Решение № 36960970, 04.02.2014, Хозяйственный суд Донецкой области

Дата принятия
04.02.2014
Номер дела
905/8003/13
Номер документа
36960970
Форма судопроизводства
Хозяйственное
Государственный герб Украины

ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД ДОНЕЦЬКОЇ ОБЛАСТІ

83048, м.Донецьк, вул.Артема, 157, тел.381-88-46

Р І Ш Е Н Н Я

іменем України

04.02.2014р. Справа № 905/8003/13

за позовом Товариства з обмеженою відповідальністю «Трансбудінвестхолдинг»,

ЄДРПОУ 35237258, м.Донецьк

до відповідача Товариства з обмеженою відповідальністю «Меблевий рай»,

ЄДРПОУ 35151794, м.Донецьк

про стягнення 9406 грн. 30 коп.

Головуючий суддя Левшина Г.В.

Суддя Огороднік Д.М.

Суддя Сажнева М.В.

Представники:

від позивача: Яковлев А.В.-по дов., Алексєєва І.В.-по дов.

від відповідача: не з'явився

В засіданні суду брали участь:

СУТЬ СПРАВИ:

Товариство з обмеженою відповідальністю «Трансбудінвестхолдинг», м.Донецьк, позивач, звернувся до господарського суду Донецької області з позовом до відповідача, Товариства з обмеженою відповідальністю «Меблевий рай», м.Донецьк, про стягнення заборгованості в сумі 9406 грн. 30 коп., у тому числі основний борг в сумі 9367 грн. 04 коп., три проценти річних в сумі 39 грн. 26 коп.

Згідно із ст.22 Господарського процесуального кодексу України позивач заявою від 13.12.2013р. №13/12-02 збільшив предмет позову, заявивши вимоги про стягнення з відповідача заборгованості в сумі 22550,43 грн., у тому числі основний борг в сумі 22390,32 грн. та три проценти річних в сумі 160,11 грн.

В обґрунтування своїх вимог позивач посилається на видаткові накладні №366 від 16.11.2011р., №377 від 28.11.2011р., №397 від 07.12.2011р., №407 від 19.12.2011р., рахунки на оплату №18 від 08.11.2011р., №37 від 23.11.2011р., №10 від 02.12.2011р., №11 від 05.12.2011р., №54 від 20.12.2011р., платіжні доручення №224 від 10.11.2011р., №270 від 30.11.2011р., №310 від 06.12.2011р., №309 від 06.12.2011р., №369 від 22.12.2011р., розрахунок суми позову.

Відповідач в судове засідання не з'явився, причин неявки не повідомив.

Згідно позовної заяви та витягу з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців Товариство з обмеженою відповідальністю «Меблевий рай» зареєстроване за адресою: 83037 м.Донецьк, вул.Кірова, 90, за якою і здійснювалось направлення поштової кореспонденції судом.

Відповідно до ч.1 ст.64 Господарського процесуального кодексу України ухвала про порушення провадження у справі надсилається сторонам та учасникам судового процесу за повідомленою ними господарському суду поштовою адресою. У разі ненадання сторонами інформації щодо їх поштової адреси, ухвала про відкриття провадження у справі надсилається за адресою місцезнаходження (місця проживання) сторін, що зазначена в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців. У разі відсутності сторін за такою адресою, вважається, що ухвала про порушення провадження у справі вручена їм належним чином.

Отже, відповідача було належним чином повідомлено про час та місце проведення судового засідання, тому судом з урахуванням вимог ст.ст.42, 43 Господарського процесуального кодексу України створені всі необхідні умови для вирішення спору на принципах змагальності, рівності учасників процесу перед законом.

За таких обставин, враховуючи достатність зібраних по справі доказів, згідно зі ст.75 Господарського процесуального кодексу України справа розглянута за наявними в ній матеріалами.

Розглянувши матеріали справи, заслухавши пояснення позивача, господарський суд встановив:

Відповідно до ст.509 Цивільного кодексу України, ст.173 Господарського кодексу України зобов'язанням є правовідношення, в якому одна сторона (боржник) зобов'язана вчинити на користь другої сторони (кредитора) певну дію (передати майно, виконати роботу, надати послугу, сплатити гроші тощо) або утриматися від певної дії, а кредитор має право вимагати від боржника виконання його обов'язку.

Зобов'язання згідно із ст.ст.11, 509 Цивільного кодексу України, ст.174 Господарського кодексу України виникають, зокрема, з договору та інших правочинів.

Згідно із ст.202 Цивільного кодексу України правочином є дія особи, спрямована на набуття, зміну або припинення цивільних прав та обов'язків. Погоджена дія двох або більше сторін є дво- чи багатостороннім правочином.

Як встановлено судом, відповідачем на адресу позивача було виставлено до сплати рахунки №18 від 08.11.2011р., №37 від 23.11.2011р., №10 від 02.12.2011р., №11 від 05.12.2011р., №54 від 20.12.2011р., щодо сплати грошових коштів в сумі 88821,99 грн. за товар (брус, дошка).

В свою чергу, платіжними дорученнями №224 від 10.11.2011р., №270 від 30.11.2011р., №310 від 06.12.2011р., №309 від 06.12.2011р., №369 від 22.12.2011р. позивачем було проведено оплату виставлених відповідачем рахунків на суму 88821,99 грн.

Таким чином, за висновками суду, з урахуванням вимог ст.ст.11, 509 Цивільного кодексу України, ст.174 Господарського кодексу України внаслідок здійснення позивачем оплат відповідачу та прийняття цих оплат останнім, у відповідача виникло зобов'язання поставити позивачу оплачений товар.

Згідно вимог ст.ст.525, 615 Цивільного кодексу України одностороння відмова від виконання зобов'язання і одностороння зміна умов договору не допускаються.

За приписом ст.526 Цивільного кодексу України зобов'язання має виконуватися належним чином відповідно до умов договору та вимог цього кодексу, інших актів цивільного законодавства, а за відсутності таких умов та вимог - відповідно до звичаїв ділового обороту або інших вимог, що звичайно ставляться.

За змістом ст.193 Господарського кодексу України суб'єкти господарювання та інші учасники господарських відносин повинні виконувати господарські зобов'язання належним чином відповідно до закону, інших правових актів, договору, а за відсутності конкретних вимог щодо виконання зобов'язання - відповідно до вимог, що у певних умовах звичайно ставляться.

Відповідно до ст.662 Цивільного кодексу України продавець зобов'язаний передати покупцеві товар, визначений договором купівлі-продажу.

За приписом ст.663 Цивільного кодексу України продавець зобов'язаний передати товар покупцеві у строк, встановлений договором купівлі-продажу, а якщо зміст договору не дає змоги визначити цей строк, - відповідно до положень статті 530 цього Кодексу.

За висновками суду, сторонами не було обумовлено певного строку передачі відповідачем дошки, брусу позивачу.

Відповідно до ст.530 Цивільного кодексу України якщо строк виконання зобов`язання не встановлений, кредитор вправі вимагати виконання в будь-який час, а боржник повинен виконати таке зобов`язання протягом семи днів з дня пред`явлення вимоги кредитором.

Листом №26/12-1 від 26.12.2012р. позивач звернувся до відповідача з вимогою поставити оплачений товар.

Згідно наявних у матеріалах справи видаткових накладних №366 від 16.11.2011р., №377 від 28.11.2011р., №397 від 07.12.2011р., №407 від 19.12.2011р. відповідачем було поставлено позивачу товар на суму 66431,67 грн.

Доказів постачання решти товару позивачу на суму 22390,32 грн. всупереч вимог ст.ст.4-3, 33 Господарського процесуального кодексу України відповідачем до матеріалів справи не надано.

За змістом ст.693 Цивільного кодексу України якщо продавець, який одержав суму попередньої оплати товару, не передав товар у встановлений строк, покупець має право вимагати передання оплаченого товару або повернення суми попередньої оплати.

Як встановлено, першим документально підтвердженим зверненням позивача до відповідача з вимогою про повернення коштів є направлення листа №15/08-01 від 15.08.2013р. (направлення позивачем вказаної вимоги відповідачу підтверджується фіскальним чеком №6410 від 16.08.2013р. та описом від 16.08.2013р.

Відповідачем свої зобов'язання з повернення позивачу попередньої оплати не виконані.

Відповідно до ч.2 ст.625 Цивільного кодексу України боржник, який прострочив виконання грошового зобов'язання, на вимогу кредитора зобов'язаний сплатити суму боргу з урахуванням встановленого індексу інфляції за весь час прострочення, а також три проценти річних від простроченої суми, якщо інший розмір процентів не встановлений договором або законом.

Крім суми основного боргу, позивачем на підставі ст.625 Цивільного кодексу України нараховано та пред'явлено до стягнення з відповідача три проценти річних в сумі 160 грн. 11 коп. за період з 17.09.2013р. по 13.12.2013р.

За висновками суду, розрахунок суми трьох процентів річних є арифметично вірним, таким, що відповідає законодавству, фактичним обставинам та матеріалам справи.

Відповідач заперечень проти позовних вимог не надав.

За таких обставин, враховуючи, що позов повністю доведений позивачем та обґрунтований матеріалами справи, виходячи з того, що відповідач заперечень проти позовних вимог не надав, позовні вимоги про стягнення з відповідача основного боргу в сумі 22390 грн. 32 коп. та трьох три процентів річних в сумі 160 грн. 11 коп. підлягають задоволенню в повній сумі.

Судовий збір підлягає віднесенню на відповідача.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.22, 44, 49, 75, 82-85 Господарського процесуального кодексу України, господарський суд,

ВИРІШИВ:

Позовні вимоги Товариства з обмеженою відповідальністю «Трансбудінвестхолдинг», м.Донецьк до Товариства з обмеженою відповідальністю «Меблевий рай», м.Донецьк про стягнення заборгованості в сумі 22550 грн. 43 коп., у тому числі основний борг в сумі 22390 грн. 32 коп. та три проценти річних в сумі 160 грн. 11 коп., задовольнити повністю.

Стягнути з Товариства з обмеженою відповідальністю «Меблевий рай» (83037 м.Донецьк, вул.Кірова, буд.90, ЄДРПОУ 35151794) на користь Товариства з обмеженою відповідальністю «Трансбудінвестхолдинг» (83001 м.Донецьк, бул.Пушкіна, буд.2а, рах.№26004011979201 у ПАТ «Альфа-банк» у м.Києві, МФО 300346, ЄДРПОУ 35237258) основний борг в сумі 22390 грн. 32 коп. та три проценти річних в сумі 160 грн. 11 коп., всього заборгованість в сумі 22550 грн. 43 коп., судовий збір в сумі 1720 грн. 50 коп.

Видати наказ після набрання рішенням законної сили.

В судовому засіданні 04.02.2014р. оголошено повний текст рішення.

Головуючий суддя Г.В. Левшина

Суддя М.В. Сажнева

Суддя Д.М. Огороднік

Предыдущий документ : 36960967
Следующий документ : 36965470