Дата принятия
02.02.2015
Номер дела
804/885/15
Номер документа
42522708
Форма судопроизводства
Административное
Компании, указанные в тексте судебного документа
Государственный герб Украины

ДНІПРОПЕТРОВСЬКИЙ ОКРУЖНИЙ АДМІНІСТРАТИВНИЙ СУД ПОСТАНОВА ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

02 лютого 2015 р. Справа № 804/885/15 Дніпропетровський окружний адміністративний суд у складі - судді Тулянцевої І.В., розглянувши в порядку скороченого провадження адміністративний позов Державної податкової інспекції в Кіровському районі м.Дніпропетровська Головного управління Міндоходів у Дніпропетровській області до Громадської організації «До серця людини» про припинення юридичної особи, -

ВСТАНОВИВ:

Державна податкова інспекція в Кіровському районі м.Дніпропетровська Головного управління Міндоходів у Дніпропетровській області звернулась до Дніпропетровського окружного адміністративного суду з позовною заявою, в який просить припинити юридичну особу Громадської організації «До серця людини».

В обґрунтування позовних вимог позивач зазначає, що відповідач перебуває на обліку в Державній податковій інспекції в Кіровському районі м.Дніпропетровська Головного управління Міндоходів у Дніпропетровській області як платник податків та інших обов'язкових платежів, проте при здійсненні своєї діяльності порушує вимоги діючого законодавства, а саме: не подає звітність про отримані доходи з 14.03.2013 року, що не дає можливості контролюючим органам здійснювати контроль за додержанням вимог податкового та іншого законодавства. Заборгованості по платежам до бюджету відповідач не має.

Позивач про відкриття скороченого провадження за цим адміністративним позовом був повідомлений належним чином, що підтверджується розпискою від 22.01.2015 р., яка міститься в матеріалах справи.

Відповідач про відкриття скороченого провадження повідомлений належним чином шляхом направлення копії ухвали від 16.01.2015 року, яка повернута на адресу суду з відміткою «уточнити адресу». Згідно з відомостями, що містяться в позовній заяві та витязі з ЄДРПОУ, місцезнаходженням відповідача є адреса: 49000, м.Дніпропетровськ, пр.Кірова, буд. 58, кв. 9, на цю ж адресу була направлена ухвала про відкриття скороченого провадження.

Відповідно до ч.4 ст. 33 КАС України, у разі відсутності осіб, які беруть участь у справі за такою адресою, вважається, що судовий виклик або судове повідомлення вручене їм належним чином. Відповідач заперечення на позов протягом десяти днів не надав, позов не визнав.

Згідно пункту 2 частини 5 статті 183-2 Кодексу адміністративного судочинства України справа повинна бути розглянута у порядку скороченого провадження не пізніше трьох днів з дня закінчення строку, передбаченого для надання заперечень або заяви про визнання позову, якщо до суду не було подано заперечення відповідача та за умови, що справа розглядається судом за місцезнаходженням відповідача.

Суд, дослідивши матеріали справи та оцінивши їх у сукупності, вважає за необхідне задовольнити позов повністю з наступних підстав.

Відповідач, як суб'єкт підприємницької діяльності зареєстрований виконавчим комітетом Дніпропетровської міської ради.

Відповідач перебуває на обліку в Державній податковій інспекції в Кіровському районі м.Дніпропетровська Головного управління Міндоходів у Дніпропетровській області як платник податків, код ЄДРПОУ 36573140.

Відповідач з 14.01.2013 року не подає звітність про отримані доходи та документи податкової звітності, що є грубим порушенням чинного законодавства України, порушенням законних інтересів держави.

Відповідно до пункту 5 частини 2 статті 17 Кодексу адміністративного судочинства України компетенція адміністративних судів поширюється на спори за зверненням суб'єкта владних повноважень у випадках, встановлених законом.

Пунктом 8 частини першої статті 3 Кодексу адміністративного судочинства України визначено, що позивачем у адміністративній справі також є суб'єкт владних повноважень, на виконання повноважень якого подана позовна заява до адміністративного суду.

За положеннями пункту 5 частини четвертої статті 50 Кодексу адміністративного судочинства України суб'єкти владних повноважень можуть бути позивачами у справі у випадках, встановлених законом.

Крім того, пунктом 1 частини першої статті 3 Кодексу адміністративного судочинства України визначено, що справа адміністративної юрисдикції - переданий на вирішення адміністративного суду публічно-правовий спір, у якому хоча б однією зі сторін є орган виконавчої влади, орган місцевого самоврядування, їхня посадова чи службова особа або інший суб'єкт, який здійснює владні управлінські функції на основі законодавства, в тому числі на виконання делегованих повноважень.

Пунктом 7 частини першої статті 3 Кодексу адміністративного судочинства України дано визначення суб'єкта владних повноважень, згідно з яким - це орган державної влади, орган місцевого самоврядування, їхня посадова чи службова особа, інший суб'єкт при здійсненні ними владних управлінських функцій на основі законодавства, в тому числі на виконання делегованих повноважень.

Відповідно до п.п. 20.1.37 Податкового кодексу України органи державної податкової служби, у випадках, встановлених законом, мають право звертатися до суду щодо припинення юридичної особи та підприємницької діяльності фізичної особи - підприємця про визнання недійсними установчих (засновницьких) документів суб'єктів господарювання.

Згідно з пунктом 67.2 ст.67 ПК України органи державної податкової служби в установленому законом порядку мають право звертатися до суду про винесення судового рішення щодо припинення юридичних осіб або підприємницької діяльності фізичних осіб-підприємців.

Відповідно до п. 11.10 Порядку обліку платників податків і зборів, затвердженого наказом Міністерства фінансів України № 1588 від 09.12.2011р.. зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 29 грудня 2011 р. за № 1562/20300. передбачено, якщо платник податків не має заборгованості перед бюджетом, то керівник органу державної податкової служби приймає рішення у вигляді розпорядження відносно платника податків - про звернення до суду або господарського суду із заявою (позовною заявою) про винесення судового рішення щодо припинення підприємницької діяльності фізичної особи.

22.07.2014 року начальником ДПІ в Кіровському районі м.Дніпропетровська ГУ Міндоходів у Дніпропетровській області видано розпорядження про звернення до Дніпропетровського окружного адміністративного суду із позовною заявою про припинення юридичної особи - Громадської організації «До серця людини».

Відповідно до пункту 63.3 ПК України з метою проведення податкового контролю платники податків підлягають реєстрації або взяттю на облік в органах державної податкової служби за місцезнаходженням юридичних осіб, відокремлених підрозділів юридичних осіб, місцем проживання особи (основне місце обліку), а також за місцем розташування (реєстрації) їх підрозділів, рухомого та нерухомого майна, об'єктів оподаткування або об'єктів, які пов'язані з оподаткуванням або через які провадиться діяльність (неосновне місце обліку).

Згідно з п.п. 16.1.3 п. 16.1 ст. 16 ПК України платник податків зобов'язаний подавати до контролюючих органів у порядку встановленому податковим та митним законодавством, декларації, звітність та інші документи, пов'язані з обчисленням і сплатою податків та зборів.

Статтею 67 Конституції України визначено, що кожен зобов'язаний сплачувати податки і збори в порядку і розмірах, встановлених законом. Усі громадяни щорічно подають до податкових інспекцій за місцем проживання декларації про свій майновий стан та доходи за минулий рік у порядку, встановленому законом.

Відповідно до пункту 49.2. статті 49 Податкового кодексу України платник податків зобов'язаний за кожний встановлений цим Кодексом звітний період подавати податкові декларації щодо кожного окремого податку, платником якого він є, відповідно до цього Кодексу незалежно від того, чи провадив такий платник податку господарську діяльність у звітному періоді.

Згідно ч. 2 ст. 38 Закону України "Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців" підставами для постановлення судового рішення щодо припинення юридичної особи, що не пов'язано з банкрутством юридичної особи, зокрема є неподання протягом року органам державної податкової служби податкових декларацій, документів фінансової звітності відповідно до закону; наявність в Єдиному державному реєстрі запису про відсутність юридичної особи за вказаним її місцезнаходженням.

Відповідно до ст. 18 вказаного Закону якщо відомості, які підлягають внесенню до Єдиного державного реєстру, були внесені до нього, то такі відомості вважаються достовірними і можуть бути використані в спорі з третьою особою, доки до них не внесено відповідних змін.

Частиною 1 статті 38 Закону України "Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців" встановлено, що суд, який постановив рішення щодо припинення юридичної особи, що не пов'язане з банкрутством юридичної особи, у день набрання таким рішенням законної сили направляє його копію державному реєстратору за місцезнаходженням юридичної особи для внесення до Єдиного державного реєстру запису про судове рішення. Дата надходження відповідного судового рішення вноситься державним реєстратором до журналу обліку реєстраційних дій.

Як вбачається з матеріалів справи відповідач не надає передбаченої податкової звітності більше одного року, що підтверджується відповідною довідкою.

Позивачем надано довідку, про відсутність у Громадської організації «До серця людини» станом на 17.07.2014 р. заборгованості перед бюджетом.

З огляду на викладене, суд вважає, що позовні вимоги позивача підлягають задоволенню.

Керуючись ст.ст. 11, 14, 70, 71, 86, 159-163, 1832 Кодексу адміністративного судочинства України, суд -

ПОСТАНОВИВ:

Адміністративний позов Державної податкової інспекції в Кіровському районі м.Дніпропетровська Головного управління Міндоходів у Дніпропетровській області до Громадської організації «До серця людини» про припинення юридичної особи- задовольнити повністю.

Припинити юридичну особу Громадської організації «До серця людини» (код ЄДРПОУ 36573140).

Копію постанови направити управлінню з питань державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців для внесення державним реєстратором відповідного запису до ЄДРПОУ.

Постанова набирає законної сили після закінчення строків подання апеляційної скарги, якщо вона була подана у встановлені строки. У разі подання апеляційної скарги постанова, якщо її не скасовано, набирає законної сили після закінчення апеляційного розгляду справи.

Постанова може бути оскаржена в апеляційному порядку до Дніпропетровського апеляційного адміністративного суду через суд першої інстанції шляхом подачі в десятиденний строк з дня отримання копії постанови апеляційної скарги, з подачею її копій відповідно до кількості осіб, які беруть участь у справі.

Постанова, прийнята у скороченому провадженні, крім випадків її оскарження в апеляційному порядку, є остаточною.

Суддя І.В. Тулянцева

Часті запитання

Який тип судового документу № 42522708 ?

Документ № 42522708 це

Яка дата ухвалення судового документу № 42522708 ?

Дата ухвалення - 02.02.2015

Яка форма судочинства по судовому документу № 42522708 ?

Форма судочинства - Административное

Я не впевнений, що мені підходить повний доступ до системи YouControl. Які є варіанти?

Ми зацікавлені в тому, щоб ви були максимально задоволені нашими інструментами. Для того, щоб упевнитись в цінності і потребі системи YouControl саме для вас - замовляйте безкоштовну демонстрацію продукту. Також можна придбати доступ на 1 добу за 680 гривень.
Детальна інформація про ліцензії та тарифні плани.

В якому cуді було засідання по документу № 42522708 ?

У чому перевага платних тарифів?

У платних тарифах ви отримуєте іформацію зі 180 джерел даних, у той час як у безкоштовному - з 22. Також у платних тарифах доступно більше розділів даних та аналітичні інструменти миттєвої оцінки компаній, ФОП, та фізосіб.
Детальніше про різницю в доступах на сторінці тарифів.

Данные о судебном решении № 42522708, Днепропетровский окружной административный суд

Судебное решение № 42522708, Днепропетровский окружной административный суд было принято 02.02.2015. Форма судопроизводства - Административное, форма решения – . На этой странице вы сможете найти полезные данные об этом судебном решении. Мы обеспечиваем удобный и быстрый доступ к текущим судебным решениям, чтобы вы могли быть в курсе недавних судебных прецедентов. Наша база данных охватывает полный спектр необходимой информации, позволяя вам удобно находить полезные данные.

Судебное решение № 42522708 относится к делу № 804/885/15

то решение относится к делу № 804/885/15. Организации, указанные в тексте настоящего судебного документа:


Наша система обеспечивает поиск по разным критериям, таким как регион или название суда. Также в личном кабинете есть возможность подробной настройки, что существенно ускоряет процесс поиска данных. Это позволяет результативно экономить ваше время при получении необходимой информации из реестра судебных решений и других официальных источников.

Предыдущий документ : 42522707
Следующий документ : 42522710