Постановление № 39869317, 17.06.2014, Днепропетровский окружной административный суд

Дата принятия
17.06.2014
Номер дела
804/5402/14
Номер документа
39869317
Форма судопроизводства
Административное
Компании, указанные в тексте судебного документа
Государственный герб Украины

ДНІПРОПЕТРОВСЬКИЙ ОКРУЖНИЙ АДМІНІСТРАТИВНИЙ СУД ПОСТАНОВА ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

17 червня 2014 р. Справа № 804/5402/14 Дніпропетровський окружний адміністративний суд у складі:

головуючого судді: Турової О.М.

за участю секретаря судового засідання: Шабанова Д.В.

представника позивача: Познянського В.А.

представника відповідача: Прошакової М.В.

розглянувши у відкритому судовому засіданні у м. Дніпропетровську адміністративну справу

за позовом Товариства з обмеженою відповідальністю «Альбатрос»

до Державної податкової інспекції у Жовтневому районі міста Дніпропетровська Головного управління Міндоходів у Дніпропетровській області

про визнання дій протиправними та зобов'язання вчинити певні дії, -

в с т а н о в и в :

Товариство з обмеженою відповідальністю «Альбатрос» звернулося до Дніпропетровського окружного адміністративного суду з позовом до Державної податкової інспекції у Жовтневому районі м. Дніпропетровська Головного управління Міндоходів у Дніпропетровській області, в якому просило: визнати протиправними дії відповідача щодо проведення документальної позапланової виїзної перевірки позивача з питань дотримання вимог податкового законодавства з податку на додану вартість при документальному підтвердженні господарських відносин з ТОВ «Імпекс-Буд» за лютий, березень 2013 року, ТОВ «Голдлайн» за липень 2013 року, ТОВ «Норен» за квітень, травень, червень, липень 2013 року, за результатами якої складено акт №523/22-3/32196832 від 12.02.2014р.; визнати протиправними дії відповідача щодо коригування в електронній базі даних «Детальна інформація по платнику ПДВ щодо результатів автоматизованого співставлення податкових зобов'язань та податкового кредиту в розрізі контрагентів на рівні ДПА України» показників податкових зобов'язань з податку на додану вартість та податкового кредиту позивача за лютий, березень, квітень, травень, червень, липень 2013 року, здійснені на підставі акту документальної позапланової виїзної перевірки №523/22-3/32196832 від 12.02.2014р.; зобов'язати відповідача відновити в електронній базі даних «Детальна інформація по платнику ПДВ щодо результатів автоматизованого співставлення податкових зобов'язань та податкового кредиту в розрізі контрагентів на рівні ДПА України» показники податкових зобов'язань з податку на додану вартість та податкового кредиту позивача за лютий, березень, квітень, травень, червень, липень 2013 року, які були відкориговані на підставі акту документальної позапланової виїзної перевірки №523/22-3/32196832 від 12.02.2014р.

В обґрунтування пред'явленого адміністративного позову зазначалося, що документальна позапланова виїзна перевірка позивача була призначена та проведена з порушенням приписів п.п.78.1.1 п.78.1 ст.78 Податкового кодексу України, а порушення процедури призначення та проведення перевірки призводить до незаконності винесення за результатами такої перевірки акту. Також позивач посилався на те, що висновки відповідача, викладені в акті перевірки №523/22-3/32196832 від 12.02.2014р., є поверхневими, суперечливими та спростовуються первинними документами, які є в наявності у позивача і відповідають вимогам чинного законодавства, а також підтверджують реальність правочинів, укладених з його контрагентами. Крім того, позивач вказував на те, що відповідачем за результатами проведеної перевірки не було прийнято жодного податкового повідомлення-рішення в порядку ст.86 Податкового кодексу України, а лише внесено зміни до електронної бази даних «Детальна інформація по платнику ПДВ щодо результатів автоматизованого співставлення податкових зобов'язань та податкового кредиту в розрізі контрагентів на рівні ДПА України» на підставі акту перевірки №523/22-3/32196832 від 12.02.2014р. та відкориговано задекларовані позивачем показники податкових зобов'язань з податку на додану вартість та податкового кредиту за лютий, березень, квітень, травень, червень, липень 2013 року, що не відповідає вимогам чинного податкового законодавства.

Представник позивача у судовому засіданні підтримав пред'явлений адміністративний позов у повному обсязі та, посилаючись на викладені у ньому доводи, просив повністю його задовольнити.

Відповідач пред'явлений адміністративний позов не визнав, подав на нього письмові заперечення, в яких просив відмовити у задоволенні позову у повному обсязі, посилаючись на те, що документальна позапланова виїзна перевірка позивача була призначена та проведена на підставі п.п.78.1.1 п.78.1 ст.78 Податкового кодексу України. За результатами проведеної перевірки позивача встановлено, що останній неправомірно завищив суму податкового кредиту по взаємовідносинам з його контрагентами ТОВ «Імпекс-Буд» за лютий, березень 2013 року, ТОВ «Голдлайн» за липень 2013 року та ТОВ «Норен» за квітень, травень, червень, липень 2013 року, оскільки правочини, укладені з цими суб'єктами господарювання, не спрямовані на реальне настання наслідків, що обумовлені ними, а тому вони є нереальними, що свідчить про відсутність у позивача об'єктів оподаткування податком на додану вартість у розумінні приписів ст.185 Податкового кодексу України. Дійсно, податкове повідомлення-рішення на підставі акту перевірки позивача №523/22-3/32196832 від 12.02.2014р. не приймалося, оскільки це є правом, а не обов'язком контролюючого органу. Проте коригувань показників податкової звітності позивача на підставі вказаного акту перевірки також не здійснювалось, а лише мало місце відображення результатів проведеної перевірки в аналітичній системі внутрішньої бази даних контролюючого органу.

Представник відповідача у судовому засіданні також заперечував проти задоволення адміністративного позову ТОВ «Альбатрос», посилаючись на доводи, викладені у письмових запереченнях на нього.

Заслухавши пояснення представників сторін, дослідивши матеріали справи та надані сторонами докази, проаналізувавши зміст норм матеріального та процесуального права, які регулюють спірні правовідносини, суд приходить до висновку, що адміністративний позов підлягає задоволенню, виходячи з наступних підстав.

Судом встановлено, що Товариство з обмеженою відповідальністю «Альбатрос» (далі - ТОВ «Альбатрос») (код ЄДРПОУ 32196832), зареєстроване розпорядженням Виконавчого комітету Дніпропетровської міської ради від 01.10.2002р., перебуває на обліку в Державній податковій інспекції у Жовтневому районі м. Дніпропетровська Головного управління Міндоходів у Дніпропетровській області (далі - ДПІ у Жовтневому районі м. Дніпропетровська ГУ Міндоходів у Дніпропетровській області) як платник податків, зокрема як платник податку на додану вартість згідно свідоцтва про реєстрацію платника податку на додану вартість від 18 вересня 2010 року №100301339 (а.с.11-13).

Як вбачається з матеріалів справи, 07 листопада 2013 року ДПІ у Жовтневому районі міста Дніпропетровська ГУ Міндоходів у Дніпропетровській області було сформовано та направлено на адресу ТОВ «Альбатрос» письмовий запит №15298/10/04-63-22-0318 про надання пояснень та їх документального підтвердження щодо господарських відносин з контрагентами ТОВ «Альянс-Іст»(код ЄДРПОУ 38113730) за серпень-листопад 2012 року, ТОВ «Імпекс Буд» (код ЄДРПОУ 38113699) за лютий та березень 2013 року, ТОВ «Голдлайн» (код ЄДРПОУ 38329524) за липень 2013 року, ТОВ «Норен» (код ЄДРПОУ 38548252) за квітень-липень 2013 року (а.с.40).

Означений запит був отриманий позивачем 11 листопада 2013 року та зареєстрований за вх.№22/1111 (а.с.70-72).

Повноваження контролюючого органу на безоплатне отримання від платників податків інформації, пов'язаної з обчисленням та сплатою податків, дотриманням вимог іншого законодавства, контроль за дотриманням якого покладено на контролюючий орган, передбачені п.п.20.1.6 п.20.1 ст.20 Податкового кодексу України.

При цьому п.73.3 ст.73 Податкового кодексу України встановлено, що контролюючі органи мають право звернутися до платників податків та інших суб'єктів інформаційних відносин із письмовим запитом про подання інформації (вичерпний перелік та підстави надання якої встановлено законом), необхідної для виконання покладених на контролюючі органи функцій, завдань, та її документального підтвердження. Такий запит підписується керівником (заступником керівника) контролюючого органу і повинен містити перелік інформації, яка запитується, та документів, що її підтверджують, а також підстави для надіслання запиту. Письмовий запит про подання інформації надсилається платнику податків або іншим суб'єктам інформаційних відносин за наявності хоча б однієї з таких підстав:1) за результатами аналізу податкової інформації, отриманої в установленому законом порядку, виявлено факти, які свідчать про порушення платником податків податкового, валютного законодавства, законодавства у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванню тероризму та іншого законодавства, контроль за дотриманням якого покладено на контролюючі органи;2) для визначення рівня звичайних цін на товари (роботи, послуги) під час проведення перевірок та в інших випадках, передбачених статтею 39 цього Кодексу;3) виявлено недостовірність даних, що містяться у податкових деклараціях, поданих платником податків;4) щодо платника податків подано скаргу про ненадання таким платником податків податкової накладної покупцю або про порушення правил заповнення податкової накладної;5) у разі проведення зустрічної звірки;6) в інших випадках, визначених цим Кодексом.

Пунктом 73.3 статті 73 Податкового кодексу України також встановлено, що Порядок отримання інформації органами державної податкової служби за їх письмовим запитом визначається Кабінетом Міністрів України.

Так, п.10 Постанови Кабінету Міністрів України від 27.12.2010р. №1245 «Про затвердження Порядку періодичного подання інформації органам державної податкової служби та отримання інформації зазначеними органами за письмовим запитом» (далі - Порядок №1245) передбачено, що запит щодо отримання податкової інформації від платників податків та інших суб'єктів інформаційних відносин оформляється на бланку органу державної податкової служби та підписується керівником (заступником керівника) зазначеного органу. У запиті зазначаються: посилання на норми закону, відповідно до яких орган державної податкової служби має право на отримання такої інформації; підстави для надіслання запиту; опис інформації, що запитується, та в разі потреби перелік документів, що її підтверджують.

Відповідно до п.14 Порядку №1245 суб'єкти інформаційних відносин зобов'язані подавати інформацію, визначену у запиті органу державної податкової служби, та її документальне підтвердження протягом одного місяця з дня, що настає за днем надходження запиту, якщо інше не передбачено Податковим кодексом України. У разі коли за результатами перевірок інших платників податків або за результатами аналізу податкової інформації виявлено факти, що свідчать про можливі порушення платником податків податкового, валютного та іншого законодавства, контроль за дотриманням якого покладено на органи державної податкової служби, платник податків зобов'язаний надати пояснення та їх документальне підтвердження на обов'язковий письмовий запит органу державної податкової служби протягом 10 робочих днів з дня надходження запиту.

Як вбачається з запиту відповідача від 07 листопада 2013 року 15298/10/04-63-22-0318, він складений на бланку контролюючого органу та підписаний заступником начальника цього органу, а також містить опис інформації, що запитується, перелік документів, що її підтверджують, і посилання на норми закону, відповідно до яких контролюючий орган має право на отримання такої інформації, а саме на п.п.20.1.6, п.20.1 ст.20 Податкового кодексу України.

Разом тим, у цьому запиті не зазначено жодних підстав для його надіслання та посилань на відповідний пункт ст.73 Податкового кодексу України, яким визначено такі підстави. В цьому запиті міститься лише посилання на п.п.78.1.1 п.78.1 ст.78 цього Кодексу, який встановлює саме підставу для призначення документальної позапланової перевірки.

При цьому п.73.3 ст.73 Податкового кодексу України чітко визначено, що у разі коли запит складено з порушенням вимог, викладених в абзацах першому та другому цього пункту, платник податків звільняється від обов'язку надавати відповідь на такий запит.

Означена норма закону кореспондується з приписами п.16 Порядку №1245, згідно якого у разі коли запит складено з порушенням вимог, визначених у пунктах 9 і 10 цього Порядку, суб'єкт інформаційних відносин звільняється від обов'язку надавати відповідь на такий запит.

З огляду на наведене, у відповідь на запит ДПІ у Жовтневому районі міста Дніпропетровська ГУ Міндоходів у Дніпропетровській області від 07.11.2013р. за №15298/10/04-63-22-0318, отриманий позивачем 11.11.2013р., ТОВ «Альбатрос» листом від 19.11.2013р. за вих.№49 відмовило у наданні пояснень та первинних документів на підставі п.16 Порядку №1245, оскільки у вищевказаному запиті була відсутня підстава для його направлення. Означена відповідь була отримана відповідачем 20 листопада 2013 року, що посвідчується відомостями штампу реєстрації вхідної кореспонденції цього контролюючого органу (а.с.41).

22 січня 2014 року начальником ДПІ у Жовтневому районі міста Дніпропетровська ГУ Міндоходів у Дніпропетровській області було видано наказ №83 про проведення документальної позапланової виїзної перевірки ТОВ «Альбатрос» з питань дотримання вимог податкового законодавства України з податку на додану вартість при документальному підтвердженні господарських відносин з ТОВ «Імпекс-Буд» за лютий, березень 2013 року, ТОВ «Голдлайн» за липень 2013 року, ТОВ «Норен» за квітень, травень, червень, липень 2013 року на підставі п.п.20.1.4 п.20.1 ст.20, п.75.1 ст.75, п.78.4 ст.78 та за обставин, визначених п.п.78.1.1 п.78.1 ст.78 Податкового кодексу України (а.с.15).

Разом з тим, п.п.78.1.1 п.78.1 ст.78 Податкового кодексу України передбачено, що однією з підстав для здійснення документальної позапланової перевірки є та обставина, коли за наслідками перевірок інших платників податків або отримання податкової інформації виявлено факти, що свідчать про можливі порушення платником податків податкового, валютного та іншого законодавства, контроль за дотриманням якого покладено на контролюючі органи, якщо платник податків не надасть пояснення та їх документальні підтвердження на обов'язковий письмовий запит контролюючого органу протягом 10 робочих днів з дня отримання запиту.

Зважаючи на те, що запит про надання податкової інформації від 07.11.2013р. №15298/10/04-63-22-0318 не відповідав приписам ст.73 Податкового кодексу України, що звільняло позивача від обов'язку надавати на нього відповідь взагалі, у відповідача не було підстав для призначення перевірки позивача згідно п.п.78.1.1 п.78.1 ст.78 Податкового кодексу України.

Таким чином, дії ДПІ у Жовтневому районі міста Дніпропетровська ГУ Міндоходів у Дніпропетровській області щодо проведення документальної позапланової виїзної перевірки Товариства з обмеженою відповідальністю «Альбатрос» з питань дотримання вимог податкового законодавства з податку на додану вартість при документальному підтвердженні господарських відносин з ТОВ «Імпекс-Буд» за лютий, березень 2013 року, ТОВ «Голдлайн» за липень 2013 року, ТОВ «Норен» за квітень, травень, червень, липень 2013 року, за результатами якої складено акт №523/22-3/32196832 від 12.02.2014р., є протиправними, а отже, позовні вимоги щодо визнання цих дій протиправними підлягають задоволенню.

Також суд вбачає підстави для задоволення позовних вимог в частині щодо визнання протиправними дій відповідача відносно коригування в електронній базі даних «Детальна інформація по платнику ПДВ щодо результатів автоматизованого співставлення податкових зобов'язань та податкового кредиту в розрізі контрагентів на рівні ДПА України» показників податкових зобов'язань з податку на додану вартість та податкового кредиту ТОВ «Альбатрос» за лютий, березень, квітень, травень, червень, липень 2013 року на підставі акту документальної позапланової виїзної перевірки №523/22-3/32196832 від 12.02.2014р., а також частини позовних вимог щодо зобов`язання відповідача відновити відкориговані показники позивача, з огляду на наступне.

Судом встановлено, що за результатами вищевказаної документальної позапланової виїзної перевірки позивача було складено акт №523/22-3/32196832 від 12.02.2014р., у висновках якого зазначено, що проведеною перевіркою документально не підтверджено реальність здійснення господарських відносин із контрагентами, їх вид, обсяг, якість та розрахунки по ланцюгу постачання: ТОВ «Імпекс Буд», ТОВ «Норен», ТОВ «Голдлайн» (контрагенти-постачальники) - ТОВ «Альбатрос» - ДП «Перехід Аутдор» (Код 24576549. іпн.245765426597), ТОВ «Борді України Meдіа» (Код 35794823. іпн.357948205661), ДП «Клевер Форс» (код 33194747, 331947426599), ТОВ «Октагон-Аутдор» (код ЄДРПОУ 34729203, іпн.347292026551), ТОВ «Рім-2000» (Код 23646710, іпн.236467104625), ТОВ «Дніпровіжн» (Код 38115518, іпн.3811550104634), ТОВ «Про.Спект» (Код 37539781, іпн.375397804660), ТОВ «Артлайн»(Код 30228982, іпн.302289804625), ТОВ «Артлайн Медіа» (код 30228982, іпн.369069304627), ТОВ «Арт сіті Плюс» (Код 35609804, іпн.356098004620), ТОВ «Ай Кью Meдіа» (Код 32830329, іпн.328303226596), ТОВ «Ай Кью Медіа Груп» (Код 38403801, іпн.384038026591), ТОВ «Діджитал Реклама Сервіс» (Код 36507612, іпн.365076126549), ТОВ «Мастер Енд Україна» (Код 36049559, іпн.360495526592), ТОВ «ТБ Дім Олді» (Код 24738845, іпн.247388426505), ТОВ «Максімус Аутдор» (код 37582507, іпн.375825009150), ТОВ «РК Україна» (Код 30970953, іпн.309709526111), ТОВ «Револт» (Код 34231098, іпн.342310904637), ТОВ «Медійна кухня» (іпн.380984510135), ТОВ «Омега» (Код 30982361, іпн.309823604614).ТОВ «Нірвана Медіа» (Код 33445480, іпн.334454826578), ПАТ «Банк Кредит Дніпро» (код 14352406, іпн.143524004022), Іноземне підприємство «АІС Дніпропетровськ» (Код 34590033, іпн.345900304611), ТОВ «Рекламне агентство «Регіон Медіа» (Код 37515561, іпн.375155626512), ТОВ «РТЦ» (Код 33184262, іпн.331842604637) (контрагенти-покупці). Також в акті вказано, що позивачем, зокрема, допущено порушення приписів п.198.1, п.198.3, п.198.4, п.198.5, п.198.6 ст.198 Податкового кодексу України, внаслідок чого останнім завищено податковий кредит по операціям, які складені без мети настання реальних наслідків на загальну суму 167357,00грн. (а.с.16-29).

Судом також встановлено та відповідачем не заперечується, що на підставі акту перевірки №523/22-3/32196832 від 12.02.2014р., складеного за результатами документальної позапланової виїзної перевірки ТОВ «Адьбатрос» з питань дотримання вимог податкового законодавства з податку на додану вартість при документальному підтвердженні господарських відносин з ТОВ «Імпекс-Буд» за лютий, березень 2013 року, ТОВ «Голдлайн» за липень 2013 року та ТОВ «Норен» за квітень, травень, червень, липень 2013 року, керівником ДПІ у Жовтневому районі м. Дніпропетровська ГУ Міндоходів у Дніпропетровській області податкове повідомлення-рішення в порядку ст.86 Податкового кодексу України не приймалось.

При цьому з наданого представником ДПІ у Жовтневому районі м. Дніпропетровська ГУ Міндоходів у Дніпропетровській області на вимогу суду витягу з автоматизованої інформаційної системи «Детальна інформація по платнику ПДВ щодо результатів автоматизованого співставлення податкових зобов'язань та податкового кредиту в розрізі контрагентів на рівні ДПА України» вбачається, що відповідачем на підставі означеного вище акту перевірки позивача було внесено зміни до вказаної автоматизованої інформаційної системи шляхом коригування показників податкових зобов'язань з податку на додану вартість та податкового кредиту ТОВ «Альбатрос» по взаємовідносинам з його контрагентами, вказаними у цьому акті перевірки (а.с.98-109).

Разом з тим, п.п.54.3.2 п.54.3 ст.54 Податкового кодексу України встановлено, що контролюючий орган зобов'язаний самостійно визначити суму грошових зобов'язань, зменшення (збільшення) суми бюджетного відшкодування та/або зменшення (збільшення) від'ємного значення об'єкта оподаткування податком на прибуток або від'ємного значення суми податку на додану вартість платника податків, передбачених цим Кодексом або іншим законодавством, зокрема, якщо дані перевірок результатів діяльності платника податків, крім електронної перевірки, свідчать про заниження або завищення суми його податкових зобов'язань, суми бюджетного відшкодування та/або від'ємного значення об'єкта оподаткування податком на прибуток або від'ємного значення суми податку на додану вартість платника податків, заявлених у податкових (митних) деклараціях, уточнюючих розрахунках.

Відповідно до п.58.1 ст.58 Податкового кодексу України у разі коли сума грошового зобов'язання платника податків, передбаченого податковим або іншим законодавством, контроль за дотриманням якого покладено на контролюючі органи, розраховується контролюючим органом відповідно до статті 54 цього Кодексу (крім декларування товарів, передбаченого для громадян), або у разі коли за результатами перевірки контролюючий орган встановлює факт невідповідності суми бюджетного відшкодування сумі, заявленій у податковій декларації, або зменшує розмір задекларованого від'ємного значення об'єкта оподаткування податком на прибуток або від'ємного значення суми податку на додану вартість, розрахованого платником податків відповідно до розділу V цього Кодексу, такий контролюючий орган надсилає (вручає) платнику податків податкове повідомлення-рішення.

З аналізу наведених норм вбачається, що у разі встановлення органом доходів і зборів факту заниження або завищення платником податків показників податкових зобов'язань чи податкового кредиту, в тому числі через їх декларування за фактичної відсутності об'єктів оподаткування, контролюючий орган зобов'язаний прийняти відповідне податкове повідомлення-рішення. Іншого порядку дій в такому випадку, в тому числі і дій щодо коригування показників податкової звітності такого платника податків без узгодження відповідного податкового повідомлення-рішення, Податковим кодексом не передбачено.

Дійсно, ст.74 Податкового кодексу України встановлено, що податкова інформація, зібрана відповідно до цього Кодексу, може зберігатися та опрацьовуватися в інформаційних базах органів державної податкової служби або безпосередньо посадовими (службовими) особами органів державної податкової служби. Перелік інформаційних баз, а також форми і методи опрацювання інформації визначаються центральним органом державної податкової служби. Зібрана податкова інформація та результати її опрацювання використовуються для виконання покладених на органи державної податкової служби функцій та завдань.

Так, згідно наказу ДПС України від 24.12.2012р. №1197, в органах державної податкової служби впроваджено єдину електронну систему «Податковий блок», до складу якої, зокрема, входить і підсистема «Деталізована інформація по платнику податку на додану вартість щодо результатів автоматизованого співставлення податкових зобов'язань та податкового кредиту в розрізі контрагентів на рівні ДПА України». При цьому в цій системі відображаються по податковим періодам показники податкових зобов'язань з податку на додану вартість та податкового кредиту платників податків у розрізі контрагентів на підставі задекларованих ними показників податкової звітності з метою використання цих даних під час перевірок шляхом співставлення задекларованих зобов'язань та податкового кредиту по суб'єктам господарювання та встановлення наявності або відсутності відхилень.

При цьому відповідно до п.54.1 ст.54 Податкового кодексу України, крім випадків, передбачених податковим законодавством, платник податків самостійно обчислює суму податкового та/або грошового зобов'язання та/або пені, яку зазначає у податковій (митній) декларації або уточнюючому розрахунку, що подається контролюючому органу у строки, встановлені цим Кодексом. Така сума грошового зобов'язання та/або пені вважається узгодженою.

Пунктом 49.8 статті 49 цього Кодексу встановлено, що прийняття податкової декларації є обов'язком контролюючого органу. Під час прийняття податкової декларації уповноважена посадова особа контролюючого органу, в якому перебуває на обліку платник податків, зобов'язана перевірити наявність та достовірність заповнення всіх обов'язкових реквізитів, передбачених пунктами 48.3 та 48.4 статті 48 цього Кодексу. Інші показники, зазначені в податковій декларації платника податків, до її прийняття перевірці не підлягають.

Наказом ДПА України від 30.05.1997р. №166 затверджена форма декларації з податку на додану вартість та порядок її заповнення і подання. До даного наказу були внесені зміни та доповнення наказом ДПА України від 17.03.2008р. №159, яким встановлено, що одночасно з декларацією повинні подаватися всі необхідні додатки до декларації, подання яких передбачено цим Порядком, а також розшифровки податкових зобов'язань та податкового кредиту в розрізі контрагентів (додаток 5 до податкової декларації з податку на додану вартість та додаток 2 до податкової декларації з податку на додану вартість (скороченої). У разі подання уточнюючих розрахунків, в яких проводиться коригування податкових зобов'язань та/або податкового кредиту, такі ж розшифровки подаються на суму уточнення.

Згідно Методичних рекомендацій щодо централізованого приймання та комп'ютерної обробки податкової звітності платників податків в ДПС України, затверджених наказом ДПС України від 14.06.2012р. №516, за відсутності зауважень до оформлення податкової звітності вона реєструється і вважається прийнятою. Обробка та занесення інформації до електронних баз виконується підрозділом ведення та захисту податкової звітності, у разі відсутності зазначеного підрозділу - підрозділами, на які покладено цю функцію. За відповідність інформації у базах податкової звітності даним податкових документів, наданих платником податків, несуть відповідальність підрозділи ведення та захисту податкової звітності.

Таким чином, обов'язок платника податків подати декларацію з податку на додану вартість узгоджується з обов'язком податкового органу прийняти таку декларацію та, при відсутності зауважень до її оформлення, відобразити показники цієї декларації у відповідних базах податкової звітності.

Отже, показники податкового кредиту та податкових зобов'язань з ПДВ конкретного платника податків, які відображаються в підсистемі «Деталізована інформація по платнику податку на додану вартість щодо результатів автоматизованого співставлення податкових зобов'язань та податкового кредиту в розрізі контрагентів на рівні ДПА України», формуються на підставі показників поданих таким платником податків податкових декларацій з ПДВ з додатком № 5, і повинні їм відповідати.

Коригування органом доходів і зборів самостійно задекларованих платником податків показників податкової звітності можливе лише шляхом прийняття контролюючим органом відповідного податкового-повідомлення рішення з подальшим його узгодженням у встановленому законом порядку. Здійснення такого коригування без прийняття податкового повідомлення-рішення та без зміни цих показників самим позивачем шляхом подання декларацій (уточнюючих розрахунків) порушує права та інтереси позивача, оскільки позивач, як платник податків, має право розраховувати на те, що задекларовані ним в податкових деклараціях показники податкового кредиту та податкових зобов'язань з ПДВ відповідають показникам з централізованої бази даних податкової звітності, тим більше, що, вони, як зазначалося вище, можуть бути використанні при проведенні перевірок шляхом співставлення з показниками контрагентів з метою виявлення наявності або відсутності певних відхилень.

Оскільки відповідні податкові повідомлення-рішення відповідачем не приймались, а відповідно податкові зобов'язання не узгоджувались, суд приходить до висновку, що останнім безпідставно було змінено показники відповідної податкової звітності позивача з податку на додану вартість та податкового кредиту лише на підставі висновків акту перевірки №523/22-3/32196832 від 12.02.2014р.Тому відкориговані показники підлягають відновленню.

Вирішуючи питання щодо розподілу судових витрат, суд виходить із того, що позивачем при подачі позову до суду понесені судові витрати у вигляді сплати судового збору у сумі 73,08 грн., що підтверджується платіжним дорученням, наявним в матеріалах справи (а.с.10), а відповідно до ч.1 ст.94 КАС України, якщо судове рішення ухвалене на користь сторони, яка не є суб'єктом владних повноважень, суд присуджує всі здійснені нею документально підтверджені судові витрати з Державного бюджету України.

Таким чином, судові витрати, понесені позивачем та підтверджені вищенаведеними належними доказами підлягають стягненню з Державного бюджету України на користь позивача у розмірі 73,08 грн.

Керуючись ст. ст. 122, 160-163, 167 Кодексу адміністративного судочинства України, суд,- -

ПОСТАНОВИВ:

Адміністративний позов Товариства з обмеженою відповідальністю «Альбатрос» до Державної податкової інспекції у Жовтневому районі міста Дніпропетровська Головного управління Міндоходів у Дніпропетровській області про визнання дій протиправними та зобов'язання вчинити певні дії - задовольнити.

Визнати протиправними дії Державної податкової інспекції у Жовтневому районі міста Дніпропетровська Головного управління Міндоходів у Дніпропетровській області щодо проведення документальної позапланової виїзної перевірки Товариства з обмеженою відповідальністю «Альбатрос» з питань дотримання вимог податкового законодавства з податку на додану вартість при документальному підтвердженні господарських відносин з ТОВ «Імпекс-Буд» за лютий, березень 2013 року, ТОВ «Голдлайн» за липень 2013 року, ТОВ «Норен» за квітень, травень, червень, липень 2013 року, за результатами якої складено акт №523/22-3/32196832 від 12.02.2014р.

Визнати протиправними дії Державної податкової інспекції у Жовтневому районі міста Дніпропетровська Головного управління Міндоходів у Дніпропетровській області щодо коригування в електронній базі даних «Детальна інформація по платнику ПДВ щодо результатів автоматизованого співставлення податкових зобов'язань та податкового кредиту в розрізі контрагентів на рівні ДПА України» показників податкових зобов'язань з податку на додану вартість та податкового кредиту Товариства з обмеженою відповідальністю «Альбатрос» (код ЄДРПОУ 32196832) за лютий, березень, квітень, травень, червень, липень 2013 року на підставі акту документальної позапланової виїзної перевірки №523/22-3/32196832 від 12.02.2014р.

Зобов'язати Державну податкову інспекцію у Жовтневому районі м. Дніпропетровська Головного управління Міндоходів у Дніпропетровській області відновити в електронній базі даних «Детальна інформація по платнику ПДВ щодо результатів автоматизованого співставлення податкових зобов'язань та податкового кредиту в розрізі контрагентів на рівні ДПА України» показники податкових зобов'язань з податку на додану вартість та податкового кредиту Товариства з обмеженою відповідальністю «Альбатрос» (код ЄДРПОУ 32196832) за лютий, березень, квітень, травень, червень, липень 2013 року, які були відкориговані на підставі акту документальної позапланової виїзної перевірки №523/22-3/32196832 від 12.02.2014р.

Стягнути з Державного бюджету України на користь Товариства з обмеженою відповідальністю «Альбатрос» (код ЄДРПОУ 32196832) судові витрати зі сплати судового збору у розмірі 73,08грн. (сімдесят три гривні вісім копійок).

Постанова суду набирає законної сили відповідно до вимог ст. 254 Кодексу адміністративного судочинства України та може бути оскаржена в порядку та у строки, встановлені ст. 186 цього Кодексу до Дніпропетровського апеляційного адміністративного суду шляхом подання апеляційної скарги через Дніпропетровський окружний адміністративний суд з одночасним направленням копії апеляційної скарги особою, яка її подає, до суду апеляційної інстанції.

Суддя О.М. Турова

Предыдущий документ : 39868602
Следующий документ : 39869319