Решение № 39201823, 10.06.2014, Хозяйственный суд Киевской области

Дата принятия
10.06.2014
Номер дела
911/1596/14
Номер документа
39201823
Форма судопроизводства
Хозяйственное
Государственный герб Украины

ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

01032, м. Київ, вул. С.Петлюри, 16 тел. 235-23-25

Р І Ш Е Н Н Я

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"10" червня 2014 р. справа № 911/1596/14

Господарський суд Київської області у складі судді Яреми В.А., розглянувши матеріали справи

за позовом Товариства з обмеженою відповідальністю «Триго», м. Київ

до Товариства з обмеженою відповідальністю «А1 охорона», Київська обл., м. Вишневе

про усунення перешкод у користуванні майном

за участю представників:

від позивача: Майстренко Є.І. (довіреність №28/03-14 від 24.04.2014)

від відповідача: Олефіренко І.В. (довіреність б/н від 02.06.2014)

ОБСТАВИНИ СПРАВИ:

30.04.2014 Товариство з обмеженою відповідальністю «Триго» (далі-ТОВ «Триго»/позивач) звернулось до господарського суду Київської області з позовом до Товариства з обмеженою відповідальністю «А1 охорона» (далі-ТОВ «А1 охорона»/відповідач) про усунення перешкод у користуванні нерухомими майном, а саме будинком охорони, розташованим за адресою: Київська обл., Макарівський р-н, Ясногорська с/р, Садове товариство «ДІО груп», вул. Б.Хмельницького, 5, шляхом примусового звільнення відповідачем вказаного приміщення.

Відповідач позов не визнав з підстав, викладених у відзиві на позовну заяву, та просив суд у задоволенні позовних вимог відмовити повністю.

Ухвалою господарського Київської області від 05.05.2014 порушено провадження у справі №911/1596/14 та призначено справу до розгляду на 20.05.2014.

Ухвалою господарського суду Київської області від 20.05.2014 розгляд даної справи було відкладено на 03.06.2014.

02.06.2014 через канцелярію господарського суду Київської області від відповідача надійшло клопотання про відкладення розгляду даної справи. Зазначене клопотання судом задоволено.

В судовому засіданні 03.06.2014 оголошувалась перерва до 10.06.2014.

10.06.2014 через канцелярію господарського суду Київської області від відповідача надійшло клопотання про залучення до участі у даній справі у якості співвідповідача Обслуговуючого кооперативу «Северинівка».

Відповідно до статей 21, 24 Господарського процесуального кодексу України, відповідачами є підприємства та організації, яким пред'явлено позовну вимогу.

Господарський суд за наявністю достатніх підстав має право до прийняття рішення залучити за клопотанням сторони або за своєю ініціативою до участі у справі іншого відповідача.

Водночас, враховуючи, що позивачем у даній справі не пред'явлено ОК «Северинівка» жодних позовних вимог, суд дійшов висновку про відсутність підстав для задоволення вищезазначеного клопотання відповідача.

Розглянувши матеріали справи, дослідивши наявні в ній докази, оцінивши їх в сукупності та заслухавши пояснення представників сторін, суд

ВСТАНОВИВ:

02.01.2014 між ТОВ «Енерхія» (далі-орендодавець) та ТОВ «Триго» (далі-орендар) було укладено договір оренди нежитлового приміщення №02/01-2014 (далі-договір), відповідно до якого орендодавець зобов'язався передати орендареві в строкове платне користування нежитлове приміщення будинку охорони, розташованого за адресою: Київська обл., Макарівський р-н, Ясногорська с/р, Садове товариство «ДІО груп», вул. Б.Хмельницького, 5, площею 36,7 м2, а орендар зобов'язався прийняти це приміщення, своєчасно сплачувати орендну плату та після припинення цього договору повернути орендоване майно орендодавцеві в належному стані.

Пунктами 1.2 та 1.3 договору передбачено, що приміщення, що надається в оренду належить орендодавцеві на праві власності.

Строк оренди становить одинадцять місяців, а саме з 02.01.2014 по 02.12.2014.

У відповідності до наданого суду витягу з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію права власності №14529570 від 12.12.2013, будинок охорони, розташований за адресою: Київська обл., Макарівський р-н, Ясногорська с/р, Садове товариство «ДІО груп», вул. Б.Хмельницького, 5, площею 36,7 м2, належить ТОВ «Енерхія» на праві приватної власності на підставі договору купівлі-продажу від 12.12.2013.

На виконання умов вказаного договору оренди, 02.01.2014 між сторонами було підписано акт приймання-передачі нежитлового приміщення. Доказів розірвання або визнання недійсним договору оренди суду не надано. Копії зазначених документів містяться в матеріалах справи.

Водночас, як зазначає позивач, протягом кількох останніх місяців орендоване приміщення було зайнято відповідачем, який на території будинку охорони здійснює діяльність, пов'язану з наданням послуг з охорони за договором №6078-7045 від 01.10.2012, укладеного з ОК «Северинівка», чим обмежує доступ позивача до вказаного приміщення, і, як наслідок, порушує права та законні інтереси останнього, як користувача нерухомим майном.

Перебування відповідача на території орендованого позивачем приміщення було визнано також і представником останнього в судових засіданнях.

З метою досудового врегулювання даного спору, 25.02.2014 позивачем було надіслано відповідачу претензію №25/02, відповідно до якої у зв'язку з самовільним зайняттям відповідачем орендованого позивачем будинку охорони та відсутністю відповіді останнього щодо пропозиції позивача від 15.02.2014 укласти між сторонами договір суборенди спірного майна, останній вимагав від відповідача протягом 3-х днів звільнити означене приміщення.

Посилаючись на те, що відповідач на вказану претензію не відповів, самовільно зайняте приміщення не звільнив, позивач, як орендар будинку охорони, розташованого за адресою: Київська обл., Макарівський р-н, Ясногорська с/р, Садове товариство «ДІО груп», вул. Б.Хмельницького, 5, площею 36,7 м2, просить суд усунути перешкоди у користуванні означеним будинком охорони шляхом примусового звільнення відповідачем вказаного майна з підстав статей 391, 396 Цивільного кодексу України.

У відповідності до статей 759, 773 Цивільного кодексу України, за договором найму (оренди) наймодавець передає або зобов'язується передати наймачеві майно у користування за плату на певний строк.

Наймач зобов'язаний користуватися річчю відповідно до її призначення та умов договору.

В обґрунтування заявленої позовної вимоги позивач посилається на те, що перебування у орендованому позивачем будинку охорони, розташованого за адресою: Київська обл., Макарівський р-н, Ясногорська с/р, Садове товариство «ДІО груп», вул. Б.Хмельницького, 5 майна та працівників відповідача перешкоджає позивачу належним чином користуватись вказаним об'єктом оренди, і, як наслідок, порушує права та законні інтереси позивача, як орендаря вказаного об'єкта нерухомості.

Приписами статей 391, 395, 396 ЦК України унормовано, що власник майна має право вимагати усунення перешкод у здійсненні ним права користування та розпоряджання своїм майном.

Речовими правами на чуже майно є, зокрема, право користування.

Особа, яка має речове право на чуже майно, має право на захист цього права, у тому числі і від власника майна, відповідно до положень глави 29 цього Кодексу.

З системного аналізу вказаних норм слідує, що власник може звернутися до суду та вимагати усунення будь-яких порушень свого права, у тому числі й тих, які не пов'язані з неправомірним позбавленням володіння (негаторний позов).

Позивачем негаторного позову може бути як власник так і титульний володілець, у якого знаходиться річ і щодо якої відповідач ускладнює здійснення повноважень користування або розпорядження, а відповідачем - лише та особа, яка перешкоджає позивачеві у здійсненні його законного права користування чи розпорядження річчю.

Предмет негаторного позову становитиме вимога володіючого майном власника до третіх осіб про усунення порушень його права власності, що перешкоджають йому належним чином користуватися, розпоряджатися цим майном тим чи іншим способом, як-то шляхом звільнення приміщень власника від неправомірного перебування у них майна третіх осіб, виселення, знесення неправомірно збудованих споруд, накладення заборони на вчинення неправомірних дій щодо майна власника тощо.

Підставою негаторного позову слугують посилання позивача на належне йому право користування майном та факти, які підтверджують дії відповідача у створенні позивачеві перешкод щодо здійснення цих правомочностей. Такий захист не пов'язаний із захистом від порушень, які пов'язані із позбавленням володіння майном.

У відповідності до наданих суду пояснень, перебування майна та працівників відповідача в орендованому позивачем будинку охорони, що визнається відповідачем у повному обсязі, зумовлено виконанням останнім своїх договірних зобов'язань за договором про надання послуг з охорони №6078-7045 від 01.10.2012, укладеного з ОК «Северинівка».

Разом з тим, доказів підставності зайняття відповідачем спірного об'єкта нерухомості, як-то: укладений з ТОВ «Енергія», як власником, або позивачем, як орендарем, договору оренди (суборенди) суду не надано, що свідчить про обґрунтованість позивача на самовільне зайняття відповідачем спірного об'єкта нерухомості.

Посилання ж відповідача на необґрунтованість заявленої позовної вимоги з огляду на лист ОК «Северинівка» б/н б/д, відповідно до якого присутність відповідача у спірному приміщенні є законною у зв'язку з існуванням між сторонами правовідносин за договором №6078-7045 від 01.10.2012, оцінюється судом критично, оскільки вказаний лист не є належним та допустимим доказом наявності у відповідача права володіння, користування та/або розпорядження спірним об'єктом нерухомості.

Інших доказів, що підтверджують наявність правових підстав для перебування відповідача у спірному будинку охорони, як і вчинення останнім перешкод у користування позивачем означеним майном, суду не надано.

Виходячи з наведених законодавчих положень, аналізу суб'єктного складу, характеру правовідносин, а також беручи до уваги вчинення відповідачем дій у створенні перешкод позивачеві у здійсненні його законного права користування орендованим будинком охорони, що полягає у самовільному зайнятті відповідачем спірного приміщення, суд дійшов висновку, що вимога позивача про усунення перешкод у користуванні нерухомими майном, а саме: будинком охорони, розташованим за адресою: Київська обл., Макарівський р-н, Ясногорська с/р, Садове товариство «ДІО груп», вул. Б.Хмельницького, 5, шляхом примусового звільнення вказаного будинку від неправомірного перебування у ньому осіб та майна відповідача підлягає задоволенню як така, що доведена позивачем належними та допустимими доказами та не спростована у встановленому порядку відповідачем.

Витрати по сплаті судового збору, у відповідності до статті 49 Господарського процесуального кодексу України, покладаються судом на відповідача.

Враховуючи викладене, керуючись ст. 124 Конституції України, ст.ст. 21, 24, 49, 82-85 Господарського процесуального кодексу України, ст. ст. 391, 395, 396, 759, 773 Цивільного кодексу України, суд

ВИРІШИВ:

1. Позовні вимоги задовольнити.

2. Усунути перешкоди у користуванні Товариством з обмеженою відповідальністю «Триго» (03057, м. Київ, вул. Металістів, 11А, оф. 47,ідентифікаційний код 38927774) нерухомими майном, а саме: будинком охорони, розташованим за адресою: Київська обл., Макарівський р-н, Ясногорська с/р, Садове товариство «ДІО груп», вул. Б.Хмельницького, 5, шляхом примусового звільнення вказаного будинку від неправомірного перебування у ньому осіб та майна Товариства з обмеженою відповідальністю «А1 охорона» (08132, Київська обл., Києво-Святошинський р-н, м. Вишневе, вул. Жовтнева, 15, ідентифікаційний код 37757055).

3. Стягнути з Товариства з обмеженою відповідальністю «А1 охорона» (08132, Київська обл., Києво-Святошинський р-н, м. Вишневе, вул. Жовтнева, 15, ідентифікаційний код 37757055) на користь Товариства з обмеженою відповідальністю «Триго» (03057, м. Київ, вул. Металістів, 11А, оф. 47,ідентифікаційний код 38927774) 1 218 (одну тисячу двісті вісімнадцять) грн. 00 коп. судового збору.

4. Видати накази після набрання рішенням законної сили.

Дане рішення господарського суду набирає законної сили після закінчення десятиденного строку з дня його належного оформлення та підписання, і може бути оскаржено в апеляційному порядку.

Повне рішення складено 13.06.2014

Суддя В.А. Ярема

Предыдущий документ : 39201814
Следующий документ : 39201859