Постановление № 42579167, 30.01.2015, Кировоградский окружной административный суд

Дата принятия
30.01.2015
Номер дела
п/811/138/15
Номер документа
42579167
Форма судопроизводства
Административное
Государственный герб Украины

Україна КІРОВОГРАДСЬКИЙ ОКРУЖНИЙ АДМІНІСТРАТИВНИЙ СУД -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------П О С Т А Н О В А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

30 січня 2015 року Справа № П/811/138/15

Кіровоградський окружний адміністративний суд у складі головуючого судді Кравчук О.В. розглянув у письмовому провадженні адміністративну справу

за позовом Кіровоградської об'єднаної державної податкової інспекції Головного управління ДФС у Кіровоградській області

до відповідача - Державного підприємства "Кіровоградський комбінат хлібопродуктів №2" Державного комітету України з державного матеріального резерву

про стягнення податкового боргу.

До Кіровоградського окружного адміністративного суду звернулася Кіровоградська об'єднана державна податкова інспекція Головного управління ДФС у Кіровоградській області (далі - позивач) з адміністративним позовом до Державного підприємства "Кіровоградський комбінат хлібопродуктів №2" Державного комітету України з державного матеріального резерву (далі - відповідач), в якому, з урахуванням заяви про збільшення позовних вимог, просить стягнути з відповідача кошти за податковим боргом з податку на додану вартість в загальному розмірі 1061380,39 грн.

Позовні вимоги обґрунтовано наявністю у відповідача узгоджених, однак не сплачених у встановлений законом строк, податкових зобов'язань з податку на додану вартість.

У судове засідання представник позивача не прибув, до суду надійшло клопотання про розгляд справи без його участі у письмовому провадженні за наявними матеріалами (а.с.62).

Відповідач в судове засідання не прибув, хоча про дату час та місце судового розгляду справи повідомлявся належним чином.

Водночас, у поданій суду заяві про розстрочення виконання судового рішення відповідач не спростував наявності у нього податкового боргу та наголосив, що підприємством вживаються усі заходи, спрямовані на погашення заборгованості (а.с. 26-28).

Відповідно до частини шостої статті 128 Кодексу адміністративного судочинства України суд вважає можливим розглянути дану справу у порядку письмового провадження.

Розглянувши вказану адміністративну справу у порядку письмового провадження, дослідивши наявні у матеріалах справи докази, проаналізувавши матеріали справи, оцінивши їх за своїм внутрішнім переконанням, що ґрунтується на всебічному, повному і об'єктивному розгляді всіх обставин справи, суд

В С Т А Н О В И В:

Відповідно до частини першої статті 42 Конституції України кожен має право на підприємницьку діяльність, яка не заборонена законом. Згідно статті 67 Конституції України кожен зобов'язаний сплачувати податки і збори в порядку і розмірах, встановлених законом.

Державне підприємство "Кіровоградський комбінат хлібопродуктів №2" Державного комітету України з державного матеріального резерву з 05 жовтня 1995 року зареєстроване як юридична особа (а.с.6-7) та з того часу перебуває на обліку у податковому органі як платник податків.

Позивач стверджує про наявність у відповідача податкового боргу з податку на додану вартість на загальну суму 1061380,39 грн, який складають несплачені ДП "Кіровоградський комбінат хлібопродуктів №2" Державного комітету України з державного матеріального резерву у встановлений законом строк грошові зобов'язання, самостійно визначені платником податків у податковій звітності та несплачені ним згідно договорів про розстрочення податкових зобов'язань.

Підпунктом 14.1.175 пункту 14.1 статті 14 Податкового кодексу України податковий борг визначається як сума узгодженого грошового зобов'язання (з урахуванням штрафних санкцій за їх наявності), але не сплаченого платником податків у встановлений цим Кодексом строк, а також пеня, нарахована на суму такого грошового зобов'язання.

Відповідно до статті 100.1 Податкового кодексу України розстроченням, відстроченням грошових зобов'язань або податкового боргу є перенесення строків сплати платником податків його грошових зобов'язань або податкового боргу під проценти, розмір яких дорівнює розміру пені, визначеному пунктом 129.4 статті 129 цього Кодексу. Якщо до складу розстроченої (відстроченої) суми входить пеня, то для розрахунку процентів береться сума за вирахуванням суми пені.

Так, платник податків має право звернутися до контролюючого органу із заявою про розстрочення та відстрочення грошових зобов'язань або податкового боргу. Платник податків, який звертається до контролюючого органу із заявою про розстрочення, відстрочення грошових зобов'язань, вважається таким, що узгодив суму такого грошового зобов'язання (стаття 100.2 Податкового кодексу України.)

Розстрочені суми грошових зобов'язань або податкового боргу (в тому числі окремо - суми штрафних (фінансових) санкцій) погашаються рівними частками починаючи з місяця, що настає за тим місяцем, у якому прийнято рішення про надання такого розстрочення (стаття 100.6 Податкового кодексу України.)

У відповідності до пункту 1.4 Порядку розстрочення (відстрочення) грошових зобов'язань (податкового боргу) платників податків, затвердженого наказом Міністерства доходів і зборів України від 10 жовтня 2013 року №574, розстрочення (відстрочення) грошових зобов'язань (податкового боргу) вважається наданим, якщо на підставі заяви платника податків прийнято відповідне рішення органу доходів і зборів та укладено договір про розстрочення (відстрочення).

Матеріалами справи підтверджено існування у відповідача податкового зобов'язання з податку на додану вартість в сумі 669624,32 грн, сплата якого розтерміновувалась згідно договорів та відповідних рішень податкового органу про розстрочення грошових зобов'язань (а.с. 13-18).

При цьому, граничний термін сплати розстрочених сум податкових зобов'язань за договорами про розстрочення сплати грошових зобов'язань № 42 від 30 липня 2014 року на суму 49015,2 грн, №36 від 30 квітня 2014 року на суму 66213,75 грн, №6 від 30 січня 2014 року на суму 99090,12 грн, №39 від 30 травня 2014 року на суму 96662,57 грн, №30 від 28 березня 2014 року на 62151,68 грн, №45 від 29 серпня 2014 року на суму 113752 грн, №4 від 30 січня 2014 року на суму 95411,77 грн, №14 від 28 лютого 2014 року на суму 36465,56 грн, №41 від 27 червня 2014 року на суму 50861,67 грн, було (а.с.51-60), було перенесено до 25 грудня 2014 року.

Отже, несплата відповідачем узгоджених податкових зобов'язань у строк до 25 грудня 2014 рокує підставою для стягнення такої заборгованості у судовому порядку.

Крім того, позивач стверджує про наявність у відповідача податкового боргу з податку на додану вартість на суму 391756,07 грн.

Так, відповідачем було самостійно визначено суму власних податкових зобов'язань з податку на додану вартість у податковій звітності за жовтень- листопад 2014 року (а.с.8-11).

Однак, при цьому позивач частково виконав вказане зобов'язання за рахунок переплати - залишок боргу за жовтень 2014 року становить 74060,17 грн. (а.с. 12-17).

Сума самостійно визначеного відповідачем податкового зобов'язання з ПДВ за листопад 2014 року в розмірі 312719,00 грн наразі залишається несплаченою.

За змістом положень пункту 54.1 статті 54 Податкового кодексу України сума грошового зобов'язання платника податків, самостійно обчислена ним у податковій декларації, вважається узгодженою.

Як вбачається з облікової картки платника податків, відповідачеві на зазначену суму несплачених податкових зобов'язань нараховано пеню - 4976,90 грн.

Таким чином, податковий борг відповідача - тобто сума грошового зобов'язання, самостійно узгодженого платником податків, але не сплаченого у встановлений Податковим кодексом України строк, - становить 1 061 380,39 грн.

Згідно з пунктом 59.1. статті 59 Податкового кодексу України у разі, коли платник податків не сплачує узгодженої суми грошового зобов'язання в установлені законодавством строки, орган державної податкової служби надсилає (вручає) йому податкову вимогу в порядку, визначеному для надсилання (вручення) податкового повідомлення-рішення.

Так, судом встановлено, що Кіровоградською ОДПІ було направлено відповідачеві податкову вимогу форми Ю№369-25 від 11 квітня 2014 року (а.с.7). У матеріалах справи відсутні відомості щодо відкликання чи скасування зазначеної вимоги.

Відповідно до пункту 95.1 статті 95 Податкового кодексу України орган державної податкової служби здійснює за платника податків і на користь держави заходи щодо погашення податкового боргу такого платника податків шляхом стягнення коштів, які перебувають у його власності, а в разі їх недостатності - шляхом продажу майна такого платника податків, яке перебуває у податковій заставі.

На виконання вказаних законодавчих приписів підпунктами 20.1.18, 20.1.28 пункту 20.1 статті 20 Податкового кодексу України органам державної податкової служби надано право звертатися до суду щодо стягнення коштів платника податків, який має податковий борг, з рахунків у банках, обслуговуючих такого платника, на суму податкового боргу або його частини; стягувати до бюджетів суми грошових зобов'язань та/або податкового боргу у випадках, порядку та розмірі, встановлених цим Кодексом.

В свою чергу, згідно пункту 95.2 статті 95 Податкового кодексу України, стягнення коштів проводиться не раніше ніж через 60 календарних днів з дня надіслання такому платнику податкової вимоги. При цьому, у разі якщо у платника податків, якому надіслано (вручено) податкову вимогу, сума податкового боргу збільшується (зменшується), погашенню підлягає вся сума податкового боргу такого платника податку, що існує на день погашення. У разі якщо після направлення (вручення) податкової вимоги сума податкового боргу змінилася, але податковий борг не був погашений в повному обсязі, податкова вимога додатково не надсилається (пункт 59.5. статті 59 Податкового кодексу України).

Виходячи з викладеного, на підставі аналізу встановлених обставин і правовідносин, що їм відповідають, а також враховуючи, що відповідачем не надано доказів сплати заборгованості з податку на додану вартість на загальну суму 1061380,39 грн., суд дійшов висновку, що вимоги позивача є обґрунтованими, відповідають обставинам та матеріалам справи, підтверджені належними та допустимими доказами і підлягають задоволенню.

Керуючись статтями 86, 94, 159 - 163, 167 Кодексу адміністративного судочинства України, суд

П О С Т А Н О В И В:

Адміністративний позов задовольнити повністю.

Стягнути з Державного підприємства "Кіровоградський комбінат хлібопродуктів №2" Державного комітету України з державного матеріального резерву (код ЄДРПОУ 00951862) податковий борг з податку на додану вартість в сумі 1061380,39 грн. (один мільйон шістдесят одна тисяча триста вісімдесят гривень, тридцять дев'ять копійок) з рахунків у банках, що обслуговують такого платника, на користь Державного бюджету України (УДКСУ у м.Кіровограді, банк ГУДКСУ у Кіровоградській області, МФО 823016, ЗКПО 38037409, рахунок №31114029700002, код платежу 3014010100 (ПДВ).

Постанова суду набирає законної сили у строки та у порядку, що визначені статтею 254 Кодексу адміністративного судочинства України.

Постанова суду може бути оскаржена до Дніпропетровського апеляційного адміністративного суду шляхом подання апеляційної скарги через Кіровоградський окружний адміністративний суд в десятиденний строк з дня отримання копії цієї постанови. Копія апеляційної скарги одночасно надсилається особою, яка її подає, до суду апеляційної інстанції.

Суддя Кіровоградського окружного

адміністративного суду О.В. Кравчук

Предыдущий документ : 42579165
Следующий документ : 42592428