Решение № 4857214, 07.09.2009, Хозяйственный суд города Киева

Дата принятия
07.09.2009
Номер дела
39/254
Номер документа
4857214
Форма судопроизводства
Хозяйственное
Государственный герб Украины

ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД міста КИЄВА

01030, м.Київ, вул.Б.Хмельницького,44-Б тел. 284-18-98

РІШЕННЯ

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

Справа № 39/254

07.09.09

За позовом Товариства з обмеженою відповідальністю “Телерадіокомпанія «Студія 1+1”

до Товариства з обмеженою відповідальністю “Національний комітет «Міс Юкрейн”

про стягнення 13 633,77 грн.

Суддя Гумега О.В.

Представники:

Від позивача: Покальчук О.Ю. (довіреність № б/н від 04.09.2009 р.)

Від відповідача: не з`явилися

СУТЬ СПОРУ:

Товариство з обмеженою відповідальністю “ Телерадіокомпанія «Студія 1+1” (позивач) звернулося до Господарського суду м. Києва з позовом до Товариства з обмеженою відповідальністю «Національний комітет «Міс Юкрейн»(відповідач) про стягнення 13 633,77 грн. заборгованості за договором постачання № р849 від 18.04.2008 р. Зазначена сума включає в себе: суму основного боргу в розмірі 12 170,50 грн. та суму пені в розмірі 1463,27 грн. Позовні вимоги позивач обґрунтовує тим, що на виконання вимог зазначеного договору надав відповідачу послуги з розміщення спонсорської інформації на телевізійному каналі “Студія 1+1”, проте, відповідач в порушення умов договору зобов‘язання по оплаті наданих послуг не виконав в повному обсязі. Позивач також просить покласти на відповідача судові витрати, пов‘язані з розглядом цієї справи.

Ухвалою Господарського суду м. Києва від 23.07.2009 р. порушено провадження у справі № 39/254 та призначено справу до розгляду на 07.09.2009 р. о 09:40 год.

Представник позивача в судовому засіданні подав усні пояснення по справі, якими просив суд задовольнити позовні вимоги в повному обсязі та усне клопотання про долучення доказів до матеріалів справи. Судом клопотання задоволено.

Відповідач у судове засідання не з‘явився, відзив на позовну заяву не надав, про час та місце розгляду справи повідомлений у встановленому порядку.

Відповідач належним чином повідомлений про призначення справи до розгляду в засіданні господарського суду, про час і місце його проведення, оскільки ухвала про порушення провадження у справі надіслана за адресою, що зазначена в позовній заяві та довідці з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб –підприємців (01001, м. Київ, пров. Музейний, 2 кв. 2).

Особи, які беруть участь у розгляді справи, вважаються повідомленими про час і місце її розгляду судом, якщо ухвалу про порушення провадження у справі надіслано за поштовою адресою, зазначеною в позовній заяві (див. Роз‘яснення Президії ВАСУ від 18.09.97 р. № 02-5/289 „Про деякі питання практики застосування Господарського процесуального кодексу України”).

Відповідно до пункту 3.5.11 Інструкції з діловодства в господарських судах України, затвердженою наказом Вищого господарського суду України від 10.12.2002 N 75 (з подальшими змінами), перший, належним чином підписаний, примірник процесуального документа (ухвали, рішення, постанови) залишається у справі; на звороті у лівому нижньому куті цього примірника проставляється відповідний штамп суду з відміткою про відправку документа, що містить: вихідний реєстраційний номер, загальну кількість відправлених примірників документа, дату відправки, підпис працівника, яким вона здійснена.

Згідно п. 19 інформаційного листа Вищого господарського суду України від 13.08.2008, № 01-8/482 "Про деякі питання застосування норм Господарського процесуального кодексу України, порушені у доповідних записках про роботу господарських судів у першому півріччі 2008 року" вищезазначена відмітка про відправку процесуального документа, за умови, що її оформлено відповідно до наведених вимог названої Інструкції, є підтвердженням належного надсилання копій процесуального документа сторонам та іншим учасникам судового процесу.

Поштове відправлення з ухвалою Господарського суду міста Києва по справі № 39/219 від 01.06.2009 р. направлене відповідачу - за адресою, вказаною позивачем у позовній заяві, що підтверджується відповідними відмітками на зворотньому боці ухвал суду.

Водночас до повноважень господарських судів не віднесено з'ясування фактичного місцезнаходження юридичних осіб або місця проживання фізичних осіб - учасників судового процесу на час вчинення тих чи інших процесуальних дій. Тому відповідні процесуальні документи надсилаються господарським судом саме згідно з поштовими реквізитами учасників судового процесу, наявними в матеріалах справи. Про це Вищим господарським судом України зазначалося в інформаційних листах від 02.06.2006 N 01-8/1228 "Про деякі питання практики застосування норм Господарського процесуального кодексу України, порушені у доповідних записках про роботу господарських судів у 2005 році" (пункт 4), від 14.08.2007 N 01-8/675 "Про деякі питання практики застосування норм Господарського процесуального кодексу України, порушені у доповідних записках про роботу господарських судів у першому півріччі 2007 року" (пункт 15), від 18.03.2008 N 01-8/164 "Про деякі питання практики застосування норм Господарського процесуального кодексу України, порушені у доповідних записках про роботу господарських судів у 2007 році" (пункт 23), від 13.08.2008, № 01-8/482 "Про деякі питання застосування норм Господарського процесуального кодексу України, порушені у доповідних записках про роботу господарських судів у першому півріччі 2008 року" (пункт 19).

Відтак, про час, дату та місце судового розгляду справи № 39/254 відповідач був повідомлений своєчасно та належним чином.

Письмових заяв, повідомлень суду щодо поважності причин відсутності відповідача в судовому засіданні 07.09.2009 р. від останнього до суду не надходило.

В судовому засіданні, призначеному на 07.079.2009 р., за згодою представника позивача оголошувалися вступна та резолютивна частини рішення.

Відповідно до ст. 75 ГПК України, справа розглядається за наявними в ній матеріалами, оскільки відзив на позовну заяву і витребувані господарським судом документи відповідачем не подано.

Заслухавши пояснення представника позивача, дослідивши наявні у матеріалах справи докази, оглянувши в судових засіданнях оригінали документів, копії яких знаходяться в матеріалах справи, Господарський суд міста Києва

ВСТАНОВИВ:

18.04.2008 р. між Товариством з обмеженою відповідальністю «Телерадіокомпанія «Студія 1+1»(позивач) та Товариством з обмеженою відповідальністю «Національний комітет «Міс Юкрейн»(відповідач) було укладено договір № р849 про розповсюдження реклами імені або найменування чи знак для товарів і послуг спонсорів.

Предметом даного договору є надання послуг з розповсюдження спеціальної інформації про ім.`я або найменування чи знак для товарів і послуг визначеного переліку спонсорів.

Відповідно до ст. 901 Цивільного кодексу України, за договором про надання послуг одна сторона (виконавець) зобов’язується за завданням другої сторони (замовника) надати послугу, яка споживається в процесі вчинення певної дії або здійснення певної діяльності, а замовник зобов’язується оплатити виконавцеві зазначену послугу, якщо інше не встановлено договором.

Відповідно до умов зазначеного договору замовник зобов’язався своєчасно, на умовах та в порядку, передбачених цим договором, додатковими угодами та додатками до нього, здійснювати оплату послуг (п. 3.1.3.).

Умовами договору було передбачено, що по закінченню кожного календарного місяця, протягом якого відбувалося розповсюдження інформації, до 15 числа місяця, наступного за звітним, сторони підписують акт про надання послуг (п. 3.6.).

На підставі п. 4.1. договору сторони домовились, що вартість послуг визначається сторонами шляхом підписання додатку № 2 до договору.

Пунктом 4.2. договору було встановлено, що замовник сплачує вартість послуг шляхом попередньої оплати грошових коштів на підставі рахунків наданих позивачем.

Згідно п. 7.1. договору № р849 про розповсюдження реклами імені або найменування та знака для товарів і послуг спонсорів від 18.04..2008 р. сторони погодили, що договір набуває чинності від дати його підписання уповноваженими представниками сторін, тобто з 18.04.2008 р., та діє до 31.12.2008 року.

Відповідно до Додатку № 1 від 18.04.2008 р. до договору № р849 від 18.04.2008 р. сторони визначили умови розміщення спонсорської інформації (п. 1), період трансляції програми в ефірі телеканалу «Студія 1+1».

18.04.2008 р. між сторонами було підписано додаток № 2 до договору № р849 від 18.04.2008 р., відповідно до п. 1 якого загальна вартість послуг виконавця згідно даного додатку склала 12 170,50 грн. Згідно умов додатку № 2 від 18.04.2008 р. до вказаного договору замовник зобов’язався сплатити зазначену суму не пізніше п`яти банківських днів з моменту надання рахунку.

Позивач на виконання умов договору № р849 про розповсюдження імені або найменування та знака для товарів і послуг спонсорів від 18.04.2008 р. та додатків до нього надав відповідачу послуги по розміщенню спонсорської інформації на каналі Студія 1+1, що підтверджується підписаним сторонами Актом здачі-прийому виконаних робіт від 31.105.2008 р. на суму 12 170,50 грн.

Зобов‘язання по оплаті наданих позивачем послуг відповідачем не виконано.

Відповідно до ст. 202 ЦК України, правочином є дія особи, спрямована на набуття, зміну або припинення цивільних прав та обов‘язків.

Статтею 205 ЦК України встановлено, що правочин вважається таким, що вчинений у письмовій формі, якщо його зміст зафіксований в одному або кількох документах. Наведене свідчить про виникнення між сторонами цивільних прав і обов‘язків відповідно до ст. 11 ЦК України, що виникли в результаті надання послуг по розміщенню спонсорської інформації на телевізійному каналі “Студія 1+1” та ґрунтуються на договорі № р849 про розповсюдження імені або найменування та знака для товарів і послуг спонсорів від 18.04.2008 р. та додатків до нього.

Зібрані у справі докази свідчать, що відповідач отримав послуги по розміщенню спонсорської інформації на телевізійному каналі “Студія 1+1”, але зобов‘язання по оплаті наданих послуг не виконав, внаслідок чого у відповідача виникла заборгованість перед позивачем.

Таким чином, заборгованість відповідача перед позивачем становить по зазначеному договору 12 170,50 грн.

Згідно із ст. 14 ЦК України, цивільні обов‘язки виконуються у межах, встановлених договором або актом цивільного законодавства. Зобов‘язання має виконуватися належним чином відповідно до умов договору та вимог ЦК України, інших актів цивільного законодавства, а за відсутності таких умов та вимог –відповідно до звичаїв ділового обороту або інших вимог, що звичайно ставляться (526 ЦК України). Одностороння відмова від зобов‘язання, в силу ст. 525 ЦК України, не допускається.

За таких обставин, вимоги позивача про стягнення з відповідача суми основного боргу в розмірі 12 170,50 грн. обґрунтовані та підлягають задоволенню.

Позивачем заявлено також позовні вимоги про стягнення з відповідача суми пені в розмірі 1463,27 грн.

Відповідно до ст. 16 Цивільного кодексу України, кожна особа має право звернутися до суду за захистом свого особистого немайнового або майнового права та інтересу. Право на захист особа здійснює на свій розсуд (ч. 1 ст. 20 Цивільного кодексу України).

Приписами ч. 1 ст. 530 ЦК України встановлено, що якщо у зобов’язанні встановлений строк (термін) його виконання, то воно підлягає виконанню у цей строк (термін). Зобов’язання, строк (термін) виконання якого визначений вказівкою на подію, яка неминуче має настати, підлягає виконанню з настанням цієї події. Як зазначалося, порядок оплати, було встановлено п. 2 додатку № 2 до договору.

Відповідно до ч. 1 ст. 251 ЦК України строком є певний період у часі, зі спливом якого пов’язана дія чи подія, яка має юридичне значення.

Згідно ч. 1 ст. 252 ЦК України строк визначається роками, місяцями, тижнями, днями або годинами.

Відповідно до ст. 253 ЦК України перебіг строку починається з наступного дня після відповідної календарної дати або настання події, з якою пов’язано його початок.

Пунктом 1 ст. 546 ЦК України передбачено, що виконання зобов‘язання може забезпечуватися, зокрема, неустойкою. Неустойкою (штрафом, пенею) є грошова сума або інше майно, які боржник повинен передати кредиторові у разі порушення боржником зобов‘язання (ч. 1 ст. 549 ЦК України). В силу п. 1. ст. 547 ЦК України, правочин щодо забезпечення виконання зобов‘язання вчиняється у письмовій формі.

Пунктом 5.3. договору № р849 від 18.04.2008 р. передбачено, що у прострочення виконання відповідачем зобов`язань, передбачених у цьому договорі, відповідач повинен сплатити позивачу пеню в розмірі подвійної облікової ставки НБУ від простроченої суми за кожен день прострочення.

У відповідності із ч. 2 ст. 549 ЦК України, штрафом є неустойка, що обчислюється у відсотках від суми невиконаного або неналежно виконаного зобов‘язання.

За таких обставин, вимоги позивача про стягнення з відповідача суми пені в розмірі 1463,27 грн. обґрунтовані та підлягають задоволенню.

Приписами статей 33, 34 Господарського процесуального кодексу України (надалі –ГПК України) передбачено, що кожна сторона повинна довести ті обставини, на які вона посилається як на підставу своїх вимог і заперечень, докази подаються сторонами та іншими учасниками судового процесу, господарський суд приймає тільки ті докази, які мають значення для справи, обставини справи, які відповідно до законодавства повинні бути підтверджені певними засобами доказування, не можуть підтверджуватись іншими засобами доказування.

Відповідач доказів на спростування обставин, повідомлених позивачем, не надав.

Відповідно до ст. 44 ГПК України, до судових витрат віднесені державне мито, суми, що підлягають сплаті за проведення судової експертизи, призначеної господарським судом, витрати, пов`язані з оглядом та дослідженням речових доказів у місці їх знаходження, оплата послуг перекладача, адвоката, витрати на інформаційно-технічне забезпечення судового процесу та інші витрати, пов`язані з розглядом справи.

Відповідно до ст. 49 ГПК України, стороні на користь якої відбулося рішення, господарський суд відшкодовує державне мито за рахунок другої сторони, а також витрати на інформаційно-технічне забезпечення судового процесу. За таких обставин, витрати по сплаті державного мита в розмірі 136,34 грн. та на інформаційно-технічне забезпечення судового процесу в сумі 315,00 грн. покладаються на відповідача.

Керуючись ст.ст. 33, 49, 82-85 ГПК України, Господарський суд міста Києва

В И Р І Ш И В:

1. Позов задовольнити повністю.

Стягнути з Товариства з обмеженою відповідальністю “Національний комітет «Міс Юкрейн” (01001, м. Київ, провулок Музейний, 2 к. 2; код ЄДРПОУ № 30550987; р/р 260053011029 в АБ Старокиївський банк«; МФО 321477), а у разі відсутності грошових коштів - з будь-якого рахунку виявленого державним виконавцем під час виконання рішення суду на користь Товариства з обмеженою відповідальністю «Телерадіокомпанія «Студія 1+1»(01001, м. Київ, вул. Хрещатик,7/11; код ЄДРПОУ № 23729809; р/р 26005003124000 АБ «ІНГ Банк Україна»; МФО 300539) 12 170,50 грн. (дванадцять тисяч сто сімдесят гривень 50 коп.) основного боргу, 1463,27 грн. (одна тисяча чотириста шістдесят три гривні 27 коп.) пені, 136 (сто тридцять шість) грн. 34 коп. державного мита та 315 (триста п`ятнадцять) грн. 00 коп. витрат на інформаційно-технічне забезпечення судового процесу.

2. Видати наказ.

Рішення набирає законної сили після закінчення десятиденного строку з дня підписання рішення, оформленого відповідно до ст. 84 ГПК України.

Суддя Гумега О. В.

Часті запитання

Який тип судового документу № 4857214 ?

Документ № 4857214 це Рішення

Яка дата ухвалення судового документу № 4857214 ?

Дата ухвалення - 07.09.2009

Яка форма судочинства по судовому документу № 4857214 ?

Форма судочинства - Господарське

В якому cуді було засідання по документу № 4857214 ?

В Хозяйственный суд города Киева
Предыдущий документ : 4857208
Следующий документ : 4857290