаційній процедурі.

- подати на затвердження до господарського суду звіт та ліквідаційний баланс та документи, які підтверджують проведення ліквідаційної процедури за десять днів до закінчення строку ліквідаційної процедури.

Відповідно до ч. 1, 2 ст. 38 Закону України Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом з дня прийняття господарським судом постанови про визнання боржника банкрутом і відкриття ліквідаційної процедури:

- господарська діяльність банкрута завершується закінченням технологічного циклу з виготовлення продукції у разі можливості її продажу за виключенням укладення та виконання договорів, що мають на меті захист майна банкрута або забезпечення його збереження (підтримання) у належному стані, договорів оренди майна, яке тимчасово не використовується, на період до його продажу в процедурі ліквідації тощо;

- строк виконання всіх грошових зобовязань банкрута вважається таким, що настав;

- у банкрута не виникає жодних додаткових зобовязань (у тому числі зі сплати податків і зборів (обовязкових платежів), крім витрат, безпосередньо повязаних із здійсненням ліквідаційної процедури;

- припиняється нарахування неустойки (штрафу, пені), процентів та інших економічних санкцій за всіма видами заборгованості банкрута;

- відомості про фінансове становище банкрута перестають бути конфіденційними чи становити комерційну таємницю;

- продаж майна банкрута допускається в порядку, передбаченому цим Законом;

- скасовується арешт, накладений на майно боржника, визнаного банкрутом, чи інші обмеження щодо розпорядження майном такого боржника. Накладення нових арештів або інших обмежень щодо розпорядження майном банкрута не допускається;

- вимоги за зобовязаннями боржника, визнаного банкрутом, що виникли під час проведення процедур банкрутства, можуть предявлятися тільки в межах ліквідаційної процедури протягом двох місяців з дня офіційного оприлюднення повідомлення про визнання боржника банкрутом і відкриття ліквідаційної процедури. Зазначений строк є граничним і поновленню не підлягає. Кредитори, вимоги яких заявлені після закінчення строку, встановленого для їх подання, або не заявлені взагалі, не є конкурсними, а їх вимоги погашаються в шосту чергу в ліквідаційній процедурі;

- виконання зобовязань боржника, визнаного банкрутом, здійснюється у випадках і порядку, передбачених цим розділом.

- з дня прийняття господарським судом постанови про визнання боржника банкрутом і відкриття ліквідаційної процедури припиняються повноваження органів управління банкрута щодо управління банкрутом та розпорядження його майном, якщо цього не було зроблено раніше, керівник банкрута звільняється з роботи у звязку з банкрутством підприємства, а також припиняються повноваження власника (власників) майна банкрута.

Копію постанови надіслати: боржнику, ліквідатору, Бабушкінському ВДВС Дніпропетровського МУЮ; Державному реєстратору Реєстраційної служби Дніпропетровського МУЮ, арбітражному керуючому ОСОБА_3, ДПІ у Бабушкінському районі м. Дніпропетровська ГУ ДФС у Дніпропетровській області.

Інформацію про дату та час розгляду справи можна отримати за електронною адресою суду: http://dp.arbitr.gov.ua/sud5005/spisok/csz\

Суддя ОСОБА_6

Предыдущий документ : 54538504
Следующий документ : 54538506