Решение № 37692277, 18.03.2014, Хозяйственный суд Автономной Республики Крым

Дата принятия
18.03.2014
Номер дела
901/658/14
Номер документа
37692277
Форма судопроизводства
Хозяйственное
Государственный герб Украины

ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД АВТОНОМНОЇ РЕСПУБЛІКИ КРИМ

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

РІШЕННЯ

18.03.2014Справа № 901/658/14За позовом Публічного акціонерного товариства «ДТЕК Крименерго»

до Новопавлівське комунальне підприємство «Надєжда»

про стягнення суми 60 316,25 грн.

Суддя Пєтухова Н.С.

ПРЕДСТАВНИКИ:

Від позивача - Бесчетнов А.Ю., довіреність № 442-Д від 25.12.2013, провідний юрисконсульт

Від відповідача - не з'явився

Суть спору: Позивач звернувся до Господарського суду Автономної Республіки Крим із позовом у якому просить стягнути з відповідача 60 316,25 грн. заборгованості, у тому числі заборгованість за розрахунками за активну електричну енергію у розмірі 57437 грн. 48 коп., заборгованість за перевищення договірних величин споживання електричної енергії в розмірі 5 грн. 11 коп., 3% річних у розмірі 655 грн. 02 коп., пеню у розмірі 2218 грн. 64 коп., а також витрати на оплату судового збору.

Позивні вимоги позивач обгрунтовуває тим, що відповідачем не виконані умови договору №378 від 25.03.2005р. у частині розрахунків за електричну енергію.

У судовому засіданні позивач заявив клопотання про залучення документів до матеріалів справи.

Суд залучає документи до справи.

У судовому засіданні позивач підтримав позовні вимоги у повному обсязі.

Відповідач повторне явку свого представника у судове засідання не забезпечив, витребувані документи, у тому числі відзив на позов не надав. Про день слухання справи був сповіщений належним чином. Ухвала суду була направлена на його юридичну адресу рекомендованою кореспонденцією. Причина не явки представника відповідача суду не відома.

Суд вважає можливим розглянути справу у відсутність відповідача, оскільки у матеріалах справи є достатньо документів для розгляду справи. Крім того, у відповідача було достатньо часу для надання документів, необхідних за його думкою, для розгляду спору.

Справа розглядається на підставі наявних у неї матеріалів у порядку ст. 75 Господарського процесуального кодексу України.

Розглянувши матеріали справи, а також додатково надані сторонами документи, заслухавши пояснення представника позивача, суд -

В с т а н о в и в:

25.03.2005р. між Відкритим акціонерним товариством "Крименерго" (Постачальник або позивач у справі) та Новопавлівське комунальне підприємство «Надєжда» (Споживач або відповідач у справі) був укладений договір про поставку електричної енергії №378.

Відповідно до пункту 1 вказаного договору Постачальник поставляє електричну енергію Споживачу, а Споживач сплачує постачальнику її вартість і здійснює інші платежі відповідно до умов цього договору і додатків до договору, які є його невід'ємними частинами.

Відповідно до пункту 9.5 вказаного договору він вступає в силу з дня його підписання і діє до 31.12.2005 р., в частині розрахунків до повного їх завершення.

Цей договір вважається щорічно продовженим на рік, якщо за місяць до закінчення строку дії договору жодною зі сторін не буде заявлено про розірвання цього договору або про його перегляд.

Суду не було надано доказів того, що якою - мабуть зі сторін було заявлено пропозицію про розірвання вказаного договору або його зміну.

Відповідно до пункту 2.2.3 вказаного договору споживач зобов'язався сплачувати постачальнику вартість електричної енергії і інші нарахування, відповідно до умов Додатків №4.1 або 4.2 «Порядок розрахунків».

Згідно частині 1 статті 275 Господарського кодексу України за договором енергопостачання енергопостачальне підприємство (енергопостачальник) відпускає електричну енергію, пару, гарячу і перегріту воду (далі - енергію) споживачеві (абоненту), який зобов'язаний оплатити прийняту енергію та дотримуватися передбаченого договором режиму її використання, а також забезпечити безпечну експлуатацію енергетичного обладнання, що ним використовується.

Відповідно до статті 26 Закону України «Про електроенергетику» споживання електроенергії можливе тільки на підставі договору з енергопостачальником. Споживач електроенергії зобов'язаний дотримуватися вимог нормативно-технічних документів і умов договору про постачання електроенергії. Споживач електроенергії несе відповідальність за порушення умов договору з енергопостачальником і Правил користування електричною енергією, згідно із законодавством України.

Згідно пункту 6.11, 6.12 Правил користування електричною енергією, пункту 2.2.3 договору, пункту 10 додатку № 4.2 до договору, остаточний розрахунок Споживача за електричну енергію, спожиту впродовж розрахункового періоду, здійснюється на підставі виставленого постачальником електричній енергії рахунку, відповідно до даними про фактичне споживання електричної енергії. Споживач повинен сплатити Постачальникові вартість електричної енергії протягом 5 операційних днів з дня отримання рахунку.

Відповідач споживав електричну енергію, відповідно до умов договору і додатку до нього надавав акти про об'єми спожитої електричної енергії. На підставі вказаних актів, Відповідачеві виставлені рахунку на оплату спожитої електричної енергії.

Вказані рахунки отримані представником Відповідача, однак оплачувалися не своєчасно і не в повному об'ємі, у наслідок чого на день розгляду справи за відповідачем утворилася заборгованість за спожиту за період з червня 2013р. по грудень 2013р. активну електричну енергію у розмірі 57437 грн. 48 коп. Наявність боргу у розмірі 57437 грн. 48 коп. підтверджується актом звірки розрахунків, підписаним сторонами, за станом на 26.02.2014.

Також позивач просить стягнути з відповідача заборгованість у розмірі 5,11 грн. за перевищення обсягу договірної величини споживання електричної потужності.

Відповідно до п.4.2.2. Договору, пункту 6 додатку 4.2. до договору, підпунктом 2 п. 10.2 Правил користування електричною енергією Споживач електричної енергії зобов'язаний оплачувати об'єм спожитої електричної енергії, а також оплачувати інші платежі, згідно умов договору і розрахунків, виставлених на підставі актів про порушення Правил користування електричною енергією і умов договору.

Розрахунок за спожиту електричну енергію здійснюється у відповідності з пунктом 6.6 Правил користування електричної енергії, повна поточна оплата вартості здійснюється одним платежем за фактичними свідченнями приладів обліку.

У відповідності зі пунктом 5.1. Договору №378 для визначення договірних величин споживання електричної енергії і потужності наступного року, споживач, не пізніше 15 листопада поточного року, надає енергозабезпечуючій організації відомості про розмір очікуваного споживання електричної енергії (Додаток №1 «Об'єми постачання електричної енергії споживачу і субспоживачу»).

Відповідно до статті 26 Закону України «Про електроенергетику» від 16.10.1997р № 575/97-ВР (із змінами та доповненнями) споживачі електричної енергії у разі споживання електричної енергії понад договірну величину платить енергопостачальнику за розрахунковий період дворазову вартість різниці фактично спожитої і договірної величини.

Відповідно до п.6 додатка № 4.2 перевищення договірної величини споживання електричної енергії визначається під час підбиття підсумків розрахункового періоду на основі підтверджених сторонами даних розрахункового обліку електричної енергії або акта прийому -передачі електричної енергії.

Згідно п.6.1.6 Правил користування електричною енергією встановлено, що обсяг перевищення договірних величин споживання електричної енергії та/або величини потужності протягом розрахункового періоду оплачується споживачами електричної енергії за регульованим тарифом відповідно до законодавства України і підписаним договором.

Договірна величина споживання електроенергії на березень 2013р. була встановлена у розмірі 3000 кВтг. по майданчику Свердловина 2255 с.Привольне КТП-520. Фактичні витрати за вказаний розрахунковий період склали 3001 кВтг. Таким чином, у розрахунковому періоді березень 2013 року, мала місце перевитрата договірних величин споживання електроенергії у розмірі 1 кВтг на суму 0,99 грн.

Договірна величина споживання електричної енергії на листопад 2013р. була встановлена у розмірі 4000 кВтг. по майданчику Свердловина 2106 с.Новопавлівка КТП-250. Фактичні витрати за вказаний розрахунковий період склали 4002 кВтг. Таким чином, у розрахунковому періоді листопад 2013 року, мала місце перевитрата договірних величин споживання електроенергії у загальному розмірі 2 кВтг на суму 2,06 грн.

Договірна величина споживання електричної енергії на грудень 2013р. була встановлена в розмірі 4000 кВтг. по майданчику Свердловина 2106 с.Новопавлівка КТП-250. Фактичні витрати за вказаний розрахунковий період склали 4002 кВтг. Таким чином, у розрахунковому періоді грудень 2013 року, мала місце перевитрата договірних величин споживання електроенергії у розмірі 2 кВтг на суму 2,06 грн.

Відповідно до пункту 4.4 Правил користування електричною енергією, пункту 3.2.1. договорів, споживач має право впродовж розрахункового періоду звернутися до постачальника електричній енергії за регульованим тарифом із заявою про коректування договірної величини споживання електроенергії, після чого постачальник електричній енергії впродовж п'яти робочих днів з дня отримання заяви розглядає його.

Таким чином, Відповідачем допущена перевитрата договірної величини споживання електроенергії на суму 5,11 гривень.

Згідно зі статтею 509 Цивільного кодексу України, зобов'язанням є правовідношення, в якому одна сторона (боржник) зобов'язана вчинити на користь другої сторони (кредитора) певну дію (передати майно, виконати роботу, надати послугу, сплатити гроші тощо) або утриматися від певної дії, а кредитор має право вимагати від боржника виконання його обов'язку. Зобов'язання, виникають з підстав, встановлених статтею 11 Цивільного кодексу України.

Згідно статті 193 Господарського кодексу України суб'єкти господарювання і інші учасники господарських відносин повинні виконувати господарські зобов'язання належним чином відповідно до закону, інших правових актів, договору. До виконання господарських договорів застосовуються відповідні положення Цивільного кодексу України з урахуванням особливостей, передбачених Господарським кодексом України.

Стаття 530 Цивільного кодексу України встановлює, що якщо у зобов'язанні встановлений строк його виконання, то воно підлягає виконанню у цей строку

Статтею 610 Цивільного кодексу України передбачене, що невиконання або неналежне виконання зобов'язання визнається порушенням зобов'язання.

Статтями 525, 526 Цивільного кодексу України передбачено, що зобов'язання повинні виконуватися належним чином і у встановлений|установлені| строк, одностороння|однобічна| відмова або зміна умов договору не допускається.

При таких обставинах, позовні вимоги позивача у частині стягнення заборгованості за розрахунками за активну електричну енергію у розмірі 57437 грн. 48 коп., заборгованості за перевищення договірних величин споживання електричної енергії в розмірі 5 грн. 11 коп. підлягають задоволенню, оскільки підтверджуються матеріалами справи.

Крім того, позивач просить стягнути з відповідача 3% річних у розмірі 655 грн. 02 коп.(згідно розрахунку позивача) та пеню у розмірі 2218 грн. 64 коп. (згідно розрахунку позивача).

Відповідно до статті 625 Цивільного кодексу України, боржник прострочив виконання грошового зобов'язання, на вимогу кредитора зобов'язаний сплатити суму боргу з урахуванням встановленого індексу інфляції за весь час прострочення, а також 3% річних від простроченої суми, якщо інший розмір відсотків не встановлений договором або законом.

Згідно пункту 6 додатка №4 до договору №378 від 25.03.2005р. у випадку несвоєчасної оплати передбачених до нарахування платежів, Постачальник проводить Споживачу нарахування за час прострочення:

1.пені в розмірі подвійної облікової ставки Національного банку України від суми боргу, яка діяла в період за який здійснюються нарахування:

2.3% річних від простроченої суми;

3.при цьому сума боргу за спожиту електричну енергію має бути сплачена Споживачем з урахуванням встановленого індексу інфляції.

Відповідно до статті 611 Цивільного кодексу України у разі порушення зобов'язання настають правові наслідки, встановлені договором або законом, зокрема: сплата неустойки.

Відповідно до статті 549 Цивільного кодексу України неустойкою (штрафом, пенею) є грошова сума або інше майно, які боржник-повинен передати кредиторові у разі порушення боржником зобов'язання. Пенею є неустойка, що обчислюється у відсотках від суми несвоєчасно виконаного грошового зобов'язання за кожен день прострочення виконання.

Законом України «Про відповідальність за несвоєчасне виконання грошових зобов'язань» від 22.11.1996 року передбачено, що розмір пені обчислюється від суми простроченого платежу і не може бути більшим подвійної облікової ставки Національного банку України, яка діяла в період, за який сплачується пеня. Розрахунок пені позивачем був проведений згідно з п.4.2.1 договору з урахуванням діючих облікових ставок НБУ.

Таким чином, позовні вимоги позивача у частині стягнення з відповідача 3% річних у розмірі 655 грн. 02 коп. та пені у розмірі 2218 грн. 64 коп. підлягають задоволенню.

Відповідно до статті 32 Господарського процесуального кодексу України доказами у справі є будь-які фактичні дані, на підставі яких господарський суд у визначеному законом порядку встановлює наявність чи відсутність обставин, на яких ґрунтуються вимоги і заперечення сторін, а також інші обставини, які мають значення для правильного вирішення господарського спору.

Відповідно до статті 33, 34 Господарського процесуального кодексу України кожна сторона повинна довести ті обставини, на які вона посилається як на підставу своїх вимог і заперечень. Докази подаються сторонами та іншими учасниками судового процесу. Господарський суд приймає тільки ті докази, які мають значення для справи. Обставини справи, які відповідно до законодавства повинні бути підтверджені певними засобами доказування, не можуть підтверджуватись іншими засобами доказування.

Витрати по оплаті судового збору відносяться на сторін відповідно до статті 49 Господарського процесуального кодексу України.

У судовому засіданні 18.03.2014 були оголошені тільки вступна та резолютивна частини рішення.

Повний текст рішення оформлений відповідно до статті 84 Господарського процесуального кодексу України і підписаний 19.03.2014.

Керуючись статтями 32, 33, 34, 44, 49, 75, 82-84 Господарського процесуального кодексу України, суд -

ВИРІШИВ:

1. Позов задовольнити.

2. Стягнути з Новопавлівського комунального підприємства «Надєжда» (вул. Шахтарська, 22, с.Новопавлівка, Красноперекопський р-н, АР Крим, 96035, ЄДРПОУ 31068179) на користь Публічного акціонерного товариства "ДТЕК Крименерго" (вул. Київська 74/6, м. Сімферополь, АР Крим, 95034, р/р 26031301617847 філія КРУ AT «Ощадбанк», МФО 324805, ЄДРПОУ 00131400) заборгованість за розрахунками за активну електричну енергію у розмірі 57437 грн. 48 коп. та заборгованість за перевищення договірних величин споживання електричної енергії в розмірі 5 грн. 11 коп.

Наказ видати після набрання судовим рішенням законної чинності.

3. Стягнути з Новопавлівського комунального підприємства «Надєжда» (вул. Шахтарська, 22, с.Новопавлівка, Красноперекопський р-н, АР Крим, 96035, ЄДРПОУ 31068179 на користь Публічного акціонерного товариства "Крименерго" (вул. Київська 74/6, м. Сімферополь, АР Крим, 95034, р/р 26009300617847 філія КРУ AT «Ощадбанк», МФО 324805, ЄДРПОУ 00131400) 3% річних у розмірі 655 грн. 02 коп., пеню у розмірі 2218 грн. 64 коп., витрати по оплаті судового збору у розмірі 1827 грн.

Наказ видати після набрання судовим рішенням законної чинності.

Суддя Н.С. Пєтухова

Часті запитання

Який тип судового документу № 37692277 ?

Документ № 37692277 це Решение

Яка дата ухвалення судового документу № 37692277 ?

Дата ухвалення - 18.03.2014

Яка форма судочинства по судовому документу № 37692277 ?

Форма судочинства - Хозяйственное

Я не впевнений, що мені підходить повний доступ до системи YouControl. Які є варіанти?

Ми зацікавлені в тому, щоб ви були максимально задоволені нашими інструментами. Для того, щоб упевнитись в цінності і потребі системи YouControl саме для вас - замовляйте безкоштовну демонстрацію продукту. Також можна придбати доступ на 1 добу за 680 гривень.
Детальна інформація про ліцензії та тарифні плани.

В якому cуді було засідання по документу № 37692277 ?

У чому перевага платних тарифів?

У платних тарифах ви отримуєте іформацію зі 180 джерел даних, у той час як у безкоштовному - з 22. Також у платних тарифах доступно більше розділів даних та аналітичні інструменти миттєвої оцінки компаній, ФОП, та фізосіб.
Детальніше про різницю в доступах на сторінці тарифів.

Информация о судебном решении № 37692277, Хозяйственный суд Автономной Республики Крым

Судебное решение № 37692277, Хозяйственный суд Автономной Республики Крым было принято 18.03.2014. Форма судопроизводства - Хозяйственное, форма решения – Решение. На этой странице вы сможете найти полезные сведения об этом судебном решении. Мы предоставляем удобный и быстрый доступ к текущим судебным решениям, чтобы вы могли быть в курсе последних судебных прецедентов. Наша база данных охватывает полный спектр необходимой информации, позволяя вам легко находить полезные сведения.

Судебное решение № 37692277 относится к делу № 901/658/14

то решение относится к делу № 901/658/14. Организации, указанные в тексте настоящего судебного документа:


Наша платформа позволяет поиск по разным критериям, таким как регион или название суда. Также в личном кабинете есть возможность подробной настройки, что существенно ускоряет процесс поиска данных. Это позволяет результативно экономить ваше время при получении необходимой информации из реестра судебных решений и других официальных источников.

Предыдущий документ : 37692274
Следующий документ : 37695807