Дата принятия
22.09.2015
Номер дела
205/4387/15-ц
Номер документа
53444441
Форма судопроизводства
Гражданское
Государственный герб Украины

22.09.2015 Єдиний унікальний номер 205/4387/15-ц

РІШЕННЯ

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

22 вересня 2015 року Ленінський районний суд м. Дніпропетровська в складі:

головуючого судді Остапенко Н.Г.

при секретарі Шевцовій М.А.

розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Дніпропетровську цивільну справу за позовом Публічного акціонерного товариства «Імексбанк» до ОСОБА_1 про стягнення заборгованості за кредитним договором ,

ВСТАНОВИВ:

Публічне акціонерне товариство «Імексбанк» звернулось до Ленінського районного суду м. Дніпропетровська з позовом до ОСОБА_2 про стягнення заборгованості за кредитним договором.

В обґрунтування позовних вимог зазначивши, що 14.02.2013 року Публічним акціонерним товариством «Імексбанк» та ОСОБА_2 уклали кредитний договір №999-00038795/1, на підставі якого Банком наданий Позичальникові овердрафт за допомогою платіжної картки Visa Electron, з максимальною сумую заборгованості 50000,00 гривень, зі сплатою 19% річних від суми заборгованості, та встановлення дати остаточного повернення овердрафту до 13.02.2016 року.

Також, 14.02.2013 року між Банком та Позичальником укладений Договір №999-00038795 про відкриття та обслуговування поточного рахунку, операції за яким можуть здійснюватися з використанням спеціальних платіжних засобів з видачею платіжної картки Visa для фізичної особи.

Позивач свої зобовязання за договором виконав, кредит надав, але відповідач належним чином свої зобовязання не виконав, у визначений строк суму кредиту не повернув, внаслідок чого за ним станом на 03.04.2015 року утворилась заборгованість перед позивачем в розмірі 62718,33 грн. яка складається з: заборгованість за кредитом 46377,18 грн.; заборгованість по сплаті відсотків 6381,15грн; заборгованість за комісіями за розрахункове обслуговування поточного рахунку:5760,00 грн., штраф 4200,00 грн.

Оскільки, добровільно здійснювати погашення заборгованості відповідач не бажає, позивач змушений був звернутися до суду і просить стягнути з відповідача на свою користь суму заборгованості в розмірі 62718,33 грн. та судові витрати по справі.

В судове засідання представник позивача за довіреністю, не зявився, про день місце та час проведення судового засідання сповіщений належним чином. Письмово просив справу розглядати за його відсутності.

В судовому засіданні відповідач позовні вимоги визнав частково, просив відмовити в частині стягнення штрафу у розмірі 4200,00 грн.

Суд, заслухавши відповідача, вивчивши матеріали справи, вважає, що позовні вимоги підлягають задоволенню з наступних підстав.

В ході судового розгляду встановлено, що 14.02.2013 року Публічним акціонерним товариством «Імексбанк» та ОСОБА_2 уклали кредитний договір №999-00038795/1, на підставі якого Банком наданий Позичальникові овердрафт за допомогою платіжної картки Visa Electron, з максимальною сумую заборгованості 50000,00 гривень, зі сплатою 19% річних від суми заборгованості, та встановлення дати остаточного повернення овердрафту до 13.02.2016 року.

Також, 14.02.2013 року між Банком та Позичальником укладений Договір №999-00038795 про відкриття та обслуговування поточного рахунку, операції за яким можуть здійснюватися з використанням спеціальних платіжних засобів з видачею платіжної картки Visa для фізичної особи.

За кредитним договором банк або інша фінансова установа (кредитодавець) зобов'язується надати грошові кошти (кредит) позичальникові у розмірі та на умовах, встановлених договором, а позичальник зобов'язується повернути кредит та сплатити проценти (ст. 1054 Цивільного кодексу України).

Ст. 1049 ЦК України передбачено, що позичальник зобов'язаний повернути позикодавцеві позику грошові кошти у такій самій сумі або речі, визначені родовими ознаками, у такій самій кількості, такого самого оду та такої самої якості, що були передані йому позикодавцем) у строк та в порядку, що встановлені, договором.

Позикодавець має право на одержання від позичальника процентів від суми позики, якщо інше не встановлено договором або законом. Розмір і порядок одержання процентів встановлюються договором. Якщо договором не встановлений розмір процентів, їх розмір визначається на рівні облікової ставки Національного банку України. У разі відсутності іншої домовленості сторін проценти виплачуються щомісяця до дня повернення позики (ст. 1048 ЦК України).

Згідно п. 3.3.5 Договору №999-00038795/1 про надання кредиту від 14.02.2013 року, ОСОБА_1 зобов'язаний повернути в повному обсязі овердрафт з нарахованими процентами за фактичний час його використання, штрафними санкціями у терміни, визначений Договором №999-00038795/1 про надання кредиту від 14.02.2013 року.

В п. 1.4 Договору № 999-00038795/1 про надання кредиту від 14.02.2013 року встановлено, що зменшення ліміту овердрафту та платежі з повернення овердрафту здійснюються згідно додатку №1, який є невід'ємною частиною Договору, та відповідно до якого погашення основної суму кредиту має здійснюватись щомісячно.

В п. 2.6 Договору № 999-00038795/1 про надання кредиту від 14.02.2013 року встановлено, що сплата відсотків ОСОБА_1 здійснюється щомісячно за фактичний термін користування кредитом не пізніше 14 числа, починаючи з березня 2013 року, а також в день повернення заборгованості за кредитом в повній сумі.

Відповідно до додатку №1 до Договору № 999-00038795/1 про надання кредиту від 14.02.2013 року ОСОБА_1 зобов'язаний сплачувати щомісячно комісію за розрахункове обслуговування поточного рахунку.

Однак, вищевказані умови Договору №999-00038795/1про надання кредиту від 14.02.2013 року щодо своєчасного погашення основної заборгованості за кредитом згідно встановленого графіку, відсотків та комісії ОСОБА_1 не виконуються. На протязі періоду кредитування, ОСОБА_1 порушує умови Договору № 999-00038795/1 про надання кредиту від 14.02.2013 року щодо сплати основної заборгованості, нарахованих відсотків та комісії.

П.4.8 Договору №999-00038795/1 про надання кредиту від 14.02.2013 року передбачено, що у випадку невиконання ОСОБА_1 зобов'язань, визначених п. 3.3. Договору №999-00038795/1 про надання кредиту від 14.02.2013 року протягом більше тридцяти днів Публічне акціонерне товариство «ІМЕКСБАНК» має право визнати термін повернення кредиту таким, що настав. При цьому термін повернення кредиту вважається таким, що настав, а кредит підлягає поверненню з моменту отримання ОСОБА_1 відповідної письмової вимоги Банку. Повернення кредиту здійснюється ОСОБА_1 протягом 30-ти календарних днів з дати одержання повідомлення.

Згідно ч.2 ст. 1050 ЦКУ кредитор має право вимагати дострокового повернення всієї суми позики та сплати відсотків, у випадку, якщо позичальник прострочив повернення чергової частини позики, якщо договором встановлений обов'язок позичальника повернути позику частинами.

Крім того, в п.п. 3.2.5 Договору №999-00038795/1 про надання кредиту від 14.02.2013 року встановлено право Публічного акціонерного товариства «ІМЕКС БАНК» припинити подальше надання кредиту на умовах овердрафту та/або вимагати від ОСОБА_1 (незалежно від настання строку погашення кредиту) сплати у повному обсязі заборгованості за кредитом та/або процентів за користування ним та/або суми неустойки, передбачених Договором у випадках, коли ОСОБА_1 затримує сплату частини кредиту та/або процентів щонайменше на один календарний місяць. Повернення кредиту, центів, неустойки тощо здійснюється ОСОБА_1 протягом тридцяти календарних днів з дати одержання повідомлення Публічного акціонерного товариства «ІМЕКСБАНК».

В зв'язку з цим, Публічне акціонерне товариство «ІМЕКСБАНК» звернулося до ОСОБА_1 з листом за вих. №7082 від 16.08.2013 року з вимогою погасити заборгованість в повній сумі. Однак, зазначені вимоги щодо погашення простроченої заборгованості в добровільному порядку залишились ОСОБА_1 без уваги та задоволення

Згідно зі ст. 525, 526, 530, 629 Цивільного кодексу України, зобов'язання має виконуватися належним чином відповідно до умов договору та вимог закону, інших актів цивільного законодавства у встановлений договором строк, а за відсутності таких умов та вимог - відповідно до звичаїв ділового обороту або інших вимог, що звичайно ставляться. Одностороння відмова від виконання зобовязань не допускається. Договір являється обовязковим для виконання сторонами.

У відповідності до ст. 611 ЦК України, у разі порушення зобов'язання настають правові наслідки, встановлені договором або законом, зокрема сплата неустойки. Так у відповідності до ст.ст. 549, 550 ЦК України, на підставі умов Договору № 999-00038795/1 про надання кредиту від 14.02.2013 року було нарахована до стягнення пеня за несвоєчасне погашення кредиту, а також пеня за несвоєчасну сплату процентів за Договором № 999-00038795/1 про надання кредиту від 14.02.2013 року.

В п.п. 4.9 Договору №999-00038795/1про надання кредиту від 14.02.2013 року встановлена відповідальність ОСОБА_1 за повне або часткове прострочення повернення кредиту (овердрафту) та/або сплати процентів за користування ним та/або інших платежів за договором у вигляді обов'язку сплатити Публічному акціонерному товариству «ІМЕКСБАНК» штраф у розмірі - 200 гривень за перший прострочений платіж, та 500 гривень за кожний наступний прострочений поспіль платіж.

Таким чином, ОСОБА_1 були нараховані штрафні санкції за порушення умов Договору № 999-00038795/1 про надання кредиту від 14.02.2013 року у сумі 4200,00 гривень, що підтверджується розрахунком заборгованості./а.с.5/

Таким чином, станом на 03.04.2015 року, заборгованість ОСОБА_1 за Договором № 999-00038795/1 про надання кредиту від 14.02.2013 року становить 62718,33 грн. яка складається з: заборгованість за кредитом 46377,18 грн.; заборгованість по сплаті відсотків 6381,15грн; заборгованість за комісіями за розрахункове обслуговування поточного рахунку:5760,00 грн., штраф 4200,00 грн./а.с.5/

В судовому засіданні ОСОБА_1 було заявлено клопотання про застосування строків позовної давності стосовно стягнення штрафу у розмірі 4200,00 грн.

Відповідно до ч. 2ст. 258 ЦК Українипередбачає, що позовна давність в один рік застосовується до вимог про стягнення неустойки (штрафу, пені).

Для обчислення позовної давності застосовуються загальні положення про обчислення строків, що містяться у ст.ст. 252-255 ЦК України.

У рішенні Судової палати у цивільних справах Верховного Суду України, що знайшло своє відображення у постанові від 06 листопада 2013 р. у справі № 6-116 цс13, яке відповідно до вимогст. 360-7 ЦПК Україниє обов'язковим для всіх суб'єктів владних повноважень, які застосовують у своїй діяльності нормативно правовий акт, що містить зазначену норму права, та для всіх судів України, визначено, що у випадку неналежного виконання позичальником зобов'язань за кредитним договором, позовна давність за вимогами кредитора про повернення кредитних коштів та процентів за користування кредитом, повернення яких відповідно до умов договору визначено періодичними щомісячними платежами, повинна обчислюватися з моменту настання строку погашення чергового платежа.

Враховуючи визначені змістом кредитного договору строки виконання зобов'язання (здійснення щомісячного платежу) та зміст розрахунку заборгованості, враховуючи, що останній платіж за кредитним договором здійснений відповідачем у вересні 2008 року, початок перебігу строку позовної давності почався з жовтня 2008 рокуі до пред'явлення позову не переривався.

Як вбачається з вхідного штампу Ленінського районного суду м. Дніпропетровська (а.с.-1), зазначений позов пред'явлено 19.06.2015 року, а тому штраф повинен бути стягнено за період з 19.06.2014 року і по 19.06.2015 року.

Відповідно до наданого позивачем розрахунку (а.с.- 5) за період 15.05.2013 року по 15.01.2014 року штраф становить 4200 гривень ((200 гривень за травень 2013 + 500 гривень за червень 2013 року + 500 гривень за липень 2013 року + 500 гривень за серпень 2013 року + 500 гривень за вересень 2013 року + 500 гривень за жовтень 2013 року + 500 гривень за листопад 2013 року + 500 гривень за грудень 2013 року + 500 гривень за січень 2014 року = 4200 гривень).

Таким чином, позовні вимоги про стягнення штрафу у розмірі 4200 грн. не підлягають задоволенню із пропуском строку позовної давності.

Таким чином, розглядаючи даний спір в межах заявлених вимог, оцінюючи здобуті по справі докази щодо їх належності, допустимості, достовірності, а також достатності та взаємності зв'язку у сукупності, суд першої інстанції прийшов до висновку, що позовні вимоги ПАТ «Імексбанк» законні, повністю доведені та обґрунтовані, а тому підлягають частковому задоволенню.

Згідно до ст. 88 ЦПК України, з відповідача на користь держави підлягає стягненню судовий збір пропорційно задоволеним позовним вимогам.

Керуючись ст.ст. 7, 10, 11, 27, 31, 57, 60, 88, 215, 223, 224-226 ЦПК України, ст.ст. 3, 11, 15, 16, 22, 193, 525, 526, 527, 530, 533, 536, 549, 550, 551, 610, 611, 612, 624, 625, 629, 631, 1046-1056 ЦК України, суд

ВИРІШИВ:

Позовні вимоги Публічного акціонерного товариства «Імексбанк» до ОСОБА_1 про стягнення заборгованості за кредитним договором задовольнити частково.

Стягнути з ОСОБА_1, ІПН:НОМЕР_1 на користь Публічного акціонерного товариства «Імексбанк», код ЄДРПОУ 20971504, МФО328384, м. Одеса, пр.-т Гагаріна, 12а заборгованість за Договором №999-00038795/1 про надання кредиту від 14.02.2013 року у розмірі 58518,33 грн., що складається: 46377,18 грн. заборгованість за кредитом; 6381,15 грн. заборгованість по сплаті відсотків; 5760,00 грн. комісія за розрахункове обслуговування поточного рахунку.

В задоволенні позову в іншій частині -відмовити.

Стягнути з ОСОБА_1 на користь держави судовий збір у розмірі 585,18грн.

Апеляційна скарга на рішення суду подається протягом десяти днів з дня його проголошення. Особи, які брали участь у справі, але не були присутні у судовому засіданні під час проголошення судового рішення, можуть подати апеляційну скаргу протягом 10 днів з дня отримання копії цього рішення.

Суддя: Н.Г. Остапенко

Часті запитання

Який тип судового документу № 53444441 ?

Документ № 53444441 це Рішення

Яка дата ухвалення судового документу № 53444441 ?

Дата ухвалення - 22.09.2015

Яка форма судочинства по судовому документу № 53444441 ?

Форма судочинства - Цивільне

В якому cуді було засідання по документу № 53444441 ?

В Ленинский районный суд города Днепропетровска
Предыдущий документ : 53444416
Следующий документ : 53444461