Решение № 3681709, 27.03.2009, Хозяйственный суд города Киева

Дата принятия
27.03.2009
Номер дела
50/162
Номер документа
3681709
Форма судопроизводства
Хозяйственное
Государственный герб Украины

ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД міста КИЄВА

01030, м.Київ, вул.Б.Хмельницького,44-Б тел.230-31-34

РІШЕННЯ

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

Справа № 50/162

27.03.09

За позовом закритого акціонерного товариства «Український мобільний зв'язок »

до товариства з обмеженою відповідальністю «Елеганс Лтд»

про стягнення 1103,52грн.

Суддя Головатюк Л.Д.

Представники:

від позивача Король Л.М.- (дов. № 0274/9 від 21.10.2008)

від відповідача не з’явились

ОБСТАВИНИ СПРАВИ:

На розгляд господарського суду м. Києва передані вимоги закритого акціонерного товариства «Український мобільний зв'язок»до товариства з обмеженою відповідальністю «Елеганс Лтд»про стягнення 1 103,52грн. за невиконання зобов’язання за договором про надання послуг мобільного зв’язку № 2588857/1.11037739 від 05.12.2005.

Ухвалою суду від 10.03.2009 було порушено провадження у справі № 50/162, розгляд справи призначено на 27.03.2009.

27.03.2009 в судовому засіданні позивач надав додаткові докази та пояснення по справі, позовні вимоги підтримав у повному обсязі.

Відповідач в судове засідання не направив своїх повноважних представників, письмових доказів, відзив на позовну заяву не надав, позовну вимогу по суті і розміру у будь-який інший процесуальний спосіб не заперечив.

Особи, які беруть участь у розгляді справи, вважаються повідомленими про час і місце її розгляду судом, якщо ухвалу про порушення провадження у справі надіслано за поштовою адресою, зазначеною в позовній заяві (див. Роз'яснення Президії ВАСУ від 18.09.97р. № 02-5/289 "Про деякі питання практики застосування Господарського процесуального кодексу України").

Відповідач клопотань про відкладення розгляду справи та наявності у нього поважних причин щодо неявки у судове засідання не повідомив, що дає підстави визначити причини його неявки до суду неповажними.

Представник позивача заявив клопотання, відповідно до ст.75 ГПК України, про розгляд справи у відсутності відповідача, посилаючись на неявку його до суду та ухилення від проведення розрахунків.

Керуючись ст. 75 ГПК України суд визнав клопотання позивача обґрунтованим, задовольнив його та вважає за можливе розглянути справу без участі представників відповідача за наявними у справі доказами та матеріалами.

Розглянувши подані документи і матеріали, всебічно і повно з’ясувавши фактичні обставини, на яких ґрунтується позов, об’єктивно оцінивши докази, які мають юридичне значення для розгляду справи і вирішення спору по суті, заслухавши пояснення представника позивача, господарський суд міста Києва, -

В С Т А Н О В И В:

05.12.2005 закрите акціонерне товариство «Український мобільний зв'язок»(позивач) та товариство з обмеженою відповідальністю «Елеганс Лтд»(відповідач) уклали договір про надання послуг мобільного зв’язку № № 2588857/1.11037739 (далі договір) за умовами якого позивач зобов’язався надавати відповідачу, як абоненту, послуги мобільного зв’язку, а відповідач - прийняти та своєчасно сплачувати вартість наданих послуг на умовах викладених та узгоджених в договорі.

Відповідачу був наданий особовий рахунок № 1.11037739, за яким проводилися розрахунки та відповідні облікові інформації за надані послуги по всіх зареєстрованих номерах телефонів.

Згідно із п. 3.1 договору нарахування за надані послуги мобільного зв'язку здійснюються згідно з тарифами UMC, які є невід'ємною частиною договору. Розрахунковий період становить один місяць.

Відповідно до п. 3.3 договору відповідач рахунки за надані послуги та авансові внески сплачує готівкою, перерахуванням на поточний рахунок позивача або кредитною карткою в національній валюті України. При наявності авансу рахунки повинні бути сплачені в строк до 15 числа місяця наступного за розрахунковим, але в будь-якому випадку до моменту фактичного використання авансу.

Згідно до п. 3.5 договору кількість та вартість послуг, наданих позивачем відповідачу, як абоненту у розрахунковий період, визначається у відповідності до показників, належних позивачу технічних засобів виміру тривалості, кількості та вартості наданих послуг.

Пунктом 2.4.6 наведеного договору сторони погодили, що у разі неодержання рахунків до 15-го числа місяця, наступного за розрахунковим, відповідач зобов’язаний зателефонувати до позивача за телефоном 8 800 500 0 500 для одержання інформації щодо подальших розрахунків.

Відповідно до п. 3.3. договору за наявності авансу рахунки повинні бути сплаченими в строк до п’ятнадцятого числа місяця, наступного за розрахунковим, але в будь-якому разі до моменту фактичного використання авансу.

Згідно з п. 5 ч. 1 ст. 33 Закону України “Про телекомунікації” споживачі телекомунікаційних послуг зобов'язані дотримуватися Правил надання та отримання телекомунікаційних послуг, що затверджує Кабінет Міністрів України, зокрема виконувати умови договору про надання телекомунікаційних послуг у разі його укладення, у тому числі своєчасно оплачувати отримані ними телекомунікаційні послуги.

Відповідно до ст. 63 Закону України “Про телекомунікації” телекомунікаційні послуги надаються відповідно до законодавства. Умовами надання телекомунікаційних послуг є укладення договору між оператором, провайдером телекомунікацій і споживачем телекомунікаційних послуг відповідно до основних вимог до договору про надання телекомунікаційних послуг, установлених НКРЗ, та оплата замовленої споживачем телекомунікаційної послуги.

Відповідно до ст.193 Господарського кодексу України суб‘єкти господарювання та інші учасники господарських відносин повинні виконувати господарські зобов‘язання належним чином відповідно до закону, інших правових актів, договору, а за відсутності конкретних вимог щодо виконання зобов‘язання - відповідно до вимог, що у певних умовах звичайно ставляться.

Зазначене також кореспондується зі ст.ст.525, 526 ЦК України, відповідно до яких зобов’язання має виконуватися належним чином відповідно до умов договору та вимог цього Кодексу, інших актів цивільного законодавства, а за відсутності таких умов та вимог –відповідно до звичаїв ділового обороту або інших вимог, що звичайно ставляться. Одностороння відмова від зобов'язання або одностороння зміна його умов не допускається, якщо інше не встановлено договором або законом.

У відповідності до ст.610 ЦК України порушенням зобов’язання є його невиконання або виконання з порушенням умов, визначених змістом зобов’язання (неналежне виконання).

Боржник вважається таким, що прострочив, якщо він не приступив до виконання зобов’язання або не виконав його у строк, встановлений договором або законом (ст. 612 ЦК України).

Як свідчать матеріали справи, відповідач своїх зобов’язань за договором не виконав, за надані йому послуги зв’язку в період з 01.05.2008 по 01.09.2008 не розрахувався, у зв’язку з чим у відповідача виникла заборгованість в розмірі 1 103,52 грн., яка обчислена відповідно до п. 3.1 договору на підставі тарифів позивача та відповідно до показників належних позивачеві технічних засобів виміру тривалості, кількості та вартості розмов.

Підписанням договору та додаткової угоди до нього відповідач висловив згоду на застосування зазначених тарифів та обізнаність щодо їх змісту. Тому тривалість, кількість та вартість наданих позивачем відповідачу послуг, а також розмір заборгованості останнього визнаються судом доведеним, і позов в частині стягнення з відповідача 1 103,52грн. суми основного боргу підлягає задоволенню.

Статтею 546 Цивільного кодексу України передбачено, що виконання зобов’язання може забезпечуватись неустойкою, порукою, гарантією, заставою, притриманням, завдатком. Договором або законом можуть бути встановлені інші види забезпечення виконання зобов’язання.

Правочин щодо забезпечення виконання зобов’язання вчиняється у письмовій формі (ч. 1 ст. 547 Цивільного кодексу України).

Відповідно до ст. 611 Цивільного кодексу України у разі порушення зобов'язання настають правові наслідки, встановлені законом або договором.

09.10.2008 позивач надіслав відповідачу претензію № С 1.11037739/10 з вимогою погасити суму заборгованості з нарахуванням пені в розмірі 1 103,52 грн. Однак зазначена претензія відповідачем залишена без відповіді та задоволення.

Відповідно до ст. 614 Цивільного кодексу України, особа, яка порушила зобов‘язання, несе відповідальність за наявності її вини (умислу або необережності), якщо інше не встановлено договором або законом. Особа є невинуватою, якщо вона доведе, що вжила всіх залежних від неї заходів щодо належного виконання зобов‘язань. Відсутність своєї вини доводить особа, яка порушила зобов‘язання.

Відповідно до ст.33 Господарського процесуального кодексу України кожна сторона повинна довести ті обставини, на які вона посилається як на підставу своїх вимог і заперечень. Відповідач відзиву, пояснень та доказів на спростування обставин, повідомлених позивачем, суду не надав.

Відповідно до ст. 49 ГПК України, з відповідача на користь позивача стягуються понесені позивачем витрати по сплаті держмита та інформаційно-технічного забезпечення судового процесу.

Оцінюючи подані докази за своїм внутрішнім переконанням, що ґрунтується на всебічному, повному і об'єктивному розгляді в судовому засіданні всіх обставин в їх сукупності, та враховуючи, що кожна сторона повинна довести ті обставини, на які вона посилається, як на підставу своїх вимог і заперечень, суд дійшов висновку, що заявлені позивачем вимоги є обґрунтованими та такими, що підлягають задоволенню у відповідності до наданого позивачем розрахунку.

На підставі викладеного, керуючись Цивільним кодексом України та ст.ст. 33, 49, 82-85 Господарського процесуального кодексу України, Господарський суд міста Києва, -

ВИРІШИВ:

1. Позовні вимоги задовольнити повністю.

2. Стягнути з товариства з обмеженою відповідальністю «Елеганс Лтд»(01103, м. Київ, вул. Залізничне шосе, 57, , код ЄДРПОУ 33059902) з будь-якого рахунку (виявленого державним виконавцем під час виконання судового рішення) на користь закритого акціонерного товариства «Український мобільний зв'язок »(01015, м. Київ, вул. Лейпцизька, 15; код ЄДРПОУ 14333937) основний борг та договірну санкцію в сумі 1 103(одна тисяча сто три)грн. 52 коп.; витрати по сплаті державного мита в сумі 102 (сто дві) грн. 00 коп. та витрати на інформаційно-технічне забезпечення судового процесу в сумі 118 (сто вісімнадцять) грн. 00 коп.

3. Видати наказ.

4. Рішення набирає законної сили після закінчення десятиденного строку з дня його підписання.

Суддя Головатюк Л.Д.

Дата підписання рішення 02.04.2009

Предыдущий документ : 3681708
Следующий документ : 3681710