Решение № 36826536, 20.01.2014, Шевченковский районный суд города Киева

Дата принятия
20.01.2014
Номер дела
761/28909/13-ц
Номер документа
36826536
Форма судопроизводства
Гражданское
Компании, указанные в тексте судебного документа
Государственный герб Украины

Справа № 761/28909/13-ц

Провадження №2/761/968/2014

ЗАОЧНЕ РІШЕННЯ

Іменем України

20 січня 2014 року Шевченківський районний суд м. Києва

в складі: головуючого-судді Мальцева Д.О.,

при секретарі Жигня І.В.,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Києві цивільну справу за позовом ОСОБА_1 до Товариства з обмеженою відповідальністю «Відлітай», третя особа - ОСОБА_2 про захист прав споживачів та стягнення коштів, -

В С Т А Н О В И В :

У серпні 2013 року ОСОБА_1 звернувся до суду з позовом до Товариства з обмеженою відповідальністю «Відлітай», третя особа - ОСОБА_2 про захист прав споживачів, згідно якого просить стягнути суму грошових коштів у розмірі 17 630,00 грн.

Свої позовні вимоги обґрунтовує тим, що 27.06.2013 року між ОСОБА_1 та Товариством з обмеженою відповідальністю «Відлітай» було укладено Договір на туристичне обслуговування № CL-TUR-1471305.

Відповідно до п. 1.1 Договору Турагент (Туроператор), відповідно до Заявки Туриста на бронювання комплексу туристичних послуг та умов даного Договору, за встановлену даним Договором плату зобов'язується забезпечити (організувати) надання комплексу туристичних послуг Туристу, надалі - послуги, а Турист зобов'язується на умовах даного Договору прийняти та оплатити послуги.

Позивачем було проведено 100% оплати за замовлені ним туристичні послуги у розмірі 17 630,00 грн.

01.08.2013 року Позивач звернувся в телефонному режимі до Відповідача з проханням отримання ваучера, страхового полісу та проїзних документів необхідних для відпочинку, однак на своє звернення Позивач відповіді не отримав, у зв'язку з чим був змушений звернутися до Відповідача з листом, у якому наполягав надати відповідь щодо можливості виконання Відповідачем взятих на себе у відповідності до Договору зобов'язань щодо надання туристичних послуг.

02.08.2013 року представником Відповідача Позивачу було надано лист в якому Відповідач визнав, що Позивачем належним чином та у повному обсязі було виконано умови Договору, але в той же час зазначалося, що у зв'язку з накладенням арешту на рахунки Відповідача він не може виконати взяті на себе зобов'язання у відповідності до умов Договору та повернути сплачені Позивачем грошові кошти. У зв'язку з чим, Позивач був змушений звернутися до суду з вказаним позовом за захистом свого права.

Позивач у судовому засіданні позовні вимоги повністю підтримав та просив позов задовольнити з викладених у ньому підстав. Проти заочного розгляду справи не заперечував.

Відповідач у судове засідання не з'явився, причини неявки суду невідомі. Судом вживалися заходи щодо повідомлення Відповідача про дату, час та місце розгляду справи належним чином.

Третя особа в судове засідання не з'явилась. Причини неявки суду невідомі. Судом вживалися заходи щодо повідомлення Третьої особи про дату, час та місце розгляду справи належним чином.

Відповідно до положень ч. 1 ст. 224 Цивільного процесуального кодексу України (надалі - ЦПК України) у разі неявки в судове засідання відповідача, який належним чином повідомлений і від якого не надійшло заяви про розгляд справи за його відсутності або якщо повідомлені ним причини неявки визнані неповажними, суд може ухвалити заочне рішення на підставі наявних у справі доказів, якщо позивач не заперечує проти такого вирішення справи.

Враховуючи наявність в справі достатніх матеріалів про права та обов'язки сторін та те, що позивач проти заочного розгляду справи не заперечує, суд, на підставі ч. 1 ст. 224 та відповідно до ч. 1 ст. 225 ЦПК України, постановив ухвалу про заочний розгляд справи.

Суд, вислухавши пояснення Позивача, дослідивши матеріали справи та оцінивши наявні у справі докази, встановив наступні обставини та відповідні їм правовідносини.

У судовому засіданні встановлено, що 27.06.2013 року між ОСОБА_1 та Товариством з обмеженою відповідальністю «Відлітай» було укладено Договір на туристичне обслуговування № CL-TUR-1471305.

Відповідно до п. 1.1 Договору Турагент (Туроператор), відповідно до Заявки Туриста на бронювання комплексу туристичних послуг та умов даного Договору, за встановлену даним Договором плату зобов'язується забезпечити (організувати) надання комплексу туристичних послуг Туристу, надалі - послуги, а Турист зобов'язується на умовах даного Договору прийняти та оплатити послуги.

Відповідно до п. 2.2.2 Договору турист зобов'язується оплатити вартість послуг відповідно до умов договору.

Як вбачається з Додатку № 1 до Договору, сторони погодили умови щодо обсягу надання туристичних послуг, розмір передоплати та строки її внесення на користь Відповідача, про що свідчить підпис Позивача, та підпис Директора Відповідача, завірений печаткою Відповідача.

Як вбачається з акту замовлених і наданих послуг від 27.06.2013 року, Позивачем було проведено 100% оплати за замовлені ним туристичні послуги у розмірі 17 630,00 грн.

01.08.2013 року Позивач звернувся в телефонному режимі до Відповідача з проханням отримання ваучера, страхового полісу та проїзних документів необхідних для відпочинку, однак на своє звернення Позивач відповіді не отримав, у зв'язку з чим був змушений звернутися до Відповідача з листом, у якому наполягав надати відповідь щодо можливості виконання Відповідачем взятих на себе у відповідності до Договору зобов'язань щодо надання туристичних послуг.

02.08.2013 року представником Відповідача Позивачу було надано лист в якому Відповідач визнав, що Позивачем належним чином та у повному обсязі було виконано умови Договору, але в той же час зазначалося, що у зв'язку з накладенням арешту на рахунки Відповідача він не може виконати взяті на себе зобов'язання у відповідності до умов Договору та повернути сплачені Позивачем грошові кошти.

Відповідно до п. 1 та п. 2 ст. 509 ЦК України, зобов'язання є правовідношення, в якому одна сторона (боржник) зобов'язана вчинити на користь другої сторони (кредитора) певну дію (передати майно, виконати роботу, надати послугу, сплатити гроші тощо) або утриматися від певної дії, а кредитор має право вимагати від боржника виконання його обов'язку. Зобов'язання виникають з підстав, встановлених статтею 11 цього Кодексу.

Згідно до п. 1 ст. 629 ЦК України, договір є обов'язковим для виконання сторонами.

Відповідно до ст. 20 Закону України «Про туризм», за договором на туристичне обслуговування одна сторона (туроператор, який укладає договір безпосередньо або через тур агента) зобов'язується надати за замовленням іншої сторони (туриста) комплекс туристичних послуг (туристичний продукт), а турист зобов'язується оплатити його. До договору на туристичне обслуговування застосовуються загальні положення договору про надання послуг, якщо інше не передбачено законом.

Згідно до п. 1 ст. 526 ЦК України, зобов'язання має виконуватися належним чином відповідно до умов договору та вимог цього Кодексу, інших актів цивільного законодавства, а за відсутності таких умов та вимог - відповідно до звичаїв ділового обороту або інших вимог, що звичайно ставляться.

Відповідно до ст. 902 ЦК України, виконавець повинен надати послугу особисто. У випадках, встановлених договором, виконавець має право покласти виконання договору про надання послуг на іншу особу, залишаючись відповідальним в повному обсязі перед замовником за порушення договору.

Відповідно до ч. 1 ст. 610 ЦК України, порушенням зобов'язання є його невиконання або виконання з порушенням умов, визначених змістом зобов'язання (неналежне виконання).

Статтею 615 ЦК України передбачено, що у разі порушення зобов'язання однією стороною друга сторона має право частково або в повному обсязі відмовитися від зобов'язання, якщо це встановлено договором або законом. Одностороння відмова від зобов'язання не звільняє винну сторону від відповідальності за порушення зобов'язання. Внаслідок односторонньої відмови від зобов'язання частково або у повному обсязі відповідно змінюються умови зобов'язання або воно припиняється.

Згідно до ч. 1 ст. 592 ЦК України, у разі істотної зміни обставин, якими сторони керувалися при укладенні договору, договір може бути змінений або розірваний за згодою сторін, якщо інше не встановлено договором або не випливає із суті зобов'язання. Зміна обставин є істотною, якщо вони змінилися настільки, що якби сторони могли це передбачити, вони не уклали б договір або уклали б його на інших вимогах.

Відповідно до ст. 653 ЦК України, у разі зміни або розірвання договору зобов'язання змінюється або припиняється з моменту досягнення домовленості про зміну або розірвання договору, якщо інше не встановлено договором чи не обумовлено характером його зміни. Якщо договір змінюється або розривається у судовому порядку, зобов'язання змінюється або припиняється з моменту набрання рішення суду про зміну або розірвання договору законної сили. Якщо договір змінений або розірваний у зв'язку з істотним порушенням договору однією із сторін, друга сторона може вимагати відшкодування збитків, завданих зміною або розірванням договору.

Враховуючи вищевикладене, відповідачем в односторонньому порядку було порушено умови укладеного Договору та визнано неможливість виконання останнім умов Договору.

За таких обставин, враховуючи, що відповідач не виконує належним чином взятих на себе зобов'язань, суд вважає за можливе задовольнити позов ОСОБА_1 та стягнути з відповідача на його користь суму у розмірі 17 630 грн. 00 коп.

На підставі викладеного та керуючись ст.ст. 509, 526, 610, 615, 629, 652, 653, 902 ЦК України, ст.ст. 10, 11, 57-60, 64, 74, 88, 169, 179, 208, 209, 212-215, 218, 223-226, 228, 232, 294, 296 ЦПК України, суд -

В И Р І Ш И В :

Позов ОСОБА_1 до Товариства з обмеженою відповідальністю «Відлітай», третя особа - ОСОБА_2 про захист прав споживачів та стягнення коштів - задовольнити.

Стягнути з Товариства з обмеженою відповідальністю «Відлітай» (м. Київ, вул. Щербакова, буд. 49-а, офіс 91, код ЄДРПОУ 37271044) на користь ОСОБА_1 (АДРЕСА_1, ідентифікаційний номер НОМЕР_1) грошові кошти за договором № CL-TUR-1471305 від 27.06.2013 року на туристичне обслуговування у розмірі 17 630,00 грн.

Стягнути з Товариства з обмеженою відповідальністю «Відлітай» (м. Київ, вул. Щербакова, буд. 49-а, офіс 91, код ЄДРПОУ 37271044) у дохід держави судовий збір у розмірі 243, 60 грн.

Заочне рішення може бути переглянуте судом, що його ухвалив, за письмовою заявою відповідача.

Заяву про перегляд заочного рішення може бути, подано протягом десяти днів з дня отримання його копії.

Рішення суду може бути оскаржене через Шевченківський районний суд м. Києва до Апеляційного суду м. Києва шляхом подачі апеляційної скарги протягом десяти днів з дня його проголошення. Особи, які брали участь справі, але не були присутні у судовому засіданні під час проголошення судового рішення, можуть подавати апеляційну скаргу протягом десяти днів з дня отримання копії цього рішення.

Заочне рішення набирає законної сили відповідно до загального порядку, встановленого ЦПК України.

Суддя:

Предыдущий документ : 36826492
Следующий документ : 36833832