Решение № 35700415, 21.11.2013, Хозяйственный суд города Киева

Дата принятия
21.11.2013
Номер дела
910/18217/13
Номер документа
35700415
Форма судопроизводства
Хозяйственное
Государственный герб Украины

ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД міста КИЄВА 01030, м.Київ, вул.Б.Хмельницького,44-Б тел. 284-18-98

РІШЕННЯ

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

Справа № 910/18217/13 21.11.13

Господарський суд міста Києва у складі головуючого судді Головіної К.І., при секретарі судового засідання Крапивній А.М., розглянувши матеріали справи

за позовною заявою Публічного акціонерного товариства "Марфін Банк", м. Київ

до Товариства з обмеженою відповідальністю "Флорида Косметік-Трейд", м. Київ

про стягнення заборгованості в розмірі 37 151,13 грн.

за участю представників:

від позивача : Шеламов І.С. - представник за довіреністю № 560 від 29.12.2012 р.від відповідача :не з'явився

ВСТАНОВИВ:

До господарського суду міста Києва звернулось Публічне акціонерне товариство "Марфін Банк" з позовом до Товариства з обмеженою відповідальністю "Флорида Косметік-Трейд" про стягнення заборгованості в розмірі 37 151,13 грн.

В обґрунтування своїх вимог позивач посилається на порушення відповідачем умов кредитного договору № 184/К від 25.06.2007 р. в частині своєчасного погашення заборгованості по сумі кредиту та сплаті процентів, внаслідок чого у Товариства з обмеженою відповідальністю "Флорида Косметік-Трейд" виникла заборгованість в розмірі 37 151,13 грн.

У позові Публічне акціонерне товариство "Марфін Банк" просить суд стягнути з Товариства з обмеженою відповідальністю "Флорида Косметік-Трейд" заборгованість по кредиту в сумі 21 567,17 грн., заборгованість за відсотками в сумі 9 837,58 грн. за період з 25.02.2011 р. по 19.09.2013 р., пеню по кредиту в сумі 3 804,65 грн. за період з 01.03.2011 р. по 13.08.2013 р. та пеню по відсоткам в сумі 1 941,73 грн. за період з 01.03.2011 р. по 01.09.2013 р., а всього - 37 151,13 грн.

У судовому засіданні представник позивача підтримав та обґрунтував позовні вимоги, просив їх задовольнити.

Представник відповідача в судове засідання не з'явився, про причини неявки суд не повідомив, належним чином був повідомлений про дату, час та місце розгляду справи. Заяв чи клопотань про відкладення розгляду справи або про розгляд без його участі до суду не подав. Позиція відповідача стосовно даного позову суду невідома.

Відповідно до ст. 75 Господарського процесуального кодексу України суд вважає за можливе розглянути справу без участі представника відповідача за наявними в ній матеріалами.

Заслухавши пояснення представника позивача, дослідивши наявні в матеріалах справи докази, суд вважає, що позовні вимоги підлягають задоволенню з наступних підстав.

Судом встановлено, що 25.06.2007 р. між Відкритим акціонерним товариством "Морський транспортний банк", правонаступником якого є Публічне акціонерне товариство "Марфін Банк" (банк) та Товариством з обмеженою відповідальністю "Флорида Косметік-Трейд" (позичальник) був укладений кредитний договір № 184/К (далі - кредитний договір).

Згідно з п. 1.1 кредитного договору банк зобов'язується надати позичальнику кредит у вигляді непоповнювальної кредитної лінії на суму 161 755,00 грн. з 25.06.2007 р. і терміном погашення по 22.06.2012 р. включно на наступні цілі: на купівлю автомобілів у сумі 117 640,00 грн. і на оплату страхових платежів у сумі 44 115,00 грн., зі сплатою у валюті кредиту 18% річних за фактичний період користування кредитом.

Відповідно до п. 3.1 кредитного договору банк зобов'язується надати кредит шляхом й у межах сум, обумовлених п. 1.1 даного договору.

Пунктами 5.3, 5.4 кредитного договору встановлено, що погашення кредиту, сплата відсотків за даним договором провадиться у валюті кредиту. Погашення зобов'язань за кредитним договором виконується в наступній послідовності:

- прострочені платежі;

- сума відсотків;

- сума комісійних винагород;

- сума неустойки;

- сума кредиту.

Даний договір вступає в силу з моменту його підписання обома сторонами і скріплення печатками та діє до повного виконання зобов'язань сторонами за даним договором.

У судовому засіданні встановлено, що на виконання умов кредитного договору № 184/К від 25.06.2007 р. позивач надавав Товариству з обмеженою відповідальністю "Флорида Косметік-Трейд" грошові кошти, що підтверджується реєстром документів по особовому рахунку позичальника та наявним в матеріалах справи меморіальним ордером № 1 від 27.06.2007 р.

Проте, Товариство з обмеженою відповідальністю "Флорида Косметік-Трейд" належним чином не виконувало покладені на нього зобов'язання за кредитним договором, а саме - в обумовлені строки, визначені погодженим графіком, не здійснювало повернення банку кредиту, процентів за користування кредитом у розмірах та терміни, передбачених умовами кредитного договору.

Зважаючи на факт порушення боржником умов кредитного договору в частині своєчасної сплати основної заборгованості по кредиту, процентів за користування кредитними коштами та нарахованої пені, 14.02.2011 р. ПАТ "Марфін Банк" направило на адресу ТОВ "Флорида Косметік-Трейд" вимогу про повне погашення суми заборгованості за кредитним договором № 184/К від 25.06.2007 р.

Вказана вимога була залишена відповідачем без відповіді та задоволення, у зв'язку з чим банк звернувся до суду з позовом про стягнення заборгованості.

Згідно із частинами 1 та 2 статті 509 Цивільного кодексу України зобов'язаннями є правовідношення, в якому одна сторона (боржник) зобов'язана вчинити на користь другої сторони (кредитор) певну дію (передати майно, виконати роботу, надати послугу, сплатити гроші тощо) або утриматися від певної дії, а кредитор має право вимагати від боржника виконання його обов'язку. Зобов'язання виникають з підстав, встановлених статтею 11 цього Кодексу.

Відповідно до ч. 1 ст. 1054 ЦК України за кредитним договором банк або інша фінансова установа зобов'язується надати грошові кошти (кредит) позичальникові у розмірі та на умовах, встановлених договором, а позичальник зобов'язується повернути кредит та сплатити проценти.

Статтею 536 ЦК України встановлено, що за користування чужими грошовими коштами боржник зобов'язаний сплачувати проценти, якщо інше не встановлено договором між фізичними особами. Розмір процентів за користування чужими грошовими коштами встановлюється договором, законом або іншим актом цивільного законодавства.

Відповідно до ч. 1 ст. 1056-1 ЦК України передбачено, що розмір процентів та порядок їх сплати за договором визначаються в договорі залежно від кредитного ризику, наданого забезпечення, попиту і пропозицій, які склалися на кредитному ринку, строку користування кредитом, розміру облікової ставки та інших факторів.

В силу ст. 629 ЦК України договір є обов'язковим для виконання сторонами.

Відповідно до ч. 1 ст. 193 Господарського кодексу України суб'єкти господарювання та інші учасники господарських відносин повинні виконувати господарські зобов'язання належним чином відповідно до закону, інших правових актів, договору, а за відсутності конкретних вимог щодо виконання зобов'язання - відповідно до вимог, що у певних умовах звичайно ставляться.

Згідно з ч. 1 статті 530 ЦК України якщо у зобов'язанні встановлений строк (термін) його виконання, то воно підлягає виконанню у цей строк (термін).

Наявність заборгованості позичальника підтверджується реєстром документів по банківському рахунку ТОВ "Флорида Косметік-Трейд", вимогою про сплату заборгованості, розрахунком заборгованості.

Відповідач доказів сплати заборгованості за кредитним договором не надав, у зв'язку з чим суд дійшов висновку про задоволення позовних вимог ПАТ "Марфін Банк" в цій частині та стягнення з відповідача суми основної заборгованості по кредиту в розмірі 21 567,17 грн. та сплати відсотків за користування кредитом в сумі 9 837,58 грн.

Крім того, у позові ПАТ "Марфін Банк" просив суд стягнути з відповідача пеню по кредиту в сумі 3 804,65 грн. за період з 01.03.2011 р. по 13.08.2013 р. та пеню по відсоткам в сумі 1 941,73 грн. за період з 01.03.2011 р. по 01.09.2013 р.

Згідно з частиною 1 статті 612 ЦК України боржник вважається таким, що прострочив, якщо він не приступив до виконання зобов'язання або не виконав його у строк, встановлений договором або законом.

Відповідно до статтей 546, 549 ЦК України виконання зобов'язання може забезпечуватися, зокрема, неустойкою. Неустойкою (штрафом, пенею) є грошова сума або інше майно, які боржник повинен передати кредиторові у разі порушення боржником зобов'язання. Пенею є неустойка, що обчислюється у відсотках від суми несвоєчасно виконаного грошового зобов'язання за кожен день прострочення виконання.

Згідно з пунктом 6.1 кредитного договору при порушенні позичальником будь-якого із зобов'язань по сплаті відсотків за користування кредитом, термінів повернення кредиту, комісій, позичальник виплачує банку за кожен випадок порушення пеню в розмірі подвійної облікової ставки Національного банку України, що діяла в період, за який виплачується пеня, від суми простроченого платежу за кожний день прострочення платежу.

Відповідно до п. 6.4 кредитного договору нарахування неустойки за кожен випадок порушення зобов'язань здійснюється протягом 3 років із дня, коли відповідне зобов'язання повинне було бути виконане позичальником.

Пунктом 6.6 кредитного договору встановлено, що позовна давність за вимогами про стягнення кредиту, відсотків та комісій за користування кредитом, неустойки - пені, штрафів за даним договором установлюються сторонами тривалістю 3 роки.

Згідно з п. 3.3 постанови Пленуму Вищого господарського суду України "Про деякі питання практики застосування позовної давності у вирішенні господарських спорів" № 10 від 29.05.2013 р. за правилами частини першої статті 259 ЦК України сторонам дозволено за домовленістю збільшувати встановлену законом як загальну, так і спеціальну позовну давність.

Умова про збільшення позовної давності може бути вміщена як в укладеному сторонами договорі купівлі-продажу, поставки, надання послуг тощо, так і в окремому документі або в листах, телеграмах, телефонограмах та інших документах, якими обмінювалися сторони і які повинні однозначно свідчити про досягнення згоди сторін щодо збільшення строку позовної давності.

Зважаючи на вищенаведені норми законодавства та умови укладеного сторонами правочину, вимоги про стягнення неустойки у вигляді пені є такими, що заявлені правомірно.

Провівши розрахунок заявленої до стягнення суми пені, суд дійшов висновку, що з ТОВ "Флорида Косметік-Трейд" на користь ПАТ "Марфін Банк" підлягає стягненню пеня по кредиту в сумі 3 804,65 грн. за період з 01.03.2011 р. по 13.08.2013 р. та пеня по відсоткам в сумі 1 941,73 грн. за період з 01.03.2011 р. по 01.09.2013 р.

Отже, з урахуванням норм чинного законодавства та встановлених обставин у справі, суд вважає, що наявні у справі матеріали свідчать про обгрунтованість вимог позивача, у зв'язку з чим суд задовольняє позов в повному обсязі.

Згідно ч. 4 статті 49 ГПК України судові витрати покладаються на відповідача.

На підставі викладеного, керуючись ст. 44, ч. 4 ст. 49, ст.ст. 75, 82 - 85 Господарського процесуального кодексу України, суд

ВИРІШИВ:

Позов Публічного акціонерного товариства "Марфін Банк" до Товариства з обмеженою відповідальністю "Флорида Косметік-Трейд" про стягнення заборгованості в розмірі 37 151,13 грн. задовольнити.

Стягнути з Товариства з обмеженою відповідальністю "Флорида Косметік-Трейд" (04053, м. Київ, вул. Обсерваторна, 23, кв. 17, ідентифікаційний код 33643419) на користь Публічного акціонерного товариства "Марфін Банк" (68003, Одеська обл., м. Іллічівськ, вул. Леніна, 28, ідентифікаційний код 21650966) заборгованість по кредиту в сумі 21 567 (двадцять одну тисячу п'ятсот шістдесят сім) грн. 17 коп., заборгованість за відсотками в сумі 9 837 (девять тисяч вісімсот тридцять сім) грн. 58 коп., пеню по кредиту в сумі 3 804 (три тисячі вісімсот чотири) грн. 65 коп. та пеню по відсоткам в сумі 1 941 (одну тисячу дев'ятсот сорок одну) грн. 73 коп.

Стягнути з Товариства з обмеженою відповідальністю "Флорида Косметік-Трейд" (04053, м. Київ, вул. Обсерваторна, 23, кв. 17, ідентифікаційний код 33643419) на користь Публічного акціонерного товариства "Марфін Банк" (68003, Одеська обл., м. Іллічівськ, вул. Леніна, 28, ідентифікаційний код 21650966) витрати по сплаті судового збору в розмірі 1 720 (одну тисячу сімсот двадцять) грн. 50 коп.

Рішення ухвалено в нарадчій кімнаті та проголошено його вступну та резолютивну частини в судовому засіданні 21 листопада 2013 року.

Повний текст рішення підписаний 26 листопада 2013 року.

Рішення може бути оскаржено в апеляційному порядку до Київського апеляційного господарського суду через господарський суд міста Києва шляхом подачі апеляційної скарги в 10-денний строк з дня підписання повного тексту рішення.

Суддя К.І. Головіна

Часті запитання

Який тип судового документу № 35700415 ?

Документ № 35700415 це Решение

Яка дата ухвалення судового документу № 35700415 ?

Дата ухвалення - 21.11.2013

Яка форма судочинства по судовому документу № 35700415 ?

Форма судочинства - Хозяйственное

Я не впевнений, що мені підходить повний доступ до системи YouControl. Які є варіанти?

Ми зацікавлені в тому, щоб ви були максимально задоволені нашими інструментами. Для того, щоб упевнитись в цінності і потребі системи YouControl саме для вас - замовляйте безкоштовну демонстрацію продукту. Також можна придбати доступ на 1 добу за 680 гривень.
Детальна інформація про ліцензії та тарифні плани.

В якому cуді було засідання по документу № 35700415 ?

У чому перевага платних тарифів?

У платних тарифах ви отримуєте іформацію зі 180 джерел даних, у той час як у безкоштовному - з 22. Також у платних тарифах доступно більше розділів даних та аналітичні інструменти миттєвої оцінки компаній, ФОП, та фізосіб.
Детальніше про різницю в доступах на сторінці тарифів.

Данные о судебном решении № 35700415, Хозяйственный суд города Киева

Судебное решение № 35700415, Хозяйственный суд города Киева было принято 21.11.2013. Форма судопроизводства - Хозяйственное, форма решения – Решение. На этой странице вы сможете найти ключевые данные об этом судебном решении. Мы предоставляем удобный и быстрый доступ к текущим судебным решениям, чтобы вы могли быть в курсе недавних судебных прецедентов. Наша база данных содержит полный спектр необходимой информации, позволяя вам быстро находить ключевые данные.

Судебное решение № 35700415 относится к делу № 910/18217/13

то решение относится к делу № 910/18217/13. Фирмы, указанные в тексте настоящего судебного документа:


Наша система обеспечивает поиск по разным критериям, таким как регион или название суда. Также в личном кабинете есть возможность подробной настройки, что существенно ускоряет процесс поиска информации. Это позволяет результативно экономить ваше время при получении необходимой информации из реестра судебных решений и других официальных источников.

Предыдущий документ : 35700382
Следующий документ : 35700419