Решение № 486318, 01.03.2007, Хозяйственный суд города Киева

Дата принятия
01.03.2007
Номер дела
4/24
Номер документа
486318
Форма судопроизводства
Хозяйственное
Государственный герб Украины

  ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД міста КИЄВА 01030, м.Київ, вул.Б.Хмельницького,44-Б тел.486-65-72

 

Р І Ш Е Н Н Я

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

№ 4/24

01.03.07 р.

За позовом Заступника прокурора Подільського району міста Києва в

Інтересах держави в особі Подільської районної у м. Києві ради;

Комунального підприємства „Оренда”

До Колективного підприємства „Український науково-технічний

екологічний центр „Перун”

Про стягнення 16930 грн. 10 коп.

Суддя Борисенко І.І.

Представники:

від прокуратури: Гаврилова І.А. -посв.

від ради: не з'явились

від КП „Оренда”: Сергієнко В.В. -дор.

від відповідача: Слободян Д.Б. -директор

В засіданні приймали участь:

ОБСТАВИНИ СПРАВИ:

Заступник прокурора Подільського району м. Києва звернувся до суду з позовом в інтересах держави в особі Подільської районної у м. Києві ради; Комунального підприємства „Оренда” про стягнення з Колективного підприємства „Український науково-технічний екологічний центр „Перун” 16016,95 грн. основного боргу, 913,15 грн. пені, а всього 16930,10 грн. заборгованості за договором № 3118/05 від 05.04.2005р.

Позовні вимоги мотивовані тим, що відповідач в порушення умов договору, а саме п. 2.3 договору оренди нерухомого майна № 3118/05 від 05.04.2005р. несвоєчасно сплачував нараховані орендні платежі, в результаті цього виникла заборгованість за період з 01.01.2006р. по 01.11.2006р. у сумі 16016,95 грн. Крім того, позивачем у відповідності до п. 5.2 договору нарахована пеню у сумі 913,15 грн.

Представник КП „Оренда” в судових засіданнях та поясненнях підтримав заявлені прокурором вимоги.

Відповідач в судових засіданнях просив суд відмовити у задоволенні позовних вимог, свої заперечення виклав у відзиві на позовну заяву від 07.02.2007р.

Розглянувши матеріали справи, подані учасниками процесу документи, заслухавши пояснення представників позивача та відповідача, всебічно і повно з'ясувавши всі фактичні обставини, на яких ґрунтуються позовні вимоги та подані заперечення об'єктивно оцінивши докази, які мають юридичне значення для розгляду справи і вирішення спору по суті, Господарський суд міста Києва, -

ВСТАНОВИВ:

05.04.2005р. між Комунальним підприємством „Оренда” та Колективним підприємством „Український науково-технічний екологічний центр „Перун” був укладений договір № 3118/05, відповідно до умов якого, позивач (орендодавець) передав, а відповідач (орендар) прийняв в оренду приміщення, загальною площею 146,70 кв.м., які розташовані у лівому крилі першого поверху будинку по вул. Олени Теліги, 49-А у м. Києві.

Факт передачі вищезазначеного приміщення в оренду підтверджується актом прийому-передачі приміщення в оренду від 05.04.2005р., підписаним уповноваженими особами з обох сторін.

В акті прийому-передачі приміщення сторони визначили, що на момент прийняття приміщень в орендне користування вони перебувають у незадовільному стані і їх експлуатація можлива виключно після проведення ремонту.

Відповідно до п. 4.4 договору, ремонт об'єкту оренди проводиться за узгодженням з орендодавцем до 01.07.2005р. Строк ремонту може бути продовжено за згодою орендодавця.

Відповідно до ст. 762 ЦК України за користування майном з наймача справляється плата, розмір якої встановлюється договором найму.

Згідно п. 1.4. договору, за користування орендованим приміщенням орендар сплачує орендодавцю орендну плату, місячний розмір якої на момент початку дії договору становив 1220,35 грн., ПДВ-244,07 грн., разом -1464,42 грн.

Розмір місячної орендної плати за період проведення ремонту об'єкту оренди встановлюється в розмірі 10% від місячної плати, вказаної в п. 1.4 договору, та складає 122,03 грн., ПДВ-24,41 грн., разом -146,44 грн.

Відповідно до п. 2.3 договору, відповідач зобов'язався вносити орендні платежі в повному обсязі, незалежно від наслідків господарської діяльності, не пізніше 30 числа поточного місяця.

Як вбачається з матеріалів справи, відповідач не виконав свої договірні зобов'язання, борг відповідача по орендній платі на момент розгляду справи за період 01.01.2006р. по 01.11.2006р. становить 16016,95 грн.

Відповідно до ст. 526 ЦК України зобов'язання має виконуватися належним чином відповідно до умов договору та у встановлений строк, одностороння відмова від виконання зобов'язання не допускається (ст. 525 ЦК України), а заборгованість відповідача складає 16016,95 грн., то ця сума має бути стягнута з відповідача.

Позивачем також правомірно заявлена вимога про стягнення з відповідача пені у сумі 913,15 грн.

Відповідно до ст. 549 ЦК України неустойкою визнається визначена законом або договором грошова сума, яку боржник повинен сплатити кредиторові в разі невиконання або неналежного виконання зобов'язання, зокрема в разі прострочення.

Таким чином, за прострочення терміну платежу з відповідача належить стягнути пеню у сумі 913,15 грн. відповідно до розрахунку позивача.

Господарський суд не приймає твердження відповідача викладені в відзиві на позовну заяву від 07.02.2007р.та засіданнях суду до уваги, виходячи з наступного:

Відповідно п.4.4 договору ремонт об'єкту оренди проводиться за узгодженням з орендодавцем до 01.07.2005р. Строк ремонту може бути продовжено за згодою орендодавця. Розмір місячної орендної плати на період проведення ремонту об'єкта оренди встановлюється в розмірі 10 відсотків від місячної плати, вказаної в п.1.4 договору, та складає 122,03 грн., разом з ПДВ -146грн.44коп.

Відповідно до ст. 628 Цивільного Кодексу України, зміст договору становлять умови, визначені на розсуд сторін і погоджені ними, та умови які є обов'язковими відповідно до актів цивільного законодавства.

Стаття 627 Цивільного Кодексу України встановлює свободу договору, тобто можливість сторін вільно визначати умови (зміст) договору, який вони укладають. Тобто, сторонами при укладенні договору узгоджені всі умови, зокрема і п.4.4 договору.

Відповідно ст.21 Закону України „Про оренду державного та комунального майна”, розмір орендної плати може бути змінено за погодженням сторін. Спори з питань зміни орендної плати мають бути вирішені відповідно до вимог чинного законодавства.

Відповідач, не погоджуючись із існуючою ставкою орендної плати, мав звернутись до суду для вирішення спірного питання.

Доказів звернення відповідача до суду з приводу зміни ставки орендної плати суду не надано.

Посилання відповідача на факти його неодноразового звернення до Подільської адміністрації, КП „Оренда” та Подільської райради з проханням повторно продовжити строк виконання ремонтних робіт також не приймаються судом до уваги, оскільки ст. 17 Кодексу адміністративного судочинства України встановлено право зокрема фізичних осіб щодо оскарження в суді дій чи бездіяльності суб'єкта владних повноважень.

Доказів оскарження в суді дій чи бездіяльності суб'єкта владних повноважень щодо неприйняття рішення відносно продовження строку виконання ремонтних робіт суду не надано.

При прийнятті рішення судом також взято до уваги п.14.3 Роз'яснення президії Вищого арбітражного суду України від 25.05.2000 №02-5/237 „Про деякі питання практики застосування Закону України „Про оренду державного та комунального майна”, якщо орендар з незалежних від нього обставин протягом певного часу був повністю позбавлений можливості користуватись орендованим майном, то на підставі ст. 21 Закону він вправі порушувати питання і про повне звільнення його від внесення орендної плати. Такими обставинами можуть бути зокрема, здійснення капітального ремонту (якщо його повинен робити орендодавець)тощо.

Згідно статті 33 Господарського процесуального кодексу України кожна сторона повинна довести ті обставини, на які вона посилається як на підставу своїх вимог і заперечень.

Із врахуванням викладеного, належить визнати, що позовні вимоги обґрунтовані та підлягають задоволенню в повному обсязі.

Витрати по оплаті держмита та інформаційно-технічного забезпечення судового процесу згідно ст. 49 ГПК України покладаються на відповідача.

01.03.2007р. в судовому засіданні суддя, відповідно до ст..85 ГПК України, за згодою сторін оголосив тільки вступну та резолютивну частини рішення.

Керуючись ст. ст. 49, 82-85 ГПК України,-

В И Р І Ш И В:

Позов задовольнити повністю.

1. Стягнути з Колективного підприємства „Український науково-технічний екологічний центр „Перун” (04071, м. Київ, вул. Ярославська, 1, код ЄДРПОУ 05389830) на користь Комунального підприємства „Оренда” (04071, м. Київ, вул. Костянтинівська, 2/1, код 31840749) 16016 грн. 95 коп. основного боргу, 913 грн. 15 коп. пені.

2. Стягнути з Колективного підприємства „Український науково-технічний екологічний центр „Перун” (04071, м. Київ, вул. Ярославська, 1, код ЄДРПОУ 05389830) на користь Державного бюджету України 169 грн. 30 коп. державного мита.

3. Стягнути з Колективного підприємства „Український науково-технічний екологічний центр „Перун” (04071, м. Київ, вул. Ярославська, 1, код ЄДРПОУ 05389830) на користь Державного підприємства „Судовий інформаційний центр” (м. Київ, пр. Перемоги, 44, р/р 26002014180001 у ВАТ „Банк Універсальний” м. Львів, МФО 325707, ЄДРПОУ 30045370) 118 грн. витрат на інформаційно-технічне забезпечення судового процесу.

Накази видати відповідно до ст. 116 ГПК України.

Рішення набирає законної сили після закінчення десятиденного строку з дня його підписання.

 Суддя

  І.І. Борисенко

Часті запитання

Який тип судового документу № 486318 ?

Документ № 486318 це Решение

Яка дата ухвалення судового документу № 486318 ?

Дата ухвалення - 01.03.2007

Яка форма судочинства по судовому документу № 486318 ?

Форма судочинства - Хозяйственное

Я не впевнений, що мені підходить повний доступ до системи YouControl. Які є варіанти?

Ми зацікавлені в тому, щоб ви були максимально задоволені нашими інструментами. Для того, щоб упевнитись в цінності і потребі системи YouControl саме для вас - замовляйте безкоштовну демонстрацію продукту. Також можна придбати доступ на 1 добу за 680 гривень.
Детальна інформація про ліцензії та тарифні плани.

В якому cуді було засідання по документу № 486318 ?

У чому перевага платних тарифів?

У платних тарифах ви отримуєте іформацію зі 180 джерел даних, у той час як у безкоштовному - з 22. Також у платних тарифах доступно більше розділів даних та аналітичні інструменти миттєвої оцінки компаній, ФОП, та фізосіб.
Детальніше про різницю в доступах на сторінці тарифів.

Данные о судебном решении № 486318, Хозяйственный суд города Киева

Судебное решение № 486318, Хозяйственный суд города Киева было принято 01.03.2007. Форма судопроизводства - Хозяйственное, форма решения – Решение. На этой странице вы сможете найти важные данные об этом судебном решении. Мы предлагаем удобный и быстрый доступ к актуальным судебным решениям, чтобы вы могли быть в курсе недавних судебных прецедентов. Наша база данных содержит полный спектр необходимой информации, позволяя вам легко находить важные данные.

Судебное решение № 486318 относится к делу № 4/24

то решение относится к делу № 4/24. Юридические лица, указанные в тексте настоящего судебного документа:


Наша платформа позволяет поиск по разным критериям, таким как регион или название суда. Также в личном кабинете есть возможность подробной настройки, что существенно ускоряет процесс поиска данных. Это позволяет эффективно экономить ваше время при получении необходимой информации из реестра судебных решений и других официальных источников.

Предыдущий документ : 486317
Следующий документ : 486319