Дата принятия
15.09.2015
Номер дела
205/3133/15-ц
Номер документа
52056735
Форма судопроизводства
Гражданское
Государственный герб Украины

15.09.2015 Єдиний унікальний номер 205/3133/15-ц

ЗАОЧНЕ РІШЕННЯ

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

15 вересня 2015 року м. ДніпропетровськСправа № 205/3133/15-ц 2/205/1688/15

Ленінський районний суд м. Дніпропетровська у складі судді Нижного А.В., за участю секретаря судового засідання Піменової М.В., розглянувши у відкритому судовому засіданні позовну заяву Товариства з обмеженою відповідальністю «Кредитні ініціативи» до ОСОБА_1 про стягнення заборгованості,

ВСТАНОВИВ:

ТОВ «Кредитні ініціативи» звернулося до Ленінського районного суду м.Дніпропетровська з позовом до ОСОБА_1, у якому просило стягнути з відповідача на його користь заборгованість за кредитним договором № 02002743861 від 15.05.2007р. у розмірі 38998,46грн. Позовна заява мотивована тим, що 15.05.2007р. між Товариством з обмеженою відповідальністю «ПростоФінанс» та відповідачем було укладено кредитний договір № 02002743861, відповідно до умов якого відповідачу були надані кредитні кошти у розмірі 13861,54 грн., а відповідач зобовязався їх прийняти, належним чином використати та повернути у строки, зазначені в договорі. Однак ОСОБА_1 порушує взяті на себе зобовязання щодо повернення кредитних коштів.

В судове засідання представник позивача не зявився, про день, час та місце розгляду справи повідомлявся належним чином.В своїй заяві просив суд справу розглядати без своєї присутності. Позовні вимоги підтримав та просив їх задовольнити. Проти заочного розгляду справи не заперечував.

Відповідач в судове засідання не з`явився, про день, час та місце розгляду справи повідомлявся належним чином. Заяв про розгляд справи за його відсутністю або інформації про поважність причин неявки від відповідача не надходило, що за відсутності заперечень позивача є підставою для ухвалення заочного рішення відповідно до ст.224 ЦПК України.

Відповідно до ч.2 ст.197 ЦПК України у разі неявки в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у справі, чи в разі якщо відповідно до положень цього Кодексу розгляд справи здійснюється судом за відсутності осіб, які беруть участь у справі, фіксування судового процесу за допомогою звукозаписувального технічного засобу не здійснюється.

Розглянувши матеріали справи, всебічно і повно зясувавши всі фактичні обставини, на яких ґрунтується позовна заява, обєктивно оцінивши докази, які мають значення для розгляду справи по суті, суд встановив наступне.

15.05.2007р. між Товариством з обмеженою відповідальністю «ПростоФінанс» та ОСОБА_1 укладено кредитний договір № 02002743861, відповідно до умов якого відповідачу були надані кредитні кошти у розмірі 13861,54 грн., а відповідач зобовязався їх прийняти, належним чином використати та повернути вказані кредитні кошти у строки, зазначені в договорі, а також вчасно та в повному обсязі погашати банку суму боргових зобовязань.

18.05.2012р. між ТОВ «ПростоФінанс» та ТОВ «Кредитні ініціативи» було укладено договір купівлі-продажу кредитного портфелю (далі Договір факторингу), відповідно до якого ТОВ«Кредитні ініціативи» зобовязувалось передати грошові кошти в розпорядження ТОВ«ПростоФінанс», а ТОВ «ПростоФінанс» зобовязувалось відступити ТОВ «Кредитні ініціативи» свої права грошових вимог до боржників за кредитними договорами, перелік яких міститься в додатку № 1 до Договору факторингу.

Відповідно до ч.1 ст.1077 ЦК України за договором факторингу (фінансування під відступлення права грошової вимоги) одна сторона (фактор) передає або зобов'язується передати грошові кошти в розпорядження другої сторони (клієнта) за плату (у будь-який передбачений договором спосіб), а клієнт відступає або зобов'язується відступити факторові своє право грошової вимоги до третьої особи (боржника).

Згідно з ст.1078 ЦК України предметом договору факторингу може бути право грошової вимоги, строк платежу за якою настав (наявна вимога), а також право вимоги, яке виникне в майбутньому (майбутня вимога). Майбутня вимога вважається переданою фактору з дня виникнення права вимоги до боржника. Якщо передання права грошової вимоги обумовлене певною подією, воно вважається переданим з моменту настання цієї події.

Відповідно до ст.1080 ЦК України договір факторингу є дійсним незалежно від наявності домовленості між клієнтом та боржником про заборону відступлення права грошової вимоги або його обмеження. У цьому разі клієнт не звільняється від зобов'язань або відповідальності перед боржником у зв'язку із порушенням клієнтом умови про заборону або обмеження відступлення права грошової вимоги.

Згідно з ч.1 ст.1084 ЦК України якщо відповідно до умов договору факторингу фінансування клієнта здійснюється шляхом купівлі у нього фактором права грошової вимоги, фактор набуває права на всі суми, які він одержить від боржника на виконання вимоги.

Відповідно до ст.512 ЦК України кредитор у зобовязанні може бути замінений іншою особою внаслідок передання ним своїх прав іншій особі за правочином (відступлення права вимоги).

Згідно з ст.514 Цивільного кодексу України до нового кредитора переходять права первісного кредитора у зобовязанні в обсязі і на умовах, що існували на момент переходу цих прав.

Згідно ч.1 ст.516 ЦК України заміна кредитора у зобовязанні здійснюється без згоди боржника, якщо інше не встановлено договором або законом.

Враховуючи вищенаведене, а також те, що ТОВ «ПростоФінанс» та ТОВ «Кредитні ініціативи» свої зобовязання за Договором факторингу виконали, суд доходить висновку, що до ТОВ «Кредитні ініціативи» перейшло право вимоги до ОСОБА_1 за Кредитним договором №02002743861 від 15.05.2007р., а відтак ТОВ «Кредитні ініціативи» є належним позивачем за даною вимогою (а.с.11-21).

Згідно з ст.2 Закону України «Про банки і банківську діяльність» банківський кредит будь-яке зобов'язання банку надати певну суму грошей, будь-яка гарантія, будь-яке зобов'язання придбати право вимоги боргу, будь-яке продовження строку погашення боргу, яке надано в обмін на зобов'язання боржника щодо повернення заборгованої суми, а також на зобов'язання на сплату процентів та інших зборів з такої суми.

На підставі ч.1 ст.1054 ЦК України за кредитним договором банк або інша фінансова установа (кредитодавець) зобов'язується надати грошові кошти (кредит) позичальникові у розмірі та на умовах, встановлених договором, а позичальник зобов'язується повернути кредит та сплатити проценти.

Відповідно до ст.525 ЦК України одностороння відмова від зобов'язання або одностороння зміна його умов не допускається, якщо інше не встановлено договором або законом.

Згідно з ст.526 ЦК України зобов'язання має виконуватися належним чином відповідно до умов договору та вимог цього Кодексу, інших актів цивільного законодавства, а за відсутності таких умов та вимог відповідно до звичаїв ділового обороту або інших вимог, що звичайно ставляться.

На підставі ст.610 ЦК України порушенням зобов'язання є його невиконання або виконання з порушенням умов, визначених змістом зобов'язання (неналежне виконання).

Відповідно до ч.1 ст.612 ЦК України боржник вважається таким, що прострочив, якщо він не приступив до виконання зобов'язання або не виконав його у строк, встановлений договором або законом.

Згідно зі ст.629 ЦК України договір є обовязковим для виконання сторонами.

Всупереч вищевикладеним положенням, відповідач свої зобовязання належним чином не виконав, допустив прострочення повернення кредитних коштів та сплати процентів за користування кредитом, внаслідок чого у нього виникла заборгованість за кредитним договором №02002743861, від 15.05.2007р. яка відповідно до розрахунку станом на 03.04.2015р. становить 38998,46грн. та складається з: заборгованості за кредитом у розмірі 13327,03 грн., заборгованості з сплати відсотків за користування кредитом у розмірі 4092,30грн., заборгованості з комісії у розмірі 17293,62грн., штрафу у розмірі 4285,51 грн. (а.с.22).

Відповідач всупереч положенням статті 60 ЦПК України не надав суду жодних доказів, які б спростовували факт існування вказаної заборгованості.

З огляду на викладене, суд доходить висновку, що вимоги позивача є обґрунтованим, в повному обсязі доведеними з його боку та підлягають задоволенню.

Відповідно до ст.88 ЦПК України стороні, на користь якої ухвалено рішення, суд присуджує з другої сторони понесені нею і документально підтверджені судові витрати.

Керуючись ст.ст.15-16, 525-526, 610, 612, 629, 1054 Цивільного кодексу України, ст.2 Закону України «Про банки і банківську діяльність», ст.ст.10-11, 59-60, 88, 209, 212-215, 218, 224 Цивільно-процесуального кодексу України, суд,

ВИРІШИВ:

Позовні вимоги Товариства з обмеженою відповідальністю «Кредитні ініціативи» до ОСОБА_1 про стягнення заборгованості задовольнити повністю.

Стягнути з ОСОБА_1 (ІНФОРМАЦІЯ_1. РНОКППНОМЕР_1) на користь Товариства з обмеженою відповідальністю «Кредитні ініціативи» (ЄДРПОУ 35326253, р/р26507010332001) заборгованість за кредитним договором №02002743861від 15.05.2007р. у сумі 38998,46грн. (тридцять вісім тисяч девятсот девяносто вісім гривень 46 коп.), яка складається з: заборгованості за кредитом у розмірі 13327,03 грн., заборгованості з сплати відсотків за користування кредитом у розмірі 4092,30грн., заборгованості з комісії у розмірі 17293,62грн., штрафу у розмірі 4285,51 грн.

Стягнути з ОСОБА_1 (ІНФОРМАЦІЯ_1. РНОКППНОМЕР_1) на користь Товариства з обмеженою відповідальністю «Кредитні ініціативи» (ЄДРПОУ 35326253, р/р26507010332001) судовий збір у розмірі 243,60 грн.

Заочне рішення може бути переглянуто Ленінським районним судом міста Дніпропетровська за письмовою заявою відповідача. Заяву про перегляд заочного рішення може бути подано протягом десяти днів з дня отримання його копії. У разі залишення заяви про перегляд заочного рішення без задоволення заочне рішення може бути оскаржено в загальному порядку.

Позивач має право оскаржити заочне рішення шляхом подачі апеляційної скарги протягом десяти днів з дня його проголошення. Особи, які брали участь у справі, але не були присутні в судовому засіданні під час проголошення рішення, можуть подати апеляційну скаргу протягом десяти днів з дня отримання копії цього рішення. Зазначена апеляційна скарга подається до Апеляційного суду Дніпропетровської області через Ленінський районний суд міста Дніпропетровська.

Заочне рішення набирає законної сили відповідно до загального порядку, встановленого ст.223ЦПКУкраїни.

СуддяОСОБА_2

Часті запитання

Який тип судового документу № 52056735 ?

Документ № 52056735 це Рішення

Яка дата ухвалення судового документу № 52056735 ?

Дата ухвалення - 15.09.2015

Яка форма судочинства по судовому документу № 52056735 ?

Форма судочинства - Цивільне

В якому cуді було засідання по документу № 52056735 ?

В Ленинский районный суд города Днепропетровска
Предыдущий документ : 52056734
Следующий документ : 52056745