Постановление № 42579150, 02.02.2015, Кировоградский окружной административный суд

Дата принятия
02.02.2015
Номер дела
п/811/139/15
Номер документа
42579150
Форма судопроизводства
Административное
Государственный герб Украины

Україна КІРОВОГРАДСЬКИЙ ОКРУЖНИЙ АДМІНІСТРАТИВНИЙ СУД -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------П О С Т А Н О В А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

02 лютого 2015 року Справа № П/811/139/15

Кіровоградський окружний адміністративний суд у складі судді Кармазиної Т.М., розглянувши у порядку письмового провадження справу за адміністративним позовом Кіровоградської об'єднаної державної податкової інспекції Головного управління Державної фіскальної служби у Кіровоградській області до Дочірнього підприємства "Кіровоградський облавтодор" Відкритого акціонерного товариства "Державна акціонерна компанія "Автомобільні дороги України" про стягнення податкового боргу, -

В С Т А Н О В И В:

Позивач звернувся до суду з позовом, в якому просить стягнути з ДП "Кіровоградський облавтодор" ВАТ "ДАК "Автомобільні дороги України" кошти з рахунків у банках на суму податкового боргу у розмірі 1 106 442,35 грн..

В обґрунтування позовних вимог позивачем зазначено, що за відповідачем рахується податкова заборгованість в сумі 1 106 442,35 грн., яка складається з податку на додану вартість в сумі 1 099 013,23 грн. та земельного податку з юридичних осіб в сумі 7 429,12 грн.. Однак, станом на день звернення до суду борг не сплачено.

Представник позивача у судове засідання не з'явився, подав заяву про розгляд справи без його участі, зазначивши, що позов підтримує в повному обсязі (а.с.28-29).

Представник відповідача у судове засідання також не з'явився, хоча про дату, час та місце судового розгляду справи повідомлений вчасно та належним чином, про що свідчить повідомлення про вручення поштового відправлення (а.с.27). Водночас, заяви про розгляд справи за його відсутності не надав та не скористався правом на подання заперечень проти позову або ж заяви про його визнання.

У зв'язку з неявкою у судове засідання усіх осіб, які беруть участь у справі, згідно до ч.1 ст.41 КАС України, фіксування судового засідання за допомогою звукозаписувального технічного засобу не здійснювалось.

Відповідно до ч.6 ст.128 КАС України, якщо немає перешкод для розгляду справи у судовому засіданні, визначених цією статтею, але прибули не всі особи, які беруть участь у справі, хоча і були належним чином повідомлені про дату, час і місце судового розгляду, суд має право розглянути справу у письмовому провадженні у разі відсутності потреби заслухати свідка чи експерта.

Враховуючи те, що представник позивача в судове засідання не з'явився, подавши заяву про розгляд справи за його відсутності, а також неявку представника відповідача у судове засідання, який про розгляд справи повідомлений належним чином, суд вважає за можливе здійснення подальшого розгляду справи у порядку письмового провадження.

Дослідивши письмові докази у справі суд приходить до таких висновків.

Дочірнє підприємство "Кіровоградський облавтодор" Відкритого акціонерного товариства "Державна акціонерна компанія "Автомобільні дороги України" зареєстроване 23.05.2002 р. як юридична особа та перебуває на обліку в Кіровоградській ОДПІ ГУ ДФС у Кіровоградській області як платник податків (а.с.4-6).

Судом встановлено, що за відповідачем рахується податковий борг в сумі 1 106 442,35 грн., який складається з податку на додану вартість в сумі 1 099 013,23 грн. та земельного податку з юридичних осіб в сумі 7 429,12 грн..

Матеріалами справи підтверджено, що податковий борг по податку на додану вартість складається з узгодженої суми грошового зобов'язання до сплати в бюджет, не сплаченої та нарахованої податковим органом по строку сплати, а саме:

- 26.12.2014 року нараховано по уточнюючому розрахунку №9075223529 від 26.12.2014 року в сумі 364,00 грн. та штрафної санкції - 11,00 грн. (а.с.8-9);

- 30.12.2014 року нараховано борг по податковій декларації з ПДВ №9072937804 від 17.12.2014 року за листопад 2014 року в сумі 948 502,00 грн. (а.с.10-11).

Також, судом встановлено, що податковий борг відповідача по земельному податку з юридичних осіб складається з узгодженої суми грошового зобов'язання до сплати в бюджет, не сплаченої та нарахованої податковим органом по строку сплати, а саме:

- 30.12.2014 року нараховано по податковій декларації з плати за землю (земельний податок та/або орендна плата за земельні ділянки державної або комунальної власності) від 20.02.2014 р. № 9008943710 за листопад 2014 року - 7 232,25 грн. (а.с14-15);

- 30.12.2014 року нараховано по уточнюючій декларації № 9010938611 від 30.03.2014 р. за листопад 2014 року - 196,87 грн. (а.с.12-13).

Відповідно до п.46.1 ст.46 Податкового кодексу України (далі - ПК України) податкова декларація, розрахунок (далі - податкова декларація) - документ, що подається платником податків (у тому числі відокремленим підрозділом у випадках, визначених цим Кодексом) контролюючому органу у строки, встановлені законом, на підставі якого здійснюється нарахування та/або сплата податкового зобов'язання, чи документ, що свідчить про суми доходу, нарахованого (виплаченого) на користь платників податків - фізичних осіб, суми утриманого та/або сплаченого податку.

Згідно до п.49.1 ст.49 ПК України податкова декларація подається за звітний період в установлені цим Кодексом строки органу Міндоходів України, в якому перебуває на обліку платник податків.

При цьому, згідно вимог п.56.11 статті 56 ПК України не підлягає оскарженню грошове зобов'язання, самостійно визначене платником податків, а тому податкове зобов'язання, самостійно визначене платником податків у податковій декларації, є узгодженим з дня подання такої податкової декларації.

Таким чином, податкове зобов'язання, самостійно визначене платником у податковій декларації є узгодженим та повинно бути сплачено у встановлений законом строк. Водночас, відповідачем не надано до суду доказів сплати узгодженого зобов'язання з податку на додану вартість та земельного податку, самостійно визначеного у поданих податкових деклараціях.

Відповідно п.п.129.1.1 п.129.1 ст.129 ПК України пеня нараховується після закінчення встановлених цим Кодексом строків погашення узгодженого грошового зобов'язання на суму податкового боргу нараховується пеня. Нарахування пені розпочинається при самостійному нарахуванні суми грошового зобов'язання платником податків - від першого робочого дня, наступного за останнім днем граничного строку сплати грошового зобов'язання, визначеного цим Кодексом.

Встановлено, що відповідачу нараховано пеню в сумі 150 136,23 грн. (а.с.16), доказів сплати якої суду також не надано.

Згідно до п.п.59.1, 59.5 ст.59 ПК України, у разі коли платник податків не сплачує узгодженої суми грошового зобов'язання в установлені законодавством строки, контролюючий орган надсилає (вручає) йому податкову вимогу в порядку, визначеному для надсилання (вручення) податкового повідомлення-рішення. У разі якщо у платника податків, якому надіслано (вручено) податкову вимогу, сума податкового боргу збільшується (зменшується), погашенню підлягає вся сума податкового боргу такого платника податку, що існує на день погашення.

Відповідно до п.95.2 ст.95 ПК України, стягнення коштів та продаж майна платника податків провадяться не раніше ніж через 60 календарних днів з дня надіслання (вручення) такому платнику податкової вимоги.

Так, 07.08.2013 р. податковим органом сформовано податкову вимогу №213-11 на суму 882 183,90 грн., яку направлено 22.08.2013 р. відповідачу та отримано останнім 23.08.2013 р. (а.с.7). При цьому, доказів оскарження або відкликання даної вимоги суду не надано.

Відповідно з пп.14.1.175 п.14.1 ст.14 ПК України податковий борг - сума узгодженого грошового зобов'язання (з урахуванням штрафних санкцій за їх наявності), але не сплаченого платником податків у встановлений цим Кодексом строк, а також пеня, нарахована на суму такого грошового зобов'язання.

Відповідно до ч.1 ст.42 Конституції України кожен має право на підприємницьку діяльність, яка не заборонена законом. При цьому, ст.67 Конституції України встановлює, що кожен зобов'язаний сплачувати податки і збори в порядку і розмірах встановлених законом.

У відповідності до п.36.1 ст.36 ПК України визначено обов'язок платника податку обчислити, задекларувати та/або сплатити суму податку та збору в порядку і строки, визначені цим Кодексом, законами з питань митної справи.

Пунктами 95.1, 95.2 ст. 95 ПК України передбачено, що орган державної податкової служби здійснює за платника податків і на користь держави заходи щодо погашення податкового боргу такого платника податків шляхом стягнення коштів, які перебувають у його власності, а в разі їх недостатності - шляхом продажу майна такого платника податків, яке перебуває у податковій заставі. Стягнення коштів та продаж майна платника податків провадяться не раніше ніж через 60 календарних днів з дня надіслання (вручення) такому платнику податкової вимоги.

Відповідно до абз.1 п.95.3 ст.95 ПК України стягнення коштів з рахунків платника податків у банках, обслуговуючих такого платника податків, здійснюється за рішенням суду, яке направляється до виконання контролюючим органам, у розмірі суми податкового боргу або його частини.

Згідно п.п.41.1, 41.2 ст.41 ПК України контролюючими органами є органи доходів і зборів - центральний орган виконавчої влади, що забезпечує формування єдиної державної податкової, державної митної політики в частині адміністрування податків і зборів, митних платежів та реалізує державну податкову, державну митну політику, забезпечує формування та реалізацію державної політики з адміністрування єдиного внеску, забезпечує формування та реалізацію державної політики у сфері боротьби з правопорушеннями при застосуванні податкового та митного законодавства, а також законодавства з питань сплати єдиного внеску (далі - центральний орган виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну податкову і митну політику), його територіальні органи.

Органами стягнення є виключно контролюючі органи, уповноважені здійснювати заходи щодо забезпечення погашення податкового боргу та недоїмки зі сплати єдиного внеску у межах повноважень, а також державні виконавці у межах своїх повноважень. Стягнення податкового боргу та недоїмки зі сплати єдиного внеску за виконавчими написами нотаріусів не дозволяється.

На підставі аналізу встановлених обставин та правовідносин, що їм відповідають, а також враховуючи, що відповідачем не надано доказів сплати заборгованості, яка в свою чергу підтверджується наявною в справі обліковою карткою відповідача (а.с.17-19), суд дійшов висновку, що позовні вимоги є обґрунтованими, відповідають обставинам та матеріалам справи, підтверджені належними та допустимими доказами, та підлягають задоволенню.

Згідно вимог ч. 4 ст. 94 КАС України, у справах, в яких позивачем є суб'єкт владних повноважень, а відповідачем - фізична чи юридична особа, судові витрати, здійсненні позивачем, з відповідача не стягуються.

Керуючись ст.ст. 86, 94, 159-163, 167 КАС України, суд, -

П О С Т А Н О В И В:

Адміністративний позов задовольнити.

Стягнути з Дочірнього підприємства "Кіровоградський облавтодор" Відкритого акціонерного товариства "Державна акціонерна компанія "Автомобільні дороги України" (код ЄДРПОУ 32039992) на користь Державного бюджету України в особі Кіровоградської об'єднаної державної податкової інспекції Головного управління Державної фіскальної служби у Кіровоградській області кошти з рахунків у банках, обслуговуючих Дочірнє підприємство "Кіровоградський облавтодор" Відкритого акціонерного товариства "Державна акціонерна компанія "Автомобільні дороги України" (код ЄДРПОУ 32039992), на суму податкового боргу в розмірі 1 106 442 (один мільйон сто шість тисяч чотириста сорок дві) грн. 35 коп..

Постанова суду набирає законної сили в порядку, встановленому ст.254 КАС України.

Постанова суду може бути оскаржена до Дніпропетровського апеляційного адміністративного суду через Кіровоградський окружний адміністративний суд шляхом подання в 10-денний строк з дня отримання копії постанови, апеляційної скарги, копія якої одночасно надсилається особою, яка її подає, до суду апеляційної інстанції.

Суддя Кіровоградського окружного

адміністративного суду Т.М. Кармазина

Предыдущий документ : 42575968
Следующий документ : 42579165