Дата принятия
25.10.2013
Номер дела
2а-11548/11/0170/19
Номер документа
36552680
Форма судопроизводства
Административное
Компании, указанные в тексте судебного документа
Государственный герб Украины

ОКРУЖНИЙ АДМІНІСТРАТИВНИЙ СУД

АВТОНОМНОЇ РЕСПУБЛІКИ КРИМ

ПОСТАНОВА

Іменем України

25 жовтня 2013 р. (11 г. 15 хв.) Справа №2а-11548/11/0170/19

Окружний адміністративний суд Автономної Республіки Крим у складі головуючого судді Кузнякової С.Ю., за участю секретаря судового засідання Лєбєдєвої О.М., представника позивача Білоуса Ю.І.,

розглянувши у відкритому судовому засіданні адміністративну справу

за позовом Товариства з обмеженою відповідальністю "Що біжить по хвилях"

до Державної податкової інспекції у м. Ялта АР Крим

про визнання протиправним та скасування податкового повідомлення-рішення

Обставини справи: Товариство з обмеженою відповідальністю "Що біжить по хвилях" звернулось до Окружного адміністративного суду АР Крим з адміністративним позовом до Державної податкової інспекції у м. Ялта АР Крим, в якому просить визнати протиправним та скасувати податкове повідомлення - рішення №0005981501 від 06.09.2011 року про зменшення від'ємного значення об'єкту оподаткування на 26 906 544,00 грн. Вимоги мотивовані тим, що зазначене податкове повідомлення-рішення суперечить нормам податкового законодавства та документам бухгалтерського й податкового обліку і звітності позивача, а, відтак, оскаржуване податкове повідомлення-рішення, що прийняте на підставі висновків за актом перевірки №2232/31067835/15-1 від 22.08.2011 р., є протиправним та підлягає скасуванню.

Представник позивача у судовому засіданні наполягав на задоволенні позову з підстав, наведених у позовній заяві.

Представник відповідача у судове засідання не прибув, про розгляд справи сповіщений належним чином, надав до суду клопотання про розгляд справи у його відсутності. Крім того, надав заперечення на позов, в яких зазначив, що відсутні підстави для задоволення позову.

Розглянувши матеріали справи, всебічно і повно з'ясувавши всі фактичні обставини, на яких ґрунтуються позовні вимоги, об'єктивно оцінивши докази, які мають юридичне значення для розгляду справи і вирішення спору по суті, суд -

ВСТАНОВИВ:

22.08.2011 року працівниками ДПІ у м. Ялта АР Крим проведено камеральну перевірку податкової звітності з податку на прибуток ТОВ "Що біжить по хвилях" (ЄДРПОУ 31067835), за результатами якої був складений акт №2232/31067835/15-1.

У висновках зазначеного акту зафіксовано, завищення від'ємного значення об'єкту оподаткування податком на прибуток у сумі 26 906 544,00 грн.

За результатами зазначеної перевірки відповідачем прийнято податкове повідомлення - рішення №0005981501 від 06.09.2011 року, відповідно до якого позивачу зменшено від'ємне значення об'єкту оподаткування на 26 906 544,00 грн.

На думку відповідача позивачем порушений порядок заповнення податкової звітності з податку на прибуток. Встановлено порушення п. 150.1 ст. 150, п. 3 підрозділу 4 Розділу ХХ Перехідних положень Податкового кодексу України. Згідно з поданою декларацією з податку на прибуток за 2 квартал 2011 року у ряд. 06.6 "від'ємне значення об'єкту оподаткування попереднього податкового періоду" платником вказане 29300709 грн. Згідно декларації за 1 кв. 2011 року, ряд. 07 (об'єкт оподаткування) складає "-29300709"грн.., в т.ч. збиток 2010 року та збиток 1 кв. 2011 року. Згідно даних ДПІ ряд. 06.6 декларації за 2 кв. 2011 року повинен складати 29300709 грн., тобто збиток 1 кварталу 2011 року.

Проте, з такою позицією відповідача суд не погоджується з огляду на наступне.

Так, судом встановлено, що за даними декларації з податку на прибуток за 2010 р. платник (ТОВ «Що біжить по хвилях») задекларував від'ємне значення об'єкта оподаткування в сумі 7 222 929 грн. за рядком 08 декларації.

Вказаний збиток за 2010 р. в сумі 7 222 929 грн. розрахований відповідно до ст.3 Закону №334 шляхом зменшення валових доходів в сумі 24 492 849,00 грн. на валові витрати в сумі 31 622 071 грн. та амортизаційні відрахування в сумі 93 707 грн.: 24 492 849 - 31 622 071 - 93 707 = (-7 222 929) грн., де: 24 492 849 - валові доходи за 2010 р. (ряд.01 декларації); 31 622 071 - валові витрати за 2010 р. (ряд. 04 декларації); 93 707 - амортизаційні відрахування за 2010 р. (ряд.07 декларації).

За рядком 01. «Валовий дохід від усіх видів діяльності» податкової декларації за 2010 р. платник задекларував валовий дохід в сумі 24 492 849 грн., який в свою чергу складається з: доходу від продажу товарів (робіт, послуг) в сумі 4 433 304 грн., що задекларований за рядком 01.1. податкової декларації за 2010 р.; приросту балансової вартості запасів в сумі 8 224 380 грн., що задекларований за рядком 01.2. податкової декларації за 2010 р.; інших доходів в сумі 11 835 165 грн., що задекларовані за рядком 01.6. податкової декларації за 2010 р.

Доход від продажу товарів (робіт, послуг) в сумі 4 433 304 грн., що задекларований за рядком 01.1. податкової декларації за 2010 р.

За рядком 01.1. «Доход від продажу товарів (робіт, послуг)» декларації платника податку на прибуток за 2010 р. задекларований дохід в сумі 4 433 304 грн.

За даними відомості обліку валових доходів платника за 2010 р. до показника валових доходів, що відображений у рядку 01.1. податкової декларації в сумі 433 304 грн., включені доходи, що нараховані (отримані) платником за 2010 р., у т.ч.: доход від реалізації послуг в сумі 82 878 грн.; доход від реалізації інших оборотних активів в сумі 64 080 грн.; аванси, отримані від покупців товарів (робіт, послуг) в сумі 4 286 346 грн.

Вказані доходи відображені в бухгалтерському обліку платника наступним чином: - доход від реалізації послуг в сумі 82 878 грн. б/в ПДВ облікований за кредитом бухгалтерського субрахунку №703 «Дохід від реалізації робіт і послуг» в кореспонденції із дебетом бухгалтерського субрахунку №361 «Розрахунки з вітчизняними покупцями»; - доход від реалізації інших оборотних активів в сумі 64 080 грн. б/в ПДВ облікований за кредитом бухгалтерського субрахунку №712 «Дохід від реалізації інших оборотних активів» в кореспонденції із дебетом бухгалтерського субрахунку №361 «Розрахунки з вітчизняними покупцями»; - аванси, отримані від покупців товарів (робіт, послуг), відображені в бухгалтерському обліку платника збільшенням на 4 286 346 грн. б/в ПДВ сальдо кредиторської заборгованості перед покупцями по кредиту субрахунку №361 «Розрахунки з вітчизняними покупцями»: з 526 367 грн. б/в ПДВ станом на 01.01.2010 р. до 4 812 713 грн. б/в ПДВ станом на 31.12.2010 р.

Таким чином, з вищевикладеного вбачається, що показник валового доходу за рядком 01.1. податкової декларації ТОВ «Що біжить по хвилях» з податку на прибуток за 2010 р., що задекларований платником в сумі 4 433 304 грн., у повному обсязі відповідає даним бухгалтерського обліку платника.

Суд встановив, що за рядком 01.2. «Приріст балансової вартості запасів» декларації платника з податку на прибуток за 2010 р. задекларований показник приросту в сумі 8 224 380 грн.

Приріст балансової вартості запасів включається до складу валових доходів платника відповідно до п.5.9. ст.5 Закону №334.

В податковому обліку приросту (убутку) балансової вартості запасів враховуються лише ті запаси, витрати на придбання яких включаються до складу валових витрат (п.5.9. ст.5 Закону №334).

За даними таблиці №1 «Розрахунок приросту (убутку) балансової вартості запасів» додатку №К1/1 до податкової декларації платника за 2010 р. приріст балансової вартості запасів платника за 2010 р. склав 8 224 380 грн. та розрахований наступним чином:

10 368 248 - 2 143 868=8 224 380 грн., де:

10 368 248 - балансова вартість запасів на 31.12.2010 р.;

2 143 868 - балансова вартість запасів на 01.01.2010 р.

Дані таблиці №1 «Розрахунок приросту (убутку) балансової вартості запасів» додатку №К1/1 до податкової декларації платника за 2010 р. в частині балансової вартості запасів на 01.01.10 р. відповідають даним таблиці №1 «Розрахунок приросту (убутку) балансової вартості запасів» додатку №К1/1 до податкової декларації платника за 2009 р.: 2 143 868 грн. = 2 143 868 грн., де: 2 143 868 грн. - балансова вартість запасів на 01.01.2010 р. за даними таблиці №1 «Розрахунок приросту (убутку) балансової вартості запасів» додатку №К1/1 до податкової декларації платника за 2010 р.; 2 143 868 грн. - балансова вартість запасів на 31.12.2009 р. за даними таблиці №1 «Розрахунок приросту (убутку) балансової вартості запасів» додатку №К1/1 до податкової декларації платника за 2009 р.;

Дані таблиці №1 додатку №К1/1 до податкової декларації платника за 2010 р. відповідають даним відомості валових доходів та витрат за 2010 р.:

- Балансова вартість запасів на 01.01.2010 р. в сумі 2 143 868 грн. включає: балансову вартість будівельних матеріалів в сумі 219 915 грн.; балансову вартість МШП в сумі 650 грн.; балансову вартість матеріальної складової незавершеного виробництва в сумі 1 923 303 грн.

- Балансова вартість запасів на 31.12.2010 р. в сумі 10 368 248 грн. включає: балансову вартість будівельних матеріалів в сумі 2 117 628 грн.; балансову вартість МШП в сумі 1 317 грн.; балансову вартість матеріальної складової незавершеного виробництва в сумі 8 249 303 грн.

Дані відомості валових доходів та витрат платника за 2010 р. відповідають даним бухгалтерського обліку запасів ТОВ «Що біжить по хвилях»:

1. Балансова вартість запасів, що попередньо включена до валових витрат, за даними бухгалтерського обліку станом на 01.01.10 р. складає 2 143 868 грн.: балансова вартість будівельних матеріалів, що попередньо включена платником до валових витрат, складає 219 915 грн. та облікована за дебетом бухгалтерського субрахунку №205 «Будівельні матеріали» у складі загальних залишків за вказаним субрахунком на суму 404 566,63 грн.; балансова вартість МШП складає 650 грн. та облікована за дебетом бухгалтерського рахунку №22 «Малоцінні та швидкозношувані предмети»; балансова вартість матеріальної складової незавершеного виробництва, що попередньо включена до складу валових витрат, складає 1 923 303 грн. та облікована за дебетом бухгалтерського рахунку №23 «Виробництво» у складі загальних залишків за вказаним рахунком на суму 10 321 010,67 грн.

2. Балансова вартість запасів, що попередньо включена до валових витрат, за даними бухгалтерського обліку станом на 31.12.10 р. складає 10 368 248 грн.: балансова вартість будівельних матеріалів, що попередньо включена платником до валових витрат, складає 2 117 628 грн. та облікована за дебетом бухгалтерського субрахунку №205 «Будівельні матеріали» у складі загальних залишків за вказаним субрахунком на суму 3 115 584,42 грн.; балансова вартість МШП складає 1 317 грн. та облікована за дебетом бухгалтерського рахунку №22 «Малоцінні та швидкозношувані предмети»; балансова вартість матеріальної складової незавершеного виробництва, що попередньо включена до складу валових витрат, складає 8 249 303 грн. та облікована за дебетом бухгалтерського рахунку №23 «Виробництво» у складі загальних залишків за вказаним рахунком на суму 20 896 127,52 грн.

Виділення із дебетових залишків по бухгалтерському субрахунку №205 частини будівельних матеріалів, що враховуються при розрахунку приросту (убутку), здійснено на підставі бухгалтерської довідки з урахуванням Наказу директора ТОВ «Що біжить по хвилях» №1 від 03.01.08 р., Протоколу загальних зборів учасників товариства від 03.01.08 р. та техніко-економічних показників по об'єкту «Курортний готельний комплекс» від 03.01.08 р.

Так, відповідно до протоколу загальних зборів учасників ТОВ «Що біжить по хвилях» від 03.01.08 р. було вирішено доручити директору товариства провести техніко-економічний розрахунок власної та комерційної (до продажу) площі об'єкта «Курортний готельний комплекс», що розташований за адресою: м. Ялта, Приморський парк, 1 та 15.

Техніко-економічні показники, що розроблені на підставі вказаного протоколу по об'єкту «Курортний готельний комплекс», мають наступну пропорцію: Власні площі 6000 кв.м. або 30% від загальної площі (6000/20000); Комерційні площі 14000 кв.м. або 70% від загальної площі (14000/20000).

03.01.08 р. директор товариства видав Наказ №1 про те, що витрати ТОВ «Що біжить по хвилях», пов'язані із створенням об'єкту «Курортний готельний комплекс» за адресою: м. Ялта, Приморський парк, 1 та 15 є: на 30% витратами на створення основного фонду (власні площі); на 70% витратами на створення товару (комерційні площі).

З урахуванням наведених документів, витрати на придбання будівельних матеріалів, що пов'язані із будівництвом вказаного об'єкту, на 70% включаються до валових витрат, а на 30% відносяться на балансову вартість власних основних фондів. Відповідно до вимог п.5.9. ст.5 Закону №334 при визначенні приросту (убутку) балансової вартості запасів враховується вартість лише тих будівельних матеріалів, що попередньо включена до валових витрат (70%).

Інші будівельні матеріали, що не пов'язані із будівництвом вказаного об'єкту, включаються до валових витрат з урахуванням обмеження пп.5.3.2 п.5.3. ст.5 Закону №334 та враховуються при визначенні приросту (убутку) балансової вартості запасів тільки в частині, що включена до валових витрат.

Таким чином, судом встановлено, що показник приросту балансової вартості запасів за рядком 01.2. податкової декларації ТОВ «Що біжить по хвилях» з податку на прибуток за 2010 р., що задекларований платником в сумі 8 224 380 грн., у повному обсязі відповідає даним бухгалтерського обліку платника.

Крім того, як вбачається з рядку 01.6. «Інші доходи» декларації платника з податку на прибуток за 2010 р. позивачем задекларований дохід в сумі 11 835 165 грн.

За даними відомості обліку валових доходів платника за 2010 р. до показника валових доходів, що відображений у рядку 01.6. декларації в сумі 11 835 165 грн. включені доходи, що нараховані (отримані) платником за 2010 р., у т.ч.: процентні доходи в сумі 90 654 грн.; доход від операційної курсової різниці в сумі 373 646 грн.; доход від реалізації іноземної валюти в сумі 10 311 974 грн. (включається до валових доходів на підставі пп.7.3.5. п.7.3. ст.7 Закону №334); поворотна фінансова допомога від фізичної особи в сумі 1 058 891 грн., що не повернута на 31.12.2010 р. (включається до валових доходів на підставі пп.4.1.6. п.4.1. ст.4 Закону №334).

Вказані доходи відображені в бухгалтерському обліку платника наступним чином: отримані відсотки в сумі 90 654 грн. обліковані за кредитом бухгалтерського субрахунку №732 «Відсотки одержані» в кореспонденції із дебетом бухгалтерського субрахунку №311 «Поточні рахунки в національній валюті».; доход від операційної курсової різниці в сумі 373 646 грн. облікований за кредитом бухгалтерського субрахунку №714 «Дохід від операційної курсової різниці» в кореспонденції із дебетом бухгалтерських субрахунків №6853 «Розрахунки з іншими кредиторами», №6842 «Розрахунки за нарахованими відсотками», №506 «Інші довгострокові позики в іноземній валюті», №502 «Довгострокові кредити банків в іноземній валюті», №314 «Інші рахунки в банку в іноземній валюті», №334 «Грошові кошти в дорозі в іноземній валюті»; ...доход від реалізації іноземної валюти в сумі 10 311 974 грн. облікований за кредитом бухгалтерського субрахунку №711 «Дохід від реалізації іноземної валюти» в кореспонденції із дебетом бухгалтерського субрахунку №311 «Поточні рахунки в національній валюті»; поворотна фінансова допомога від фізичної особи в сумі 1 058 891 грн. облікована як збільшення кредиторської заборгованості перед фізичною особою за кредитом бухгалтерського субрахунку №6851 «Розрахунки з іншими кредиторами» станом на 31.12.2010 р. (За даними касових документів вказана поворотна фінансова допомога отримана від ОСОБА_2 за договором від 27.01.10 р.).

Таким чином, показник валового доходу за рядком 01.6. податкової декларації ТОВ «Що біжить по хвилях» з податку на прибуток за 2010 р., що задекларований платником в сумі 11 835 165 грн., у повному обсязі відповідає даним бухгалтерського обліку платника.

Суд встановив, що за рядком 04 «Валові витрати» податкової декларації за 2010 р. платник задекларував валові витрати в сумі 31 622 071 грн., які в свою чергу складаються з: витрат на придбання товарів (робіт, послуг) в сумі 12 519 830 грн., що задекларовані за рядком 04.1. податкової декларації за 2010 р.; витрат на оплату праці в сумі 330 767 грн., що задекларовані за рядком 04.3. податкової декларації за 2010 р.; сум страхових зборів (внесків) до фондів державного загальнообов'язкового страхування у розмірі 124 012 грн., що задекларовані за рядком 04.4. податкової декларації за 2010 р.; сум податків, зборів (обов'язкових платежів) у розмірі 123 898 грн., що задекларовані за рядком 04.6. податкової декларації за 2010 р.; від'ємного значення об'єкту оподаткування попереднього податкового року (2009 р.) в сумі 5 006 486 грн., що задекларований за рядком 04.9. податкової декларації за 2010 р.; витрат на поліпшення основних фондів (у межах 10% балансової вартості) в сумі 1 870 грн., що задекларовані за рядком 04.10. податкової декларації за 2010 р.; інших витрат в сумі 13 515 208 грн., що задекларовані за рядком 04.13. податкової декларації за 2010 р.

Судом також встановлено, що за рядком 04.1. «Витрати на придбання товарів (робіт, послуг)» податкової декларації платника за 2010 р. задекларовані витрати в сумі 12 519 830 грн.

За даними відомості обліку валових витрат платника за 2010 р. до показника валових витрат, що відображений у рядку 04.1. декларації в сумі 12 519 830 грн., включені витрати, що нараховані (сплачені) платником за 2010 р., у т.ч.: витрати на придбання підрядних робіт з будівництва комерційних площ на об'єкті «Курортний готельний комплекс» в сумі 4 249 118 грн.; витрати на придбання канцелярських та офісних товарів в сумі 8 010 грн.; витрати на придбання будівельних матеріалів в сумі 8 288 020 грн.; витрати на придбання МШП в сумі 1 716 грн.; плата за послуги банку в сумі 21 032 грн.; витрати на відрядження працівників в сумі 629 грн.; витрати на придбання електроенергії в сумі 1 349 грн.; витрати на придбання інших послуг (Інтернет, зв'язок, водопостачання, охорона і т.і.) в сумі 262 585 грн.; (-312 629) грн. коригування на суму витрат, що враховані за першою подією оплатою у попередньому році (2009 р.) відповідно до пп.11.2.1. п.11.2. ст.11 Закону №334.

Вказані витрати відображені в бухгалтерському обліку наступним чином: витрати на придбання підрядних робіт з будівництва комерційних площ на об'єкті «Курортний готельний комплекс» в сумі 4 249 118 грн. обліковані за дебетом бухгалтерського субрахунку №151 «Капітальне будівництво» у кореспонденції з кредитом бухгалтерського субрахунку №631 «Розрахунки з вітчизняними постачальниками» з подальшим визнанням комерційними (для продажу) та списанням на дебет бухгалтерського рахунку №23 «Виробництво» у загальній сумі витрат на будівництво комерційних площ у 2010 р.; витрати на придбання канцелярських та офісних товарів в сумі 8 010 грн. обліковані за дебетом бухгалтерського субрахунку №201 «Сировина й матеріали» в кореспонденції із кредитом бухгалтерських субрахунків N03721 «Розрахунки з підзвітними особами» та №631 «Розрахунки з вітчизняними постачальниками»; витрати на придбання будівельних матеріалів в сумі 8 288 020 грн., що призначені для будівництва комерційних площ, обліковані за дебетом бухгалтерського субрахунку №205 «Будівельні матеріали» у кореспонденції з кредитом бухгалтерських субрахунків №631 «Розрахунки з вітчизняними постачальниками» та №3721 «Розрахунки з підзвітними особами»; витрати на придбання МШП в сумі 1 716 грн. обліковані за дебетом бухгалтерського рахунку №22 «Малоцінні та швидкозношувані предмети» у кореспонденції з кредитом бухгалтерських субрахунків №631 «Розрахунки з вітчизняними постачальниками» та №3721 «Розрахунки з підзвітними особами»; плата за послуги банку в сумі 21 032 грн. облікована за дебетом бухгалтерського рахунку №84 «Інші операційні витрати» у кореспонденції з кредитом бухгалтерського субрахунку №311 «Поточні рахунки в національній валюті»; витрати на відрядження працівників в сумі 629 грн. обліковані за дебетом бухгалтерського рахунку №84 «Інші операційні витрати» у кореспонденції з кредитом бухгалтерського субрахунку N23721 «Розрахунки з підзвітними особами»; витрати на придбання електроенергії в сумі 1 349 грн. обліковані за дебетом бухгалтерського субрахунку №803 «Витрати палива й енергії» у кореспонденції з кредитом бухгалтерського субрахунку №631 «Розрахунки з вітчизняними постачальниками»; витрати на придбання інших послуг (Інтернет, зв'язок, водопостачання, охорона і т.і.) в сумі 262 585 грн. обліковані за дебетом бухгалтерського рахунку №84 «Інші операційні витрати» у кореспонденції з кредитом бухгалтерського субрахунку №631 «Розрахунки з вітчизняними постачальниками» та №6411 (112 грн. - частина вартості послуг нотаріуса, яка перерахована в бюджет у зв'язку із утриманням ПДФО); (-312 629) грн. коригування на суму витрат, що враховані за першою подією оплатою у попередньому році (2009 р.) - дорівнює 70% від суми зменшення сальдо кредиторської заборгованості (аванси видані) б/в ПДВ за підрядником ТОВ «Арх Строй Сервіс» по кредиту субрахунку №631 «Розрахунки з вітчизняними постачальниками»: з 844 712 грн. б/в ПДВ станом на 01.01.2010 р. до 398 098 грн. б/в ПДВ станом на 31.12.2010 р. (844 712-398 098)х70%=312 629 грн.

Таким чином, з вищевикладеного вбачається, що показник валових витрат за рядком 04.1. податкової декларації ТОВ «Що біжить по хвилях» з податку на прибуток за 2010 р., що задекларований платником в сумі 12 519 830 грн., у повному обсязі відповідає даним бухгалтерського обліку платника.

Суд встановив, що за рядком 04.3. «Витрати на оплату праці» податкової декларації платника за 2010 р. задекларовані витрати в сумі 330 767 грн.

За даними відомості обліку валових витрат платника за 2010 р. до показника валових витрат, що відображений у рядку 04.3. податкової декларації в сумі 330 767 грн., включені витрати на оплату праці, що нараховані платником за 2010 р.

В бухгалтерському обліку вказані витрати на оплату праці в сумі 330 767 грн. обліковані за кредитом субрахунку №661 «Розрахунки за заробітною платою» в кореспонденції із дебетом рахунку №81 «Витрати на оплату праці».

Отже, показник валових витрат за рядком 04.3. податкової декларації ТОВ «Що біжить по хвилях» з податку на прибуток за 2010 р., що задекларований платником в сумі 330 767 грн., у повному обсязі відповідає даним бухгалтерського обліку платника, що, зокрема, підтверджується висновком судової експертизи №52/12 від 6.09.2013 року.

За рядком 04.4. «Суми страхового збору (внесків) до фондів державного загальнообов'язкового страхування» податкової декларації платника за 2010 р. задекларовані витрати в сумі 124 012 грн.

За даними відомості обліку валових витрат платника за 2010 р. до показника валових витрат, що відображений у рядку 04.4. податкової декларації в сумі 124 012 грн., включені витрати на оплату внесків до фондів загальнодержавного обов'язкового соціального страхування, що нараховані платником за 2010 р

В бухгалтерському обліку вказані витрати в сумі 124 012 грн. обліковано за кредитом рахунку №65 «Розрахунки за страхуванням» в кореспонденції із дебетом рахунку №82 «Відрахування на соціальні заходи», у т.ч.: 106 285 грн. внески на пенсійне страхування (субрахунок 651); 4 631 грн. внески на соціальне страхування від тимчасової втрати працездатності (субрахунок 652); 5 422 грн. внески на соціальне страхування на випадок безробіття (субрахунок №653); 7 674 грн. внески на страхування від нещасного випадку на виробництві (субрахунок №654).

Таким чином, показник валових витрат за рядком 04.4. податкової декларації ТОВ «Що біжить по хвилях» з податку на прибуток за 2010 р., що задекларований платником в сумі 124 012 грн., у повному обсязі відповідає даним бухгалтерського обліку платника.

За рядком 04.6. «Суми податків, зборів (обов'язкових платежів)» податкової декларації платника за 2010 р. задекларовані витрати в сумі 123 898 грн.

За даними відомості обліку валових витрат платника за 2010 р. до показника валових витрат, що відображений у рядку 04.6. податкової декларації в сумі 123 898 грн., включені витрати на сплату податків та зборів (обов'язкових платежів), що нараховані платником за 2010 р.

В бухгалтерському обліку вказані витрати в сумі 123 898 грн. обліковані за кредитом субрахунку №6414 «Розрахунки за податками» в кореспонденції із дебетом рахунку №84 «Інші операційні витрати», у т.ч.: 1 817 грн. збір за спеціальне використання природних ресурсів; 143 грн. комунальний податок; 121 938 грн. плата за землю.

Таким чином, показник валових витрат за рядком 04.6. податкової декларації ТОВ «Що біжить по хвилях» з податку на прибуток за 2010 р., що задекларований платником в сумі 123 898 грн., у повному обсязі відповідає даним бухгалтерського обліку платника, що, також, підтверджується висновком судової експертизи №52/12 від 6.09.2013 року

Щодо від'ємного значення об'єкту оподаткування попереднього податкового року (2009 р.) в сумі 5 006 486 грн., що включено до складу валових витрат за рядком 04.9. податкової декларації за 2010 р. суд зазначає наступне.

Відповідно до п.6.1. ст.6 Закону №334 якщо об'єкт оподаткування за результатами податкового року має від'ємне значення, то сума такого значення підлягає врахуванню у складі валових витрат наступних податкових періодів до повного погашення.

Судом встановлено, що сума від'ємного значення об'єкту оподаткування за 2009 р. в сумі 25 032 431 грн. підлягала включенню до складу валових витрат за 2010 р. по рядку 04.9. податкової декларації.

Але у 2010 році норми п.6.1. ст.6 Закону №334 діють з урахуванням особливостей, встановлених пунктом 22.4 статті 22 цього Закону.

Згідно п.22.4. ст.22 Закону №334 у 2010 році у складі валових витрат платника податку враховується 20 відсотків суми від'ємного значення об'єкта оподаткування з податку на прибуток, яке утворилося станом на 1 січня 2010 року.

На підставі вказаних норм в 2010 р. за рядком 04.9. податкової декларації платник врахував лише 20% від'ємного значення об'єкта оподаткування за 2009 р. в сумі 5 006 486 грн.: 25 032 431х20%=5 006 486 грн., де: 25 032 431 - від'ємне значення об'єкта оподаткування за 2009 р., що відображено за рядком 8 «Об'єкт оподаткування» податкової декларації за 2009 р. з урахуванням уточнюючого розрахунку від 10.02.10 р.; 20% - відсоток від від'ємного значення за 2009 р., що дозволений до врахування у складі валових витрат за 2010 р. на підставі п.22.4. ст.22 Закону №334.

Таким чином, з вищевикладеного вбачається, що показник валових витрат за рядком 04.9. податкової декларації ТОВ «Що біжить по хвилях» з податку на прибуток за 2010 р., що задекларований платником в сумі 5 006 486 грн., у повному обсязі відповідає даним податкової звітності платника за попередній період (2009 р.), що підтверджується висновком судової експертизи №52/12 від 16.09.2013 року

Судом встановлено, що за рядком 04.10. «Витрати на поліпшення основних фондів» податкової декларації платника за 2010 р. задекларовані витрати в сумі 1 870 грн.

За даними відомості обліку валових витрат платника за 2010 р. до показника валових витрат, що відображений у рядку 04.10. податкової декларації в сумі 1 870 грн., включені витрати на ремонт основних фондів (офісна техніка).

Згідно пп. 8.7.1. п.8.7. ст.8 Закону №334 платники податку мають право протягом звітного періоду віднести до валових витрат будь-які витрати, пов'язані з поліпшенням основних фондів, що підлягають амортизації, у тому числі витрати на поліпшення орендованих основних фондів, у сумі, що не перевищує 10 відсотків сукупної балансової вартості всіх груп основних фондів станом на початок такого звітного періоду.

Так, на початок 2010 р. вартість основних фондів платника складала 1 014 745 грн., що відображено у таблиці №3 додатку №К1/1 до податкової декларації за 2010 р.

Відповідно до валових витрат платник (ТОВ «Що біжить по хвилях») в 2010 р. мав право на підставі пп. 8.7.1. п.8.7. ст.8 Закону №334 включити витрати з поліпшення основних фондів в сумі 101 475 грн.: 1 014 745 х10%=101 475 грн.

Фактично платником включено до валових витрат за рядком 04.10. податкової декларації 1 870 грн., що не перевищує дозволений ліміт: 1 870 грн.< 101 475 грн.

В бухгалтерському обліку вказані витрати на ремонт основних фондів (офісної техніки) в сумі 1 870 грн. обліковані за кредитом субрахунку №631 «Розрахунки з вітчизняними постачальниками» в кореспонденції із дебетом рахунку №84 «Інші операційні витрати», у т.ч.: 1 640 грн. по постачальнику ОСОБА_4; 230 грн. по постачальнику ОСОБА_5

Отже, показник валових витрат за рядком 04.10. податкової декларації ТОВ «Що біжить по хвилях» з податку на прибуток за 2010 р., що задекларований платником в сумі 1 870 грн., у повному обсязі відповідає даним бухгалтерського обліку платника, що підтверджується висновком судової експертизи №52/12 від 16.09.2013 року

За рядком 04.13. «Інші витрати» податкової декларації платника за 2010 р. задекларовані витрати в сумі 13 515 208 грн.

Судом встановлено, що за даними відомості обліку валових витрат платника за 2010 р. до показника валових витрат, що відображений у рядку 04.13. декларації в сумі 13 515 208 грн. включені наступні витрати, що нараховані (сплачені) платником у 2010 р.: 10 305 191 грн. балансова вартість реалізованої валюти, що підлягає включенню до складу валових витрат на підставі пп.7.3.5. п.7.3. ст.7 Закону №334; 2 824 627 грн. відсотки за користування кредитом (позикою), що підлягають включенню до складу валових витрат на підставі пп.5.5.1 п.5.5. ст.5 Закону №334; 385 390 грн. втрати від курсової різниці, що підлягають включенню до складу валових витрат на підставі пп.7.3.3. п.7.3. ст.7 Закону №334.

Під час дослідження р. 04.13. «Інші витрати» податкової декларації платника за 2010 р. вказані витрати в сумі 13 515 208 грн. відображені наступним чином: балансова вартість реалізованої валюти в сумі 10 305 191 грн. облікована за дебетом бухгалтерського рахунку №84 «Інші операційні витрати» в кореспонденції із кредитом бухгалтерського субрахунку №314 «Інші рахунки в банку в іноземній валюті»; відсотки, нараховані платником в сумі 2 824 627 грн. за користування кредитом (позикою) обліковані за дебетом бухгалтерського субрахунку №951 «Відсотки за кредит» в кореспонденції з кредитом бухгалтерських субрахунків №6842 «Розрахунки за нарахованими відсотками» та №6853 «Розрахунки з іншими кредиторами»; втрати від операційної курсової різниці в сумі 385 390 грн. обліковані за дебетом бухгалтерського рахунку №84 «Інші операційні витрати» в кореспонденції з кредитом бухгалтерських субрахунків №6842 «Розрахунки за нарахованими відсотками», №6853 «Розрахунки з іншими кредиторами», №506 «Інші довгострокові позики в іноземній валюті», №502 «Довгострокові кредити банків в іноземній валюті», №334 «Грошові кошти в дорозі в іноземній валюті».

Таким чином, з вищевикладеного вбачається, що показник валових витрат за рядком 04.13. податкової декларації ТОВ «Що біжить по хвилях» з податку на прибуток за 2010 р., що задекларований платником в сумі 13 515 208 грн., у повному обсязі відповідає даним бухгалтерського обліку платника.

За рядком 07 «Сума амортизаційних відрахувань» податкової декларації за 2010 р. платник задекларував амортизаційні відрахування в сумі 93 707 грн.

Розрахунок амортизаційних відрахувань за 2010 р. в сумі 93 707 грн. наведений в таблиці №2 «Розрахунок амортизаційних відрахувань» додатку №К1/1 до податкової декларації за 2010 р.

Сума амортизаційних відрахувань за 2010 р. у розмірі 93 707 грн. відповідно до пп.8.3.1. п.8.3. ст.8 Закону №334 визначена платником як сума амортизаційних відрахувань, нарахованих для кожного із календарних кварталів 2010 р.

Балансова вартість основних фондів та нематеріальних активів станом на 01.01.2010 р., що відображена в таблиці №2 додатку №К1/1 до податкової декларації за перший квартал 2010 р., дорівнює балансовій вартості вказаних об'єктів станом на 31.12.2009 р., що відображена в таблиці №2 додатку №К1/1 до податкової декларації за 2009 р.: 1 014 745 грн. (31.12.09 р.) = 1 014 745 грн. (01.01.10 р.).

Визначення амортизаційних відрахувань за розрахунковий квартал здійснено платником відповідно до пп.8.3.1. п.8.3. ст.8 Закону №334 шляхом застосування норм амортизації, встановлених пп.8.6.1. п.8.6. ст.8 Закону №334 до балансової вартості відповідної групи основних фондів на початок розрахункового кварталу (додаток №1).

Амортизаційні відрахування від балансової вартості нематеріальних активів визначені із застосуванням лінійного методу амортизації відповідно до пп.8.3.9. п.8.3. ст.8 Закону №334.

Балансова вартість відповідної групи основних фондів на початок звітного кварталу визначена за формулою, що встановлена пп.8.3.2. п.8.3. ст.8 Закону №334.

Судом встановлено, що в другому та третьому кварталах 2010 р. платник відповідно до пп.8.3.2. п.8.3. ст.8 Закону №334 збільшив балансову вартість основних фондів (нематеріальних активів) на початок розрахункового кварталу на вартість об'єктів (поліпшень), придбаних та введених до експлуатації у попередньому кварталі.

Придбання вказаних об'єктів (поліпшень) основних фондів (нематеріальних активів) у відповідних кварталах підтверджено даними бухгалтерського обліку платника за дебетом рахунку №15 «Капітальні інвестиції» в кореспонденції з кредитом субрахунку №631 «Розрахунки з вітчизняними постачальниками» (в одному випадку транзитом через рахунок №22 «мшп»).

Введення до експлуатації основних фондів та нематеріальних активів відображено в бухгалтерському обліку за дебетом бухгалтерських субрахунків №109 «Інші основні засоби» та №127 «Інші нематеріальні активи» в кореспонденції із кредитом рахунку №15 «Капітальні інвестиції».

Отже, показник амортизаційних відрахувань за рядком 07 податкової декларації ТОВ «Що біжить по хвилях» з податку на прибуток за 2010 р., що задекларований платником в сумі 93 707 грн., у повному обсязі відповідає даним бухгалтерського обліку платника.

Таким чином, суд дійшов висновку, що від'ємне значення об'єкта оподаткування податком на прибуток за 2010 р. в сумі 7 222 929 грн. розраховане платником вірно та обґрунтовано на підставі даних податкової декларації за 2010 р., що у повному обсязі відповідають даним бухгалтерського обліку ТОВ «Що біжить по хвилях» та податкової звітності платника за попередні періоди, що підтверджується висновком судової експертизи №52/12 від 16.09.2013 року

Крім того, за даними декларації з податку на прибуток за перший квартал 2011 р. платник (ТОВ «Що біжить по хвилях») задекларував від'ємне значення об'єкта оподаткування (далі - збиток) в сумі 29 912 870 грн. за рядком 08 декларації.

Вказаний збиток за перший квартал 2011 р. в сумі 29 912 870 грн. розрахований відповідно до ст.3 Закону №334 шляхом зменшення валових доходів в сумі 9 169 655 грн. на валові витрати в сумі 39 060 466 грн. та амортизаційні відрахування в сумі 22 059 грн.: 9 169 655 - 39 060 466 - 22 059 = (-29 912 870) грн., де: 9 169 655 - валові доходи за перший квартал 2011 р. (ряд.01 декларації); 39 060 466 - валові витрати за перший квартал 2011 р. (ряд. 04 декларації); 22 059 - амортизаційні відрахування за перший квартал 2011 р. (ряд.07 декларації).

Так, в серпні 2011 р. ТОВ «Що біжить по хвилях» уточнило показники податкової декларації з податку на прибуток за 1-ий квартал 2011 р. шляхом подання уточненої податкової декларації, в якій зменшений показник валових витрат з 39 060 466 грн. (первинна декларація) до 38 448 305 грн. (уточнена декларація).

Відповідно був зменшений збиток за перший квартал 2011 р. з 29 912 870 грн. (первинна декларація) до 29 300 709 грн. (уточнена декларація): 9 169 655 - 38 448 305 - 22 059 = (-29 300 709) грн., де: 9 169 655 - валові доходи за перший квартал 2011 р. (ряд.01 декларації); 38 448 305 - валові витрати за перший квартал 2011 р. (ряд. 04 декларації); 22 059 - амортизаційні відрахування за перший квартал 2011 р. (ряд.07 декларації).

За рядком 01. «Валовий дохід від усіх видів діяльності» податкової декларації за перший квартал 2011 р. платник задекларував валовий дохід в сумі 9 169 655 грн., який в свою чергу складається з: доходу від продажу товарів (робіт, послуг) в сумі 111 168 грн., що задекларований за рядком 01.1. податкової декларації за перший квартал 2011 р.; приросту балансової вартості запасів в сумі 3 017 722 грн., що задекларований за рядком 01.2. податкової декларації за перший квартал 2011 р.; інших доходів в сумі 6 040 765 грн., що задекларовані за рядком 01.6. податкової декларації за перший квартал 2011 р.

За рядком 01.1. «Доход від продажу товарів (робіт, послуг)» декларації платника з податку на прибуток за перший квартал 2011 р. задекларований дохід в сумі 111 168 грн.

За даними відомості обліку валових доходів платника за перший квартал 2011 р. до показника валових доходів, що відображений у рядку 01.1. податкової декларації в сумі 111 168 грн., включені доходи, що нараховані (отримані) платником за перший квартал 2011 р., у т.ч.: доход від реалізації послуг в сумі 9 428 грн.; доход від реалізації інших оборотних активів в сумі 101 740 грн.

Вказані доходи відображені в бухгалтерському обліку платника наступним чином: доход від реалізації послуг в сумі 9 428 грн. б/в ПДВ облікований за кредитом бухгалтерського субрахунку №703 «Дохід від реалізації робіт і послуг» в кореспонденції із дебетом бухгалтерського субрахунку №361 «Розрахунки з вітчизняними покупцями»; доход від реалізації інших оборотних активів в сумі 101 740 грн. б/в ПДВ облікований за кредитом бухгалтерського субрахунку №712 «Дохід від реалізації інших оборотних активів» в кореспонденції із дебетом бухгалтерського субрахунку №361 «Розрахунки з вітчизняними покупцями».

Таким чином, суд встановив, що показник валового доходу за рядком 01.1. податкової декларації ТОВ «Що біжить по хвилях» з податку на прибуток за перший квартал 2011 р., що задекларований платником в сумі 111 168 грн., у повному обсязі відповідає даним бухгалтерського обліку платника.

Згідно рядку 01.2. «Приріст балансової вартості запасів» декларації платника з податку на прибуток за перший квартал 2011 р. задекларований показник приросту в сумі 3 017 722 грн.

Приріст балансової вартості запасів включається до складу валових доходів платника відповідно до п.5.9. ст.5 Закону №334.

В податковому обліку приросту (убутку) балансової вартості запасів враховуються лише ті запаси, витрати на придбання яких включаються до складу валових витрат (п.5.9. ст.5 Закону №334).

За даними таблиці №1 «Розрахунок приросту (убутку) балансової вартості запасів» додатку №К1/1 до податкової декларації платника за перший квартал 2011 р. приріст балансової вартості запасів платника за перший квартал 2011 р. склав 13 385 970- 10 368 248=3 017 722 грн., де: 13 385 970 - балансова вартість запасів на 31.03.11 р.; 10 368 248 - балансова вартість запасів на 01.01.11 р.

Дані таблиці №1 «Розрахунок приросту (убутку) балансової вартості запасів» додатку №К1/1 до податкової декларації платника за перший квартал 2011 р. в частині балансової вартості запасів на 01.01.11 р. відповідають даним таблиці №1 «Розрахунок приросту (убутку) балансової вартості запасів» додатку №К1/1 до податкової декларації платника за 2010 р.: 10 368 248 грн. = 10 368 248 грн., де: 10 368 248 грн. - балансова вартість запасів на 01.01.11 р. за даними таблиці №1 «Розрахунок приросту (убутку) балансової вартості запасів» додатку №К1/1 до податкової декларації платника за перший квартал 2011 р.; 10 368 248 грн. - балансова вартість запасів на 31.12.10 р. за даними таблиці №1 «Розрахунок приросту (убутку) балансової вартості запасів» додатку №К1/1 до податкової декларації платника за 2010 р. Дані таблиці №1 додатку №К1/1 до податкової декларації платника за перший квартал 2011 р. відповідають даним відомості валових доходів та витрат за перший квартал 2011 р.:

Балансова вартість запасів на 01.01.11 р. в сумі 10 368 248 грн. включає: балансову вартість будівельних матеріалів в сумі 2 117 628 грн.; балансову вартість МШП в сумі 1 317 грн.; балансову вартість матеріальної складової незавершеного виробництва в сумі 8 249 303 грн.

Балансова вартість запасів на 31.03.11 р. в сумі 13 385 970 грн. включає: балансову вартість будівельних матеріалів в сумі 1 364 640 грн.; балансову вартість МШП в сумі 1 324 грн.; балансову вартість матеріальної складової незавершеного виробництва в сумі 12 019 324 грн.; балансову вартість ПММ для легкового автомобілю в сумі 682 грн., що включена до складу валових витрат з урахуванням обмеження, передбаченого пп.5.4.10. п.5.4. ст.5 Закону №334 (50% від загальної вартості придбаного палива).

Дані відомості валових доходів та витрат платника за перший квартал 2011 р. відповідають даним бухгалтерського обліку запасів ТОВ «Що біжить по хвилях»:

1. Балансова вартість запасів, що попередньо включена до валових витрат, за даними бухгалтерського обліку станом на 01.01.11 р. складає 10 368 248 грн.: балансова вартість будівельних матеріалів, що попередньо включена платником до валових витрат, складає 2 117 628 грн. та облікована за дебетом бухгалтерського субрахунку №205 «Будівельні матеріали» у складі загальних залишків за вказаним субрахунком на суму 3 115 584,42 грн.; балансова вартість МШП складає 1 317 грн. та облікована за дебетом бухгалтерського рахунку №22 «Малоцінні та швидкозношувані предмети»; балансова вартість матеріальної складової незавершеного виробництва, що попередньо включена до складу валових витрат, складає 8 249 303 грн. та облікована за дебетом бухгалтерського рахунку №23 «Виробництво» у складі загальних залишків за вказаним рахунком на суму 20 896 127,52 грн.

2. Балансова вартість запасів, що попередньо включена до валових витрат, за даними бухгалтерського обліку станом на 31.03.11 р. складає 13 385 970 грн.: балансова вартість будівельних матеріалів, що попередньо включена платником до валових витрат, складає 1 364 640 грн. та облікована за дебетом бухгалтерського субрахунку №205 «Будівельні матеріали» у складі загальних залишків за вказаним субрахунком на суму 2 039 887,63 грн.; балансова вартість МШП складає 1 324 грн. та облікована за дебетом бухгалтерського рахунку №22 «Малоцінні та швидкозношувані предмети»; балансова вартість матеріальної складової незавершеного виробництва, що попередньо включена до складу валових витрат, складає 12 019 324 грн. та облікована за дебетом бухгалтерського рахунку №23 «Виробництво» у складі загальних залишків за вказаним рахунком на суму 26 693 742,77 грн.; балансова вартість ПММ, що врахована у валових витратах (50% ПММ для легкового автомобілю) складає 682 грн. та облікована за дебетом бухгалтерського субрахунку №203 «Паливо» у складі загального сальдо в сумі 1 364 грн. (682=1 364x50%).

Таким чином, з вищевикладеного вбачається, що показник приросту балансової вартості запасів за рядком 01.2. податкової декларації ТОВ «Що біжить по хвилях» з податку на прибуток за перший квартал 2011 р., що задекларований платником в сумі 3 017 722 грн., у повному обсязі відповідає даним бухгалтерського обліку платника.

За рядком 01.6. «Інші доходи» декларації платника з податку на прибуток за перший квартал 2011 р. задекларований дохід в сумі 6 040 765 грн.

За даними відомості обліку валових доходів платника за перший квартал 2011 р. до показника валових доходів, що відображений у рядку 01.6. декларації в сумі 6 040 765 грн., включені доходи, що нараховані (отримані) платником за перший квартал 2011 р., у т.ч.: процентні доходи в сумі 20 448 грн.; доход від операційної курсової різниці в сумі 156 201 грн.; доход від реалізації іноземної валюти в сумі 5 804 063 грн. (включається до валових доходів на підставі пп.7.3.5. п.7.3. ст.7 Закону №334); поворотна фінансова допомога від фізичної особи в сумі 60 053 грн., що не повернута на 31.03.11 р. (включається до валових доходів на підставі пп.4.1.6. п.4.1. ст.4 Закону №334).

Вказані доходи відображені в бухгалтерському обліку платника наступним чином: отримані відсотки в сумі 20 448 грн. обліковані за кредитом бухгалтерського субрахунку №732 «Відсотки одержані» в кореспонденції із дебетом бухгалтерського субрахунку №311 «Поточні рахунки в національній валюті»; доход від операційної курсової різниці в сумі 156 201 грн. облікований за кредитом бухгалтерського субрахунку №714 «Дохід від операційної курсової різниці» в кореспонденції із дебетом бухгалтерських субрахунків №6853 «Розрахунки з іншими кредиторами», №506 «Інші довгострокові позики в іноземній валюті», №502 «Довгострокові кредити банків в іноземній валюті», №314 «Інші рахунки в банку в іноземній валюті»; доход від реалізації іноземної валюти в сумі 5 804 063 грн. облікований за кредитом бухгалтерського субрахунку №711 «Дохід від реалізації іноземної валюти» в кореспонденції із дебетом бухгалтерського субрахунку №311 «Поточні рахунки в національній валюті»; поворотна фінансова допомога від фізичної особи в сумі 60 053 грн. облікована як збільшення кредиторської заборгованості перед фізичною особою за кредитом бухгалтерського субрахунку №6851 «Розрахунки з іншими кредиторами» станом на 31.03.11 р. (Згідно описової частини експертизи за даними касових документів вказана поворотна фінансова допомога, отримана від ОСОБА_2 за договором від 27.10.10 р.).

Отже, показник валового доходу за рядком 01.6. податкової декларації ТОВ «Що біжить по хвилях» з податку на прибуток за перший квартал 2011 р., що задекларований платником в сумі 6 040 765 грн., у повному обсязі відповідає даним бухгалтерського обліку платника.

Згідно рядку 04 «Валові витрати» податкової декларації за перший квартал 2011 р. (з урахуванням уточнення) платник задекларував валові витрати в сумі 38 448 305 грн., які в свою чергу складаються з: витрат на придбання товарів (робіт, послуг) в сумі 5 379 830 грн., що задекларовані за рядком 04.1. податкової декларації за перший квартал 2011 р-; витрат на оплату праці в сумі 127 310 грн., що задекларовані за рядком 04.3. податкової декларації за перший квартал 2011 р.; сум страхових зборів (внесків) до фондів державного загальнообов'язкового страхування у розмірі 47 005 грн., що задекларовані за рядком 04.4. податкової декларації за перший квартал 2011 р.; сум податків, зборів (обов'язкових платежів) у розмірі 31 045 грн., що задекларовані за рядком 04.6. податкової декларації за перший квартал 2011 р.; від'ємного значення об'єкту оподаткування попереднього податкового року у загальній сумі 26 906 544 грн., що задеклароване за рядком 04.9. податкової декларації за перший квартал 2011 р.; інших витрат в сумі 5 956 571 грн., що задекларовані за рядком 04.13. податкової декларації за перший квартал 2011 р. (з урахуванням уточнення).

Так, за рядком 04.1. «Витрати на придбання товарів (робіт, послуг)» податкової декларації платника за перший квартал 2011 р. задекларовані витрати в сумі 5 379 830 грн.

Згідно даним відомості обліку валових витрат платника за перший квартал 2011 р. до показника валових витрат, що відображений у рядку 04.1. декларації в сумі 5 379 830 грн., включені витрати, що нараховані (сплачені) платником за перший квартал 2011 р., у т.ч.: витрати на придбання підрядних робіт з будівництва комерційних площ на об'єкті «Курортний готельний комплекс» в сумі 2 027 596 грн.; витрати на придбання канцелярських та офісних товарів в сумі 1 578 грн.; витрати на придбання будівельних матеріалів в сумі 3 122 567 грн.; витрати на придбання МШП в сумі 1 612 грн.; плата за послуги банку в сумі 11 608 грн.; витрати по реєстрації автомобілів через підзвітну особу в сумі 5 520 грн.; витрати на придбання електроенергії в сумі 3 718 грн.; витрати на придбання матеріалів технічного обслуговування автомобілю та номерних знаків в сумі 2 337 грн.; витрати на придбання інших послуг (Інтернет, зв'язок, водопостачання і т.і.) в сумі 185 939 грн.; 17 355 грн. - сума авансів, що підлягає включенню до складу валових витрат відповідно до пп.11.2.1. п.11.2. ст.11 Закону №334.

Вказані витрати відображені в бухгалтерському обліку наступним чином: витрати на придбання підрядних робіт з будівництва комерційних площ на об'єкті «Курортний готельний комплекс» в сумі 2 027 596 грн. обліковані за дебетом бухгалтерського субрахунку №151 «Капітальне будівництво» у кореспонденції з кредитом бухгалтерського субрахунку №631 «Розрахунки з вітчизняними постачальниками» з подальшим визнанням комерційними (для продажу) та списанням на дебет бухгалтерського рахунку №23 «Виробництво» у загальній сумі витрат на будівництво комерційних площ у першому кварталі 2011 р.; витрати на придбання канцелярських та офісних товарів в сумі 1 578 грн. обліковані за дебетом бухгалтерського субрахунку №201 «Сировина й матеріали» в кореспонденції із кредитом бухгалтерських субрахунків №3721 «Розрахунки з підзвітними особами» та №631 «Розрахунки з вітчизняними постачальниками»; витрати на придбання будівельних матеріалів в сумі 3 122 567 грн., що призначені для будівництва комерційних площ, обліковані за дебетом бухгалтерського субрахунку №205 «Будівельні матеріали» у кореспонденції з кредитом бухгалтерського субрахунку №631 «Розрахунки з вітчизняними постачальниками»; витрати на придбання МШП в сумі 1 612 грн. обліковані за дебетом бухгалтерського рахунку №22 «Малоцінні та швидкозношувані предмети» у кореспонденції з кредитом бухгалтерських субрахунків №631 «Розрахунки з вітчизняними постачальниками»; плата за послуги банку в сумі 11 608 грн. обліковані за дебетом бухгалтерського рахунку №84 «Інші операційні витрати» у кореспонденції з кредитом бухгалтерського субрахунку №311 «Поточні рахунки в національній валюті»; витрати на реєстрацію автомобілів через підзвітну особу в сумі 5 520 грн. обліковані за дебетом бухгалтерського рахунку №84 «Інші операційні витрати» у кореспонденції з кредитом бухгалтерського субрахунку №3721 «Розрахунки з підзвітними особами»; витрати на придбання електроенергії в сумі 3 718 грн. обліковані за дебетом бухгалтерського субрахунку №803 «Витрати палива й енергії» у кореспонденції з кредитом бухгалтерського субрахунку №631 «Розрахунки з вітчизняними постачальниками»; витрати на придбання матеріалів технічного обслуговування автомобілю та номерних знаків в сумі 2 337 грн. обліковані за дебетом субрахунку №207 «Запасні частини» в кореспонденції із кредитом субрахунку №631 «Розрахунки з вітчизняними постачальниками»; витрати на придбання інших послуг (Інтернет, зв'язок, водопостачання і т.і.) в сумі 185 939 грн. обліковані за дебетом бухгалтерського рахунку №84 «Інші операційні витрати» у кореспонденції з кредитом бухгалтерського субрахунку №631 «Розрахунки з вітчизняними постачальниками»; 17 355 грн. авансів, що підлягають врахуванню у складі валових витрат за перший квартал 2011 р., дорівнюють 70% від суми збільшення сальдо кредиторської заборгованості (аванси видані) б/в ПДВ по кредиту субрахунку №631 «Розрахунки з вітчизняними постачальниками»: з 398 098 грн. б/в пдв станом на 01.01.11 р. до 422 891 грн. б/в ПДВ станом на 31.03.11 р. (422 891-398 098)х70%=17 355 грн.

Визначення суми авансів в сумі 17 355 грн. здійснено з урахуванням того, що лише 70% відсотків авансів за товари (роботи, послуги), які використовуються по об'єкту «Курортний готельний комплекс», включаються до складу валових витрат.

Таким чином, встановлено, що показник валових витрат за рядком 04.1. податкової декларації ТОВ «Що біжить по хвилях» з податку на прибуток за перший квартал 2011 р., що задекларований платником в сумі 5 379 830 грн., у повному обсязі відповідає даним бухгалтерського обліку платника.

За рядком 04.3. «Витрати на оплату праці» податкової декларації платника за перший квартал 2011 р. задекларовані витрати в сумі 127 310 грн.

Згідно даним відомості обліку валових витрат платника за перший квартал 2011 р. до показника валових витрат, що відображений у рядку 04.3. податкової декларації в сумі 127 310 грн., включені витрати на оплату праці, що нараховані платником за перший квартал 2011 р.

В бухгалтерському обліку вказані витрати на оплату праці в сумі 127 310 грн. обліковані за кредитом субрахунку №661 «Розрахунки за заробітною платою» в кореспонденції із дебетом рахунку №81 «Витрати на оплату праці».

Таким чином, показник валових витрат за рядком 04.3. податкової декларації ТОВ «Що біжить по хвилях» з податку на прибуток за перший квартал 2011 р., що задекларований платником в сумі 127 310 грн., у повному обсязі відповідає даним бухгалтерського обліку платника.

За рядком 04.4. «Суми страхового збору (внесків) до фондів державного загальнообов'язкового страхування» податкової декларації платника за перший квартал 2011 р. задекларовані витрати в сумі 47 005 грн.

Згідно з даними відомості обліку валових витрат платника за перший квартал 2011 р. до показника валових витрат, що відображений у рядку 04.4. податкової декларації в сумі 47 005 грн., включені витрати на оплату внесків до фондів загальнодержавного обов'язкового соціального страхування, що нараховані платником за перший квартал 2011 р.

В бухгалтерському обліку вказані витрати в сумі 47 005 грн. обліковані по- рахунку №65 «Розрахунки за страхуванням» В кореспонденції із дебетом рахунку №82 «Відрахування на соціальні заходи» і є повному обсязі сумою єдиного соціального внеску (ЄСВ).

Таким чином, показник валових витрат за рядком 04.4. податкової декларації ТОВ «Що біжить по хвилях» з податку на прибуток за перший квартал 2011 р., що задекларований платником в сумі 47 005 грн., у повному обсязі відповідає даним бухгалтерського обліку платника.

За рядком 04.6. «Суми податків, зборів (обов'язкових платежів)» податкової декларації платника за перший квартал 2011 р. задекларовані витрати в сумі 31 045 грн.

За даними відомості обліку валових витрат платника за перший квартал 2011 р. до показника валових витрат, що відображений у рядку 04.6. податкової декларації в сумі 31 045 грн., включені витрати на сплату податків та зборів (обов'язкових платежів), нараховані платником за перший квартал 2011 р.

В бухгалтерському обліку вказані витрати в сумі 31 045 грн. обліковані за кредитом субрахунку №6414 «Розрахунки за податками» в кореспонденції із дебетом рахунку №84 «Інші операційні витрати», у т.ч.: 560 грн. - збір за спеціальне використання природних ресурсів; 30 485 грн. - плата за землю.

Таким чином, показник валових витрат за рядком 04.6. податкової декларації ТОВ «Що біжить по хвилях» з податку на прибуток за перший квартал 2011 р., що задекларований платником в сумі 31 045 грн., у повному обсязі відповідає даним бухгалтерського обліку платника.

Що стосується від'ємне значення об'єкту оподаткування попереднього податкового року в сумі 26 906 544 грн., що включено до складу валових витрат за рядком 04.9. податкової декларації за перший квартал 2011 р., то суд зазначає наступне.

Згідно п.6.1. ст.6 Закону №334 якщо об'єкт оподаткування за результатами податкового року має від'ємне значення, то сума такого значення підлягає врахуванню у складі валових витрат наступних податкових періодів до повного погашення.

Відповідно сума від'ємного значення об'єкту оподаткування за 2010 р. в сумі 7 222 929 грн. підлягала включенню до складу валових витрат за перший квартал 2011 р. по рядку 04.9. податкової декларації.

Але у 2010 році норми п.6.1. ст.6 Закону №334 діють з урахуванням особливостей, встановлених пунктом 22.4 статті 22 цього Закону.

Згідно абзацу першого п.22.4. ст.22 Закону №334 у 2010 році у складі валових витрат платника податку враховується 20 відсотків суми від'ємного значення об'єкта оподаткування з податку на прибуток, яке утворилося станом на 1 січня 2010 року.

В свою чергу, відповідно до абзацу другого п.22.4. ст.22 Закону №334 у 2011 році сума від'ємного значення, яка відповідно до абзацу першого цього пункту не була врахована у складі валових витрат, та від'ємне значення об'єкта оподаткування, яке виникло у 2010 році, підлягають включенню до складу валових витрат у порядку, встановленому статтею 6 цього Закону, без обмежень, встановлених цим пунктом.

Судом встановлено, що на підставі вказаних норм в першому кварталі 2011 р. за рядком 04.9. податкової декларації платник відобразив загальний збиток за попередні періоди в сумі 26 906 544 грн. за наступними складовими: 7 222 929 грн. - збиток за 2010 р. (ряд.08 податкової декларації за 2010 р.) врахований у складі валових витрат за 1-ий квартал 2011 р. на підставі п.6.1. ст.6 Закону №334; 20 025 945 грн. - частина збитків за 2009 р. (80%), враховані у складі валових витрат за 1-ий квартал 2011 р. на підставі п.22.4 ст.22 Закону №334; (-342 330,00) - сума збитків, від врахування яких платник добровільно відмовився за даними довідки головного бухгалтера ТОВ «Що біжить по хвилях».

Таким чином, показник валових витрат за рядком 04.9. податкової декларації ТОВ «Що біжить по хвилях» з податку на прибуток за перший квартал 2011 р., що задекларований платником в сумі 26 906 544 грн., відповідає даним податкової звітності платника за попередні періоди (2009-2010 рр.) з урахуванням бухгалтерської довідки про відмову платника від врахування частини збитків.

За рядком 04.13. «Інші витрати» податкової декларації платника за перший квартал 2011 р. задекларовані витрати в сумі 5 956 571 грн.

За даними відомості обліку валових витрат платника за перший квартал 2011 р. до показника валових витрат, що відображений у рядку 04.13. декларації в сумі 5 956 571 грн. включені наступні витрати, що нараховані (сплачені) платником у першому кварталі 2011 р.: 5 799 030 грн. - балансова вартість реалізованої валюти, що підлягає включенню до складу валових витрат на підставі пп.7.3.5. п.7.3. ст.7 Закону №334; 1 705 грн. - витрати на придбання ПММ для легкового автомобілю, що включені до складу валових витрат з урахуванням обмеження пп.5.4.10. п.5.4. ст.5 Закону №334 (50% від вартості придбаних ПММ); 155 836 грн. - втрати від курсової різниці, що підлягають включенню до складу валових витрат на підставі пп.7.3.3. п.7.3. ст.7 Закону №334.

В бухгалтерському обліку вказані витрати в сумі 5 956 571 грн. відображені наступним чином: балансова вартість реалізованої валюти в сумі 5 799 030 грн. облікована за дебетом бухгалтерського рахунку №84 «Інші операційні витрати» в кореспонденції із кредитом бухгалтерського субрахунку №334 «Грошові кошти в дорозі в іноземній валюті»; витрати на придбання ПММ для легкового автомобілю в сумі 1 705 грн. складають 50% витрат, що обліковані за дебетом бухгалтерського субрахунку №203 «Паливо» в кореспонденції з кредитом бухгалтерського субрахунку №631 «Розрахунки з вітчизняними постачальниками» у загальній сумі 3 410 грн.: 3410х50%=1705 грн.; втрати від операційної курсової різниці в сумі 155 836 грн. обліковані за дебетом бухгалтерського рахунку №84 «інші операційні витрати» в кореспонденції з кредитом бухгалтерських субрахунків №6842 «Розрахунки за нарахованими відсотками», №6853 «Розрахунки з іншими кредиторами», №506 «Інші довгострокові позики в іноземній валюті», №502 «Довгострокові кредити банків в іноземній валюті», №334 «Грошові кошти в дорозі в іноземній валюті».

Таким чином, показник валових витрат за рядком 04.13. податкової декларації ТОВ «Що біжить по хвилях» з податку на прибуток за перший квартал 2011 р., що задекларований платником в сумі 5 956 571 грн., у повному обсязі відповідає даним бухгалтерського обліку платника.

Суд також встановив, що за рядком 07 «Сума амортизаційних відрахувань» податкової декларації за перший квартал 2011 р. платник задекларував амортизаційні відрахування в сумі 22 059 грн.

Розрахунок амортизаційних відрахувань за перший квартал 2011 р. в сумі 22 059 грн. наведений в таблиці №2 «Розрахунок амортизаційних відрахувань» додатку №К1/1 до податкової декларації за перший квартал 2011 р.

Визначення амортизаційних відрахувань за розрахунковий квартал здійснено платником відповідно до пп.8.3.1. п.8.3. ст.8 Закону №334 шляхом застосування норм амортизації, встановлених пп.8.6.1. п.8.6. ст.8 Закону №334 до балансової вартості відповідної групи основних фондів на початок розрахункового кварталу (додаток №3).

Амортизаційні відрахування від балансової вартості нематеріальних активів визначені із застосуванням лінійного методу амортизації відповідно до пп.8.3.9. п.8.3. ст.8 Закону №334.

Балансова вартість відповідної групи основних фондів на початок звітного кварталу визначена за формулою, що встановлена пп.8.3.2. п.8.3. ст.8 Закону №334.

Так, на початок першого кварталу 2011 р. позивач відповідно до пп.8.3.2. п.8.3. ст.8 Закону №334 збільшив балансову вартість основних фондів групи №4 на вартість об'єктів (або поліпшень), придбаних у четвертому кварталі 2010 р., в сумі 8 342 грн.

Придбання вказаних об'єктів (поліпшень) основних фондів вартістю 8 342 грн. у четвертому кварталі 2010 р. підтверджено даними бухгалтерського обліку платника за дебетом рахунку №15 «Капітальні інвестиції» в кореспонденції з кредитом субрахунку №631 «Розрахунки з вітчизняними постачальниками».

Введення в експлуатацію вказаних основних фондів вартістю 8 342 грн. відбулося в четвертому кварталі 2010 р. та відображено в бухгалтерському обліку платника за дебетом бухгалтерського субрахунку №109 «Інші основні засоби» в кореспонденції із кредитом бухгалтерського рахунку №15 «Капітальні інвестиції».

Балансова вартість основних фондів та нематеріальних активів станом на 01.01.11 р., що відображена в таблиці №2 додатку №К1/1 до податкової декларації за перший квартал 2011 р., дорівнює сумі балансовій вартості вказаних об'єктів станом на 31.12.10 р., що відображена в таблиці №2 додатку №К1/1 до податкової декларації за 2010 р. та вартості основних фондів, придбаних за 4-ий квартал 2010 р.: 940 699 грн. (31.12.10 р.) + 8 342 (придбання за 4-ий кв. 2010 р.)= 949 041 грн. (01.01.10 р.).

Отже, показник амортизаційних відрахувань за рядком 07 податкової декларації ТОВ «Що біжить по хвилях» з податку на прибуток за перший квартал 2011 р., що задекларований платником в сумі 22 059 грн., у повному обсязі відповідає даним бухгалтерського обліку платника.

Таким чином, судом встановлено, що від'ємне значення об'єкта оподаткування податком на прибуток за перший квартал 2011 р. в сумі 29 300 709 грн; розраховане платником вірно та обґрунтовано на підставі даних податкової декларації за перший квартал 2011 р., що у повному обсязі відповідають даним бухгалтерського обліку ТОВ «Що біжить по хвилях» та податкової звітності платника за попередні періоди, що, зокрема, підтверджується висновком судової експертизи №52/12 від 16.09.2013 року

Крім того, суд зазначає, що перевірка, за результатами якої складений Акт №2232/31067835/15-1 від 22.08.11 р., визначена ДПІ як камеральна.

Камеральною вважається перевірка, яка проводиться у приміщенні органу державної податкової служби виключно на підставі даних, зазначених у податкових деклараціях (розрахунках) платника податків (пп.75.1.1. п.75.1. ст.75 ПКУ).

Таким чином, порушення за Актом перевірки встановлені ДПІ виключно на підставі даних податкових декларацій, тому судовим експертом також досліджені виключно податкові декларації.

За висновками Акту камеральної перевірки №2232/31067835/15-1 від 22.08.2011 р. ДПІ встановлено завищення платником (ТОВ «Що біжить по хвилях») від'ємного значення об'єкту оподаткування податком на прибуток за другий квартал 2011 р. на 26 906 544,00 грн. в результаті завищення податкових витрат за рядком 06.6. податкової декларації на 26 906 544,00 грн.

Завищення податкових витрат за другий квартал 2011 р. на 26 906 544,00 грн. виникло, за думкою ДПІ, в результаті включення до їх складу збитків, накопичених платником станом на 01.01.2011 р. в сумі 26 906 544,00 грн.

Свою позицію ДПІ обґрунтовує посиланням на п.3 підрозділу 4 розділу XX ПК України (в редакції до 01.07.12 р.) відповідно до якого: «якщо результатом розрахунку об'єкта оподаткування платника податку з числа резидентів за підсумками першого кварталу 2011 року є від'ємне значення, то сума такого від'ємного значення підлягає включенню до витрат другого календарного кварталу 2011 року».

За думкою ДПІ, вказана норма (п. 3 підрозділу 4 розділу XX ПК України) дозволяє платнику включати до складу витрат за 2-ий квартал 2011 р. лише від'ємний фінансовий результат (збиток) по операціях, здійснених платником у 1-му кварталі 2011 р., без врахування збитків накопичених за попередні періоди (до 01.01.2011 р.).

Однак, суд не погоджується з думкою відповідача, виходячи з наступного:

Так, до витрат, що враховуються при визначенні оподатковуваного прибутку за 2 квартал 2011 р., включається від'ємне значення об'єкту оподаткування за 1 квартал 2011 р. - п. 3 підрозділу 4 розділу XX ПК України.

Об'єкт оподаткування податком на прибуток за 1 квартал 2011 р. визначається платниками за нормами, що встановлені Законом №334, оскільки до 01.04.2011 р. порядок оподаткування прибутку підприємств був встановлений саме цим Законом (п.1 підрозділу 4 розділу XX ПК України та ч.2 п.2 розділу XIX ПК України).

Відповідно до ст. 3 Закону №334 об'єктом оподаткування податком на прибуток є прибуток, який розраховується шляхом зменшення валових доходів на валові витрати та амортизаційні відрахування.

В свою чергу, до складу валових витрат включається від'ємне значення об'єкту оподаткування (збитки) попередніх періодів - ст. 6 Закону №334.

Отже, нормативний порядок, встановлений Законом №334, передбачає єдиний можливий порядок розрахунку об'єкту оподаткування податком на прибуток, в якому врахування збитків попередніх періодів у складі валових витрат є жорстко детермінованим.

Жодних виключень із вказаного правила діюче законодавство в 1 кварталі 2011 р. не передбачало.

Навпаки, п. 22.4 ст. 22 Закону №334 прямо вказує, що збитки за 2010 р. у повному обсязі враховуються у складі валових витрат за 2011 р. без обмежень.

Отже позиція ДПІ необґрунтована та суперечить порядку податкового обліку від'ємного значення об'єкту оподаткування податком на прибуток, встановленому податковим законодавством.

Аналогічна думка викладена у Листі від 10.11.2011 р. №04-39/10-1160 Комітету ВР України з питань фінансів, банківської діяльності, податкової та митної політики, а саме: «Аналіз зазначених норм свідчить про те, що пункт 3 підрозділу 4 Розділу XX "Перехідні положення" Кодексу не містить заборони на врахування у 2011 та 2012 роках збитків, які виникли до 01.01.2011 р., а отже, такі збитки повинні враховуватись у складі витрат поточних податкових періодів наростаючим підсумком до повного погашення від'ємного значення»; в Листі від 26.09.2011 р. №725 Спілки податкових консультантів України: «Оскільки норми Податкового кодексу України є схожими з нормами Закону України "Про оподаткування прибутку підприємств", збитки, сформовані в рамках дії Закону, не мають строку давності, та повинні враховуватись у від'ємному значенні з податку на прибуток у II кварталі 2011 року до повного погашення такого від'ємного значення» та в Листі від 13.09.12 р. №2019/12/13-12 Вищого адміністративного суду України, зокрема: «До складу витрат другого календарного кварталу 2011 року підлягають включенню від'ємне значення об'єкта оподаткування за перший квартал 2011 року, причому розрахунок суми від'ємного значення об'єкта оподаткування за перший квартал 2011 року здійснюється без будь - яких обмежень сум від'ємного значення, що утворилися станом на 1 січня 2010 року, та тих, що виникли протягом 2010 року, та які не були погашені наростаючим підсумком протягом попередніх звітних періодів».

Визначення від'ємного значення об'єкту оподаткування за перший квартал 2011 р. та подальше його врахування у складі витрат за другий квартал 2011 р. здійснено ТОВ «Що біжить по хвилях» обґрунтовано у відповідності до норм законодавства, що наведені вище:

Так, на підставі п. 3 підрозділу 4 розділу XX ПК України до складу податкових витрат ТОВ «Що біжить по хвилях» за другий квартал 2011 р. по рядку 06.6. декларації з податку на прибуток включений збиток за перший квартал 2011 р. в сумі 29 300 709,00 грн.

Збиток за перший квартал 2011 р. в сумі 29 300 709,00 грн. (ряд.07 уточненої податкової декларації) визначений ТОВ «Що біжить по хвилях» відповідно до ст. 3 Закону №334 шляхом зменшення валового доходу за перший квартал 2011 р. у розмірі 9 169 655 грн. (ряд.01) на суму валових витрат та амортизації у розмірі 38 470 364,00 грн. (ряд.04.): 9 169 655 - 38 470 364 = (-29 300 709,00) грн.

В свою чергу, до складу валових витрат ТОВ «Що біжить по хвилях» за перший квартал 2011 р. за рядком 06.6. уточненої податкової декларації були включені збитки за попередні періоди в сумі 26 906 544,00 грн., у т.ч.: 7 222 929 грн. - збиток за 2010 р. (ряд.08 податкової декларації за 2010 р.) врахований у складі валових витрат за 1-ий квартал 2011 р. на підставі п.6.1. ст.6 Закону №334; 20 025 945 грн. - частина збитків за 2009 р. (80%), враховані у складі валових витрат за 1-ий квартал 2011 р. на підставі п.22.4 ст.22 Закону №334; (-342 330,00) - сума збитків, від врахування яких платник добровільно відмовився за даними довідки головного бухгалтера ТОВ «Що біжить по хвилях».

Таким чином, судом встановлено, що податковою звітністю ТОВ «Що біжить по хвилях» у повному обсязі не підтверджуються висновки ДПІ за актом камеральної перевірки №2232/31067835/15-1 від 22.08.2011 р. щодо завищення від'ємного значення об'єкта оподаткування податком на прибуток за 2 квартал 2011 р. на 26 906 544,00 грн.

З досліджених в ході судового розгляду справи письмових доказів, пояснень представників сторін судом встановлено відсутність порушень в діях позивача норм пункту 3 підрозділу 4 розділу ХХ ПК України та, відповідно, відсутність факту завищення суми від'ємного значення об'єкта оподаткування податком на прибуток у 2 кварталі 2011 року у розмірі 26906544 грн., що вказує на протиправність прийнятого податкового повідомлення-рішення №0005981501 від 06.09.2011року.

Відповідно до висновку експерта №52/12 від 16.09.2013 року від'ємне значення об'єкта оподаткування податком на прибуток за 2010 р. в сумі 7 222 929 грн. розраховане платником вірно та обґрунтовано на підставі даних податкової декларації за 2010 р., що у повному обсязі відповідає даним бухгалтерського обліку ТОВ «Що біжить по хвилях» та податкової звітності платника за попередні періоди. Від'ємне значення об'єкта оподаткування податком на прибуток за перший квартал 2011 р. в сумі 29 300 709 грн. розраховане платником вірно та обґрунтовано на підставі даних податкової декларації за перший квартал 2011 р., що у повному обсязі відповідають даним бухгалтерського обліку ТОВ «Що біжить по хвилях» та податкової звітності платника за попередні періоди. Податковою звітністю ТОВ «Що біжить по хвилях» у повному обсязі не підтверджуються висновки ДПІ за актом камеральної перевірки №2232/31067835/15-1 від 22.08.2011 р. щодо завищення від'ємного значення об'єкта оподаткування податком на прибуток за 2 квартал 2011 р. на 26 906 544,00 грн.

Суд знаходить висновок експерта обґрунтованим та підтвердженим у ході судового розгляду справи, приймає його як належний доказ, в доведеності якого сумнів не виникає.

Враховуючи викладене, суд дійшов висновку, що при прийнятті податкового повідомлення-рішення №0005981501 від 06.09.2011року про зменшення від'ємного значення об'єкта оподаткування податком на прибуток за 2 квартал 2011 р. на 26 906 544,00 грн. податковий орган діяв із порушенням вимог податкового законодавства.

Відповідно до ч. 1, 2 ст. 71 КАС України кожна сторона повинна довести ті обставини, на яких ґрунтуються її вимоги та заперечення, крім випадків, встановлених статтею 72 цього Кодексу. В адміністративних справах про протиправність рішень, дій чи бездіяльності суб'єкта владних повноважень обов'язок щодо доказування правомірності свого рішення, дії чи бездіяльності покладається на відповідача, якщо він заперечує проти адміністративного позову.

Отже, особливістю адміністративного судочинства є те, що тягар доказування в спорі покладається на відповідача -орган публічної влади (суб'єкта владних повноважень), який повинен надати суду всі матеріали, які свідчать про його правомірні дії.

В порядку, передбаченому ст. 71 КАС України, відповідачем не надано суду будь-яких доказів, що спростовують правомірність дій позивача.

З огляду на наведене, суд приходить до висновку про невідповідність прийнятого відповідачем податкового повідомлення-рішення ДПІ вимогам частини 3 статті 2 КАС України.

На підставі наведеного суд дійшов висновку про обґрунтованість вимог до Державної податкової інспекції в м. Ялта АР Крим про скасування податкового повідомлення-рішення №0005981501 від 06.09.2011року про зменшення від'ємного значення об'єкта оподаткування податком на прибуток за 2 квартал 2011 р. на 26 906 544,00 грн., яке підлягає скасуванню як протиправне та прийняте без врахування норм діючого податкового законодавства, що є підставою для задоволення адміністративного позову.

Суд при вирішенні справи керується принципом законності, відповідно до якого органи державної влади, органи місцевого самоврядування, їхні посадові і службові особи зобов'язані діяти лише на підставі, в межах повноважень та у спосіб, що передбачені Конституцією та Законами України (частина 1 статті 9 Кодексу адміністративного судочинства України).

Враховуючи вищевикладене, оцінивши надані сторонами докази у їх сукупності в порядку статей 69,70,86 КАС України, суд дійшов висновку про недоведеність відповідачем достатніх доказів необґрунтованості позовних вимог, у зв'язку з чим позовні вимоги підлягають задоволенню у повному обсязі, оскільки не суперечать вимогам діючого законодавства та підтверджені матеріалами справи.

Відповідно до ч. 1 ст. 94 КАС України, якщо судове рішення ухвалене на користь сторони, яка не є суб'єктом владних повноважень, суд присуджує всі здійснені нею документально підтверджені судові витрати з Державного бюджету України.

Отже, судовий збір, сплачений позивачем при зверненні до суду у розмірі 3,40грн. підлягає поверненню з Державного бюджету України.

Під час судового засідання, яке відбулось 25.10.2013р. були оголошені вступна та резолютивна частини постанови. Відповідно до ст. 163 КАС України постанову складено 30.10.2013року.

Керуючись ч. 1 ст. 94, ст. ст. 160-163, ст. 167 КАС України, суд -

ПОСТАНОВИВ:

Позовні вимоги задовольнити.

Визнати протиправним та скасувати податкове повідомлення-рішення Державної податкової інспекції в м. Ялта АР Крим №0005981501 від 06.09.2011року.

Стягнути з Державного бюджету України витрати зі сплати судового збору у сумі 3,40 грн. на користь Товариства з обмеженою відповідальністю "Що біжить по хвилях".

Постанова набирає законної сили через 10 днів з дня її проголошення. Якщо проголошено вступну та резолютивну частину постанови або справу розглянуто у порядку письмового провадження, постанова набирає законної сили через 10 днів з дня її отримання у разі неподання апеляційної скарги.

У разі подання апеляційної скарги судове рішення, якщо його не скасовано, набирає законної сили після повернення апеляційної скарги, відмови у відкритті апеляційного провадження або набрання законної сили рішенням за наслідками апеляційного провадження.

Апеляційна скарга подається до Севастопольського апеляційного адміністративного суду через Окружний адміністративний суд Автономної Республіки Крим протягом 10 днів з дня проголошення. У разі проголошення вступної та резолютивної частини постанови або розгляду справи у порядку письмового провадження, апеляційна скарга подається протягом 10 днів з дня отримання.

Копія апеляційної скарги одночасно надсилається особою, яка її подає, до Севастопольського апеляційного адміністративного суду.

Суддя Кузнякова С.Ю.

Часті запитання

Який тип судового документу № 36552680 ?

Документ № 36552680 це

Яка дата ухвалення судового документу № 36552680 ?

Дата ухвалення - 25.10.2013

Яка форма судочинства по судовому документу № 36552680 ?

Форма судочинства - Административное

Я не впевнений, що мені підходить повний доступ до системи YouControl. Які є варіанти?

Ми зацікавлені в тому, щоб ви були максимально задоволені нашими інструментами. Для того, щоб упевнитись в цінності і потребі системи YouControl саме для вас - замовляйте безкоштовну демонстрацію продукту. Також можна придбати доступ на 1 добу за 680 гривень.
Детальна інформація про ліцензії та тарифні плани.

В якому cуді було засідання по документу № 36552680 ?

У чому перевага платних тарифів?

У платних тарифах ви отримуєте іформацію зі 180 джерел даних, у той час як у безкоштовному - з 22. Також у платних тарифах доступно більше розділів даних та аналітичні інструменти миттєвої оцінки компаній, ФОП, та фізосіб.
Детальніше про різницю в доступах на сторінці тарифів.

Данные о судебном решении № 36552680, Окружной административный суд Автономной Республики Крым

Судебное решение № 36552680, Окружной административный суд Автономной Республики Крым было принято 25.10.2013. Форма судопроизводства - Административное, форма решения – . На этой странице вы сможете найти полезные данные об этом судебном решении. Мы предоставляем удобный и быстрый доступ к актуальным судебным решениям, чтобы вы могли быть в курсе последних судебных прецедентов. Наша база данных включает полный спектр необходимой информации, позволяя вам быстро находить полезные данные.

Судебное решение № 36552680 относится к делу № 2а-11548/11/0170/19

то решение относится к делу № 2а-11548/11/0170/19. Фирмы, указанные в тексте настоящего судебного документа:


Наша платформа обеспечивает поиск по разным критериям, таким как регион или название суда. Также в личном кабинете есть возможность подробной настройки, что существенно ускоряет процесс поиска информации. Это позволяет результативно экономить ваше время при получении необходимой информации из реестра судебных решений и других официальных источников.

Предыдущий документ : 36552679
Следующий документ : 36552681