Решение № 35350744, 20.11.2013, Хозяйственный суд Черниговской области

Дата принятия
20.11.2013
Номер дела
927/1461/13
Номер документа
35350744
Форма судопроизводства
Хозяйственное
Государственный герб Украины

Господарський суд Чернігівської області

Іменем України

Р І Ш Е Н Н Я

м. Чернігів, пр. Миру, 20 Тел. 69-81-66

20 листопада 2013 року № 927/1461/13

Позивач: Товариство з обмеженою відповідальністю «Інтерполітекс»

02094 м. Київ, вул. Магнітогорська, 1

Відповідач: Сільськогосподарське товариство з обмеженою відповідальністю «Батьківщина» 17311 Срібнянський р-н с. Калюжинці, вул. Незалежності, 51

Предмет спору: про стягнення 41022,62 грн.

Суддя Фетисова І.А.

Представники сторін:

від позивача: Симбірцев Є.В. д. 01 від 01.11.2013 р.

від відповідача: не з'явився

Позивачем подано позов про стягнення з відповідача 40500 грн. за товар поставлений по видатковій накладній № 137 від 03.06.2013 р. та 522,62 грн. 3 % річних.

Відповідач відзив на позов не надав, повноважного представника в судове засідання не направив. Судову кореспонденцію, з Ухвалою суду про порушення провадження у справі та час, дату місце розгляду справи, відповідач отримав 12.11.2013 року. Заяв та клопотань від відповідача на адресу суду від відповідача не надходило. Наданим законом правом участі в судовому засіданні не скористався.

Враховуючи, що в матеріалах справи є докази належного повідомлення відповідача про час і місце розгляду справи, явка відповідача обов'язковою не визнавалась, клопотання про відкладення розгляду справи, неможливості явки відповідач суду не подавав, враховуючи отримання відповідачем судової кореспонденції 12.11.2013 року, суд приходить висновку про розгляд справи за наявними документами та без участі представників відповідача.

Рішення приймається на підставі ст. 75 Господарського процесуального кодексу України.

Розглянувши подані матеріали, заслухавши повноважного представника позивача, з'ясувавши фактичні обставини справи, оцінивши докази, що мають юридичне значення для розгляду справи по суті, господарський суд встановив:

На підставі усної домовленості сторін позивачем по видатковій накладній № 137 від 03.06.2013 р. поставлено відповідачу товар на суму 40500 грн., а відповідачем отримано що підтверджується підписом та печаткою товариства на накладній та довіреністю № 96 від 01.06.2013 р.

17.09.2013 р. позивачем направлено відповідачу претензію про сплату коштів за отриманий товар. Дана претензія отримана 21.09.2013 р., що підтверджується поштовим повідомлення про відправлення № 00039760.

Суд прийшов висновку про укладення між сторонами договору купівлі-продажу в простій письмовій формі.

Відповідно до ст. 655 Цивільного кодексу України за договором купівлі-продажу одна сторона передає або зобов'язується передати майно (товар) у власність другій стороні (покупцеві), а покупець приймає або зобов'язується прийняти майно (товар) і сплатити за нього певну грошову суму.

За умовами ст. 692 Цивільного кодексу України покупець зобов'язаний оплатити товар після його прийняття або прийняття товаророзпорядчих документів на нього, якщо інше не передбачено договором або законом. Відповідно до ч. 2 ст. 530 ЦК України якщо строк (термін) виконання боржником обов'язку не встановлений або визначений моментом пред'явлення вимоги, кредитор має право вимагати його виконання у будь-який час. Боржник повинен виконати такий обов'язок у семиденний строк від дня пред'явлення вимоги, якщо обов'язок негайного виконання не випливає із договору або актів цивільного законодавства.

У п.1 Інформаційного листа Вищого господарського суду України від 17.07.2012р. №01-06/928/2012 "Про практику застосування Вищим господарським судом України у розгляді справ окремих норм матеріального права" стосовно застосування частини першої статті 692 ЦК України щодо визначення строку виконання боржником грошового зобов'язання, яке виникло на підставі договору купівлі-продажу (у співвідношенні з частиною другою статті 530 ЦК України) зазначено наступне:

"Відповідно до частини першої статті 692 ЦК України покупець зобов'язаний сплатити продавцеві повну ціну переданого товару. Договором купівлі-продажу може бути передбачено розстрочення платежу.

Отже, якщо інше не встановлено укладеним сторонами договором або актом цивільного законодавства, перебіг строку виконання грошового зобов'язання, яке виникло на підставі договору купівлі-продажу, починається з моменту прийняття товару або прийняття товаророзпорядчих документів на нього, і положення частини другої статті 530 названого Кодексу, в якій ідеться про строк (термін) виконання боржником обов'язку, що не встановлений або визначений моментом пред'явлення вимоги, до відповідних правовідносин не застосовується (див. постанову Вищого господарського суду України від 28.02.2012 №5002-8/481-2011).

При цьому підписання покупцем видаткової накладної, яка є первинним обліковим документом у розумінні Закону України "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні" і яка відповідає вимогам, зокрема, статті 9 названого Закону і Положення про документальне забезпечення записів у бухгалтерському обліку та фіксує факт здійснення господарської операції і встановлення договірних відносин, є підставою виникнення обов'язку щодо здійснення розрахунків за отриманий товар. Строк виконання відповідного грошового зобов'язання визначається за правилами, встановленими частиною першою статті 692 ЦК України (див. постанову Вищого господарського суду України від 21.04.2011 №9/252-10)."

Як встановлено судом, факт передачі позивачем товару підтверджується видатковою накладною № 137 від 03.06.2013 р.

Оскільки інший строк оплати товару сторонами у видатковій накладній встановлений не був, то відповідач мав розрахуватись з позивачем у повному обсязі після отримання товару. Таким чином, порушення відповідачем порядку оплати слід відлічувати з 04.06.2013 р.

Матеріалами справи підтверджується заборгованість відповідача в сумі 40500 грн.

Відповідно до ч. 2 ст. 625 ЦК України боржник, який прострочив виконання грошового зобов'язання, на вимогу кредитора зобов'язаний сплатити суму боргу з урахуванням встановленого індексу інфляції за весь час прострочення, а також три проценти річних від простроченої суми, якщо інший розмір процентів не встановлений договором або законом.

Позивач просить стягнути з відповідача 3 % річних в сумі 522,62 грн. за період з 03.06.2013 р. по 06.11.2013 р., які є обґрунтованими та підлягають частково в сумі 519,29 грн., оскільки позивачем при визначенні періоду заборгованості зазначено з 03.06.2013 р. замість 04.06.2013 р. - початок періоду прострочення, в решті позовних вимог в сумі 3,33 грн. відмовити.

Відповідно до ст. 33 Господарського процесуального кодексу України кожна сторона повинна довести ті обставини, на які посилається як на підставу своїх вимог та заперечень.

Відповідач витребуваних судом документів та доказів повної оплати товару суду не надав.

Відповідно до вимог чинного законодавства, одностороння відмова від виконання зобов'язань не допускається, зобов'язання повинні виконуватись належним чином в установлений строк.

Оскільки відповідач, в порушення ст. 525,526,615 Цивільного кодексу України, взяті на себе зобов'язання по оплаті товару своєчасно не виконав, враховуючи, що матеріалами справи підтверджується сума боргу, позовні вимоги підлягають задоволенню частково борг в сумі 40500 грн. та 3 % річних в сумі 519,29 грн., в решті позовних вимог в частині стягнення 3 % річних в сумі 3,33 грн. відмовити.

Керуючись ст.ст. 525,526,655,692 Цивільного кодексу України, ст.ст.22,33,49,75,82-85 Господарського процесуального кодексу України, суд -

В И Р І Ш И В :

1. Позовні вимоги задовольнити частково.

2. Стягнути з Сільськогосподарського товариства з обмеженою відповідальністю «Батьківщина» (17311 Срібнянський р-н с. Калюжинці, вул. Незалежності, 51 код 30875436) на користь Товариства з обмеженою відповідальністю «Інтерполітекс» (02094 м. Київ, вул. Магнітогорська, 1 код 35976991 р/р 26008513703004 у ПАТ «АСВІО БАНК» м. Чернігів МФО 353489) борг в сумі 40500 грн. та 3 % річних в сумі 519,29 грн. та 1720,50 грн. судового збору.

Наказ видати після набрання рішенням законної сили .

3. В решті позовних вимог в частині стягнення 3 % річних в сумі 3,33 грн. відмовити.

Суддя І.А.Фетисова

Предыдущий документ : 35350414
Следующий документ : 35350745