Постановление суда № 42991478, 06.03.2015, Черновицкий окружной административный суд

Дата принятия
06.03.2015
Номер дела
824/285/15-а
Номер документа
42991478
Форма судопроизводства
Административное
Компании, указанные в тексте судебного документа
Государственный герб Украины

ЧЕРНІВЕЦЬКИЙ ОКРУЖНИЙ АДМІНІСТРАТИВНИЙ СУД

У Х В А Л А

про відкриття провадження в адміністративній справі

06 березня 2015 р. м. Чернівці Cправа № 824/285/15-а

Суддя Чернівецького окружного адміністративного суду Маренич І.В., розглянувши матеріали адміністративного позову Управління Пенсійного фонду України в м. Чернівцях до Публічного акціонерного товариства "Чернівецький цегельний завод № 1" про стягнення заборгованості,-

В С Т А Н О В И В:

Управління Пенсійного фонду України в м. Чернівцях (далі-Позивач) звернулось до суду з адміністративним позовом Публічного акціонерного товариства "Чернівецький цегельний завод № 1"(далі-Відповідач) про стягнення заборгованості в сумі 4563,01 грн.

Розглянувши позовну заяву та додані до неї матеріали, суд вважає, що спір виник із публічно-правових відносин, однією із сторін яких виступає суб'єкт владних повноважень. Відповідно до вимог ст.17 КАС України даний спір підлягає розгляду в порядку адміністративного судочинства та згідно ч.2 ст.18 КАС України справа підсудна Чернівецькому окружному адміністративному суду. Вказаний позов поданий згідно ст.104 КАС України та відповідає вимогам статей 105, 106 КАС України.

Адміністративний позов поданий у строк, установлений законом. Підстави для повернення позовної заяви, залишення позовної заяви без розгляду чи відмови у відкритті провадження у справі відсутні.

Відповідно до ст. 110 КАС України під час підготовки справи до судового розгляду судом вжито належних заходів для всебічного, повного та об'єктивного розгляду і вирішення справи.

Перевіривши подані позивачем матеріали, суд вважає за доцільне призначити справу до судового розгляду в судовому засіданні.

На підставі наведеного та керуючись ст.ст. 17, 18, 23, 106, 107, 110, 121, 165 КАС України суддя, -

УХВАЛИВ:

1. Відкрити провадження в адміністративній справі.

2. Призначити справу до судового розгляду у відкритому судовому засіданні на 09:30хв. 19 березня 2015 р. Засідання відбудеться у приміщенні Чернівецького окружного адміністративного суду за адресою: м. Чернівці, вул. Садова, 1 «І».

3. Справу буде розглядати суддя І.В. Маренич одноособово.

4. Зобов'язати відповідача в строк до 19 березня 2015 року подати до суду заперечення проти позову та докази на обґрунтування цих заперечень та всі матеріали, що були або могли бути взяті відповідачем до уваги при прийнятті спірного рішення (вчиненні дії, допущенні бездіяльності) з приводу яких подано позов.

5. В порядку підготовки справи до судового розгляду вчинити наступні дії:

Зобов'язати сторони подати до суду та пред'явити у судовому засіданні додаткові докази (докази, що подаються в копіях, повинні бути засвідченні), зокрема:

- власне письмове підтвердження того, що у провадженні судів України або іншого органу, який в межах своєї компетенції вирішує спір, немає справи зі спору між тими ж сторонами, про той же предмет і з тих же підстав та немає рішення цих органів з такого спору.

6. Закінчити підготовче провадження по справі.

7. Копію ухвали з інформацією про процесуальні права та обов'язки (на звороті), невідкладно направити особам, які беруть участь у справі.

Ухвала набирає законної сили з моменту постановлення і оскарженню не підлягає.

Суддя І.В. Маренич

І Н Ф О Р М А Ц І Я

про процесуальні права і обов'язки

осіб, які беруть участь в розгляді адміністративної справи

Статтями 49, 51 Кодексу адміністративного судочинства України (далі Кодексу) визначено права та обов'язки осіб, які беруть участь у справі.

Особами, які беруть участь у справі, є сторони, треті особи, представники сторін та третіх осіб.

Особи, які беруть участь у справі, мають рівні процесуальні права і обов'язки. Особи, які беруть участь у справі, зобов'язані добросовісно користуватися належними їм процесуальними правами і неухильно виконувати процесуальні обов'язки.

Особи, які беруть участь у справі, мають право:

1) знати про дату, час і місце судового розгляду справи, про всі судові рішення, які ухвалюються у справі та стосуються їхніх інтересів;

2) знайомитися з матеріалами справи;

3) заявляти клопотання і відводи;

4) давати усні та письмові пояснення, доводи та заперечення;

5) подавати докази, брати участь у дослідженні доказів;

6) висловлювати свою думку з питань, які виникають під час розгляду справи, задавати питання іншим особам, які беруть участь у справі, свідкам, експертам, спеціалістам, перекладачам;

7) подавати заперечення проти клопотань, доводів і міркувань інших осіб;

8) знайомитися з технічним записом, журналом судового засідання протоколом про вчинення окремої процесуальної дії і подавати письмові зауваження до них;

9) робити із матеріалів справи виписки, знімати копії з матеріалів справи, одержувати копії судових рішень;

10) оскаржувати судові рішення у частині, що стосується їхніх інтересів;

11) користуватися іншими процесуальними правами, наданими їм цим Кодексом.

Особи, які беруть участь у справі, можуть за власний рахунок додатково замовити та отримати в суді засвідчені копії документів і витяги з них.

Крім прав та обов'язків, визначених у статті 49 цього Кодексу, позивач має право в будь-який час до закінчення судового розгляду збільшити або зменшити розмір позовних вимог або відмовитися від адміністративного позову. Позивач має право відмовитися від адміністративного позову у суді апеляційної чи касаційної інстанції до закінчення відповідно апеляційного чи касаційного розгляду. Позивач має право до початку судового розгляду справи по суті змінити предмет або підставу позову шляхом подання письмової заяви.

Крім прав та обов'язків, визначених у статті 49 цього Кодексу, відповідач має право визнати адміністративний позов повністю або частково, подати заперечення проти адміністративного позову.

Сторони можуть досягнути примирення на будь-якій стадії адміністративного процесу, що є підставою для закриття провадження в адміністративній справі.

Суд не приймає відмови позивача від адміністративного позову, визнання адміністративного позову відповідачем і не визнає умов примирення сторін, якщо ці дії суперечать закону або порушують чиї-небудь права, свободи чи інтереси.

Статтею 40 цього Кодексу визначено обов'язок осіб, які беруть участь у справі, повідомити про зміну адреси та причини неприбуття в судове засідання.

Особи, які беруть участь у справі, зобов'язані під час провадження у справі повідомляти суд про зміну місця проживання (перебування, знаходження), роботи, служби. У разі неповідомлення про зміну адреси повістка надсилається їм за останньою адресою і вважається врученою.

Особи, які беруть участь у справі, свідки, експерти, спеціалісти, перекладачі, які не можуть з поважних причин прибути до суду, зобов'язані завчасно повідомити про це суд.

Предыдущий документ : 42991477
Следующий документ : 42991483