Постановление № 37849045, 18.03.2014, Закарпатский окружной административный суд

Дата принятия
18.03.2014
Номер дела
807/513/14
Номер документа
37849045
Форма судопроизводства
Административное
Компании, указанные в тексте судебного документа
Государственный герб Украины

ЗАКАРПАТСЬКИЙ ОКРУЖНИЙ АДМІНІСТРАТИВНИЙ СУД

П О С Т А Н О В А

і м е н е м У к р а ї н и

18 березня 2014 рокум. Ужгород№ 807/513/14

Закарпатський окружний адміністративний суд у складі:

головуючого судді Микуляк П.П.

при секретарі Лумей В.Г,

за участю:

позивача: Державна податкова інспекція у Рахівському районі Головного управління Міндоходів у Закарпатській області, представник - не з'явився,

відповідача: Товариство з обмеженою відповідальністю "Фірма Тілара", представник - не з'явився,

розглянувши у відкритому судовому засіданні адміністративну справу за позовною заявою Державної податкової інспекції у Рахівському районі Головного управління Міндоходів у Закарпатській області до Товариства з обмеженою відповідальністю "Фірма Тілара" про визнання недійсним запису про проведення державної реєстрації , -

В С Т А Н О В И В:

Державна податкова інспекція у Рахівському районі Головного управління Міндоходів у Закарпатській області звернулася до Закарпатського окружного адміністративного суду з позовною заявою до Товариства з обмеженою відповідальністю "Фірма Тілара" (далі - ТОВ "Фірма Тілара") про визнання недійсними зміни до установчих документів пов'язаних із зміною місцезнаходження з Харківської області, Харківський район, смт. Пісочин, вул. Молодіжна, буд. 4, кв. 50 на Закарпатську область, м. Рахів, вул. Мира, 48.

Позивач в судове засідання не з'явився, але подав до суду заяву про розгляд справи без його участі за наявними матеріалами.

Відповідач в судове засідання не з'явився та не забезпечив явку свого представника, хоча про дату, час та місце розгляду справи повідомлявся належним чином, а за таких обставин у відповідності до ст. 35 КАС України, сторона вважається належним чином повідомленою про дату, час та місце судового засідання (а.с.27,33).

Відповідно до ч.4 ст. 128 Кодексу адміністративного судочинства України у разі неприбуття відповідача, належним чином повідомленого про дату, час і місце судового розгляду, без поважних причин розгляд справи може не відкладатися і справу може бути вирішено на підставі наявних у ній доказів.

Згідно до ч. 1 ст. 41 КАС України, у разі неявки у судове засідання всіх осіб, які беруть участь у справі, чи якщо відповідно до положень цього Кодексу розгляд справи здійснюється за відсутності осіб, які беруть участь у справі, фіксування судового засідання за допомогою звукозаписувального технічного засобу не здійснюється.

Розглянувши подані сторонами документи та матеріали справи, всебічно та повно з'ясувавши всі фактичні обставини справи на яких ґрунтуються позовні вимоги, об'єктивно оцінивши докази, які мають юридичне значення для розгляду справи і вирішення спору по суті, суд приходить до наступних висновків.

Згідно до ч. 2 ст. 87 Цивільного кодексу України установчим документом товариства є затверджений учасниками статут або засновницький договір між учасниками, якщо інше не встановлено законом.

Відповідно до ч. 1 ст. 88 ЦК України у статуті товариства вказуються найменування юридичної особи, органи управління товариством, їх компетенція, порядок прийняття ними рішень, порядок вступу до товариства та виходу з нього, якщо додаткові вимоги щодо змісту статуту не встановлені цим Кодексом або іншим законом.

У відповідності до ст. 19 Закону України "Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців" якщо зміни до відомостей про юридичну особу, які містяться в Єдиному державному реєстрі, вносяться у зв'язку із зміною місцезнаходження та/або найменування юридичної особи, утвореної на підставі модельного статуту, крім документів, передбачених частиною першою цієї статті, особа, уповноважена діяти від імені юридичної особи (виконавчого органу), додатково подає примірник оригіналу або нотаріально засвідчену копію рішення уповноваженого органу управління юридичної особи про внесення таких змін.

Судом встановлено, що ТОВ "Фірма Тілара" зареєстровано за адресою будинку, яка належить ТОВ "Рос", у зв'язку із зміною юридичної адреси з Харківської області, Харківський район, смт. Пісочин, вул. Молодіжна, буд. 4, кв. 50 на Закарпатську область, м. Рахів, вул. Миру, 48 було проведено реєстраційну дію в Єдиному державному реєстрі юридичних та фізичних осіб - підприємців та зроблено запис № 1471102000000252201 від 13.07.2010 року.

Власником будинку, який розташований за адресою: м. Рахів, вул. Миру, 48, на підставі витягу КП "Бюро технічної інвентаризайії" Рахівської районної ради від 14.12.2007 року за № 17064369 є ТОВ "Рос". (а.с.21).

Судом було з'ясовано, що між ТОВ "Фірма Тілара" та ТОВ "Рос", як власником будівлі, не було укладено договорів оренди. Крім того, за адресою м. Рахів, вул. Миру, 48 відповідач та його посадові особи не знаходяться, майно відсутнє та діяльність не проводиться.

Таким чином, згідно до Витягу з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців місцезнаходженням відповідача є Харківська область, Харківський район, смт. Пісочин, вул. Молодіжна, буд. 4, кв. 50, а відомості внесені до ЄДРПУО та ФОП про реєстрацію ТОВ "Фірма Тілара" є недостовірними та можуть порушувати права особи, яка є власником будинку.

Згідно статті 16 Закону України "Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців" від 15.05.2003 року №755-ІV (далі - Закон України №755-ІV), єдиний державний реєстр створюється з метою забезпечення органів державної влади, а також учасників цивільного обороту достовірною інформацією про юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців з Єдиного державного реєстру.

Статтею 1 Закону України "Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців" визначено, що місцезнаходження юридичної особи - адреса органу або особи, які відповідно до установчих документів юридичної особи чи закону виступають від її імені.

Згідно частини 3 статті 8 Закону України "Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців", відповідальність за відповідність установчих документів законодавству несуть засновники (учасники) юридичної особи.

У відповідності до ч. 1 ст. 18 Закону України "Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців" якщо відомості, які підлягають внесенню до Єдиного державного реєстру, були внесені до нього, то такі відомості вважаються достовірними і можуть бути використані в спорі з третьою особою, доки до них не внесено відповідних змін.

Відповідно до ч. 1 ст. 31 Закону України "Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців" у разі постановлення судового рішення щодо скасування рішення засновників (учасників) юридичної особи або уповноваженого ними органу про внесення змін до установчих документів юридичної особи, або про визнання повністю або частково недійсними змін до установчих документів юридичної особи суд у день набрання законної сили судовим рішенням надсилає його державному реєстратору для внесення запису про судове рішення щодо скасування державної реєстрації змін до установчих документів юридичної особи.

ТОВ "Фірма Тілара" фактично не змінювало місцезнаходження з Харківської області, Харківський район, смт. Пісочин, вул. Молодіжна, буд. 4, кв. 50 на Закарпатську область, м. Рахів, вул. Миру, 48, яка була відповідачем внесена до установчих документів зміна адреси місцезнаходження, яка в подальшому внесена до ЄДР є недостовірною та підлягає скасуванню в тому числі із тих підстав, що новою адресою реєстрації відповідача є місцезнаходження майна власником якого є ТОВ "Рос".

Отже, фактично відповідач не знаходиться за адресою м. Рахів, вул. Миру, 48 і ніколи не знаходився.

Недостовірність відомостей про місцезнаходження відповідача унеможливлює здійснення позивачем функцій щодо контролю за повнотою, достовірністю та своєчасністю сплати відповідачем податкових платежів до бюджету, проведення перевірок, заходів із стягнення боргу, інших владних управлінських функцій визначених законодавством.

Відповідно до п. 67.2 ст. 67 ПК України, контролюючі органи в установленому законом порядку мають право звертатися до суду про винесення судового рішення щодо:

- припинення юридичних осіб або підприємницької діяльності фізичних осіб - підприємців;

- відміни державної реєстрації припинення юридичних осіб або підприємницької діяльності фізичних осіб - підприємців;

- скасування державної реєстрації змін до установчих документів.

За наведених обставин, позовні вимоги підтверджені належними та допустимими доказами і підлягають до задоволення.

На підставі наведеного та керуючись ст. 19, 94, 104-106, 160, 163 Кодексу адміністративного судочинства України, суд, -

П О С Т А Н О В ИВ :

Позов Державної податкової інспекції у Рахівському районі Головного управління Міндоходів у Закарпатській області до Товариства з обмеженою відповідальністю "Фірма Тілара" про визнання недійсним зміни до установчих документів пов'язаних із зміною місцезнаходження з Харківської області, Харківський район, смт. Пісочин, вул. Молодіжна, буд. 4, кв. 50 на Закарпатську область, м. Рахів, вул. Миру, 48 - задовольнити.

Зміни до установчих документів Товариства з обмеженою відповідальністю "Фірма Тілара" (код ЄДРПОУ 37131429) пов'язані із зміною місцезнаходження з Харківської області, Харківський район, смт. Пісочин, вул. Молодіжна, буд. 4, кв. 50 на Закарпатську область, м. Рахів, вул. Миру, 48 - визнати недійсними.

Постанова суду може бути оскаржена до Львівського апеляційного адміністративного суду через Закарпатський окружний адміністративний суд. Копія апеляційної скарги одночасно надсилається особою, яка її подає, до суду апеляційної інстанції. Апеляційна скарга на постанову суду першої інстанції подається протягом десяти днів з дня її проголошення, а у разі застосування судом частини третьої статті 160 КАС України, а також прийняття постанови у письмовому провадженні апеляційна скарга подається протягом десяти днів з дня отримання копії постанови.

Постанова набирає законної сили в порядку, встановленому ст. 254 КАС України.

СуддяП.П. Микуляк

Предыдущий документ : 37842274
Следующий документ : 37849232