Решение № 40868284, 30.09.2014, Хозяйственный суд города Киева

Дата принятия
30.09.2014
Номер дела
910/16441/14
Номер документа
40868284
Форма судопроизводства
Хозяйственное
Компании, указанные в тексте судебного документа
Государственный герб Украины

ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД міста КИЄВА 01030, м.Київ, вул.Б.Хмельницького,44-Б тел. 284-18-98 РІШЕННЯ

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

Справа № 910/16441/14 30.09.14

За позовом Фізичної особи-підприємця ОСОБА_1

до Товариства з обмеженою відповідальністю "КАС ЛОДЖИСТИК"

про стягнення 9 000,00 грн.

Суддя Бондаренко Г. П.

Представники сторін:

Від позивача не з'явився

Від відповідача не з'явився

Відповідно до ст. 85 ГПК України в судовому засіданні 30.09.2014 оголошено вступну та резолютивну частини рішення.

ОБСТАВИНИ СПРАВИ:

Фізична особа-підприємець ОСОБА_1 (далі по тексту - позивач) звернулась до Господарського суду міста Києва з позовною заявою до Товариства з обмеженою відповідальністю "КАС ЛОДЖИСТИК" (далі по тексту - відповідач) про стягнення 9 000,00 грн. договором № 08/10-1 про надання транспортно-експедиційних послуг, а також позивач просить покласти на відповідача витрати по оплаті судового збору.

Ухвалою Господарського суду міста Києва від 11.08.2014 позовну заяву прийнято до розгляду, порушено провадження у справі № 910/16441/14, розгляд справи призначено на 30.09.2014.

19.09.2014 через відділ канцелярії Господарського суду міста Києва позивачем подано клопотання про долучення документів про матеріалів справи, в тому числі заява про розгляд справи за відсутності позивача.

В судове засідання 30.09.2014 представники сторін не з'явились. Відповідач вимоги ухвали від 11.08.2014 не виконав, про причини неявки суд не повідомив, про час та місце розгляду справи був повідомлений належним чином, про що свідчить відповідне повідомлення про вручення поштової кореспонденції.

Позовні вимоги мотивовані неналежним виконання з боку відповідача його зобов'язань за договором №08/10-1 про надання транспортно-експедиційних послуг в частині оплати за надання послуг перевезення вантажу з місця відправлення до пункту призначення.

Відповідач відзиву на позовну заяву не надав, викладеного позивачем не спростував.

Враховуючи те, що не з'явлення представників сторін не перешкоджає розгляду справи по суті, а матеріали справи є достатніми для вирішення спору в даному судовому засіданні, відповідач не скористався своїм процесуальним правом на надання відзиву та направлення представника для участі в судове засідання, суд вважає за можливе розглянути позов у відсутності представників сторін, за наявними у справі матеріалами згідно з вимогами статті 75 Господарського процесуального кодексу України.

При цьому, суд зазначає, що у відповідності до п. 3.13. постанови Пленуму Вищого Господарського суду України № 18 "Про деякі питання практики застосування Господарського процесуального кодексу України судами першої інстанції" зазначено: неподання або несвоєчасне подання стороною у справі, іншим учасником судового процесу доказів з неповажних причин, спрямоване на затягування судового процесу, має розцінюватися господарським судом як зловживання процесуальними правами. У разі неподання учасником судового процесу з неповажних причин або без повідомлення причин матеріалів та інших доказів, витребуваних господарським судом, останній може здійснити розгляд справи за наявними в ній матеріалами та доказами або, з огляду на обставини конкретної справи, залишити позов без розгляду на підставі пункту 5 частини першої статті 81 ГПК. У наведених випадках відповідні докази не повинні прийматися в подальшому й судом апеляційної інстанції.

Розглянувши подані матеріали, всебічно і повно з'ясувавши всі фактичні обставини, на яких ґрунтуються позовні вимоги, Господарський суд міста Києва -

ВСТАНОВИВ:

08.10.2013 між позивачем, як виконавцем, та відповідачем, як замовником, укладено договір № 08/10-1 про надання транспортно-експедиційних послуг (далі за текстом - договір). Пунктом 1.1 договору встановлено, що цей договір визначає порядок взаємовідносин, що виникають при організації та виконанні перевезень вантажів по Україні і в міжнародному сполученні, розрахунках за перевезення вантажів та надання послуг між виконавцем з одного боку та замовником з другого боку.

Відповідно до п.1.2 договору конкретні умови перевезення обумовлюються в додатку до договору на кожне перевезення, який є невід'ємною частиною даного договору.

Згідно до п.3.1 договору ціни, що відповідають конкретному перевезенню узгоджуються додатково перед кожним перевезенням і обумовлюються в додатку до договору.

Відповідно до п.3.2 договору платежі за надані послуги здійснюються шляхом банківського переказу на підставі рахунку, виставленого виконавцем (позивачем).

Порядок та терміни оплати обумовлюються в додатку до договору, направленому виконавцю перед конкретним перевезенням (п. 3.3. договору).

Позивач з моменту укладання договору по листопад 2013 надав відповідачу транспортно-експедиційні послуги на суму 115 061,00 грн.

Відповідачем було підписано додатки до договору на кожне перевезення, в яких було зазначено конкретні умови перевезення та Акти надання послуг:

- № 213 від 15.10.2013 на суму 37 946,00 грн.;

- № 241 від 18.10.2013 на суму 38 220, 00 грн.;

- № 231 від 07.11.2013 на суму 38 895,00 грн.

Додатками № 1 від 09.10.2013, № 2 від 30.10.2013 сторони погодили оплату по факту митного оформлення вантажу.

Відповідачу було виставлено рахунки - фактури на оплату наданих послуг згідно вищезазначених актів на загальну суму 115 061, 00 грн.

Відповідач виконав свої зобов'язання за договором частково та оплатив надані йому послуги на суму 106 061,00 грн., що підтверджується матеріалами справи.

Станом на 21.07.2014, за твердження позивача, борг відповідача становить 9000, 00 грн.

Доказів оплати заборгованості в розмірі 9000,00 грн. за договором матеріали справи не містять.

Оцінюючи подані сторонами докази за своїм внутрішнім переконанням, що ґрунтується на всебічному, повному і об'єктивному розгляді в судовому засіданні всіх обставин справи в їх сукупності, та враховуючи, що кожна сторона повинна довести ті обставини, на які вона посилається як на підставу своїх вимог і заперечень, суд вважає, що позовні вимоги підлягають повному задоволенню з наступних підстав.

Договір № 08/10-1 про надання транспортно-експедиційних послуг є договором транспортного експедирування, а відтак між сторонами виникли правовідносини, які підпадають під правове регулювання Глави 65 Цивільного кодексу України.

Вказаний договір є підставою для виникнення у його сторін господарських зобов'язань, а саме майново-господарських зобов'язань згідно ст. ст. 173, 174, 175 Господарського кодексу України, ст. ст. 11, 202, 509 Цивільного кодексу України, і згідно ст. 629 Цивільного кодексу України є обов'язковим для виконання сторонами.

Відповідно до положень ст. 929 ЦК України за договором транспортного експедирування одна сторона (експедитор) зобов'язується за плату і за рахунок другої сторони (клієнта) виконати або організувати виконання визначених договором послуг, пов'язаних з перевезенням вантажу. Договором транспортного експедирування може бути встановлено обов'язок експедитора організувати перевезення вантажу транспортном і за маршрутом, вибраним експедитором або клієнтом, зобов'язання експедитора укласти від свого імені або від імені клієнта договір перевезення вантажу, забезпечити відправку і одержання вантажу, а також інші зобов'язання, пов'язані з перевезенням. Договором транспортного експедирування може бути передбачено надання додаткових послуг, необхідних для доставки вантажу (перевірка кількості та стану вантажу, його завантаження та вивантаження, сплати мита, зборів і витрат, покладених на клієнта зберігання вантажу до його одержання у пункті призначення, одержання необхідних для експорту та імпорту документів, виконання митних формальностей тощо).

Положення цієї глави поширюються також на випадки, коли обов'язки експедитора виконуються перевізником.

Згідно ст. 931 ЦК України розмір плати експедиторові встановлюється договором транспортного експедирування, якщо інше не встановлено законом.

Як встановлено судом, позивачем у відповідності до вимог чинного законодавства та умов договору надано відповідачу транспортно - експедиційних послуг на суму 115 061,00 грн., що підтверджується матеріалами справи.

Враховуючи, що відповідачем надані послуги були частково оплачені на суму 106 061,00 грн., що підтверджено матеріалами справи, станом на момент винесення рішення по справі основна заборгованість відповідача перед позивачем складає 9000,00 грн., доказів сплати якої відповідачем суду не надано.

Позивачем умови договору виконані в повному обсязі, у відповідності до вимог чинного законодавства та умов договору. Відповідачем, в свою чергу, жодних претензій у строки визначені договором, щодо невідповідності наданих послуг умовам договору не заявлялось та доказів іншого суду не надано.

В силу ч. 1 ст. 193 ГК України, суб'єкти господарювання та інші учасники господарських відносин повинні виконувати господарські зобов'язання належним чином відповідно до закону, інших правових актів, договору, а за відсутності конкретних вимог щодо виконання зобов'язання - відповідно до вимог, що у певних умовах звичайно ставляться. При цьому, до виконання господарських договорів застосовуються відповідні положення ЦК України з урахуванням особливостей, передбачених ГК України.

Відповідно до ст. ст. 525, 526 ЦК України одностороння відмова від зобов'язання або одностороння зміна його умов не допускається, якщо інше не встановлено договором або законом. Зобов'язання має виконуватися належним чином відповідно до умов договору та вимог цього Кодексу, інших актів цивільного законодавства, а за відсутності таких умов та вимог - відповідно до звичаїв ділового обороту або інших вимог, що звичайно ставляться.

В силу ст. 599 ЦК України зобов'язання припиняється виконанням, проведеним належним чином.

Частина 1 ст. 33 Господарського процесуального кодексу України передбачає, що кожна сторона повинна довести ті обставини, на які вона посилається як на підставу своїх вимог і заперечень.

Доказів на підтвердження сплати заборгованості у розмірі 9000,00 грн. відповідачем суду не надано.

Факт наявності боргу у відповідача перед позивачем за договором в сумі 9000,00 грн. належним чином доведений, документально підтверджений і відповідачем не спростований, строк оплати наданих послуг, у відповідності до умов договору є таким, що настав, а тому позовні вимоги в частині стягнення з відповідача 9000,00 грн. основної заборгованості підлягають задоволенню.

Витрати на оплату судового збору у відповідності до ст. 49 ГПК України, враховуючи задоволення позовних вимог в повному обсязі, покладаються судом на відповідача.

Виходячи з вищенаведеного та керуючись ст. ст. 4, 49, 75, 82-85 ГПК України, Господарський суд міста Києва, -

ВИРІШИВ:

1. Позовні вимоги задовольнити в повному обсязі.

2. Стягнути з Товариства з обмеженою відповідальністю "КАС Лоджистик" (04071, м. Київ, вул. Оболонська, буд.21, код ЄДРПОУ 38234914; в порядку визначеному Законом України «Про виконавче провадження») на користь Фізичної особи-підприємця ОСОБА_1 (АДРЕСА_1; код ЄДРПОУ НОМЕР_1) 9 000 (дев'ять тисяч) грн. 00 коп. та 1 827 (одну тисячу вісімсот двадцять сім) грн. 00 коп. судових витрат.

3. Видати наказ після набрання рішенням законної сили.

4. Рішення господарського суду набирає законної сили після закінчення строку подання апеляційної скарги, якщо апеляційну скаргу не було подано. У разі подання апеляційної скарги рішення, якщо його не скасовано, набирає законної сили після розгляду справи апеляційним господарським судом.

Повне рішення складено 07.10.2014.

Суддя Г. П. Бондаренко

Часті запитання

Який тип судового документу № 40868284 ?

Документ № 40868284 це Рішення

Яка дата ухвалення судового документу № 40868284 ?

Дата ухвалення - 30.09.2014

Яка форма судочинства по судовому документу № 40868284 ?

Форма судочинства - Господарське

В якому cуді було засідання по документу № 40868284 ?

В Хозяйственный суд города Киева
Предыдущий документ : 40868283
Следующий документ : 40868285