Постановление № 44546429, 02.06.2015, Херсонский окружной административный суд

Дата принятия
02.06.2015
Номер дела
821/1348/15-а
Номер документа
44546429
Форма судопроизводства
Административное
Компании, указанные в тексте судебного документа
Государственный герб Украины

ХЕРСОНСЬКИЙ ОКРУЖНИЙ АДМІНІСТРАТИВНИЙ СУД

____________

ПОСТАНОВА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

02 червня 2015 р.

м. Херсон

Справа № 821/1348/15-а

Херсонський окружний адміністративний суд у складі:

головуючого судді Гомельчука С.В.,

розглянувши в порядку письмового провадження адміністративну справу за позовом відділення виконавчої дирекції Фонду соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань у м. Херсоні до приватного підприємства "Херсонопт" про стягнення заборгованості зі сплати страхових внесків,

встановив:

Відділення виконавчої дирекції Фонду соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань у м. Херсоні (далі - позивач, Відділення) звернулось із адміністративним позовом до приватного підприємства "Херсонопт" (далі - відповідач, ПП"Херсонопт"), в якому просить стягнути заборгованість зі сплати страхових внесків у розмірі 181 грн. 57 коп.

Адміністративний позов мотивований тим, що ПП"Херсонопт", з дня взяття його на облік позивачем, набуло статусу платника страхових внесків до Фонду соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань України у м. Херсоні та зобов’язане своєчасно та в повному обсязі сплачувати страхові внески. Відповідачем подано до Відділення розрахункову відомість за 2010 рік, відповідно до якої грошове зобов'язання, самостійно визначене платником, становить 181 грн. 57 коп. Дана недоїмка не сплачена підприємством у добровільному порядку, а тому підлягає стягненню в судовому порядку.

Від представника позивача до суду надійшла заява про розгляд справи в порядку письмового провадження.

Відповідач письмових заперечень проти позову не надав, в судове засідання не прибув, про причини неявки суд не повідомив. Разом з тим, за юридичною адресою відповідача відповідно до витягу з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб- підприємців, Херсонським окружним адміністративним судом було надіслано судову повістку. Поштове відправлення повернулось до суду із відміткою працівника поштового зв'язку "За закінченням терміну зберігання".

Згідно з ч. 8 ст. 35 КАС України вважається, що повістку вручено юридичній особі, якщо вона доставлена за адресою, внесеною до відповідного державного реєстру, або за адресою, яка зазначена її представником, і це підтверджується підписом відповідної службової особи.

Відповідо до ч.11 ст.35 КАС України у разі повернення поштового відправлення із повісткою, яка не вручена адресату з незалежних від суду причин, вважається, що така повістка вручена належним чином.

Частиною 6 ст. 128 КАС України визначено, якщо немає перешкод для розгляду справи у судовому засіданні, але прибули не всі особи, які беруть участь у справі, хоча і були належним чином повідомлені про дату , час і місце судового розгляду, суд має право розглянути справу у письмовому провадженні у разі відсутності потреби заслухати свідка чи експерта.

Виходячи з вищевикладеного, суд вважає за можливе розглянути адміністративну справу в порядку письмового провадження.

Дослідивши наявні у справі письмові докази, суд дійшов висновку, що позовні вимоги підлягають задоволенню з наступних підстав.

Судом встановлено, що приватне підприємство "Херсонопт" зареєстровано як юридична особа 02 червня 2000 року та перебуває на обліку у відділенні виконавчої дирекції Фонду соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань у м.Херсоні як платник страхових внесків.

Як вбачається з матеріалів справи, відповідачем було подано до Відділення розрахункову відомість про нарахування і перерахування страхових внесків та витрачання коштів Фонду соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань України за 2010 рік. У вказаному розрахунку приватне підприємство "Херсонопт" самостійно визначило суму заборгованості зі сплати страхових внесків, пов'язаних з несвоєчасною виплатою заробітної плати, у розмірі 181 грн. 57 коп.

Відповідно до ст.15 Закону України "Про загальнообов'язкове державне соціальне страхування від нещасних випадків на виробництві та професійного захворювання, які спричинили втрату працездатності" від 23 вересня 1999 року за № 1105-XIV (далі- Закон № 1105-XIV)(в редакції, чинній на момент виникнення спірних правовідносин) страхування від нещасного випадку здійснюється Фондом соціального страхування від нещасних випадків.

Фонд є некомерційною, самоврядною організацією, яка провадить акумулювання страхових внесків і фінансується за рахунок: внесків роботодавців: для підприємств - з віднесенням на валові витрати виробництва, для бюджетних установ та організацій - з асигнувань, виділених на їх утримання та забезпечення; капіталізованих платежів, що надійшли у випадках ліквідації страхувальників у порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України; прибутку, одержаного від тимчасово вільних коштів Фонду на депозитних рахунках; коштів, що надійшли від стягнення штрафів і пені із страхувальників та їх посадових осіб відповідно до закону; добровільних внесків та інших надходжень, отримання яких не суперечить законодавству.

Фонд має автономну, незалежну від будь - якої іншої, систему фінансування. Кошти Фонду не включаються до складу Державного бюджету України і використовуються виключно за їх прямим призначенням, тобто, на страхові виплати потерпілим від нещасного випадку, професійного захворювання на виробництві, а у разі їх смерті - членам сімей загиблих на виробництві (ст.ст.15, 46 Закону № 1105-XIV).

Згідно зі ст.46 Конституції України громадяни мають право на соціальний захист, що включає право на забезпечення їх у разі повної, часткової або тимчасової втрати працездатності, втрати годувальника, безробіття з незалежних від них обставин, а також у старості та в інших випадках, передбачених законом. Це право гарантується загальнообов'язковим державним соціальним страхуванням за рахунок страхових внесків громадян, підприємств, установ і організацій, а також бюджетних та інших джерел соціального забезпечення.

За приписами ст.3 Закону №1105-XIV держава гарантує усім застрахованим громадянам забезпечення прав у страхуванні від нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання.

Розміри страхових внесків до Фонду обчислюються у відсотках до сум фактичних витрат на оплату праці найманих працівників відповідно до класу професійного ризику, до якого віднесено підприємство (ст. 47 Закону 1105-XIV).

Згідно з п.2.1. Постанови Правління Фонду соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань України "Про порядок стягнення та обліку заборгованості зі сплати страхових внесків до Фонду соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань України " від 30 листопада 2010 року № 31, зареєстрованої в Міністерстві юстиції України 17 грудня 2010 року за № 1286/18581 стягнення заборгованості зі сплати страхових внесків за загальнообов'язковим державним соціальним страхуванням від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань, сум штрафних санкцій, нарахованих та/або не сплачених до 1 січня 2011 року, в тому числі страхових внесків, строк сплати яких на 1 січня 2011 року не настав, і контроль за правильністю нарахування, своєчасністю сплати страхових внесків, застосування фінансових санкцій на період до повного стягнення заборгованості зі сплати страхових внесків до Фонду соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань України (далі - Фонд) та надання страхувальниками за підсумками 2010 року розрахункової відомості про нарахування і перерахування страхових внесків та витрачання коштів Фонду і відомості розподілу чисельності працівників, річного фактичного обсягу реалізованої продукції (робіт, послуг) за видами економічної діяльності здійснюються відповідно до Інструкції про порядок перерахування, обліку та витрачання страхових коштів Фонду соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань України, затвердженої постановою правління Фонду від 12 липня 2007 року № 36, зареєстрованої в Міністерстві юстиції України 1 серпня 2007 року за № 867/14134(далі - Інструкція) (в редакції, чинній на момент виникнення спірних правовідносин).

Пунктами 4.12, 4.13 Інструкції передбачено, що страхові внески сплачуються страхувальниками-роботодавцями - у день одержання коштів на оплату праці в установах банків. Підприємства, які здійснюють виплату заробітної плати на поточні рахунки фізичних осіб в установах банків, сплачують страхові внески до Фонду в день перерахування коштів на особові рахунки. Нараховані страхові внески, інші платежі сплачуються страхувальниками шляхом перерахування відповідних сум на відповідний рахунок Фонду.

Відповідно до п. 2 ч.2 ст.45 Закону 1105-XIV роботодавець як страхувальник зобов'язаний: своєчасно та повністю сплачувати в установленому порядку страхові внески до Фонду соціального страхування від нещасних випадків.

Згідно зі ст.47 Закону №1105-XIV страхувальник здійснює страховий внесок у Фонд соціального страхування від нещасних випадків у порядку і строки, які визначаються страховиком.

Як слідує з розрахунку позивача, залишок несплачених відповідачем коштів станом на 01 жовтня 2010 року складає 181 грн. 57 коп. Станом на 01 лютого 2015 року заборгованість в розмірі 181 грн. 57 коп. залишається не погашеною ПП "Херсонопт".

Відповідно до п.7 Прикінцевих та перехідних положень Закону України "Про збір та облік єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування" на період до повного стягнення заборгованості зі сплати страхових внесків за діючими видами загальнообов'язкового державного соціального страхування та сум штрафних санкцій, нарахованих та/або не сплачених у період до 1 січня 2011 року, в тому числі нарахованих внесків, строк сплати яких на 1 січня 2011 року не настав, та відповідних штрафних санкцій за фондами загальнообов'язкового державного соціального страхування зберігаються повноваження щодо контролю за правильністю нарахування, своєчасністю сплати страхових внесків, застосування фінансових санкцій, якими вони були наділені до набрання чинності цим Законом.

Отже, після набрання чинності Законом України "Про збір та облік єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування" за органами Фонду збережено повноваження щодо стягнення заборгованості по страхових внесках, яка виникла до 1 січня 2011 року.

Пунктом 5.8. Інструкції визначено, що при стягненні недоїмки за платежами до Фонду строки давності не застосовуються.

Оскільки відповідачем не виконано обов’язку страхувальника, передбаченого Законом № 1105-XIV, добровільно не сплачено суми заборгованості по страхових внесках, а тому недоїмка в розмірі 181 грн. 57 коп. підлягає стягненню в судовому порядку.

За таких обставин, суд вважає, що позовні вимоги відділення виконавчої дирекції Фонду соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань у м. Херсоні є обґрунтованими та підлягають задоволенню.

Відповідно до ч.4 ст.94 КАС України судові витрати з відповідача не стягуються.

На підставі вищевикладеного та керуючись ст.ст.158-163, 167 КАС України суд,-

постановив:

Адміністративний позов задовольнити повністю.

Стягнути з приватного підприємства "Херсонопт", код ЄДРПОУ 31006018, на користь відділення виконавчої дирекції Фонду соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань у м. Херсоні заборгованість зі сплати страхових внесків у розмірі 181 (сто вісімдесят одна) грн. 57 коп.

Постанова може бути оскаржена в апеляційному порядку до Одеського апеляційного адміністративного суду через суд першої інстанції шляхом подачі апеляційної скарги в 10-денний строк з дня її проголошення. В разі складення постанови у повному обсязі відповідно до ст. 160 КАС України, а також прийняття постанови у письмовому провадженні апеляційна скарга подається протягом десяти днів з дня отримання копії постанови.

Копія апеляційної скарги одночасно надсилається особою, яка її подає, до суду апеляційної інстанції.

Постанова набирає законної сили після закінчення строку подання апеляційної скарги, якщо вона не була подана у встановлений строк. У разі подання апеляційної скарги постанова, якщо її не скасовано, набирає законної сили після закінчення апеляційного розгляду справи.

Суддя Гомельчук С.В.

кат. 10.2.1

Часті запитання

Який тип судового документу № 44546429 ?

Документ № 44546429 це Постанова

Яка дата ухвалення судового документу № 44546429 ?

Дата ухвалення - 02.06.2015

Яка форма судочинства по судовому документу № 44546429 ?

Форма судочинства - Адміністративне

В якому cуді було засідання по документу № 44546429 ?

В Херсонский окружной административный суд
Предыдущий документ : 44546423
Следующий документ : 44546431