Решение № 48308741, 06.05.2014, Хозяйственный суд Ровенской области

Дата принятия
06.05.2014
Номер дела
918/414/14
Номер документа
48308741
Форма судопроизводства
Хозяйственное
Государственный герб Украины

ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД РІВНЕНСЬКОЇ ОБЛАСТІ

33013 , м. Рівне, вул. Набережна, 26А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

РІШЕННЯ

"06" травня 2014 р. Справа № 918/414/14

Господарський суд Рівненської області у складі судді Корсуна В.Я., розглянувши матеріали справи за позовом Публічного акціонерного товариства "Дельта Банк" до Приватного підприємства "Агрохімкомпанія" про стягнення в сумі 468216 грн. 30 коп.

Представники сторін:

від позивача: ОСОБА_1 (дов. №48.2-08 д 217/14 від 25.02.2014 року);

від відповідача: не з'явився

Статті 20, 22, 91, 107 Господарського процесуального кодексу України стороні роз'яснені. Відводи з підстав визначених статтею 20 Господарського процесуального кодексу України відсутні.

Обставини справи: Публічне акціонерне товариство "Дельта Банк" звернулося до господарського суду Рівненської області з позовом до Приватного підприємства "Агрохімкомпанія", у якому просить суд стягнути з відповідача на свою користь 468216 грн. 30 коп., з яких 264000 грн. - заборгованість за кредитом, 16813 грн. 24 коп. - пеня за несвоєчасне повернення кредиту, 172887 грн. 37 коп. - заборгованість за відсотками, 9235 грн. 69 коп. - пеня за несвоєчасне повернення відсотків, 5280 грн. - штраф, посилаючись на порушення відповідачем договірних зобов'язань за Кредитним договором №К-2004103 від 03.11.2010 року.

Ухвалою господарського суду Рівненської області від 09.04.2014 року вказану позовну заяву прийнято до розгляду та порушено провадження у справі №918/414/14, розгляд якої призначено на 23.04.2014 року.

Ухвалою господарського суду Рівненської області від 23.04.2014 року, враховуючи неявку представника відповідача в судове засідання, розгляд справи відкладено до 06.05.2014 року.

05.05.2014 року до початку розгляду судом справи по суті позивач, через канцелярію господарського суду, подав заяву про зменшення позовних вимог, у якій вказує на те, що при подачі позовної заяви до суду не враховано стягнення на користь позивача за рішенням господарського суду Рівненської області від 07.05.2013 року у справі №918/249/13-г заборгованості за кредитним договором станом на 25.03.2013 року. Відтак, позивач просить суд стягнути з відповідача на свою користь 200473 грн. 43 коп. заборгованості, з яких 58648 грн. - заборгованість за кредитом, 17084 грн. 56 коп. пеня за несвоєчасне повернення кредиту за період з 30.09.2013 року по 31.03.2014 року, 114771 грн. 13 коп. заборгованість за відсотками, 9969 грн. 74 коп. - пеня за несвоєчасне повернення відсотків за період з 30.09.2013 року по 31.03.2014 року.

Відповідач відзиву на позов не подав. Представник відповідача в судове засідання 06.05.2014 року не з'явився, хоча був належним чином повідомлений про дату, час та місце розгляду справи, що підтверджується повідомленням про вручення поштового відправлення (арк. справи 36).

За таких обставин суд прийшов до висновку про можливість розгляду справи відповідно до ст. 75 Господарського процесуального кодексу України за відсутності відповідача та відзиву з його боку за наявними у ній матеріалами.

В судовому засіданні 06.05.2014 року представник позивача позовні вимоги, з врахуванням заяви про їх зменшення, підтримав та наполягав на їх задоволенні.

Заслухавши пояснення представника позивача, всебічно і повно дослідивши подані ним письмові докази, оцінивши їх у сукупності, господарський суд прийшов до висновку, що позов підлягає задоволенню частково.

В результаті розгляду матеріалів справи господарський суд

ВСТАНОВИВ:

03.11.2010 року між Публічним акціонерним товариством "Дельта Банк" (надалі - кредитор) та Приватним підприємством "Агрохімкомпанія" (надалі - позичальник) було укладено кредитний договір № К-2004103 (надалі - Кредитний договір, арк. справи 10-14), за яким кредитор надав позичальнику кредит в сумі 264 000 грн. 00 коп., а позичальник зобовязався в порядку, передбаченому Договором, повернути кредит зі сплатою 19% (девятнадцять процентів) річних, з кінцевим терміном повернення заборгованості за Кредитом 03.11.2013р. включно, на умовах визначених Договором (п. 1.1.1 Кредитного договору).

Пунктом 1.1.4. Договору визначено, що повернення кредиту здійснюється щомісячно рівними частинами до десятого числа кожного місяця, в сумі 7 334 грн. 00 коп., починаючи з грудня 2010 року та з кінцевим терміном погашення заборгованості за кредитом до 03.11.2013р. (включно) на умовах, визначених цим Договором. Останній платіж в рахунок погашення кредиту сплачується в розмірі фактичного залишку заборгованості за Кредитом.

Пунктом 2.1. Договору визначено, що видача кредиту на цілі, визначені п. 1.2. Договору, проводиться шляхом перерахування позичкових коштів з позичкового рахунку в АТ Дельта Банк на поточний рахунок Позичальника в гривні, відкритий в АТ Дельта Банк, МФО 380236, згідно письмових заяв Позичальника після перевірки Кредитором легітимності отриманих від Позичальника документів, встановлення відсутності обставин, які свідчать про те, що наданий Позичальнику Кредит своєчасно не буде повернений.

Згідно пункту 2.2. та 2.3. Кредитного договору, моментом (днем) надання Кредиту вважається день надання кредитних коштів з позичкового рахунку Позичальника в повній або частковій сумі Кредиту. Моментом (днем) повернення кредиту вважається зарахування на відповідні рахунки кредитора: суми кредиту, процентів, комісій та можливих штрафних санкцій, визначених цим Договором, якщо інше не випливає з умов цього Договору.

Сплата процентів здійснюється у валюті Кредиту щомісячно, не пізніше 10 (десятого) числа місяця наступного за звітним та в день остаточного погашення Кредиту на рахунок в АТ "Дельта Банк" (пункт 2.4 Кредитного договору).

Відповідно до п. 1.1.2. Кредитного договору кредиту у випадку невиконання Позичальником зобовязань, передбачених п. 3.3.12. цього Договору, плата за користування кредитом встановлюється у розмірі 24% (двадцять чотири проценти) річних починаючи з дня невиконання зазначеного зобовязання. При цьому сторони погодили, що зазначене збільшення розміру річної процентної ставки по цьому договору не потребує двохстороннього погодження та внесення відповідних письмових змін до цього Договору.

Згідно пункту 3.3.3. Кредитного договору позичальник зобовязаний дотримуватися положень цього Договору та договорів, які зазначені в пункті 1.3. цього Договору.

Відповідно до п. 3.3.4. Кредитного договору позичальник зобовязаний протягом строку використання кредиту сплачувати проценти за його використання в порядку, визначеному цим Договором.

Відповідно до пунктів 4.1 та 4.2 Кредитного договору у випадку прострочення Позичальником строків сплати процентів, комісій, а також прострочення строків повернення Кредиту, визначених цим Договором, Позичальник сплачує Кредитору пеню з розрахунку подвійної облікової ставки Національного банку України, що діяла у період прострочення, від несвоєчасно сплаченої суми за кожний день прострочення.

У випадку порушення Позичальником вимог п.3.3 цього Договору, Позичальник зобов'язаний сплатити Кредитору штраф у розмірі 1% від суми Кредиту, визначеного п.1.1 цього Договору, за кожний випадок порушення.

Статтею 11 Цивільного кодексу України встановлено, що підставами виникнення цивільних прав та обовязків, зокрема є договори та інші правочини.

Відповідно до статті 509 Цивільного кодексу України зобовязанням є правовідношення, в якому одна сторона (боржник) зобовязана вчинити на користь другої сторони (кредитора) певну дію (передати майно, виконати роботу, надати послугу, сплатити гроші тощо) або утриматись від певної дії, а кредитор має право вимагати від боржника виконання його обовязку.

Відповідно до частини 1 статті 530 Цивільного кодексу України якщо у зобовязані встановлений строк (термін) його виконання, то воно підлягає виконанню у цей строк (термін).

Згідно із статтею 526 Цивільного кодексу України та статтею 193 Господарського кодексу України - зобовязання має виконуватися належним чином відповідно до умов договору та вимог цього Кодексу, інших актів цивільного законодавства, а за відсутності таких умов та вимог - відповідно до звичаїв ділового обороту або інших вимог, що звичайно ставляться.

Відповідно до частини 1 статті 612 Цивільного кодексу України - боржник вважається таким, що прострочив, якщо він не приступив до виконання зобовязання або не виконав його у строк, встановлений договором або законом, при цьому статтею 525 Цивільного кодексу України встановлено, що одностороння відмова від зобовязання або одностороння зміна його умов не допускається, якщо інше не встановлено договором або законом.

Згідно зі статтею 526 Цивільного кодексу України зобовязання має виконуватися належним чином відповідно до умов договору та вимог цього Кодексу, інших актів цивільного законодавства, а за відсутності таких умов та вимог - відповідно до звичаїв ділового обороту або інших вимог, що звичайно ставляться.

Частина 1 статті 546 Цивільного кодексу України передбачає, що виконання зобовязання може забезпечуватися неустойкою, порукою, гарантією, заставою, притриманням, завдатком.

У відповідності до статті 549 Цивільного кодексу України неустойкою (штрафом, пенею) є грошова сума або інше майно, які боржник повинен передати кредиторові у разі порушення боржником зобовязання. Штрафом є неустойка, що обчислюється у відсотках від суми невиконаного або неналежно виконаного зобовязання. Пенею є неустойка, що обчислюється у відсотках від суми несвоєчасно виконаного грошового зобовязання за кожен день прострочення виконання.

До відносин за кредитним договором застосовуються положення параграфа 1 глави 71 Цивільного кодексу України, якщо інше не встановлено цим параграфом і не випливає із суті кредитного договору.

Згідно статті 1046 Цивільного кодексу України, за договором позики одна сторона (позикодавець) передає у власність другій стороні (позичальникові) грошові кошти або інші речі, визначені родовими ознаками, а позичальник зобовязується повернути позикодавцеві таку ж суму грошових коштів (суму позики) або таку ж кількість речей того ж роду та такої ж якості.

Статтею 1048 Цивільного кодексу України встановлено, що позикодавець має право на одержання від позичальника процентів від суми позики, якщо інше не встановлено договором або законом. Розмір і порядок одержання процентів встановлюються договором.

Відповідно до ч.ч. 1, 3 ст. 1049 Цивільного кодексу України, позичальник зобовязаний повернути позикодавцеві позику у строк та в порядку, що встановлені договором. Позика вважаться повернутою в момент передання позикодавцеві речей, визначених родовими ознаками, або зарахуванням грошової суми, що позичалася, на його банківський рахунок.

Відповідно до статті 1054 Цивільного кодексу України, банк або інша фінансова установа (кредитодавець) зобовязується надати грошові кошти (кредит) позичальникові у розмірі та на умовах, встановлених договором, а позичальник зобовязується повернути кредит та сплатити проценти.

Відповідно до ч. 2 ст. 1050 Цивільного кодексу України, якщо договором встановлений обовязок позичальника повернути позику частинами (з розстроченням), то в разі прострочення повернення чергової частини позикодавець має право вимагати дострокового повернення частини позики, що залишилися, та сплати процентів.

Факт отримання відповідачем кредитних коштів по Кредитному договору в сумі 264000 грн. 00 коп. підтверджується письмовою заявою відповідача від 03.11.2010 року та меморіальним ордером № 29206504 від 03.11.2010 року (арк. справи 15, 17).

З матеріалів справи вбачається, що відповідач в порушення умов Кредитного договору не виконував взяті на себе зобовязання щодо повернення кредитних коштів згідно графіка визначеного пунктом 1.1.4. Кредитного договору, що призвело до виникнення заборгованості за кредитом в розмірі 264000 грн. 00 коп.

Судом встановлено, що рішенням господарського суду Рівненської області від 07.05.2013 року у справі №918/249/13-г стягнуто з Приватного підприємства "Агрохімкомпанія" на користь Публічного акціонерного товариства "Дельта Банк" 205352 грн. 00 коп. заборгованості по кредиту за Кредитним договором № К-2004103 від 03.11.2010 року за період з 03.11.2010 року по 25.03.2013 року.

Станом на 31.03.2014 року розмір заборгованості по кредиту становить 58648 грн. 00 коп.

Суд погоджується з вимогою позивача про стягнення з відповідача заборгованості по кредиту в сумі 58648 грн. 00 коп.

З поданого до заяви про зменшення позовних вимог розрахунку заборгованості за Договором кредиту № К-2004103 від 03.11.2010 року вбачається, що позивачем нараховані відповідачу проценти за користування кредитом в розмірі 185935 грн. 47 коп.: за період з 03.11.2010 року по 02.02.2011 року виходячи з процентної ставки -19 % річних (п.1.1.1 Кредитного договору), за період з 03.02.2011 року по 31.10.2013 року виходячи з процентної ставки - 24 % річних (п.1.1.2 Кредитного договору) та за період з 05.11.2013 року по 31.03.2014 року виходячи з процентної ставки 44 % річних (п.1.1.3 Кредитного договору).

В свою чергу, рішенням господарського суду Рівненської області від 07.05.2013 року у справі №918/249/13-г стягнуто з відповідача на користь позивача суму відсотків, розрахованих з відсоткової ставки 19% річних нарахованих за період з 03.11.2010 року по 19.03.2013 року, з врахуванням часткової сплати відповідачем, в розмірі 71164 грн. 34 коп.

Як вбачається із заяви про зменшення розміру позовних вимог позивач просить стягнути з відповідача заборгованість по відсотках в сумі 114771 грн. 13 коп. ( з врахуванням стягнутого за рішенням у справі №918/249/13-г, 185935, 47 - 71164,34 = 114771,13).

Таким чином, позивач визначив заборгованість відповідача по процентам в сумі 114771 грн. 13 коп.

Суд не погоджується з розміром вимог позивача щодо стягнення з відповідача заборгованості по відсотках в сумі 114771 грн. 13 коп. з огляду на наступне.

Як зазначалося, пунктом 1.1.1 Кредитного договору визначено, що надання кредиту здійснюється на умовах визначених цим Договором зі сплатою 19% (дев'ятнадцяти процентів) річних.

Відповідно до п. 1.1.2. Кредитного Договору у випадку невиконання Позичальником зобовязань, передбачених п. 3.3.12. цього Договору, плата за користування кредитом встановлюється у розмірі 24% (двадцять чотири проценти) річних починаючи з дня невиконання зазначеного зобовязання. При цьому сторони погодили, що зазначене збільшення розміру річної процентної ставки по цьому договору не потребує двохстороннього погодження та внесення відповідних письмових змін до цього Договору.

У разі прострочення кінцевого терміну повернення кредиту, який визначено в першому абзаці цього пункту Договору, діюча на такий момент прострочення річна процентна ставка за цим Договором збільшується на 20 одиниць та починає застосовуватися до взаємовідносин сторін за цим Договором починаючи з дня наступного за кінцевим терміном (днем) погашення заборгованості за кредитом по день фактичного погашення заборгованості за цим Договором (п.1.1.3 Кредитного договору).

Згідно пункту 3.3.12. Договору, позичальник зобовязується виконувати наступні зобовязання: в десятиденний строк зі дня укладення договорів застави (іпотеки) укласти в акредитованій банком страховій компанії договір страхування заставного майна, зазначеного у п. 1.3. цього Договору.

Однак, позивачем не надано доказів порушення пункту 3.3.12 Кредитного договору, а відтак суд вважає безпідставним застосування позивачем підвищеної відсоткової ставки в розмірі 24 % річних та відповідно застосування відсоткової ставки в розмірі 44 % відповідно до п.1.1.3 Кредитного договору.

Судом самостійно проведено розрахунок відсотків по кредиту:

Період нарахування Відсоткова ставкаСума заборгованостіРозмір відсотків20.03.2013 31.03.201319264000,001649,1001.04.2013 30.04.201319264000,004122,7401.05.2013 31.05.201319264000,004260,1601.06.2013 30.06.201319264000,004122,7401.07.2013 31.07.201319264000,004260,1601.08.2013 31.08.201319264000,004260,1601.09.2013 30.09.201319264000,004122,7401.10.2013 31.10.201319264000,004260,1601.11.2013 -.03.11.201319264000,00412,2704.11.2013 30.11.201339264000,007616,2201.12.2013 31.12.201339264000,008744,5501.01.2014 31.01.2014 39264000,008744,5501.02.2014 28.02.201439264000,007898,3001.03.2014 31.03.201439264000,008744,55Загальна сума 73218,40

Таким чином, сума відсотків розрахованих судом становить 73218 грн. 40 коп., а саме: виходячи з відсоткової ставки 19 % річних, нарахованих за період з 20.03.2013 року по 03.11.2013 року - 31470 грн. 23 коп. та виходячи з відсоткової ставки 39 % річних, нарахованих за період з 04.11.2013 року по 31.03.2014 року - 41748 грн. 17 коп.

Судом встановлено, що позивачем нараховано відповідачу пеню за несвоєчасне повернення кредиту за період з 30.09.2013 року по 31.03.2014 року в розмірі 17084 грн. 56 коп. та пеню за несвоєчасне повернення відсотків по кредиту за період з 30.09.2013 року по 31.03.2014 року в розмірі 9969 грн. 74 коп.

Суд не погоджується з розміром вимог позивача щодо стягнення з відповідача пені за несвоєчасне повернення кредиту з сумі 17084 грн. 56 коп. та пені за несвоєчасне повернення відсотків по кредиту в сумі 9969 грн. 74 коп. з огляду на наступне.

Як зазначалося вище, відповідно до пункту 1.1.4 Кредитного Договору повернення кредиту повинно здійснюватися щомісячно рівними частинами до 10 числа кожного місяця в сумі 7334 грн., починаючи з грудня 2010 року та кінцевим терміном погашення заборгованості за кредитом до 03.11.2013 року. Відтак, нарахування пені повинно здійснюватися починаючи з 11 числа поточного місяця і у відповідності до ст. 232 Господарського кодексу України припинятися через шість місяців від дня коли зобов'язання мало бути виконано.

Згідно розрахунку зробленого судом розмір пені за несвоєчасне повернення кредиту становить 3417 грн. 24 коп.

Період нарахування Сума заборгованостіСума пені11.04.2013 11.10.20137334517,6011.05.2013 11.11.20137334508,1611.06.2013 11.12.20137334493,2911.07.2013 11.01.20147334489,8711.08.2013 11.02.20147334483,6411.09.2013 11.03.20147334475,4011.10.2013 31.03.20147334449,28Загальна сума 3417,24

Згідно розрахунку здійсненого судом розмір пені за несвоєчасне повернення відсотків по кредиту становить 1528 грн. 72 коп.

Період нарахування Сума заборгованостіСума пені01.04.2013 01.10.20131649,10117,2901.05.2013 01.11.20134122,74287,9101.06.2013 01.12.20134260,16288,7601.07.2013 01.01.20144122,74276,5101.08.2013 01.02.20144260,16282,1001.09.2013 01.03.20144260,16276,15Загальна сума 1528,72

Крім того, на підставі пункту 4.2 Кредитного договору за порушення пунктів 3.3.4 та 3.3.5 Договору позивач нарахував відповідачу штраф в розмірі 5280 грн.

Відповідно до пункту 3.3.4 Кредитного договору позичальник зобов'язаний протягом строку використання кредиту сплачувати проценти за його використання в порядку, визначеному цим договором.

У відповідності до пункту 3.3.5. Договору, позичальник зобовязаний повернути кредитору у повному обсязі кредит зі сплатою процентів та комісій кредитора, та можливих штрафних санкцій, у терміни, визначені цим Договором.

Суд погоджується з вірністю зробленого позивачем розрахунку штрафу в розмірі 5 280 грн. 00 коп.

Відтак, на підставі вищевикладеного вимоги позивача підлягають частковому задоволенню в сумі 136812 грн. 36 коп., з яких заборгованість по кредиту - 58648 грн. 00 коп., заборгованість по відсоткам за кредитом - 73218 грн. 40 коп., пеня за несвоєчасне повернення кредиту - 3417 грн. 24 коп., пеня за несвоєчасне повернення відсотків по кредиту - 1528 грн. 72 коп. та штраф - 5280 грн. 00 коп., як такі, що обґрунтовані та підтверджуються матеріалами справи. В задоволені решти позовних вимог слід відмовити.

Стосовно розподілу судових витрат суд зазначає наступне.

Як зазначалося, позивач подав заяву про зменшення розміру позовних вимог. Вказаною заявою позивач визначив загальну суму заборгованості в розмірі 200473 грн. 43 коп.

У відповідності до пункту 2 статті 4 Закону України Про судовий збір судовий збір справляється у відповідному розмірі від мінімальної заробітної плати у місячному розмірі, встановленої законом на 1 січня календарного року, в якому відповідна заява або скарга подається до суду, - у відсотковому співвідношенні до ціни позову та у фіксованому розмірі. За подання до господарського суду позовної заяви майнового характеру ставка судового збору становить - 2 відсотки ціни позову, але не менше 1,5 розміру мінімальної заробітної плати та не більше 60 розмірів мінімальних заробітних плат.

Законом України Про Державний бюджет України на 2014 рік від 16.01.2014р. №719-VIІ визначено розмір мінімальної заробітної плати станом на 1 січня 2014 року - 1218 грн. 00 коп.

З урахуванням положень Закону України Про судовий збір позивач мав сплатити судовий збір з розрахунку ціни позову 200473 грн. 43 коп. в розмірі 4009 грн. 46 коп.. В матеріалах справи міститься платіжне доручення №20608613 від 07.03.2014 року (арк. справи 9), яким позивачем при подачі позовної заяви сплачено судовий збір в розмірі 9364 грн. 32 коп., а відтак підлягає поверненню з Державного бюджету України позивачу зайво сплачений судовий збір в розмірі 5354 грн. 86 коп.

Пунктом 3.10. постанови пленуму Вищого господарського суду України від 26.12.2011р. № 18 Про деякі питання практики застосування Господарського процесуального кодексу України судами першої інстанції визначено, що передбачені частиною четвертою статті 22 ГПК права позивача збільшити або зменшити розмір позовних вимог, відмовитись від позову можуть бути реалізовані до прийняття рішення судом першої інстанції. Під збільшенням або зменшенням розміру позовних вимог слід розуміти відповідно збільшення або зменшення кількісних показників за тією ж самою вимогою, яку було заявлено в позовній заяві. Згідно з частиною третьою статті 55 ГПК ціну позову вказує позивач. Отже, у разі прийняття судом зміни (в бік збільшення або зменшення) кількісних показників, у яких виражається позовна вимога, має місце нова ціна позову, виходячи з якої й вирішується спір, - з обов'язковим зазначенням про це як у вступній, так і в описовій частині рішення. При цьому питання щодо повернення зайво сплаченої суми судового збору у звязку із зменшенням позовних вимог вирішується господарським судом на загальних підставах і в порядку, визначеному законодавством.

Відповідно до частини 1 статті 49 Господарського процесуального кодексу України, судовий збір покладається у спорах, що виникають при виконанні договорів та з інших підстав, - на сторони пропорційно розміру задоволених позовних вимог.

Судом задоволено вимоги позивача на загальну суму 136812 грн. 36 коп., що в процентному співвідношенні до суми позовних вимог (200473 грн. 43 коп.) становить 68,24%, а відтак на підставі частини 1 статті 49 ГПК України на відповідача покладаються витрати по сплаті судового збору в розмірі 2736 грн. 05 коп. (4009 грн. 46 коп. х 68,24% = 2736 грн. 05 коп.).

Керуючись статтями 32-34, 43, 44, 49, 82-85 Господарського процесуального кодексу України, суд -

ВИРІШИВ:

1. Позов задоволити частково.

2. Стягнути з Приватного підприємства "Агрохімкомпанія" (33028, м.Рівне, вул.Данила Галицького, буд.9, код ЄДРПОУ 32171399) на користь Публічного акціонерного товариства "Дельта Банк" (01133, м.Київ, вул.Щорса, 36-Б, код ЄДРПОУ 34047020) заборгованість в сумі 136812 (сто тридцять шість тисяч вісімсот дванадцять) грн. 36 коп., з яких 58648 (п'ятдесят вісім тисяч шістсот сорок вісім) грн. - заборгованість за кредитом, 73218 (сімдесят три тисячі двісті вісімнадцять) грн. 40 коп. - заборгованість по відсотках за користування кредитом, 3417 (три тисячі чотириста сімнадцять) грн. 24 коп. - пеня за несвоєчасне повернення кредиту, 1528 (одна тисяча п'ятисот двадцять вісім) грн. 72 коп. - пеня за несвоєчасне повернення відсотків за користування кредитом, 5280 (п'ять тисяч двісті вісімдесят) грн. 00 коп. - штраф та 2736 (дві тисячі сімсот тридцять шість) грн. 05 коп. витрат по судовому збору.

3. В задоволенні решти позовних вимог відмовити.

4. Ухвалою суду повернути Публічному акціонерному товариству "Дельта Банк" (01133, м.Київ, вул.Щорса, 36-Б, код ЄДРПОУ 34047020) зайво сплачені витрати по сплаті судового збору у розмірі 5354 (п'ять тисяч триста п'ятдесят чотири) грн. 86 коп.

5. Після набрання рішенням законної сили видати наказ.

Суддя Корсун В.Я.

Повний текст рішення виготовлено та підписано "12" травня 2014 року

Предыдущий документ : 48308740
Следующий документ : 48308742