Постановление суда № 48290201, 07.08.2015, Святошинский районный суд города Киева

Дата принятия
07.08.2015
Номер дела
759/12278/15-к
Номер документа
48290201
Форма судопроизводства
Уголовное
Государственный герб Украины

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

пр. № 1-кс/759/3489/15

ун. № 759/12278/15-к

07 серпня 2015 року м. Київ

Слідчий суддя Святошинського районного суду м. Києва Ключник А.С. за участю секретаря судового засідання Борисенко А.М., розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого СУ ФР ДПІ у Святошинському районі ГУ ДФС у м. Києві Кучер А.М.., яке погоджене зі старшим прокурором прокуратури Святошинського району м. Києва Мельник Д.І. про тимчасовий доступ до речей та документів, подане в кримінальному провадженні №32015100080000021 внесеного до ЄРДР 22.04.2015 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України,

ВСТАНОВИВ:

До Святошинського районного суду міста Києва надійшло клопотання слідчого СУ ФР ДПІ у Святошинському районі ГУ ДФС у м. Києві Кучера А.М.., яке погоджене зі старшим прокурором прокуратури Святошинського району м. Києва Мельник Д.І. про тимчасовий доступ до речей та документів, подане в кримінальному провадженні №32015100080000021 внесеного до ЄРДР 22.04.2015 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України, в якому слідчий просить зобов'язати службових осіб ПАТ «АКБ «Траст-капітал» (МФО 380106) надати тимчасовий доступ до речей і документів слідчому СУ ФР ДПІ у Святошинському районі ГУ ДФС в м. Києві Кучер А.М., або оперативним співробітникам за дорученням слідчого, які містять банківську таємницю клієнта ТОВ «Енергоспецпроект» (код ЄДРПОУ 31780106) та здійснити виїмку ПАТ «АКБ «Траст-капітал» (МФО 380106), за адресою: м. Київ, вул. Підвисоцького, 7 з метою вилучення оригіналів документів (в разі їх відсутності завірених належним чином копій документів), які свідчать про відкриття, функціонування та про рух коштів по рахунку №26004086201 за період з дати відкриття рахунку по дату винесення ухвали суду, а саме:

1.Відомостей на паперових та електронних носіях про рух коштів з розшифровкою без скорочень контрагентів, їх статистичних кодів, в тому числі реквізитів їх рахунків (номер рахунку, МФО банківської установи) призначенням платежу, датою та часом здійснення платежу, часом проведення платежу, номером платіжного документа, сумою платежу, з зазначенням суми податку на додану вартість - окремо, а також із зазначенням вхідного та вихідного залишків коштів на рахунку на початок і кінець кожного дня, відомостей щодо документів, на підставі яких здійснені такі платежі, номерів референсів кожного платіжного документу (номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації трансакції) №26004086201 за період з дати відкриття рахунку по дату винесення ухвали суду.

2.Інформації, що міститься в справі з юридичного оформлення рахунку, а саме документів передбачених „Інструкцією про порядок відкриття, використання і закриття рахунків у національній та іноземних валютах", затвердженою Постановою Правління Національного банку України від 12 листопада 2003 року №492, які були надані на відкриття рахунку №26004086201 додавалися до справи під час функціонування вказаного рахунку, та інших документів, що знаходяться у вказаній справі з юридичного оформлення рахунку.

3.Первинних документів, що свідчать про зарахування на банківський рахунок №26004086201 та зняття з них грошових коштів (платіжні доручення, заяви на видачу готівки, чеки та інші документи, якими оформлювалось отримання готівкових коштів) за період з дати відкриття рахунків по дату винесення ухвали суду.

4.Договорів на отримання кредиту або відкриття кредитних ліній та матеріалів кредитних справ про надання та обслуговування кредитів.

5.Документів щодо придбання та реалізації векселів, укладання угод доміциляції, документів на виконання вказаних угод.

Клопотання обґрунтовано тим, що в провадженні СУ ФР ДПІ у Святошинському районі ГУ ДФС у м. Києві розслідується кримінальне провадження №32015100080000021 від 22.04.2015, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 212 КК України.

Проведеним досудовим розслідуванням встановлено, що згідно акту перевірки №167/26-57-22-02-10/31780106 від 03.04.2015, відповідно до якого службові особи ТОВ «Енергоспецпроект» (код ЄДРПОУ 31780106) у результаті взаємовідносин з ТОВ «Запорожский Коксохимремонт» (код ЄДРПОУ 34656607) за період грудень 2011, січень-серпень 2012 та ТОВ «Брокбудкепітал» (код ЄДРПОУ 37450960) за період вересень, листопад 2014, в результаті чого ухилились від сплати податку на прибуток на суму 2 278 253 грн. та податку на додану вартість на суму 2 112 545 грн., тобто на загальну суму 4 390 798 грн.

Тимчасовий доступ до документів може мати суттєве значення для встановлення важливих обставин у досудовому розслідуванні кримінального провадження, тому необхідно отримати тимчасовий доступ до документів, які містять банківську таємницю стосовно клієнта ТОВ «Енергоспецпроект» (код ЄДРПОУ 31780106), що знаходяться в банківській установі ПАТ «АКБ «Траст-капітал» (МФО 380106), за адресою: м. Київ, вул. Підвисоцького, 7.

Оригінали зазначених документів ТОВ «Енергоспецпроект», які містять банківську таємницю та знаходяться в банківській установі ПАТ «АКБ «Траст-капітал» необхідно вилучити, оскільки таке вилучення необхідне для проведення фінансових операцій по них, провести експертні дослідження оригіналів документів.

Також слідчий просив клопотання розглядати у відсутність особи у володінні якої знаходяться документи у порядку ст.163 КПК України, оскільки існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів.

У судовому засідання слідчий клопотання підтримав.

Особа у володінні якої знаходяться документи до суду не викликалась у відповідності до ч. 2 ст. 163 КПК України.

Розглянувши дане клопотання, долучені до нього матеріали, заслухавши думку слідчого, слідчий суддя дійшов висновку про наявність правових підстав для часткового задоволення зазначеного клопотання, виходячи з наступного.

Відповідно до ч. 1 ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Відповідно до п. 5 ч. 2 ст. 131 КПК України передбачені такі види заходів забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ до речей і документів і тимчасове вилучення майна.

Статтею 132 КПК України визначені загальні правила застосування заходів забезпечення кримінального провадження та передбачені обставини, за яких не допускається застосування заходів кримінального провадження. Серед таких обставин у п. 2 ч. 3 ст. 132 КПК України зазначена необхідність слідчого, прокурора довести, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора.

Згідно ч. 4 ст. 132 КПК України, для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов'язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Згідно до ч.5 ст. 132 КПК України під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.

Звертаючись до суду зі згаданим клопотанням слідчим доведено, що існують потреби досудового розслідування, які виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого.

Відповідно до ч. 1 ст. 164 КПК України в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів має бути зазначено: прізвище, ім'я та по батькові особи, якій надається право тимчасового доступу до речей і документів.

Виходячи з вимог ч.1 ст. 164 КПК України слідчий суддя не вбачає підстав для задоволення клопотання слідчого в частині щодо надання тимчасового доступу до речей і документів за його дорученням оперативним співробітникам, оскільки єдиним процесуальним документом, що надає право особі доступ до речей та документів є ухвала слідчого судді (а не доручення слідчого), в якій має бути зазначено конкретне прізвище, ім'я та по батькові особи, якій надається право тимчасового доступу до речей і документів.

Відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі не виконання ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження , якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Враховуючи викладене, та наведені норми КПК України, слідчий суддя дійшов висновку про необхідність часткового задоволення вказаного клопотання та надання слідчому тимчасовий доступ до документів з можливістю ознайомлення з ними та можливістю їх вилучення, оскільки згадані документи мають суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 159-164, 309, 369-372 КПК України, слідчий суддя,

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого СУ ФР ДПІ у Святошинському районі ГУ ДФС у м. Києві Кучер А.М.., яке погоджене зі старшим прокурором прокуратури Святошинського району м. Києва Мельник Д.І. про тимчасовий доступ до речей та документів, подане в кримінальному провадженні №32015100080000021 внесеного до ЄРДР 22.04.2015 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України - задовольнити частково.

Надати слідчому СУ ФР ДПІ у Святошинському районі ГУ ДФС у м. Києві Кучер А.М. тимчасовий доступ до документів, які містять банківську таємницю, та можливість їх вилучення стосовно клієнта ТОВ «Енергоспецпроект» (код ЄДРПОУ 31780106), що знаходяться в банківській установі ПАТ «АКБ «Траст-капітал» (МФО 380106), за адресою: м. Київ, вул. Підвисоцького, 7 по рахунку №26004086201 за період з дати відкриття рахунку по дату винесення ухвали суду, а саме:

1. Відомостей на паперових та електронних носіях про рух коштів з розшифровкою без скорочень контрагентів, їх статистичних кодів, в тому числі реквізитів їх рахунків (номер рахунку, МФО банківської установи) призначенням платежу, датою та часом здійснення платежу, часом проведення платежу, номером платіжного документа, сумою платежу, з зазначенням суми податку на додану вартість - окремо, а також із зазначенням вхідного та вихідного залишків коштів на рахунку на початок і кінець кожного дня, відомостей щодо документів, на підставі яких здійснені такі платежі, номерів референсів кожного платіжного документу (номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації трансакції) №26004086201 за період з дати відкриття рахунку по дату винесення ухвали суду.

2.Інформації, що міститься в справі з юридичного оформлення рахунку, а саме документів передбачених „Інструкцією про порядок відкриття, використання і закриття рахунків у національній та іноземних валютах", затвердженою Постановою Правління Національного банку України від 12 листопада 2003 року №492, які були надані на відкриття рахунку №26004086201 додавалися до справи під час функціонування вказаного рахунку, та інших документів, що знаходяться у вказаній справі з юридичного оформлення рахунку.

3.Первинних документів, що свідчать про зарахування на банківський рахунок №26004086201 та зняття з них грошових коштів (платіжні доручення, заяви на видачу готівки, чеки та інші документи, якими оформлювалось отримання готівкових коштів) за період з дати відкриття рахунків по дату винесення ухвали суду.

4.Договорів на отримання кредиту або відкриття кредитних ліній та матеріалів кредитних справ про надання та обслуговування кредитів.

5.Документів щодо придбання та реалізації векселів, укладання угод доміциляції, документів на виконання вказаних угод.

У задоволенні іншої частини клопотання - відмовити.

В разі відсутності документів, надати засвідчені копії протоколів виїмок (тимчасового доступу до речей і документів, їх огляду та вилучення), що підтверджують вилучення оригіналів.

Ухвала слідчого судді діє один місяць до 07 вересня 2015 року.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Заперечення на дану ухвалу може бути подано під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя А.Ключник

Предыдущий документ : 48290198
Следующий документ : 48290202