Постановление суда № 46759183, 15.07.2015, Хозяйственный суд Днепропетровской области

Дата принятия
15.07.2015
Номер дела
904/3762/15
Номер документа
46759183
Форма судопроизводства
Хозяйственное
Государственный герб Украины

ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД

ДНІПРОПЕТРОВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

УХВАЛА

13.07.15р. Справа № 904/3762/15

За позовом Товариства з обмеженою відповідальністю "УКРПАК", м. Дніпропетровськ

до Товариства з обмеженою відповідальністю "ТОТАЛ", м. Дніпропетровськ

про стягнення 57 796,95 грн.

Суддя Бєлік В.Г.

Представники:

Від Позивача: не з'явився.

Від Відповідача: Григоренко В.О. представник за довіреністю №б/н від 18.05.2015р.

СУТЬ СПОРУ:

Товариство з обмеженою відповідальністю "УКРПАК" звернулось до господарського суду з позовом до Товариства з обмеженою відповідальністю "ТОТАЛ" про стягнення заборгованості у розмірі 57 796,95 грн.

В процесі розгляду справи № 904/3762/15 сторони дійшли згоди про врегулювання спору, у зв'язку з чим 10.07.2015 р. подали до господарського суду заяву про затвердження мирової угоди по справі № 904/3762/15, укладеної 09.07.2015 р. між Товариством з обмеженою відповідальністю "УКРПАК" та Товариством з обмеженою відповідальністю "ТОТАЛ".

Відповідно до укладеної 09.07.2015 р. мирової угоди, сторони просять затвердити її в наступній редакції:

МИРОВА УГОДА

« 09» липня 2015 року м. Дніпропетровськ

Товариство з обмеженою відповідальністю "УкрПак" (надалі - Позивач), в особі директора Тавакаляна О.О., який діє на підставі Статуту, та Товариство з обмеженою відповідальністю «Тотал» (надалі - Відповідач), в особі директора Добе І.О., що діє на підставі Статуту, які є Сторонами у справі № 904/3762/15, яка розглядається Господарським судом Дніпропетровської області, керуючись ст.78 ГПК України, враховуючи майнові інтереси один одного та з метою реального виконання Боржником своїх обов'язків, уклали дану Мирову угоду на наступних умовах:

1. Сторони домовились врегулювати спір по справі № 904/3762/15 шляхом підписання та виконання Мирової угоди.

2. Відповідач визнає свої зобов'язання по сплаті суми основного боргу перед Позивачем в повному обсязі. Сума основного боргу станом на 06 липня 2015 року складає 35 075 (тридцять п'ять тисяч сімдесят п'ять грн.) 93 коп. Також, Відповідач зобов'язується сплатити суму понесених Позивачем судових витрат в розмірі 1827 (одна тисяча вісімсот двадцять сім грн.) 00 коп. Всього на загальну суму 36 902,93 (тридцять шість тисяч дев'ятсот дві грн.) 93 коп. Інші майнові вимоги (штрафні санкції), які розглядаються у справі № 904/3762/15, вважаються погашеними.

3. Відповідач зобов'язується та гарантує сплатити Позивачу суму, зазначену у п.2 даної угоди, шляхом розстрочення платежів за нижче наведеним графіком в розмірах і в строки, встановлені пунктом 4 цієї угоди, на розрахунковий рахунок Позичача №26002048373600, відкритий в ПАТ "Укрсиббанк" (МФО 351005).

4. Відповідач сплачує борг, зазначений у п. 2 мирової угоди на умовах наступної розстрочки:

Період погашенняСума погашенняз 07.07.2015 по 10.07.201518 500,00 грн.з 13.07.2015 по 17.07.201518 402,93 грн.

5. Відповідач має право достроково погасити борг в повному обсязі або частково.

6. Дана Мирова угода направляється сторонами до суду для її затвердження.

7. Дана Мирова угода набирає чинності з моменту її затвердження судом і діє до повного виконання зобов'язання Відповідачем, встановленого п.2 Мирової угоди.

8. Ухвала Господарського суду Дніпропетровської області про затвердження даної Мирової угоди є виконавчим документом згідно із пунктом 2 частини 2 статті 17 Закону України «Про виконавче провадження».

9. У разі порушення Відповідачем строків погашення боргу, дія цієї угоди у частині надання Відповідачеві розстрочки припиняється.

10. У разі несплати Відповідачем суми боргу, визначеному пунктом 2 та у порядку, передбаченому п.4 цієї Мирової угоди, Позивач має право направити ухвалу Господарського суду Дніпропетровської області про затвердження Мирової угоди до виконавчої служби для виконання шляхом стягнення із Відповідача суми боргу за вирахуванням здійснених Боржником платежів за цією Мировою угодою, про що Позивач вказує у заяві про відкриття виконавчого провадження.

11. У разі припинення дії цієї угоди в частині надання Відповідачу розстрочки (п.4 Мирової угоди), останній зобов'язаний сплатити суму боргу, у розмірі зазначеному в п.2 Мирової угоди, із вирахуванням здійснених Відповідачем платежів за Мировою угодою, протягом 15 днів з дня порушення строків погашення боргу.

12. Якщо в процесі виконання цієї Мирової угоди відбудуться реорганізація, зміни підпорядкованості чи форми власності однієї із сторін або обох сторін, то ця угода зберігає силу для правонаступника такої сторони.

13. Дана Мирова угода підписана у трьох примірниках, які мають однакову юридичну силу: перший - для Позивача, другий - для Відповідача, третій - для суду.

14. Підписи сторін:

Позивач: Директор ТОВ "УкрПак" м.п._____ О.О. Тавакалян Відповідач: Директор ТОВ "Тотал" м.п.___І.О. ДобеМирова угода підписана повноважними представниками сторін.

Наслідки затвердження судом укладеної сторонами Мирової угоди сторонам відомі, зрозумілі.

Відповідно до п.7 ч.1 ст. 80 Господарського процесуального кодексу України господарський суд припиняє провадження у справі, якщо сторони уклали мирову угоду і вона затверджена господарським судом.

Враховуючи, що дана Мирова угода стосується лише прав і обов'язків сторін щодо предмета спору, не суперечить законодавству та не порушує прав і охоронюваних інтересів інших осіб, господарський суд вважає можливим затвердити її.

Керуючись ст.86, п.7 ч.1 80 ГПК України, господарський суд, -

УХВАЛИВ:

Затвердити Мирову угоду, укладену 09 липня 2015 року між Товариством з обмеженою відповідальністю "УКРПАК" та Товариством з обмеженою відповідальністю "ТОТАЛ"" в редакції, яка узгоджена сторонами:

МИРОВА УГОДА

« 09» липня 2015 року м. Дніпропетровськ

Товариство з обмеженою відповідальністю "УкрПак" (надалі - Позивач), в особі директора Тавакаляна О.О., який діє на підставі Статуту, та Товариство з обмеженою відповідальністю «Тотал» (надалі - Відповідач), в особі директора Добе І.О., що діє на підставі Статуту, які є Сторонами у справі №904/3762/15, яка розглядається Господарським судом Дніпропетровської області, керуючись ст.78 ГПК України, враховуючи майнові інтереси один одного та з метою реального виконання Боржником своїх обов'язків, уклали дану Мирову угоду на наступних умовах:

1. Сторони домовились врегулювати спір по справі № 904/3762/15 шляхом підписання та виконання Мирової угоди.

2. Відповідач визнає свої зобов'язання по сплаті суми основного боргу перед Позивачем в повному обсязі. Сума основного боргу станом на 06 липня 2015 року складає 35 075 (тридцять п'ять тисяч сімдесят п'ять грн.) 93 коп. Також, Відповідач зобов'язується сплатити суму понесених Позивачем судових витрат в розмірі 1827 (одна тисяча вісімсот двадцять сім грн.) 00 коп. Всього на загальну суму 36 902,93 (тридцять шість тисяч дев'ятсот дві грн.) 93 коп. Інші майнові вимоги (штрафні санкції), які розглядаються у справі № 904/3762/15, вважаються погашеними.

3. Відповідач зобов'язується та гарантує сплатити Позивачу суму, зазначену у п.2 даної угоди, шляхом розстрочення платежів за нижче наведеним графіком в розмірах і в строки, встановлені пунктом 4 цієї угоди, на розрахунковий рахунок Позичача №26002048373600, відкритий в ПАТ "Укрсиббанк" (МФО 351005).

4. Відповідач сплачує борг, зазначений у п. 2 мирової угоди на умовах наступної розстрочки:

Період погашенняСума погашенняз 07.07.2015 по 10.07.201518 500,00 грн.з 13.07.2015 по 17.07.201518 402,93 грн.

5. Відповідач має право достроково погасити борг в повному обсязі або частково.

6. Дана Мирова угода направляється сторонами до суду для її затвердження.

7. Дана Мирова угода набирає чинності з моменту її затвердження судом і діє до повного виконання зобов'язання Відповідачем, встановленого п.2 Мирової угоди.

8. Ухвала Господарського суду Дніпропетровської області про затвердження даної Мирової угоди є виконавчим документом згідно із пунктом 2 частини 2 статті 17 Закону України «Про виконавче провадження».

9. У разі порушення Відповідачем строків погашення боргу, дія цієї угоди у частині надання Відповідачеві розстрочки припиняється.

10. У разі несплати Відповідачем суми боргу, визначеному пунктом 2 та у порядку, передбаченому п.4 цієї Мирової угоди, Позивач має право направити ухвалу Господарського суду Дніпропетровської області про затвердження Мирової угоди до виконавчої служби для виконання шляхом стягнення із Відповідача суми боргу за вирахуванням здійснених Боржником платежів за цією Мировою угодою, про що Позивач вказує у заяві про відкриття виконавчого провадження.

11. У разі припинення дії цієї угоди в частині надання Відповідачу розстрочки (п.4 Мирової угоди), останній зобов'язаний сплатити суму боргу, у розмірі зазначеному в п.2 Мирової угоди, із вирахуванням здійснених Відповідачем платежів за Мировою угодою, протягом 15 днів з дня порушення строків погашення боргу.

12. Якщо в процесі виконання цієї Мирової угоди відбудуться реорганізація, зміни підпорядкованості чи форми власності однієї із сторін або обох сторін, то ця угода зберігає силу для правонаступника такої сторони.

13. Дана Мирова угода підписана у трьох примірниках, які мають однакову юридичну силу: перший - для Позивача, другий - для Відповідача, третій - для суду.

14. Підписи сторін:

Позивач:Відповідач:Директор ТОВ "УкрПак" м.п.___ О.О. ТавакалянДиректор ТОВ «Тотал» м.п._______ І.О. Добе Провадження у справі припинити.

Ухвала господарського суду набирає законної сили з моменту її оголошення господарським судом та може бути оскаржена протягом п'яти днів з дня її оголошення до апеляційного суду Дніпропетровської області через господарський суд Дніпропетровської області.

Стягувачем за цією ухвалою є позивач - Товариство з обмеженою відповідальністю "УКРПАК" (49000, м. Дніпропетровськ, вул. Автопаркова, буд 1Г, кім. 116, код ЄДРПОУ 34499233)

Боржником за цією ухвалою є відповідач - Товариство з обмеженою відповідальністю "ТОТАЛ" (49030, м. Дніпропетровськ, вул. Героїв Сталінграда, буд. 139, код ЄДРПОУ 24241464).

Ухвалу може бути пред'явлено до виконання протягом одного року з 13.07.2015 року по 14.07.2016 року.

Суддя В.Г. Бєлік

Часті запитання

Який тип судового документу № 46759183 ?

Документ № 46759183 це Ухвала суду

Яка дата ухвалення судового документу № 46759183 ?

Дата ухвалення - 15.07.2015

Яка форма судочинства по судовому документу № 46759183 ?

Форма судочинства - Господарське

В якому cуді було засідання по документу № 46759183 ?

В Хозяйственный суд Днепропетровской области
Предыдущий документ : 46759181
Следующий документ : 46759184