Постановление суда № 50763530, 11.11.2014, Соломенский районный суд города Киева

Дата принятия
11.11.2014
Номер дела
760/24285/14-к
Номер документа
50763530
Форма судопроизводства
Уголовное
Государственный герб Украины

№ 760-24285-14-к

1-кс-760-6566-14

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

11. 11. 2014 року слідчий суддя Солом'янського районного суду м. Києва Бобровник О. В., розглянувши клопотання старшого слідчого СУ ФР ДПІ у Солом'янському районі ГУ Міндоходів у м. Києві Синицького І. С., погоджене старшим прокурором прокуратури Солом'янського району м. Києва Набруско Я. В. - про тимчасовий доступ до речей і документів, на підставі матеріалів досудового розслідування за № 32012110090000009 від 22.11.2012 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.ч. 1, 2 ст. 212 КК України,

ВСТАНОВИВ:

До суду надійшло клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, яке обґрунтовується тим, що у провадженні СУ ФР ДПІ у Подільському районі ГУ Міндоходів у м. Києві перебувають матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 320121 10090000009 від 22.1 1.2012 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1, 2 ст. 212 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що службова особа ТОВ «Бастей» (код за ЄДРГІОУ 34297358), протягом 2010 року, звітуючи до ДГІІ у Солом'янському районні ГУ Міндоходів у м. Києві, під час фінансово-господарські взаємовідносин з підприємством з ознаками «фіктивності» ТОВ «Томкет Груп», незаконно сформувала податковий кредит з ПДВ, завищили валові витрати підприємства, в наслідок чого ухилилися від сплати ПДВ на суму 374 969 грн. та податку на прибуток підприємства на суму 468 71 1 грн., що підтверджується актом №278/23-11/342973578 від 14.03.12 р.

Крім того, службова особа ТОВ «Бастей», протягом 201 1-2012 року звітуючи до ДПІ у Солом'янському районні ГУ Міндоходів у м. Києві, під час фінансово-господарські взаємовідносини з підприємствами з ознаками «фіктивності» ТОВ «ТК «Акцепт» (код СДРІЮУ 37813837), ПГІ «Сітал» (код ЄДРГІОУ 21695093), незаконно сформувала податковий кредит з ПДВ, завищили валові витрати підприємства, в наслідок чого ухилилися від сплати ПДВ на суму 1 216 171 грн. та податку на прибуток підприємства на суму 695 455 грн., в загальному на суму 1 911 626 грн., що 7591/22-2/34297358 від 13.11.12 р.

Крім того, службова особа ТОВ «Бастей», протягом 01.03.2012-31.03.2012 звітуючи до ДПІ у Солом'янському районні ГУ Міндоходів у м. Києві, під час фінансово-господарські взаємовідносин з підприємством з ознаками «фіктивності» ТОВ ВКФ «Плутон» ЛТД, незаконно сформувала податковий кредит з ПДВ , в наслідок чого ухилилися від сплати ПДВ на суму 776 638 грн., що підтверджується актом № 8204/22-2/34297358 від 24.1 1.12 р.

Під час досудового розслідування виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів ТОВ «Бастен» (код за ЄДРПОУ 34297358), які становлять банківську таємницю та перебувають у володінні ПАТ «УНІКРЕДИТБАНК» (МФО 300744), серед яких: листування, платіжні доручення, меморіальні ордери, чекові книжки, грошові чеки, довіреності на зняття грошових коштів з рахунку, прибуткові та видаткові касові ордери, що підтверджують зняття та внесення готівкових грошових коштів на рахунок ТОВ «Бастен» (код за ЄДРПОУ 34297358), довіреності на зняття грошових коштів з рахунку, заяви на видачу чекових книжок, договори поворотної (безповоротної) фінансової допомоги, рух коштів.

Згідно бази даних Міндоходів України встановлено, що ТОВ «Бастен» (код за ЄДРПОУ 34297358) перебуває на податковому обліку у ДПІ у Солом'янському районні ГУ Міндоходів у м. Києві, має рахунок № 26000010008818 відкритий у ПАТ «УНІКРЕДИТБАНК» (МФО 300744).

Зазначені документи ТОВ «Бастен» (код за ЄДРПОУ 34297358) необхідно вилучити в ПАТ «УНІКРЕДИТБАНК» (МФО 300744) з метою дослідження обставин надходження коштів, оформлення та підписання документів по списанню грошових коштів з рахунку підприємства, проведення судово-економічної експертизи, їх огляду та використання під час проведення перевірок.

Відповідно до ст.60 Закону України "Про банки і банківську діяльність" -інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку в процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку, є банківською таємницею.

Відповідно до ст.62 Закону України "Про банки і банківську діяльність" -інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Крім того, звертаю увагу суду, що іншим способом, ніж вилучення документів ТОВ «Бастен» в ПАТ «УНІКРЕДИТБАНК» (МФО 300744) неможливо довести обставини відкриття та використання рахунку, обставин перерахування та зняття грошових коштів, причетності службових осіб, до зняття грошових коштів, які передбачається довести за допомогою цих документів. Оскільки ТОВ «Бастен» є клієнтом зазначеної фінансової установи, документи щодо діяльності та фінансового стану підприємства знаходяться у ПАТ «УНІКРЕДИТБАНК» (МФО 300744).

Відомості, що містяться в зазначених документах можуть бути використані як докази вини службових осіб у вчиненні злочину, передбаченого ч. 1,2 ст. 212 КК України.

Враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, слідчий просив про задоволення клопотання.

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав та просив про його задоволення.

Вивчивши матеріали клопотання і кримінального провадження, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню, з наступних підстав.

Відповідно до ч. 1 ст. 163 КПК України після отримання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд здійснює судовий виклик особи, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, за винятком випадку, встановленого частиною другою цієї статті.

Згідно ч. 2 ст. 163 КПК України, якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Вважаю за можливе розглянути клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, до яких просить надати доступ слідчий.

Відповідно до ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Згідно ч. 1 ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Пунктом 5, 6 ч. 2 ст. 131 КПК України передбачені такі види заходів забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ до речей і документів і тимчасове вилучення майна.

Згідно з ч. 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1. перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2. самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3. не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Враховуючи викладене, перевіривши надані матеріали клопотання, дослідивши докази по даних матеріалах, прихожу до висновку про необхідність задоволення клопотання слідчого про тимчасовий доступ до документів, оскільки вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 159-164, 166, 309, 369-372 КПК України, суд -

У Х В А Л И В:

Клопотання задовольнити.

Надати старшому слідчому СУ ФР ДПІ у Солом'янському районі ГУ Міндоходів у м. Києві Синицькому І. С. або іншій уповноваженій особі, тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ПАТ «УНІКРЕДИТБАНК» (МФО 300744), що містять банківську таємницю клієнта банку - ТОВ «Бастен» (код за ЄДРПОУ 34297358) рахунку № 26000010008818 за період з 23.11.2011 року по 31.12.2012 року, а саме: інформацію як на паперових носіях, так в електронному вигляді, яка міститься в платіжних дорученнях, меморіальних ордерах, відомостях про рух коштів, з повною розшифровкою кредитових і дебетових перерахувань, із зазначенням реквізитів учасників фінансових операцій, МФО банків, номерів рахунків, дати, суми, реквізитів платіжних документів, номерів референсів, призначення платежів, що свідчить про обіг коштів по рахунку № 26000010008818 ТОВ «Бастен» (код за ЄДРПОУ 34297358).

При відсутності вище перелічених документів, зазначити письмово про причину ненадання документів.

Строк дії ухвали - один місяць з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: Бобровник О. В.

Часті запитання

Який тип судового документу № 50763530 ?

Документ № 50763530 це Ухвала суду

Яка дата ухвалення судового документу № 50763530 ?

Дата ухвалення - 11.11.2014

Яка форма судочинства по судовому документу № 50763530 ?

Форма судочинства - Кримінальне

В якому cуді було засідання по документу № 50763530 ?

В Соломенский районный суд города Киева
Предыдущий документ : 50763523
Следующий документ : 50763531