Постановление суда № 38160135, 31.03.2014, Хозяйственный суд Харьковской области

Дата принятия
31.03.2014
Номер дела
922/950/14
Номер документа
38160135
Форма судопроизводства
Хозяйственное
Государственный герб Украины

ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

Держпром, 8-й під'їзд, майдан Свободи, 5, м. Харків, 61022,

тел. приймальня (057) 705-14-50, тел. канцелярія 705-14-41, факс 705-14-41

_____________

"31" березня 2014 р.Справа № 922/950/14

ОКРЕМА УХВАЛА

Господарський суд Харківської області у складі:

судді Інте Т.В.

розглянувши матеріали справи

за позовом ТОВ "Біоенергетика", м. Київ до ФГ "Любава", с. Слатине про стягнення коштів

ВСТАНОВИВ:

Позивач - ТОВ "Біоенергетика" звернувся до господарського суду Харківської області з позовом, в якому просить стягнути з відповідача - ФГ "Любава" основний борг в сумі 30000,00 грн., 3% річних в сумі 2941,64 грн., 7249,44 грн. пені, інфляційні втрати в сумі 1774,98 грн., витрати на послуги адвоката в сумі 6338,65 грн. та 1827,00 грн. судового збору, мотивуючи свої вимоги неналежним виконанням відповідачем його грошових зобов'язань за договором про надання поворотної фінансової допомоги (позики) №26/08-1 від 26.08.10р.

Ухвалою господарського суду Харківської області від 19.03.14 р. було прийнято позовну заяву до розгляду, порушено провадження у справі та призначено її до розгляду на 31.03.14 р. Крім того, ухвалою господарського суду Харківської області від 19.03.14 р. було зобов'язано відповідача з'явитись в судове засідання 31.03.14 р. та надати письмовий відзив на позов.

Відповідач про судове засідання був повідомлений належним чином, що підтверджується повідомленням про вручення поштового відправлення, проте, витребуваних судом документів до суду не надав, в судове засідання його представник не з'явився, про причини неявки суд не повідомив.

Згідно з частиною третьою статті 22 ГПК сторони зобов'язані добросовісно користуватися належними їм процесуальними правами, виявляти взаємну повагу до прав і охоронюваних законом інтересів другої сторони, вживати заходів до всебічного, повного та об'єктивного дослідження всіх обставин справи.

Таким чином, на думку суду, така поведінка відповідача свідчить про недобросовісне користування ним своїми процесуальними правами та спрямована на зловживання ними. Також, така поведінка відповідача свідчить про на умисне затягування судового процесу, порушує права інших учасників судового процесу та суперечить вимогам статті 6 Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод 1950 року, учасником якої є Україна, стосовно права кожного на розгляд його справи судом упродовж розумного строку.

Відповідно до ст. 90 Господарського процесуального кодексу України, господарський суд, виявивши при вирішенні господарського спору порушення законності або недоліки в діяльності підприємства, установи, організації, державного чи іншого органу, виносить окрему ухвалу.

Окрема ухвала надсилається відповідним підприємствам, установам, організаціям, державним та іншим органам, посадовим особам, які несуть відповідальність за ухилення від виконання вказівок, що містяться в окремій ухвалі.

Відповідно до п. 5.1. Постанови Пленуму Вищого господарського суду України від 26 грудня 2011 року № 18 "Про деякі питання практики застосування Господарського процесуального кодексу України судами першої інстанції" окрема ухвала виноситься господарським судом за наявності умов, передбачених частиною першою статті 90 ГПК - виявлення при вирішенні спору порушень законності або недоліків у діяльності підприємства, установи, організації, державного чи іншого органу (далі - підприємства і організації). При цьому господарський суд не обмежений колом ні учасників судового процесу у конкретній справі, ані загалом осіб, зазначених у статті 1 ГПК.

Згідно п. 5.2. вказаної Постанови окрема ухвала виноситься, як правило, одночасно з рішенням зі справи. Водночас з урахуванням обставин конкретної справи (зокрема, у випадках, зазначених у підпунктах 3.12, 3.13 пункту 3 цієї постанови) суд може винести окрему ухвалу в будь-який момент часу в процесі розгляду справи.

Отже, вищевказані обставини є підставою для висновку про наявність недоліків в роботі відповідальних за юридично-правову роботу відповідача та є підставою для винесення окремої ухвали, якою керівника відповідача має бути повідомлено про вказані недоліки з метою вжиття відповідних організаційно-правових заходів та недопущення повторних подібних недоліків в своїй роботі.

Керуючись ст.ст. 22, 86, 90 Господарського процесуального кодексу України, суд, -

УХВАЛИВ:

Окрему ухвалу надіслати керівнику ФГ "Любава".

Повідомити керівника ФГ "Любава" про вказані недоліки в роботі посадових осіб відповідальних за юридично-правову роботу для вжиття відповідних організаційно-правових заходів.

Про вжиття вказаних заходів повідомити господарський суд Харківської області у місячний строк.

Суддя Інте Т.В.

Предыдущий документ : 38160134
Следующий документ : 38160136