Решение № 36704486, 14.01.2014, Хозяйственный суд Автономной Республики Крым

Дата принятия
14.01.2014
Номер дела
901/3834/13
Номер документа
36704486
Форма судопроизводства
Хозяйственное
Государственный герб Украины

ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД АВТОНОМНОЇ РЕСПУБЛІКИ КРИМ

РІШЕННЯ

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

14.01.2014 Справа № 901/3834/13За позовом Товариства з обмеженою відповідальністю «Таргет Інжинірінг»

до Товариства з обмеженою відповідальністю «Архонт - Крим»

про стягнення 469513,65 грн.

Суддя Іщенко І.А.

За участю представників:

від позивача - Якушин А.О., довіреність № 01-06/13-1 від 01.06.2013, представник;

від відповідача - не з'явився.

Суть спору: Товариство з обмеженою відповідальністю «Таргет Інжинірінг» звернулось до господарського суду Автономної Республіки Крим з позовною заявою до Товариства з обмеженою відповідальністю «Архонт - Крим» та просить суд стягнути з відповідача на користь позивача суму надмірно отриманого авансу, що не була використана для виконання робіт у сумі 469513,65грн.

Позовні вимоги обґрунтовані тим, всупереч умовам договору підряду №142-1 укладеного 31.01.2011 між Товариством з обмеженою відповідальністю «Таргет Інжинірінг» та Товариством з обмеженою відповідальністю «Архонт - Крим», відповідач свої зобов'язання виконував із значним простроченням, що стало підставою для відмови Товариства з обмеженою відповідальністю «Таргет Інжинірінг» від договору в односторонньому порядку та вимоги про повернення залишків матеріалів, виконавчої документації за виконанні роботи, актів виконаних робіт, а також залишку грошових коштів, не використаних в процесі виконання робіт в розмірі 469513,65 грн. У зв'язку з тим, що вимоги позивача в частині повернення грошових коштів в розмірі 469513,65 грн. відповідачем виконано не було, Товариство з обмеженою відповідальністю «Таргет Інжинірінг» звернулось до суду за захистом своїх порушених прав.

Ухвалою господарського суду Автономної Республіки Крим від 19.11.2013 провадження по справі порушено суддею господарського суду Автономної Республіки Крим Іщенко І.А.

Відповідач явку свого представника до судового засідання не забезпечив, про час, дату та місце розгляду справи повідомлений належним чином (а.с.81), причина неявки представника Товариства з обмеженою відповідальністю «Архонт - Крим» суду не відома.

Вимоги господарського суду Автономної Республіки Крим, щодо надання відзиву або заперечень на позов відповідачем виконано не було.

Представник позивача під час судового засідання позовні вимоги підтримав у повному обсязі, наполягав на їх задоволенні.

Суд вважає, що матеріали справи в достатній мірі характеризують правовідносини, що склалися між сторонами, та вважає за можливе розглянути справу за наявними в ній матеріалами.

Розгляд справи здійснювався в межах строку встановленого статтею 69 Господарського процесуального кодексу України.

Судовий процес фіксувався за допомогою звукозаписувального пристрою в порядку статті 81-1 Господарського процесуального кодексу України.

Розглянувши матеріали справи, дослідивши наявні у матеріалах справи докази, суд

ВСТАНОВИВ:

Згідно статуту Товариства з обмеженою відповідальністю «Таргет Інжинірінг», затвердженим протоколом загальних зборів учасників № 24-10/2013-3Д від 24.10.2012, Товариство з обмеженою відповідальністю «Таргет Інжинірінг» створене шляхом зміни найменування з Товариства з обмеженою відповідальністю «Таргет Констракшн» та є повним правонаступником всіх прав та обов'язків останнього.

31.01.2011 між Товариством з обмеженою відповідальністю «Таргет Констракшн» (замовник) та Товариством з обмеженою відповідальністю «Архонт - Крим» (підрядник) укладено Договір підряду № 142-10 з додатками (а.с. 31-49).

Пунктом 1.1 Договору встановлено, що Замовник доручає, а Підрядник зобов'язується на свій ризик за рахунок своїх сил, матеріалів, засобів, техніки та устаткування у відповідності до умов Договору, проектної документації, державних будівельних норм, правил та інших положень чинного законодавства України виконати роботи, перелік яких зазначений в Додатку № 1 до Договору - Кошторисі (надалі - «Роботи»), а Замовник зобов'язується надати Підрядникові будівельний майданчик (фронт робіт), передати проектну документацію та іншу необхідну дозвільну документацію, затверджену в установленому порядку, прийняти і Роботи та оплатити їх в порядку та на умовах, визначених цим Договором. Роботи виконуються щипком на об'єкті будівництва за адресою: АР Крим, м. Ялта, смт. Відрадний, вул. М. Тореза, 5, територія пансіонату «Прибережний».

Пунктом 1.2 Договору передбачено, що строки виконання Робіт та їх етапів визначені Календарним графіком виконання Робіт (Додаток №2 до даного Договору) та не можуть змінюватися інакше як за згодою Сторін (крім випадків зміни строків встановлених Договором).

У випадку порушення Підрядником строку початку чи порушення строків виконання Робіт більше, ніж на 10 (десять) календарних днів (за відсутності в цьому вини Замовника), Замовник вправі в односторонньому порядку відмовитися від Договору, а також протягом 5 (п'яти) календарних днів з моменту отримання Підрядником відповідного повідомлення про відмову від Договору з підстав, зазначених в цьому пункті, отримати від Підрядника всю передану йому документацію та суму перерахованих Підряднику коштів (крім коштів за фактично виконані та здані Замовнику роботи) (пункт 2.2.4 Договору).

Згідно пункту 2.3.3 Договору підрядник зобов'язався протягом трьох днів з моменту отримання першого платежу за Графіком фінансування (Додаток № 3 до Договору) прийняти у замовника фронт робіт та підписати відповідні акти (передачі фронту Робіт та геодезичної розбивочної основи), надані замовником, та в цей же строк приступити до виконання робіт, за умови передання проектної документації на роботи та погодження Замовником проекту виконання робіт. В будь-якому разі підряник повинен був негайно розпочати виконання робіт з моменту настання таких обставин: отримання першого платежу за Графіком фінансування, отримання за актом приймання-передачі від Замовника будівельного майданчика та проектної документації, затвердження Замовником проекту виконання робіт.

Пунктом 2.3.5 Договору підрядник зобов'язався виконувати роботи якісно у відповідності до проектної документації, державних будівельних норм і правил та згідно умов, погоджених Сторонами в Договорі.

Згідно пункту 2.3.21 Договору підрядник не вправі відступати від умов Договору без попереднього письмового погодження Замовника.

На виконання умов Договору, перший платіж згідно графіка фінансування - аванс в розмірі 900000,00 грн. з ПДВ 20% позивач здійснив 24.02.2011, що підтверджується платіжним дорученням № 893 від 24.02.2011.

16.03.2011 позивач передав відповідачу проектну документацію для виконання робіт, що підтверджується відповідним актом приймання-передачі (в тому числі було передано і затверджений проект виробництва робіт).

17.03.2011 позивач передав відповідачу фронт робіт, що підтверджується відповідним актом приймання-передачі. 17.03.2011 позивач передав відповідачу геодезичну розбивочну основу, що підтверджується відповідним актом приймання-передачі.

Позивач стверджує, що роботи відповідачем виконувались із значним відставанням від Календарного графіка через несвоєчасне забезпечення відповідачем робіт матеріалами.

З цієї причини між позивачем та відповідачем 12.04.2011 було укладено додатку угоду № 12-04/11, якою було змінено умови Договору, щодо забезпечення робіт матеріалами та погоджено, що відповідну (основну) кількість матеріалів для виконання робіт за Договором позивач надає відповідачу сам. Крім того, в зазначеній додатковій угоді позивач та відповідач зафіксували кількість виконаних відповідачем на момент укладення такої додаткової угоди робіт, яка становила всього 8 (вісім) свай стіни С-1, що підтверджувало факт виконання відповідачем робіт із значним відставанням від Календарного графіка виконання робіт.

Незважаючи на факт отримання матеріалів від Замовника, відповідач продовжував виконувати роботи несвоєчасно, що вилилось у подальше прострочення виконання робіт, що підтверджується підписаними сторонами актами виконаних будівельних робіт.

10.06.2011 позивач направив Відповідачу лист № 10/06/11-1 про відмову від Договору в односторонньому порядку у зв'язку із значним простроченням відповідачем виконання його зобов'язань за Договором, що підтверджується квитанцією поштового відділення та описом вкладення відповідного поштового відділення.

Отриманням відповідачем належним чином зазначеного листа 16.06.2011 підтверджується повідомленням про вручення № 9501700419969.

В листі про відмову від Договору в односторонньому порядку позивач вимагав від відповідача повернути залишки матеріалів, що не були використані при виконанні робіт, надати всю виконавчу документацію на виконані за Договором роботи, надати оформлені зі сторони відповідача належним чином акти фактично виконаних робіт, а також протягом п'яти календарних днів з моменту отримання такого листа повернути позивачу різницю між фактично отриманими від позивача коштами та вартістю виконаних за Договором робіт в сумі 469513,65 грн. (у тому числі ПДВ 20%).

На підставі зазначеного листа відповідач частково виконав вимоги позивача, але кошти не повернув, що підтверджується укладеним Сторонами за Договором 30.07.2011 актом звірки взаємних розрахунків.

Таким чином, несплата Товариством з обмеженою відповідальністю «Архонт - Крим» грошових коштів в розмірі 469513,65 грн. стала підставою для звернення Товариства з обмеженою відповідальністю «Таргет Інжинірінг» з даним позовом до суду за захистом порушених прав.

Розглянувши матеріали справи, дослідивши представлені докази, заслухавши пояснення представників сторін, суд вважає позовні вимоги такими, що підлягають задоволенню з наступних підстав.

Статтею 15 Цивільного кодексу України встановлено, що кожна особа має право на захист свого цивільного права у разі його порушення, невизнання або оспорювання та на захист свого інтересу, який не суперечить загальним засадам цивільного законодавства.

Статтею 11 Цивільного кодексу України визначено, що цивільні права та обов'язки виникають із дій осіб, що передбачені актами цивільного законодавства, а також із дій осіб, що не передбачені цими актами, але за аналогією породжують цивільні права та обов'язки. Підставами виникнення цивільних прав та обов'язків, зокрема, є: договори та інші правочини.

Частиною 1 статті 202 передбачено, що правочином є дія особи, спрямована на набуття, зміну або припинення цивільних прав та обов'язків.

Різновидністю правочину є договір.

Відповідно до частини 1 статті 626 Цивільного кодексу України, договором є домовленість двох або більше сторін, спрямована на встановлення, зміну або припинення цивільних прав та обов'язків.

Відповідно до частини 1 статті 627 Цивільного кодексу України сторони є вільними в укладенні договору, виборі контрагента та визначенні умов договору з урахуванням вимог цього Кодексу, інших актів цивільного законодавства, звичаїв ділового обороту, вимог розумності та справедливості.

Згідно частини 1 статті 628 Цивільного кодексу України зміст договору становлять умови (пункти), визначені на розсуд сторін і погоджені ними, та умови, які є обов'язковими відповідно до актів цивільного законодавства.

Статтею 629 Цивільного Кодексу України передбачено, що договір є обов'язковим для виконання сторонами.

Договір є укладеним, якщо сторони в належній формі досягли згоди з усіх істотних умов договору (частина 1 статті 638 Цивільного Кодексу України).

Відповідно до частини 1 статті 837 Цивільного кодексу України за договором підряду одна сторона (підрядник) зобов'язується на свій ризик виконати певну роботу за завданням другої сторони (замовника), а замовник зобов'язаний прийняти та оплатити виконану роботу.

Відповідно до статті 889 замовник зобов'язаний сплатити підрядникові встановлену ціну після завершення усіх робіт чи сплатити її частинами після завершення окремих етапів робіт або в іншому порядку, встановленому договором або законом.

Згідно з частиною 1 статті 509 Цивільного кодексу України, зобов'язанням є правовідношення, в якому одна сторона (боржник) зобов'язана вчинити на користь другої сторони (кредитора) певну дію (передати майно, виконати роботу, надати послугу, сплатити гроші тощо) або утриматися від певної дії, а кредитор має право вимагати від боржника виконання його обов'язку.

Відповідно до частиною 1 статті 173 Господарського кодексу України, господарським визнається зобов'язання, що виникає між суб'єктом господарювання та іншим учасником (учасниками) відносин у сфері господарювання з підстав, передбачених цим Кодексом, в силу якого один суб'єкт (зобов'язана сторона, у тому числі боржник) зобов'язаний вчинити певну дію господарського чи управлінсько-господарського характеру на користь іншого суб'єкта (виконати роботу, передати майно, сплатити гроші, надати інформацію тощо), або утриматися від певних дій, а інший суб'єкт (управнена сторона, у тому числі кредитор) має право вимагати від зобов'язаної сторони виконання її обов'язку. При цьому, майново-господарськими, згідно з частиною 1 статті 175 Господарського кодексу України, визнаються цивільно-правові зобов'язання, що виникають між учасниками господарських відносин при здійсненні господарської діяльності, в силу яких зобов'язана сторона повинна вчинити певну господарську дію на користь другої сторони або утриматися від певної дії, а управнена сторона має право вимагати від зобов'язаної сторони виконання її обов'язку. Майнові зобов'язання, які виникають між учасниками господарських відносин, регулюються Цивільним кодексом України з урахуванням особливостей, передбачених цим Кодексом.

Згідно статті 526 Цивільного кодексу України, зобов'язання має виконуватися належним чином відповідно до умов договору та вимог цього Кодексу, інших актів цивільного законодавства, а за відсутності таких умов та вимог - відповідно до звичаїв ділового обороту або інших вимог, що звичайно ставляться. Аналогічне положення стосовно господарських зобов'язань міститься в частині 1 статті 193 Господарського кодексу України, якою визначено, що суб'єкти господарювання та інші учасники господарських відносин повинні виконувати господарські зобов'язання належним чином відповідно до закону, інших правових актів, договору, а за відсутності конкретних вимог щодо виконання зобов'язання - відповідно до вимог, що у певних умовах звичайно ставляться. До виконання господарських договорів застосовуються відповідні положення Цивільного кодексу України з урахуванням особливостей, передбачених цим Кодексом.

Статтею 525 Цивільного кодексу України передбачено, що одностороння відмова від зобов'язання або одностороння зміна його умов не допускається, якщо інше не встановлено договором або законом.

Відповідно до статті 33 Господарського процесуального кодексу України кожна сторона повинна довести ті обставини, на які вона посилається як на підставу своїх вимог та заперечень.

Згідно статті 34 Господарського процесуального кодексу України обставини справи, які відповідно до законодавства повинні бути підтверджені певними засобами доказування, не можуть підтверджуватися іншими засобами доказування.

Таким чином, враховуючи те, що позивач свої зобов'язання за Договором на виконання підрядних робіт № 142-10 від 31.01.2011 виконав належним чином, грошові кошти в сумі 900000,00 грн. за підрядні роботи були перераховані відповідачеві у строк, передбачений Договором, проте, відповідачем фактично виконанні підрядні роботи на суму 430486,35 грн., у в'язку з чим суд вважає обґрунтованою вимогу позивача про стягнення з відповідача грошових коштів в розмірі 469513,65 грн.

Відповідно до статті 32 Господарського процесуального кодексу України, доказами у справі є будь-які фактичні дані, на підставі яких господарський суд у визначеному законом порядку встановлює наявність чи відсутність обставин, на яких ґрунтуються вимоги і заперечення сторін, а також інші обставини, які мають значення для правильного вирішення господарського спору.

При цьому, ці дані встановлюються такими засобами: письмовими і речовими доказами, висновками судових експертів; поясненнями представників сторін та інших осіб, які беруть участь в судовому процесі; в необхідних випадках на вимогу судді пояснення представників сторін та інших осіб, які беруть участь в судовому процесі, мають бути викладені письмово.

Відповідно до статті 43 Господарського процесуального кодексу України господарський суд оцінює докази за своїм внутрішнім переконанням, що грунтується на всебічному, повному і об'єктивному розгляді в судовому процесі всіх обставин справи в їх сукупності, керуючись законом. Ніякі докази не мають для господарського суду заздалегідь встановленої сили.

Доказів, що підтверджують зворотне, ніж встановлено судом сторонами не надано.

Судовий збір покладається на відповідача відповідно до статті 49 Господарського процесуального кодексу України.

У судовому засіданні оголошено вступну та резолютивну частини рішення, повне рішення складено 20.01.2014.

Керуючись статтями 32, 33, 34, 43, 49, 75, 82-84, 85 Господарського процесуального кодексу України, суд

ВИРІШИВ:

1. Позов задовольнити.

2. Стягнути з Товариства з обмеженою відповідальністю "Архонт - Крим" (вул. Воровського, 3, кв. 9, м. Сімферополь, 95017, ЄДРПОУ 33530434) на користь Товариства з обмеженою відповідальністю "Таргет Інжинірінг" (вул. Жилянська, 107, м. Київ, 01032, ЄДРПОУ 36352640) суму надмірно отриманого авансу, що не була використана для виконання робіт в розмірі 469513,65 грн., судовий збір в розмірі 9390,27 грн.

3. Наказ видати після набрання рішенням законної сили.

Суддя І.А. Іщенко

Предыдущий документ : 36704472
Следующий документ : 36704541