Постановление суда № 39794597, 15.07.2014, Хозяйственный суд Запорожской области

Дата принятия
15.07.2014
Номер дела
908/1467/14
Номер документа
39794597
Форма судопроизводства
Хозяйственное
Государственный герб Украины

номер провадження справи 17/53/14

ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД ЗАПОРІЗЬКОЇ ОБЛАСТІ

УХВАЛА

про припинення провадження у справі

15.07.2014 справа № 908/1467/14

за позовною заявою: товариства з обмеженою відповідальністю "АЛЖИ", 69002, м. Запоріжжя, вул. Дзержинського, буд. 74

до відповідача: відкритого акціонерного товариства "Запоріжжяобленерго", 69035, м. Запоріжжя, вул. Сталеварів, 14

про скасування оперативно-господарської санкції

суддя Корсун В.Л.

Представники сторін:

від позивача: Коваленко Б.П., довіреність від 27.05.14 вих. № 43

від відповідача: Ткаченко О.В., довіреність від 13.01.14 № 173

СУТЬ СПОРУ:

30.04.14 до господарського суду з позовною заявою звернулось товариство з обмеженою відповідальністю "АЛЖИ" (ТОВ "АЛЖИ"0 до відкритого акціонерного товариства "Запоріжжяобленерго" (ВАТ"Запоріжжяобленерго") про скасування оперативно-господарської санкції.

30.04.14 автоматизованою системою документообігу суду визначено вищевказану позовну заяву до розгляду судді Корсуну В.Л.

Ухвалою від 30.04.14 судом порушено провадження у справі № 908/1467/14, якій присвоєно № провадження 17/53/14, судове засідання призначено на 28.05.14.

Ухвалою від 28.05.14 судом за заявою представника позивача строк вирішення спору продовжено на 15 днів - до 15.07.14, розгляд справи відкладено на 14.07.14.

У судовому засіданні 14.07.14 судом оголошувалась перерва до 15.07.14.

У судовому засіданні 15.07.14 відповідач надав заяву за вих. від 15.07.14 № 436 про затвердження мирової угоди, яку підтримав представник позивача, якою просить суд відповідно до ст.ст. 22, 78 ГПК України, у зв'язку із врегулюванням спірних відносин та підписанням сторонами мирової угоди постановити ухвалу, якою затвердити умови мирової угоди та припинити провадження по справі № 908/1467/14.

До своє заяви відповідач надав мирову угоду сторін від 15.07.14 наступного змісту:

МИРОВА УГОДА

у справі № 908/1467/14

господарського суду Запорізької області

м. Запоріжжя "15" липня 2014р.

Відкрите акціонерне товариство „Запоріжжяобленерго" (69035, м. Запоріжжя, вул. Волгоградська, 25, ЄДРПОУ 00130926), надалі - Відповідач, в особі директора з питань правового забезпечення Овчиннікова Максима Борисовича, який діє на підставі довіреності № 174 від 13.01.14, з одного боку, та Товариство з обмеженою відповідальністю «АЛЖИ» (69002, м. Запоріжжя, вул. Дзержинського, 74, ЄДРПОУ 33571245), надалі - Позивач, в особі директора Щербак Наталі Джанівни, який діє на підставі Статуту, з другої сторони, які спільно іменуються Сторонами господарського процесу у справі №908/1467/14, домовилися про укладення мирової угоди на таких умовах.

1. Ухвалою господарського суду Запорізької області від 30.04.2014р. порушено провадження по справі № 908/1467/14 за позовом Позивача до Відповідача про скасування оперативно-господарської санкції у вигляді нарахування вартості не облікованої електричної енергії у розмірі 17 072,76грн., відповідно до рішення, оформленого протоколом засідання комісії з розгляду актів про порушення від 17.04.2014 р., та прийнятого на підставі Акту про порушення споживачем Правил користування електричною енергією, затверджених постановою Національної комісії з питань регулювання електроенергетики № 28 від 31 07.1996 р/ (далі по тексту - ПКЕЕ) № 00010624 від 02.04.2014 р.

2. Враховуючи рекомендації Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері енергетики України (далі по тексту - НКРЕ), викладені у листі від 06.06.2014 р. за вих. №3331/26/47-14, Відповідач в порядку, встановленому ПКЕЕ та Методикою визначення обсягу та вартості електричної енергії, не облікованої внаслідок порушення споживачами правил користування електричною енергією, затвердженою Постановою НКРЕ України від 04.05.06 р. № 562, здійснює перерахунок обсягу та вартості не облікованої електричної енергії по Акту про порушення ПКЕЕ №00010624 від 02.04.2014 р. з урахуванням періоду з 10.02.2014 р. по 02.04.2014 р., внаслідок чого вартість не облікованої електричної енергії буде складати 3 753,06 (три тисячі сімсот п'ятдесят три гривні 06 коп.) грн. з врахуванням ПДВ.

3. Позивач сплачує Відповідачу суму вартості не облікованої електричної енергії в обсязі 3 753,06 грн. за результатом здійсненого перерахунку протягом 10-ти банківських днів з дня отримання рахунку до сплати.

4. У випадку невиконання Відповідачем умов цієї Мирової угоди, Позивач має право направити ухвалу господарського суду Запорізької області про затвердження цієї Мирової угоди на примусове виконання до відповідного органу державної виконавчої служби. Ухвала про затвердження мирової угоди є виконавчим документом та у разі невиконання її умов може бути виконана в примусовому порядку.

5. Ця мирова угода набирає чинності з моменту її затвердження господарським судом Запорізької області та діє до повного виконання сторонами своїх зобов'язань за цією Мировою угодою.

6. Судовий збір у справі № 908/1467/14 у розмірі 1 218,00 грн. розподіляється між Позивачем та Відповідачем в рівних частинах, тобто по 609,00 грн. Відповідач компенсує Позивачу суму сплаченого судового збору у розмірі 609,00 грн. до 21.07.2014 року.

7. Сторони домовились, що всі права та обов'язки, які ґрунтуються на даній угоді, зберігають свою чинність для їх правонаступників.

8. Ця мирова угода укладена в трьох автентичних примірниках, що мають однакову юридичну силу, по одному для Сторін, і один примірник для господарського суду Запорізької області.

Реквізити Сторін

Відкрите акціонерне товариство "Запоріжжяобленерго" Юридична адреса: 69035, м. Запоріжжя, вул. Сталеварів, 14 Поштова адреса: 69035, м. Запоріжжя, вул. Волгоградська,25 Код ЄДРПОУ 00130926 Рахунок №26002019544451 у ПАТ «ВСЕУКРАЇНСЬКИЙ БАНК РОЗВИТКУ», МФО - 380719 ______ М.Б. Овчинніков Товариство з обмеженою відповідальністю "АЛЖИ" 69002, м. Запоріжжя, вул. Дзержинського, 74 Код ЄДРПОУ 33571245 Рахунок №26000001305379 у ПАТ «Райффайзен Банк Аваль», МФО - 313872 ____Н.Д. Щербак

Статтею 78 ГПК України визначено, що відмова позивача від позову, визнання позову відповідачем і умови мирової угоди сторін викладаються в адресованих господарському суду письмових заявах, що долучаються до справи. Ці заяви підписуються відповідно позивачем, відповідачем чи обома сторонами (ч. 1). До затвердження мирової угоди сторін господарський суд роз'яснює сторонам наслідки відповідних процесуальних дій, перевіряє, чи є повноваження на вчинення цих дій у представників сторін (ч. 2). Мирова угода може стосуватися лише прав і обов'язків сторін щодо предмету позову (ч. 3) (...) про затвердження мирової угоди сторін господарський суд виносить ухвалу, якою одночасно припиняє провадження у справі (ч. 4).

Беручи до уваги, що надана сторонами до затвердження господарським судом мирова угода від 15.07.14 у справі № 908/1467/14 підписана зі сторони позивача - директором Щербак Н.Д. (яка діє на підставі Статуту та протоколу зборів учасників ТОВ "АЛЖИ" від 17.03.11 № 2/17) та зі сторони відповідача - уповноваженим представником ВАТ "Запоріжжяобленерго" Овчинніковим М.Б. (який діє на підставі довіреності від 13.01.14 № 174), скріплена печатками обох юридичних осіб, не суперечить діючому законодавству, фактичним обставинам справи, не порушує прав і законних інтересів інших осіб, суд вважає за необхідне затвердити мирову угоду у редакції, яка надана сторонами. Сторонам роз'яснено наслідки затвердження мирової угоди.

Відповідно до п. 7 ч. 1 ст. 80 ГПК України, господарський суд припиняє провадження у справі, якщо сторони уклали мирову угоду і вона затверджена господарським судом.

За таких обставин, провадження у справі № 908/1467/14 за позовом ТОВ "АЛЖИ" до ВАТ "Запоріжжяобленерго" про скасування оперативно-господарської санкції підлягає припиненню на підставі п. 7 ч. 1 ст. 80 ГПК України.

У випадках припинення провадження у справі повторне звернення до господарського суду зі спору між тими ж сторонами, про той же предмет і з тих же підстав не допускається (ч. 2 ст. 80 ГПК України).

Про припинення провадження у справі виноситься ухвала, в якій мають бути вирішені питання, у т.ч. про розподіл між сторонами господарських витрат (ч. 3 ст. 80 ГПК України).

Як свідчить зміст мирової угоди від 15.07.14, а саме п. 6, сторони дійшли згоди у тому числі й стосовно розподілу між сторонами судового збору.

Враховуючи викладене, судовий збір у розмірі 1 218,00 грн. розподіляється між позивачем та відповідачем у відповідності до п. 6 мирової угоди - в рівних частинах, тобто по 609 грн. Відповідач компенсує позивачу суму сплаченого судового збору у розмірі 609 грн. до 21.07.14 року.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 21, 45, 22, 78, п. 7 ч. 1 ст. 80, ст. 86 Господарського процесуального кодексу України, суд

УХВАЛИВ:

I. Заяву ВАТ "Запоріжжяобленерго" за вих. від 15.07.14 № 436 про затвердження мирової угоди задовольнити.

II. Затвердити мирову угоду наступного змісту:

МИРОВА УГОДА

у справі № 908/1467/14

господарського суду Запорізької області

м. Запоріжжя "15" липня 2014 р.

Відкрите акціонерне товариство "Запоріжжяобленерго" (69035, м. Запоріжжя, вул. Волгоградська, 25, ЄДРПОУ 00130926), надалі - Відповідач, в особі директора з питань правового забезпечення Овчиннікова Максима Борисовича, який діє на підставі довіреності № 174 від 13.01.14, з одного боку, та Товариство з обмеженою відповідальністю "АЛЖИ" (69002, м. Запоріжжя, вул. Дзержинського, 74, ЄДРПОУ 33571245), надалі - Позивач, в особі директора Щербак Наталі Джанівни, який діє на підставі Статуту, з другої сторони, які спільно іменуються Сторонами господарського процесу у справі №908/1467/14, домовилися про укладення мирової угоди на таких умовах.

1. Ухвалою господарського суду Запорізької області від 30.04.2014 р. порушено провадження по справі №908/1467/14 за позовом Позивача до Відповідача про скасування оперативно-господарської санкції у вигляді нарахування вартості не облікованої електричної енергії у розмірі 17 072,76грн., відповідно до рішення, оформленого протоколом засідання комісії з розгляду актів про порушення від 17.04.2014р., та прийнятого на підставі Акту про порушення споживачем Правил користування електричною енергією, затверджених постановою Національної комісії з питань регулювання електроенергетики № 28 від 31 07.1996 р/ (далі по тексту - ПКЕЕ) № 00010624 від 02.04.2014 р.

2. Враховуючи рекомендації Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері енергетики України (далі по тексту - НКРЕ), викладені у листі від 06.06.2014р. за вих. №3331/26/47-14, Відповідач в порядку, встановленому ПКЕЕ та Методикою визначення обсягу та вартості електричної енергії, не облікованої внаслідок порушення споживачами правил користування електричною енергією, затвердженою Постановою НКРЕ України від 04.05.06 р. № 562, здійснює перерахунок обсягу та вартості не облікованої електричної енергії по Акту про порушення ПКЕЕ №00010624 від 02.04.2014 р. з урахуванням періоду з 10.02.2014 р. по 02.04.2014р., внаслідок чого вартість не облікованої електричної енергії буде складати 3 753,06 (три тисячі сімсот п'ятдесят три гривні 06 коп.) грн. з врахуванням ПДВ.

3. Позивач сплачує Відповідачу суму вартості не облікованої електричної енергії в обсязі 3753,06 грн. за результатом здійсненого перерахунку протягом 10-ти банківських днів з дня отримання рахунку до сплати.

4. У випадку невиконання Відповідачем умов цієї Мирової угоди, Позивач має право направити ухвалу господарського суду Запорізької області про затвердження цієї Мирової угоди на примусове виконання до відповідного органу державної виконавчої служби. Ухвала про затвердження мирової угоди є виконавчим документом та у разі невиконання її умов може бути виконана в примусовому порядку.

5. Ця мирова угода набирає чинності з моменту її затвердження господарським судом Запорізької області та діє до повного виконання сторонами своїх зобов'язань за цією Мировою угодою.

6. Судовий збір у справі № 908/1467/14 у розмірі 1 218,00 грн. розподіляється між Позивачем та Відповідачем в рівних частинах, тобто по 609,00 грн. Відповідач компенсує Позивачу суму сплаченого судового збору у розмірі 609,00 грн. до 21.07.2014 року.

7. Сторони домовились, що всі права та обов'язки, які ґрунтуються на даній угоді, зберігають свою чинність для їх правонаступників.

8. Ця мирова угода укладена в трьох автентичних примірниках, що мають однакову юридичну силу, по одному для Сторін, і один примірник для господарського суду Запорізької області.

Реквізити Сторін

Відкрите акціонерне товариство "Запоріжжяобленерго" Юридична адреса: 69035, м. Запоріжжя, вул. Сталеварів, 14 Поштова адреса: 69035, м. Запоріжжя, вул. Волгоградська,25 Код ЄДРПОУ 00130926 Рахунок №26002019544451 у ПАТ «ВСЕУКРАЇНСЬКИЙ БАНК РОЗВИТКУ», МФО - 380719 ______ М.Б. Овчинніков Товариство з обмеженою відповідальністю "АЛЖИ" 69002, м. Запоріжжя, вул. Дзержинського, 74 Код ЄДРПОУ 33571245 Рахунок №26000001305379 у ПАТ «Райффайзен Банк Аваль», МФО - 313872 ____Н.Д. Щербак

III. Провадження у справі № 908/1467/14 припинити.

IV. Ухвала про затвердження мирової угоди є виконавчим документом згідно з п. 2 ч. 2 ст. 17 Закону України "Про виконавче провадження", набирає законної сили з моменту її винесення - 15.07.14 та може бути пред'явленою до виконання протягом одного року після дня закінчення строку, визначеного в п. 6 Мирової угоди від 15.07.14.

V. Екземпляр даної ухвали надіслати сторонам у справі.

Суддя В.Л. Корсун

Предыдущий документ : 39794596
Следующий документ : 39796409