Решение № 43009658, 18.02.2015, Хозяйственный суд города Киева

Дата принятия
18.02.2015
Номер дела
910/27381/14
Номер документа
43009658
Форма судопроизводства
Хозяйственное
Компании, указанные в тексте судебного документа
Государственный герб Украины

ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД міста КИЄВА 01030, м.Київ, вул.Б.Хмельницького,44-В, тел. (044) 284-18-98, E-mail: inbox@ki.arbitr.gov.uaРІШЕННЯ

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

18.02.2015Справа №910/27381/14За позовом Публічного акціонерного товариства «Укрсоцбанк»

до Приватного підприємства «Канц-лідер»

про стягнення 521120,58 грн.

Суддя Сташків Р.Б.

Представники сторін:

від позивача - Гордон О.В. (представник за довіреністю);

від відповідача - не з'явились.

СУТЬ СПОРУ:

Публічне акціонерне товариство «Укрсоцбанк» (далі - Позивач) звернулося до суду з позовом до Приватного підприємства «Канц-лідер» (далі - Відповідач) про стягнення заборгованості та санкцій за Договором про надання невідновлювальної кредитної лінії від 23.08.2012 разом в сумі 521120,58 грн. у зв'язку з неналежним виконанням Відповідачем своїх зобов'язань за вищевказаним кредитним договором.

Відповідач письмових заперечень проти позову не подав, у судові засідання представників не направив, хоча судом були вчинені всі дії щодо належного повідомлення Відповідача про призначення справи до розгляду в засіданнях суду, про час і місце їх проведення, оскільки ухвали суду надсилалися на поштову адресу Відповідача, зазначену в позовній заяві та згідно відомостей з ЄДРЮО та ФОП, тому будь-які несприятливі наслідки неявки повноважних представників покладаються на Відповідача.

Судом враховано, що відповідно до пункту 3.9.2 постанови Пленуму Вищого господарського суду України від 26 грудня 2011 року № 18 «Про деякі питання практики застосування Господарського процесуального кодексу України судами першої інстанції», у випадку нез'явлення в засідання господарського суду представників обох сторін або однієї з них справа може бути розглянута без їх участі, якщо неявка таких представників не перешкоджає вирішенню спору.

Клопотань про відкладення розгляду справи не надходило, та перед судом не доведено обставин, які б перешкоджали чи не дозволяли розглянути спір у даному судовому засіданні. Отже, суд дійшов висновку про відсутність встановлених ст. 77 ГПК України підстав для відкладення розгляду справи та відповідно до статті 75 ГПК України, здійснює розгляд справи за наявними в ній матеріалами.

Розглянувши матеріали справи, заслухавши пояснення представника Позивача, дослідивши надані докази та оцінивши їх в сукупності, суд

ВСТАНОВИВ:

23.08.2012 між Позивачем (Банк, Кредитор) та Відповідачем (Позичальник) було укладено договір про надання невідновлювальної кредитної лінії (далі - Кредитний договір), за умовами якого Позичальнику надавалися в користування грошові кошти з можливістю надання окремих траншів з максимальним лімітом кредитування в розмірі 561400 грн., із поверненням згідно графіку, але з остаточним строком поверненням не пізніше 22.08.2017, та зі сплатою 23% річних. Мета кредиту - на купівлю машин.

За умовами Кредитного договору, кошти надавалися Відповідачу на умовах їх забезпеченості, цільового використання, строковості, повернення та платності.

Залученими до матеріалів справи виписками Позивача про рух коштів між ним і Відповідачем підтверджується виконання Позивачем своїх зобов'язань за Кредитним договором належним чином та в повному обсязі, та надання Відповідачу обумовлених кредитних коштів. Цими ж виписками про рух коштів підтверджується невиконання Відповідачем своїх зобов'язань за Кредитним договором належним чином та в повному обсязі, що призвело до накопичення заборгованості та порушення Відповідачем ст.ст. 525, 526, 530, 629 та 1054 ЦК України.

Відтак, виходячи з положень статті 610, частини 1 статті 612, статті 611 ЦК України, частини 2 статті 193 ГК України, Позичальник є порушником зобов'язання, що є підставою для застосування до нього правових наслідків, встановлених договором або законом, та зокрема у вигляді нарахування та стягнення:

- втрат від інфляції за весь період прострочення за ст. 625 ЦК України;

- пені відповідно до статей 546, 549 ЦК України та на підставі пункту 4.4 Кредитного договору, з урахуванням розширеного строку (1 рік) нарахування пені відповідно до ч. 6 ст. 232 ГК України та вказаного пункту договору.

Також, відповідно до п. 2 ч. 1 ст. 611 ЦК України у разі порушення зобов'язання настають правові наслідки, встановлені договором або законом, зокрема, зміна умов зобов'язання.

Відповідно до розділу 3 Кредитного договору, Банк має право вимагати від Позичальника дострокового виконання ним всіх своїх зобов'язань за цим Договором протягом 30 календарних днів від дати отримання Позичальником письмової вимоги про повернення Кредиту, сплати процентів, комісій, а також можливої неустойки (пені, штрафу), і Позичальник зобов'язаний цю вимогу Кредитора виконати.

З огляду на наведене, Позивач звертався до Відповідача з претензією № 08.206-297/67-6821 від 15.04.2014, у якій на підставі вказаної умови Кредитного договору вимагав повернення всієї суми кредиту за Кредитним договором, а також сплати заборгованості по процентам та сплати встановлених договором штрафних санкцій за порушення грошових зобов'язань. Матеріали справи не містять доказів задоволення Відповідачем вимоги Позивача в добровільному порядку.

Перевіривши доданий Позивачем до позову розрахунок заборгованості по кредиту та по нарахованим процентам, які рахуються непогашеними перед Банком станом на 17.09.2014, і залишаються непогашеними на цей час, суд дійшов висновку про його обґрунтованість, арифметичну правильність, відповідність вимогам закону та умовам Кредитного договору.

Також суд перевірив і визнає обґрунтованим, арифметично правильним та таким, що відповідає вимогам закону та умовам Кредитного договору наданий Позивачем розрахунок пені за несвоєчасне виконання грошового зобов'язання зі сплати кредиту та процентів за Кредитним договором, та розрахунок втрат від інфляції по цим же не виконаним зобов'язанням.

Відповідно до статті 33 ГПК України кожна сторона повинна довести ті обставини, на які вона посилається як на підставу своїх вимог і заперечень.

Заперечень щодо здійснених Позивачем нарахувань та наведених ним сум, а також контррозрахунку нарахованої заборгованості по кредиту, процентам, пені та інфляційним Відповідачем суду надано не було.

Отже, враховуючи вищенаведене, суд визнає обґрунтованими вимоги Позивача про стягнення загалом заборгованості в сумі 521120,58 грн., що складається з: 425880 грн. - прострочена заборгованість за кредитом; 76137,88 грн. - заборгованість за відсотками; 5975,52 грн. - пеня за несвоєчасне повернення кредиту; 4647,92 грн. - пеня за несвоєчасну сплату відсотків; 4940,98 грн. - інфляційні втрати за кредитом; 3538,28 грн. - інфляційні втрати за відсотками.

Судовий збір відповідно до статті 49 ГПК України стягується з Відповідача.

Виходячи з викладеного та керуючись статтями 32-34, 43, 44, 49, 75, 82-85 ГПК України, суд

ВИРІШИВ:

Позов задовольнити повністю.

Стягнути з Приватного підприємства «Канц-лідер» (м. Київ, вул. Обсерваторна, 23; ідентифікаційний код 36834348) на користь Публічного акціонерного товариства «Укрсоцбанк» (м. Київ, вул. Ковпака, 29; ідентифікаційний код 00039019) 425880 (чотириста двадцять п'ять тисяч вісімсот вісімдесят) грн. простроченої заборгованості за кредитом, 76137 (сімдесят шість тисяч сто тридцять сім) грн. 88 коп. заборгованості за відсотками, 5975 (п'ять тисяч дев'ятсот сімдесят п'ять) грн. 52 коп. пені за несвоєчасне повернення кредиту, 4647 (чотири тисячі шістсот сорок сім) грн. 92 коп. пені за несвоєчасну сплату відсотків, 4940 (чотири тисячі дев'ятсот сорок) грн. 98 коп. втрат від інфляції за кредитом, 3538 (три тисячі п'ятсот тридцять вісім) грн. 28 коп. втрат від інфляції за відсотками, а також 10422 (десять тисяч чотириста двадцять дві) грн. 41 коп. судового збору.

Видати наказ.

Рішення господарського суду набирає законної сили після закінчення строку подання апеляційної скарги, якщо апеляційну скаргу не було подано. У разі подання апеляційної скарги рішення, якщо його не скасовано, набирає законної сили після розгляду справи апеляційним господарським судом.

Повне рішення складено 06.03.2015

Суддя Сташків Р.Б.

Предыдущий документ : 43009657
Следующий документ : 43009659