Постановление суда № 52262146, 06.10.2015, Высший административный суд Украины

Дата принятия
06.10.2015
Номер дела
826/2355/13-а
Номер документа
52262146
Форма судопроизводства
Административное
Государственный герб Украины

ВИЩИЙ АДМІНІСТРАТИВНИЙ СУД УКРАЇНИ

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

06 жовтня 2015 року м. Київ К/800/45080/13

Колегія суддів Вищого адміністративного суду України в складі:

Головуючого: судді Мороза В.Ф.

Суддів: Донець О.Є.

Логвиненка А.О.

розглянувши в попередньому судовому засіданні касаційну скаргу ОСОБА_2 на постанову Окружного адміністративного суду міста Києва від 08.04.2013 та ухвалу Київського апеляційного адміністративного суду від 22.08.2013 у справі за позовом ОСОБА_2 до Держаної реєстраційної служби України, третя особа - Українська федерація профспілкових організацій - профспілка працівників підприємств з іноземними інвестиціями, господарських товариств, організацій та установ про скасування наказу № 8 від 11.01.2013, зобов'язання вчинити певні дії,

в с т а н о в и л а:

Позивач звернувся з позовом про скасування наказу № 8 від 11.01.2013 року «Про взяття до відома інформації про зміни до статуту та у складі керівних органів Української федерації профспілкових організацій - профспілки працівників спільних підприємств»; зобов'язання відновити в реєстрі громадських об'єднань відомості щодо керівних органів, найменування та статуту Української федерації профспілкових організацій - профспілки працівників підприємств з іноземними інвестиціями, господарських товариств, організацій та установ у складі та в редакції до внесення змін на підставі Наказу Державної реєстраційної служби України від 11.01.2013 року №8 «Про взяття до відома інформації про зміни до статут та у складі керівних органів Української Федерації профспілкових організацій - профспілки працівників спільних підприємств»; зобов'язання направити Шевченківській районній в м. Києві державній адміністрації документи, необхідні для відновлення в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців відомостей щодо керівних органів, найменування та статуту Української федерації профспілкових організацій - профспілки працівників підприємств з іноземними інвестиціями, господарських товариств, організацій та установ у складі та в редакції до внесення змін на підставі Наказу Державної реєстраційної служби України від 11.01.2013 року №8 «Про взяття до відома інформації про зміни до статут та у складі керівних органів Української Федерації профспілкових організацій - профспілки працівників спільних підприємств».

Позов мотивовано тим, що третьою особою не було усунуто порушень законодавства, які стали підставою для прийняття відповідачем наказу від 06.12.2012 року №1943, яким було відмовлено у взятті до відома зазначеної інформації.

Постановою Окружного адміністративного суду міста Києва від 08 квітня 2013 року, залишеною без змін ухвалою Київського апеляційного адміністративного суду від 22 серпня 2013 року, у задоволенні позову відмовлено.

Рішення судів мотивовано тим, що оскаржуваний наказ було прийнято відповідачем з врахуванням всіх істотних обставин та з дотриманням вимог законодавства, оскільки при прийнятті до відома інформації про зміни складу керівних органів УФПО СП, відповідачем було дотримано норми Положення про Державну реєстраційну службу України та Закону України «Про професійні спілки, їх права та гарантії діяльності».

Не погоджуючись з ухваленими по справі рішеннями позивач звернувся з касаційною скаргою, в якій просить скасувати рішення судів першої і апеляційної інстанцій та ухвалити нове судове рішення, яким позов задовольнити, посилаючись на порушення судами норм матеріального та процесуального права.

Перевіривши правову оцінку обставин справи та повноту їх встановлення, дослідивши матеріали касаційної скарги, проаналізувавши правильність застосування судами норм матеріального та процесуального права колегія суддів Вищого адміністративного суду України вважає, що відсутні підстави для скасування судових рішень, а касаційна скарга не підлягає задоволенню з наступних підстав.

Судами попередніх інстанцій встановлено, що наказом Державної реєстраційної служби України від 11.01.2013 року було взято до відома інформацію про зміни до статуту та у складі керівних органів Української Федерації профспілкових організацій - профспілки працівників спільних підприємств (далі - УФПО СП); видано нове свідоцтво про легалізацію у зв'язку зі зміною мети та назви з Української Федерації профспілкових організацій - профспілки працівників спільних підприємств на Українська федерація профспілкових організацій - профспілка працівників підприємств з іноземними інвестиціями, господарських товариств, органі та установ; визнано таким, що втратив чинність, наказ Державної реєстраційної служби України від 06.12.2012 року №1943.

Вказаний наказ прийнятий на підставі та з урахуванням наданих додаткових документів, 10.01.2013 року реєстраційною службою складено правовий висновок щодо відповідності законодавству України та статуту громадського формування змін до статутних документів та інформації про зміни у складі керівних органів та документів, поданих для видачі дубліката свідоцтва про реєстрацію УФПО СП, згідно якого, за результатами правової експертизи відповідач дійшов висновку про те, що інформація про зміни до статуту та у складі керівних органів УФПО СП, прийняті З'їздом, може бути взята до відома, оскільки подані Профспілкою документи відповідають законодавству та статуту Профспілки. Крім того, у зв'язку зі зміною мети та назви з Української Федерації профспілкових організацій - профспілки працівників спільних підприємств на Українська федерація профспілкових організацій - профспілка працівників підприємств з іноземними інвестиціями, господарських товариств, організацій та установ, відповідач дійшов висновку про видачу нового свідоцтва про легалізацію, а також визнання таким, що втратив чинність, наказу Державної реєстраційної служби України від 06.12.2012 року №1943.

Вищезазначені реєстраційні дії було вчинено відповідно до прийнятих рішень від 25 жовтня 2012 року з'їзду членів Української Федерації профспілок організацій - профспілки працівників спільних підприємств, якими: обрано Мандатну комісію УФПО СП у складі 3-х осіб; затверджено доповідь Мандатної комісії УФПО СП щодо повноважень З'їзду, підтверджено повноваження 37-ми делегатів З'їзду, обраних організаційними ланками згідно з нормою представництва, встановленою постановою Правління Федерації від 20.09.2012 року (копія в матеріалах справи); затверджено нову редакцію Статуту УФПО СП та змінено назву УФПО СП на назву: «Українська федерація профспілкових організацій - профспілка працівників підприємств з іноземними інвестиціями, господарських товариств, органі та установ» (далі - УФПО); обрано Головою УФПО ОСОБА_3; обрано членів Правління УФПО.

Спірні правовідносини та правові засади діяльності Укрдержреєтру визначає Положення про Державну реєстраційну службу України, затверджене Указом Президента України від 06.04.2010 № 1085/2010, та Порядок підготовки та оформлення рішень щодо легалізації об'єднань громадян та інших громадських формувань, затверджений Наказом Міністерства юстиції України від 08.07.2011 N 1828/5.

Пунктом 1 Положення встановлено, що Укрдержреєстр є головним органом у системі центральних органів виконавчої влади з питань реалізації державної політики у сферах державної реєстрації актів цивільного стану, державної реєстрації речових прав на нерухоме майно, державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців, реєстрації (легалізації) об'єднань громадян, інших громадських формувань, статутів фондів загальнообов'язкового державного соціального страхування, якщо їх реєстрація передбачена законами, статуту територіальної громади міста Києва, друкованих засобів масової інформації та інформаційних агентств як суб'єктів інформаційної діяльності.

Згідно з пп. 19 п. 3 Положення Укрдержреєстр реєструє, бере до відома, погоджує зміни до статутних документів та керівних органів зареєстрованих (легалізованих) громадських формувань, реєструє зміни до статутів.

За змістом п.п. 5, 8, 9 Порядку підготовки та оформлення рішень щодо легалізації об'єднань громадян та інших громадських формувань реєстрація (погодження або взяття до відома) змін до статутних документів, полягає у перевірці відповідності змісту внесених змін Конституції, іншим актам законодавства. Вказані рішення приймаються за результатами правової експертизи в межах установленого строку виключно на підставах, встановлених законами, а також прийнятими на їх виконання актами Кабінету Міністрів України та наказами Мін'юсту України.

Суди попередніх інстанцій зазначили, що відповідно до правового висновку від 10.01.2013 року було встановлено, що подані Профспілкою документи відповідають законодавству та статут Профспілки. З'їзд скликаний Правлінням Профспілки відповідно до ст. 28 Статуту, а правомочність засідання Правління УФПО СП від 20.09.2012 року та самого з'їзду УФПО СП від 25.10.2012 року підтверджується відповідно до ст. 29 та п. 39.16 ст. 34 Статуту.

При цьому приймаючи рішення судами правомірно було враховано, що за змістом покладених на Укрдержреєстр повноважень, при здійсненні правової експертизи статутних документів профспілок та об'єднань, Укрдержреєстр перевіряє відповідність положень статутних документів нормам діючого законодавства. Встановлення законності прийняття статутних документів та відповідних змін до них, нагляд за дотриманням профспілками процедури прийняття таких змін, на що зокрема посилався позивач, не належить до повноважень Укрдержреєстру.

Враховуючи встановлені судами у справі обставини, висновок про прийняття відповідачем оскаржуваного наказу з дотриманням вимог законодавства, в порядку передбаченої процедури та на підставі відповідних документів, судова колегія вважає обґрунтованим.

Доводи касаційної скарги його не спростовують та не свідчать про допущені судами порушення норм матеріального чи процесуального права, які відповідно до закону можуть бути підставою для скасування оскаржуваних судових рішень.

Відповідно до ч.3 ст. 220-1 КАС України суд касаційної інстанції відхиляє касаційну скаргу і залишає рішення без змін, якщо відсутні підстави для скасування судового рішення.

Керуючись ст. 220, 220-1, 223, 224, 230 Кодексу адміністративного судочинства України, колегія суддів,

у х в а л и л а:

Касаційну скаргу ОСОБА_2 залишити без задоволення, а постанову Окружного адміністративного суду міста Києва від 08 квітня 2013 року та ухвалу Київського апеляційного адміністративного суду від 22 серпня 2013 року без змін.

Рішення набирає законної сили через 5 днів після направлення його копії особам, які беруть участь у справі і може бути переглянуте Верховним Судом України з підстав передбачених ст.ст. 237-239 КАС України.

Судді: В.Ф. Мороз

А.О. Логвиненко

О.Є. Донець

Предыдущий документ : 52262144
Следующий документ : 52262148