Решение № 37027426, 13.01.2014, Хозяйственный суд Запорожской области

Дата принятия
13.01.2014
Номер дела
908/3583/13
Номер документа
37027426
Форма судопроизводства
Хозяйственное
Государственный герб Украины

номер провадження справи 15/95/13

ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД ЗАПОРІЗЬКОЇ ОБЛАСТІ

РІШЕННЯ

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

13.01.2014 Справа № 908/3583/13

За позовом Відкритого акціонерного товариства "Запоріжжяобленерго" в особі Пологівського району електричних мереж, 70600, Запорізька область, м. Пологи, вул. Суворова, 6

до відповідача Головного комунального підприємства Водопровідно - каналізаційного господарства "Міськводоканал" Пологівської міської ради, 70600, Запорізька область, м. Пологи, вул. Червоноармійська, 1

про стягнення коштів

Суддя Горохов І.С.

представники:

від позивача: Сторчак В.І, представник довіреність № 44 від 31.12.2013р.

від відповідача: Дроздова О.О., представник довіреність № 494 від 16.08.2013р.

Суть спору:

Розглянуто позовну заяву Відкритого акціонерного товариства "Запоріжжяобленерго" в особі Пологівського району електричних мереж до відповідача Головного комунального підприємства Водопровідно - каналізаційного господарства "Міськводоканал" Пологівської міської ради про стягнення коштів.

Ухвалою господарського суду від 04.11.2013р. порушено провадження у справі, її розгляд призначено на 20.11.2013р. Розгляд справи відкладався, строк розгляду справи продовжувався на 15 днів.

В судовому засіданні 13.01.2014р. оголошено вступну та резолютивну частини рішення.

Позовні вимоги заявлені з наступних підстав: відповідач в порушення умов Договору та норм чинного законодавства України не виконав свої зобов'язання перед позивачем по сплаті вартості активної електричної енергії за період з вересня 2012р. по вересень 2013р., внаслідок чого виникла заборгованість в розмірі 1 479 984,67 грн. За несвоєчасне виконання зобов'язання щодо оплати позивачем нараховано пеню в розмірі 95 299,27 грн. та 3% річних в розмірі 26 092,87 грн.

20.11.2013р. від позивача надійшла заява про уточнення позовних вимог яка по суті є заявою про зменьшення розміру позовних вимог, в якій зазначається, що відповідачем 30.10.2013р. та 31.10.2013р. сплачено суму основного боргу на загальну суму 30 000,00 Таким чином, заборгованість за активну електричну енергію склала 1 449 984,67 грн.

Заява не суперечить ст. 22 ГПК України, судом приймається, розглядаються уточнені позовні вимоги.

Позивачем надано заяву з проханням припинити провадження у справі в частині стягнення 1 008 462, 00 грн. Просив стягнути 441 522 ,67 грн. основної заборгованості, пеню в розмірі 95 299,27 грн. та 3% річних в розмірі 26 092,87 грн.

Позивачем було заявлено клопотання про зупинення провадження у справі до кінця 2013р. Клопотання судом відхилено як таке, що суперечить вимогам ст. 79 Господарського процесуального кодексу України в частині наявності підстав для зупинення.

Відповідач заперечив проти задоволення позову, в обґрунтування заперечень зазначив, що 07.10.2013р. на адресу позивача було направлено лист-відповідь в якому зазначалося, що відповідачем підписано Договір про організацію взаєморозрахунків відповідно до постанови КМУ від 20.03.2013р. №167 на суму 779 792,00 грн., надходження коштів орієнтовно - перша половинна жовтня. 06.08.2013р. протоколом №6 засідання комісії з погашення заборгованості підприємств паливно-енергетичного комплексу Запорізької області вирішено узгодити відповідачу обсяг заборгованості з різниці в тарифах на послуги з водопостачання та водовідведення, що утворилася у 2 кварталі 2013 року, у сумі 228 670,00 грн. 30.10.2013р. протоколом №9 засідання комісії з погашення заборгованості підприємств паливно-енергетичного комплексу Запорізької області вирішено узгодити відповідачу обсяг заборгованості з різниці в тарифах на послуги з водопостачання та водовідведення, що утворилася у 3 кварталі 2013 року, у сумі 258 577,00 грн. 08.05.2013р. протоколом №2 засідання комісії з погашення заборгованості підприємств паливно-енергетичного комплексу Запорізької області вирішено узгодити відповідачу обсяг заборгованості з різниці в тарифах на послуги з водопостачання та водовідведення, за 2010, 2011, 2012 роки та 1 квартал 2013 року, у сумі 779 792,00 грн. Відповідач зазначає, що заборгованість повинна бути погашена за рахунок субвенції з державного бюджету з різниці в тарифах на послуги з централізованого водопостачання та водовідведення в сумі - 1 267 039,00 грн. Також зазначив, що згідно акту звірки взаєморозрахунків між позивачем та відповідачем заборгованість склала 1 479 984,67 грн. Таким чином з урахуванням сплати за рахунок субвенції з державного бюджету, до сплати за власні кошти залишається - 212 945, 67 гри., з яких сплачено 20 000,00 грн. від 30.10.2013р. згідно платіжного доручення № 189, а також сплачено 10 000,00 грн. від 31.10.2013р. згідно платіжного доручення № 191. Відповідач просив частково відмовити в стягнені основного боргу за активну електроенергію в сумі 1 479 984,67 грн., а також повністю відмовити в стягненні пені в розмірі 95 299 грн. 27 коп., 3% річних в сумі 26 092 грн. 87 коп., а також судовий збір у розмірі 32 027 грн. 54 коп.

За клопотанням представників сторін розгляд справи здійснювався без застосування технічних засобів фіксування судового процесу.

Розглядаються позовні вимоги про стягнення з відповідача 441 522,67 грн. суми основного боргу, пені в розмірі 95 299,27 грн. та 3% річних в розмірі 26 092,87 грн.

Вивчивши матеріали справи, заслухавши пояснення представників сторін суд встановив наступне.

Між Відкритим акціонерним товариством «Запоріжжяобленерго» в особі Пологівського РЕМ (Позивач) та Головним комунальним водопровідно-каналізаційного господарства «Місьководоканал» Пологівської міської ради (Відповідач) 02.04.2008р. підписано Договір № 41 про постачання електричної енергії, який переукладено 05.04.2013р. в новій редакції у зв'язку із проведенням сторонами процедури закупівель за державні кошти.

Відповідно до п. 1.1. Постачальник електричної енергії продає електричну енергію Споживачу для забезпечення потреб електроустановок Споживача з приєднаною потужністю, зазначеною у додатку № 1 "Обсяги постачання електричної енергії споживачу", а Споживач оплачує Постачальнику електричної енергії вартість виконаної (купленої) електричної енергії та здійснює інші платежі згідно з умовами цього Договору.

Відповідно до умов п. 6.3.4 договору споживач зобов'язаний оплачувати постачальнику електричної енергії вартість електричної енергії згідно з умовами Додатків №4 «Порядок розрахунків за активну електричну енергію» та №5 «Графік зняття показів розрахункових засобів обліку електричної енергії».

Відповідно до п. 5 додатку № 4 до Договору «Порядок розрахунків за активну електри чну енергію», Споживач не пізніше 17-00 годин 3-го робочого дня місяця, наступного за роз рахунковим, направляє свого представника до Постачальника електричної енергії для по дання у двох примірниках, підписаних уповноваженою особою Споживача та скріплених його печаткою «Акта про спожиту протягом розрахункового періоду активну електричну енергію».

Відповідно до п. 7 додатку № 4 до Договору за підсумками розрахункового періоду По стачальник електричної енергії виписує Споживачу рахунок або платіжну вимогу-доручення для остаточного розрахунку. Сума платежу при остаточному розрахунку визначається, вихо дячи з тарифів на активну електроенергію та фактичного обсягу спожитої енергії, згідно да них наданого Споживачем «Акта про спожиту протягом розрахункового періоду активну еле ктричну енергію» з урахуванням сум платежів, що надійшли від Споживача.

Відповідно до п. 11 додатку № 4 до договору Споживач зобов'язаний у термін, що не пере вищує 5-ти операційних днів з дня отримання рахунка або платіжної вимоги - доручення, здійснити оплату рахунка або платіжної вимоги - доручення, що направляється йому Постачальником електричної енергії.

З викладеного вбачається, що умовами договору передбачено обов'язок Відповідача своєчасно та в повному обсязі здійснювати оплату спожитої електричної енергії по рахункам, що направляються Енергопостачальною організацією, а також передбачено відповідальність за порушення строків оплати за спожиту електричну енергію.

Судом встановлено, що свої зобов'язання за Договором позивачем виконано у повному обсязі, а саме, відповідачу за період з січня 2013р. по травень 2013р. постачалась активна електрична енергія, що підтверджується актами про спожиту протягом розрахункового періоду активну електричну енергію та рахунками: № 41/9а від 27.09.2012р. на суму 97 512,97 грн., № 41/10а від 01.11.2012р. на суму 120 813,86 грн., № 41/11а від 26.11.2012р. на суму 130 094, 11 грн., рахунок № 41/12а від 27.12.2012р. на суму 108 269,30 грн., рахунок № 41/1а від 30.01.2013р. на суму 132 574,76 грн., № 41/2а від 02.03.2013р. на суму 119 259,58 грн., № 41/3а від 27.03.2013р. на суму 112 361,90 грн., № 41/4а від 29.04.2013р. на суму 118 748,45 грн., № 41/5а від 30.05.2013р. на суму 114 866,48 грн., № 41/6а від 01.07.2013р. на суму 133 937,09 грн., № 41/7а від 31.07.2013р. на суму 127 154,11 грн., № 41/8а від 03.09.2013р. на суму 168 448,82 грн., № 41/9а від 01.10.2013р. на суму 123 970,40 грн. Загальна сума заборгованості за спожиту активну електроенергію - 1 608 011,83 грн.

В порушення умов договору відповідач не здійснив у повному обсязі своєчасну оплату рахунків.

З метою досудового врегулювання спору Позивачем на адресу Відповідача направлені претензії № 361 від 07.03.2013 року та № 2449 від 02.10.2013 року із вимогою оплатити заборгованість, які залишились без відповіді, а вимоги - без оплати.

Залишок не сплачених кошті за отриману активну електричну енергію на день прийняття рішення у справі становить 441 552,67 грн.

Відповідно до ст. 173 Господарського кодексу України, господарським визнається зобов'язання, що виникає між суб'єктом господарювання та іншим учасником (учасниками) відносин у сфері господарювання з підстав, передбачених цим Кодексом, у силу якого один суб'єкт (зобов'язана сторона, у тому числі боржник) зобов'язаний вчинити певну дію господарського чи управлінсько-господарського характеру на користь іншого суб'єкта (виконати роботу, передати майно, сплатити гроші, надати інформацію тощо) або утриматися від певних дій, а інший суб'єкт (управнена сторона, у тому числі кредитор) має право вимагати від зобов'язаної сторони виконання її обов'язку.

Відповідно до вимог ст. 193 Господарського кодексу України та 526 Цивільного кодексу України зобов'язання має виконуватись належним чином відповідно до умов договору та вимог цього Кодексу, інших актів цивільного законодавства, а за відсутності таких умов та вимог -відповідно до звичаїв ділового обороту або інших вимог, що звичайно ставляться.

Одностороння відмова від зобов'язання або одностороння зміна його умов не допускається, якщо інше не встановлено договором або законом, ст. 525 Цивільного кодексу України.

Відповідно до ст. 629 Цивільного кодексу України, договір є обов'язковим для виконання сторонами.

Відповідно до ст. 625 Цивільного кодексу України, боржник не звільняється від відповідальності за неможливість виконання ним грошового зобов'язання.

Відповідно до положення ст. 670 Цивільного кодексу України, якщо продавець передав покупцеві меншу кількість товару, ніж це встановлено договором купівлі-продажу, покупець має право вимагати передання кількості товару, якої тне вистачає, або відмовитися від переданого товару та його оплати, а якщо він оплачений, - вимагати повернення сплаченої за нього грошової суми.

За викладених обставин позовні вимоги в частині стягнення суми основного боргу за спожиту активну електричну енергію в розмірі 441 552,67 грн. підлягають задоволенню.

Провадження у справі в частині стягнення 1 008 462, 00 грн., які складаються з: 779 792,00 грн. заборгованість за договором про організацію проведення взаєморозрахунків № 167Е/182 від 24.09.2013р., 228 670,00 грн. - заборгованість за спожиту електричну енергію у травні 2013 р. за договором про проведення взаєморозрахунку № 167Е/294 від 17.12.2013 р. необхідно припинити на підставі п. 1-1 ст. 80 Господарського процесуального кодексу України, внаслідок добровільного погашення суми боргу відповідачем.

Крім того, позивач просить стягнути з відповідача: пеню за період з 05.11.2012р. по 04.11.2013р. у сумі 95 299,27 грн., 26 092,87 грн. 3% річних за період з 05.10.2012р. по 04.11.2013р.

Відповідно до п. 3 ч. 1 ст. 611 Цивільного кодексу України у разі порушення зобов'язання настають правові наслідки, встановлені договором або законом, зокрема, стягнення неустойки.

Згідно із ч. 1 ст. 230 Господарського кодексу України, штрафними санкціями у цьому кодексі визнаються господарські санкції у вигляді грошової суми (неустойка, штраф, пеня), яку учасник господарських відносин зобов'язаний сплатити у разі порушення ним правил здійснення господарської діяльності, невиконання або неналежного виконання господарського зобов'язання.

Частинами першою та четвертою ст. 231 Господарського кодексу України встановлено, що законом щодо окремих видів зобов'язань може бути визначений розмір штрафних санкцій, зміна якого за погодженням сторін не допускається. У разі якщо розмір штрафних санкцій законом не визначено, санкції застосовуються в розмірі, передбаченому договором. При цьому розмір санкцій може бути встановлено договором у відсотковому відношенні до суми невиконаної частини зобов'язання або у певній, визначеній грошовій сумі, або у відсотковому відношенні до суми зобов'язання незалежно від ступеня його виконання, або у кратному розмірі до вартості товарів (робіт, послуг).

Штрафні санкції за порушення грошових зобов'язань встановлюються у відсотках, розмір яких визначається обліковою ставкою Національного банку України, за увесь час користування чужими коштами, якщо інший розмір відсотків не передбачено законом або договором (ч. 6 ст. 231 Господарського кодексу України).

Нарахування штрафних санкцій за прострочення виконання зобов'язання, якщо інше не встановлено законом або договором, припиняється через шість місяців від дня, коли зобов'язання мало бути виконано (ч. 6 ст. 232 Господарського кодексу України).

Згідно із ч. 3 ст. 549 Цивільного кодексу України, пенею є неустойка, що обчислюється у відсотках від суми несвоєчасно виконаного грошового зобов'язання за кожен день прострочення виконання.

Відповідно до вимог Закону України "Про відповідальність за несвоєчасне виконання грошових зобов'язань" платники грошових коштів сплачують на користь одержувачів цих коштів за прострочу платежу пеню в розмірі, що встановлюється за згодою сторін. Розмір пені обчислюється від суми простроченого платежу та не може перевищувати подвійної облікової ставки Національного банку України, що діяла у період, за який сплачується пеня.

Згідно зі ст. 3 Закону України "Про відповідальність за несвоєчасне виконання грошових зобов'язань" розмір пені не може перевищувати подвійної облікової ставки Національного банку України, що діяла на період, за який сплачується пеня.

Відповідно до ст. 625. Цивільного кодексу України боржник не звільняється від відповідальності за неможливість виконання ним грошового зобов'язання. Боржник, який прострочив виконання грошового зобов'язання, на вимогу кредитора зобов'язаний сплатити суму боргу з урахуванням встановленого індексу інфляції за весь час прострочення, а також три проценти річних від простроченої суми, якщо інший розмір процентів не встановлений договором або законом.

Відповідно до п. 8.3.1 договору, сторони передбачили, що за недотримання термінів сплати рахунків або платіжних вимог-доручень за активну електроенергію та за надання послуг з компенсації перетікання реактивної електроенергії, Споживач сплачує Постачальнику електричної енергії пеню за весь період часу, протягом якого не виконано зобов'язання по сплаті, в розмірі 0,5 % від суми платежу за кожний день прострочення (але не більше подвійної облікової ставки Національного банку України, що діяла в період нарахування пені) по день фактичної оплати.

Судом перевірено правильність нарахування сум, та встановлено, що стягненню підлягає сума в пені в розмірі 95 162,78 грн. та сума 3% річних в розмірі 26 092,87 грн.

Зауваження відповідача на позов суд вважає безпідставними в силу викладеного та непідтвердженими належними та допустимими засобами доказування.

Згідно зі ст. 49 Господарського процесуального кодексу України судовий збір покладається на відповідача, оскільки спір виник внаслідок його неправомірних дій.

Відповідно до п. 1 ч. 1 ст. 7 Закону України "Про судовий збір" сплачена сума судового збору повертається за ухвалою суду в разі, зокрема, зменшення розміру позовних вимог.

При зверненні до суду позивачем згідно платіжного доручення № 661 від 30.10.2013р. було сплачено судовий збір в розмірі 32 027,54 грн. У зв'язку зі зменшенням розміру позовних вимог поверненню підлягає сума судового збору в розмірі 600,00 грн.

Враховуючи вище викладене, позовні вимоги підлягають частковому задоволенню.

Судові витрати покладаються на відповідача пропорційно задоволеним вимогам.

Керуючись ст. ст. 44, 49, п. 1-1 ч. 1 ст. 80, 82-84 Господарського процесуального кодексу України, суд

ВИРІШИВ:

1. Позов Відкритого акціонерного товариства "Запоріжжяобленерго" в особі Пологівського району електричних мереж до відповідача Головного комунального підприємства Водопровідно - каналізаційного господарства "Міськводоканал" Пологівської міської ради про стягнення коштів задовольнити частково.

2. Стягнути з Головного комунального підприємства Водопровідно - каналізаційного господарства "Міськводоканал" Пологівської міської ради (70600, Запорізька область, м. Пологи, вул. Червоноармійська, 1; код ЄДРПОУ 32359252) на користь Відкритого акціонерного товариства "Запоріжжяобленерго" в особі Пологівського району електричних мереж (70600, Запорізька область, м. Пологи, вул. Суворова, 6; код ЄДРПОУ 00130926) 441 522 (чотириста сорок одна тисяча п'ятсот двадцять дві) грн. 67 коп. боргу за спожиту активну електричну енергію, 95 162 (дев'яносто п'ять тисяч сто шістдесят дві) грн. 78 коп. пені, 3% річних в розмірі 26 092 (двадцять шість тисяч дев'яносто дві) грн. 87 коп. Видати наказ.

3. Стягнути з Головного комунального підприємства Водопровідно - каналізаційного господарства "Міськводоканал" Пологівської міської ради (70600, Запорізька область, м. Пологи, вул. Червоноармійська, 1; код ЄДРПОУ 32359252) на користь Відкритого акціонерного товариства "Запоріжжяобленерго" в особі Пологівського району електричних мереж (70600, Запорізька область, м. Пологи, вул. Суворова, 6; код ЄДРПОУ 00130926) судовий збір в розмірі 31 424 (тридцять одна тисяча чотириста двадцять чотири) грн. 81 коп. Видати наказ.

4. Провадження у справі в частині стягнення суми заборгованості в розмірі 1 008 462, 00 грн. припинити.

5. Повернути Відкритого акціонерного товариства "Запоріжжяобленерго" в особі Пологівського району електричних мереж суму зайво сплаченого судового збору в розмірі 600,00 грн. сплаченого платіжним дорученням №661 від 30.10.2013р. на суму 32 027,54 грн. про що винести відповідну ухвалу.

Суддя І.С. Горохов

Рішення оформлено та підписано відповідно до вимог ст. 84 Господарського процесуального кодексу України 20.01.2014р.

Предыдущий документ : 37027354
Следующий документ : 37030666