Постановление № 40539613, 16.09.2014, Львовский окружной административный суд

Дата принятия
16.09.2014
Номер дела
813/5898/14
Номер документа
40539613
Форма судопроизводства
Административное
Компании, указанные в тексте судебного документа
Государственный герб Украины

ЛЬВІВСЬКИЙ ОКРУЖНИЙ АДМІНІСТРАТИВНИЙ СУД

79018, м. Львів, вул. Чоловського, 2; e-mail: inbox@adm.lv.court.gov.ua; тел.: (032)-261-58-10

П О С Т А Н О В А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

16 вересня 2014 року м. Львів № 813/5898/14

12 год. 40 хв.

Львівський окружний адміністративний суд у складі судді Клименко О.М. за участю секретаря судового засідання Рехліцької Ю.Р. та сторін і інших осіб, які беруть участь у справі:

позивача: представник не прибув;

відповідача: представник не прибув;

розглянувши у відкритому судовому засіданні адміністративну справу за позовом Дрогобицької об’єднаної державної податкової інспекції Головного управління Міндоходів у Львівській області до Товариства з обмеженою відповідальністю «Обрій» про стягнення боргу, -

ВСТАНОВИВ:

Дрогобицька об’єднана державна податкова інспекція Головного управління Міндоходів у Львівській області (далі – Дрогобицька ОДПІ) звернулась до суду з позовом до Товариства з обмеженою відповідальністю «Обрій» (далі – ТОВ «Обрій»), в якому, з урахуванням заяви про зміну позовних вимог №7166/10/10-010 від 15.09.2014 року, просить стягнути з рахунків у банках, обслуговуючих ТОВ «Обрій» податковий борг на загальну суму 43037,61 грн. Позовні вимоги обґрунтовані тим, що відповідач не сплатив у встановлені законом строки податковий борг з орендної плати за землю.

Представник позивача в судове засідання не прибув, надіслав до суду клопотання від 15.09.2014 року (вх. 934 ел.), в якому просить розгляд справи здійснювати у відсутності представника, позовні вимоги підтримує повністю, просить позов задовольнити.

Відповідач в судове засідання не прибув, конверт з судовою повісткою повернувся до суду з відміткою пошти «за закінченням терміну зберігання». Згідно із ч. 11 ст. 35 Кодексу адміністративного судочинства України (далі – КАС України), у разі повернення поштового відправлення із повісткою, яка не вручена адресату з незалежних від суду причин, вважається, що така повістка вручена належним чином.

Відповідно до ч. 6 ст. 12 та ч. 4 ст. 128 Кодексу адміністративного судочинства України, у зв’язку з неприбуттям сторін у судове засідання, фіксування судового засідання за допомогою звукозаписувального технічного засобу не здійснювалося.

Суд дослідив долучені до матеріалів справи письмові докази, оцінив їх в сукупності та вважає позовні вимоги обґрунтованими, враховуючи наступне.

Відповідно до ст. 67 Конституції України кожен зобов'язаний сплачувати податки і збори в порядку та розмірах, встановлених законом.

Відповідно до пп. 57.1, 57.3 ст. 57 Податкового кодексу України (далі - ПК України) платник податків зобов'язаний самостійно сплатити суму податкового зобов'язання, зазначену у поданій ним податковій декларації, протягом 10 календарних днів, що настають за останнім днем відповідного граничного строку, передбаченого цим Кодексом для подання податкової декларації, крім випадків, встановлених цим Кодексом. Відповідно до абзацу другого зазначеного пункту в разі оскарження рішення контролюючого органу про нараховану суму грошового зобов'язання платник податків зобов'язаний самостійно погасити узгоджену суму, а також пеню та штрафні санкції за їх наявності протягом 10 календарних днів, що настають за днем такого узгодження. У разі визначення грошового зобов'язання контролюючим органом за підставами, зазначеними у підпунктах 54.3.1, 54.3.2, 54.3.4 - 54.3.6 пункту 54.3 статті 54 цього Кодексу, платник податків зобов'язаний сплатити нараховану суму грошового зобов'язання протягом 10 календарних днів, що настають за днем отримання податкового повідомлення-рішення, крім випадків, коли протягом такого строку такий платник податків розпочинає процедуру оскарження рішення контролюючого органу.

Відповідно до пп. 14.1.175 п. 14.1 ст. 14 ПК України, податковий борг - сума узгодженого грошового зобов'язання (з урахуванням штрафних санкцій за їх наявності), але не сплаченого платником податків у встановлений цим Кодексом строк, а також пеня, нарахована на суму такого грошового зобов'язання.

Відповідно до пп. 20.1.34 п. 20.1 ст. 20 ПК України, контролюючі органи мають право. звертатися до суду щодо стягнення коштів платника податків, який має податковий борг, з рахунків у банках, що обслуговують такого платника податків, на суму податкового боргу або його частини.

Згідно з пп. 95.1-95.3 ст. 95 ПК України, контролюючий орган здійснює за платника податків і на користь держави заходи щодо погашення податкового боргу такого платника податків шляхом стягнення коштів, які перебувають у його власності, а в разі їх недостатності - шляхом продажу майна такого платника податків, яке перебуває у податковій заставі. Стягнення коштів та продаж майна платника податків провадяться не раніше ніж через 60 календарних днів з дня надіслання (вручення) такому платнику податкової вимоги. Стягнення коштів з рахунків платника податків у банках, обслуговуючих такого платника податків, здійснюється за рішенням суду, яке направляється до виконання контролюючим органам, у розмірі суми податкового боргу або його частини.

ТОВ «Обрій» зареєстроване, як юридична особа, 10.04.2003 року, що підтверджується копією Свідоцтва про державну реєстрацію юридичної особи серії А00 №368375, копією Довідки з ЄДРПОУ серії АБ №256006 та копією Витягу з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців №18982525 від 10.07.2014 року. Відповідача взято на облік в органах державної податкової служби як платника податків з 14.04.2003 року за №914, що підтверджується довідкою позивача №535 від 16.01.2009 року.

Податковий борг ТОВ «Обрій» виник у зв'язку з несплатою орендної плати за землю, визначеного згідно з:

- податковими деклараціями з плати за землю за 2013 рік від 05.02.2013 року та за 2014 рік від 20.02.2014 року на загальну суму 43037,61 грн. (за основним платежем – 42205,36 грн., за штрафними санкціями – 832,25 грн.);

- податковим повідомленням - рішенням форми «Ш №0000981500 від 13.05.2014 року на суму штрафних санкцій 832,25 грн., прийнятого на підставі акта перевірки №369/1500/32320180 від 13.05.2014 року.

Зазначене податкове повідомлення-рішення та акт були отримані відповідачем 20.05.2014 року, що підтверджується копією рекомендованого повідомлення про вручення поштової кореспонденції.

14.03.2014 року позивачем надіслано ТОВ «Обрій» податкову вимогу форми «Ю» №135-13 від 14.02.2014 року на загальну суму 8434,22 грн., проте на адресу контролюючого органу повернувся конверт із відміткою пошти «за зазначеною адресою не проживає».

Відповідно до п. 58.3. ст. 58 ПК України, податкове повідомлення-рішення вважається надісланим (врученим) платнику податків, якщо його передано посадовій особі такого платника податків під розписку або надіслано листом з повідомленням про вручення. У разі коли пошта не може вручити платнику податків податкове повідомлення-рішення або податкові вимоги, або рішення про результати розгляду скарги через відсутність за місцезнаходженням посадових осіб, їх відмову прийняти податкове повідомлення-рішення або податкову вимогу, або рішення про результати розгляду скарги, незнаходження фактичного місця розташування (місцезнаходження) платника податків або з інших причин, податкове повідомлення-рішення або податкова вимога, або рішення про результати розгляду скарги вважаються врученими платнику податків у день, зазначений поштовою службою в повідомленні про вручення із зазначенням причин невручення.

Згідно із довідки позивача про суми податкового боргу та облікової картки платника, станом на 30.07.2014 року загальний податковий борг відповідача перед бюджетом становить 43037,61 грн.

Станом на дату судового розгляду ТОВ «Обрій» не надано доказів добровільної сплати податкового боргу в розмірі 43037,61 грн.

Враховуючи вищенаведене, суд приходить до висновку про обґрунтованість позовних вимог.

Щодо судових витрат, то у відповідності до вимог ст. 94 КАС України, судові витрати у формі судового збору, з відповідача не належить стягувати.

Керуючись статтями 17-19, 35, 71, 94, 160-163, 167 КАС України, суд, -

ПОСТАНОВИВ:

Адміністративний позов задовольнити повністю.

Стягнути з рахунків у банках, обслуговуючих Товариство з обмеженою відповідальністю «Обрій» (вул. Грушевського, 21, смт. Східниця, м. Борислав, Львівська область, 82391, код ЄДРПОУ 32320180) податковий борг в сумі 43037 (сорок три тисячі тридцять сім) грн. 61 коп.

Судовий збір зі сторін стягувати не слід.

Постанова суду першої інстанції набирає законної сили після закінчення строку подання апеляційної скарги, якщо таку скаргу не було подано.

У разі подання апеляційної скарги постанова, якщо її не скасовано, набирає законної сили після повернення апеляційної скарги, відмови у відкритті апеляційного провадження або набрання законної сили рішенням за наслідками апеляційного провадження.

Апеляційна скарга подається до Львівського апеляційного адміністративного суду через Львівський окружний адміністративний суд. Копія апеляційної скарги одночасно надсилається особою, яка її подає, до Львівського апеляційного адміністративного суду.

Апеляційна скарга на постанову суду першої інстанції подається протягом десяти днів з дня її проголошення. У разі застосування судом частини третьої статті 160 КАС України, а також прийняття постанови у письмовому провадженні апеляційна скарга подається протягом десяти днів з дня отримання копії постанови.

Якщо суб'єкта владних повноважень у випадках та порядку, передбачених частиною четвертою статті 167 КАС України, було повідомлено про можливість отримання копії постанови суду безпосередньо в суді, то десятиденний строк на апеляційне оскарження постанови суду обчислюється з наступного дня після закінчення п'ятиденного строку з моменту отримання суб'єктом владних повноважень повідомлення про можливість отримання копії постанови суду.

Повний текст постанови складено та підписано 18.09.2014 року.

Суддя Клименко О.М.

Часті запитання

Який тип судового документу № 40539613 ?

Документ № 40539613 це Постанова

Яка дата ухвалення судового документу № 40539613 ?

Дата ухвалення - 16.09.2014

Яка форма судочинства по судовому документу № 40539613 ?

Форма судочинства - Адміністративне

В якому cуді було засідання по документу № 40539613 ?

В Львовский окружной административный суд
Предыдущий документ : 40539604
Следующий документ : 40539617