Решение № 3440129, 10.03.2009, Хозяйственный суд Закарпатской области

Дата принятия
10.03.2009
Номер дела
3/11
Номер документа
3440129
Форма судопроизводства
Хозяйственное
Компании, указанные в тексте судебного документа
Государственный герб Украины

ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД ЗАКАРПАТСЬКОЇ ОБЛАСТІ

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

Рішення

10.03.2009 Справа № 3/11

За позовом Відкритого акціонерного товариства „Райффайзен Банк Аваль”, м. Київ в особі Івано –Франківської обласної дирекції, м. Івано –Франківськ

до Приватної фірми „Камертон”, с. Кричово Тячівського району

про стягнення 45 537 грн. 33 коп., що за офіційним курсом НБУ становить 5 779 дол. США 73 центи, в т.ч. 32 534 грн. 48 коп., що за офіційним курсом НБУ становить 4 129 дол. США 37 центів заборгованості за кредитним договором № 012-00-40-10/105 від 23.04.2004 року, 4 272 грн. 36 коп., що за офіційним курсом НБУ становить 542 дол. США 26 центів заборгованості по відсотках та 8 730 грн. 49 коп., що за офіційним курсом НБУ становить 1 108 дол. США 70 центів пені за прострочення сплати кредиту, шляхом звернення стягнення на заставлене майно (з врахуванням заяви про збільшення вимог).

Суддя господарського суду –В.В.Мокану

представники:

Позивача – Хемич В.М., головний юрисконсульт відділу проблемних кредитів,

довіреність від 29.09.2008 року

Відповідача – не з’явився

СУТЬ СПОРУ: відкритим акціонерним товариством „Райффайзен Банк Аваль”, м. Київ в особі Івано –Франківської обласної дирекції, м. Івано –Франківськ заявлено позов до Приватної фірми „Камертон”, с. Кричово Тячівського району про стягнення 27 251 грн. заборгованості за кредитним договором № 012-00-40-10/105 від 23.04.2004 року шляхом звернення стягнення на заставлене майно. Позивач заявою від 13.01.2009 року збільшив позовні вимоги і просить суд стягнути з відповідача суму 45 537 грн. 33 коп., що за офіційним курсом НБУ становить 5 779 дол. США 73 центи, в т.ч. 32 534 грн. 48 коп., що за офіційним курсом НБУ становить 4 129 дол. США 37 центів заборгованості за кредитним договором № 012-00-40-10/105 від 23.04.2004 року, 4 272 грн. 36 коп., що за офіційним курсом НБУ становить 542 дол. США 26 центів заборгованості по відсотках та 8 730 грн. 49 коп., що за офіційним курсом НБУ становить 1 108 дол. США 70 центів пені за прострочення сплати кредиту, шляхом звернення стягнення на заставлене майно.

Позовні вимоги обґрунтовано порушенням відповідачем зобов’язання по повному та своєчасному погашенню кредиту та відсотків за користування кредитними коштами згідно кредитного договору № 012-00-40-10/105 від 23.04.2004 року.

продовження рішення господарського суду Закарпатської області від 10.03.2009 року у справі № 3/11

Відповідач, належним чином повідомлений про час і місце розгляду справи (ухвала суду про прийняття справи до провадження від 28.01.2009 року та ухвала про відкладення розгляду справи від 17.02.2009 року надіслані відповідачеві рекомендованим листом з повідомленням), у судове засідання явку уповноваженого представника не забезпечив, витребувані ухвалами суду документи не подав, тому справа розглядається в порядку ст. 75 Господарського процесуального кодексу України за наявними в ній матеріалами.

Вивчивши матеріали справи, заслухавши

представника позивача,

суд встановив:

Між Івано – Франківсько обласною дирекцією відкритого акціонерного товариства „Райффайзен Банк Аваль” та Приватною фірмою „Камертон”, 23.04.2004 року укладено кредитний договір № 012-00-40-10/105, згідно якого кредитор (позивач) зобов’язався надати боржнику (відповідачеві) кредит у сумі 41 820 доларів США для придбання автомобіля згідно рахунку № 46 УА від 23.04.2004 року, строком до 22.04.2009 року включно із встановленням строків погашення кредиту згідно графіку погашення, наведеного в додатку № 1 до договору, який є невід’ємною частиною договору, зі сплатою 15 % річних за користування кредитними коштами.

В якості забезпечення виконання відповідачем своїх зобов’язань за кредитним договором між сторонами укладено договір застави транспортного засобу, який 23.04.2004 року був посвідчений нотаріально з присвоєнням реєстрового № Д-341.

Згідно п. 1.2 договору застави в заставу банку передано транспортний засіб марки MITSUBISHI PAJERO 2004 р.в., колір –синій, кузов № JMBLYV8W4J4303, державний реєстраційний № 99977 ІС, ЗАРЕЄСТРОВАНИЙ Калузьким МРЕВ ДАІ ГУ –УМВС України 21.04.2004 року, свідоцтво про реєстрацію серії ІВС № 230545 видане 21.01.2004 року.

Погашення відповідачем кредиту, згідно графіку погашення заборгованості, що передбачений додатком № 1 до договору та відсотків за користування кредитними коштами, мало здійснюватися шляхом сплати платіжними дорученнями на позичкові рахунки та рахунки доходів позивача щомісячно до передостаннього робочого дня місяця.

Додатком № 1 до договору передбачено графік погашення кредиту відповідачем, а саме, 24.05.2004 в сумі 5 230 доларів США, з 23.06.2004 року по 23.03.2009 року в сумі 621 доларів США щомісячно, 22.04.2009 року в сумі 572 долари США.

Матеріалами справи, а саме, розрахунком погашення заборгованості по кредиту, підтверджено порушення відповідачем зобов’язання по повному та своєчасному погашенню кредиту та відсотків за користування кредитними коштами, що згідно п. 7.5 кредитного договору дало право позивачу достроково вимагати погашення відповідачем заборгованості по кредиту та відсотків за користування кредитними коштами.

Звернувшись з позовною заявою до суду позивач просив стягнути з відповідача 27 251 грн. заборгованості за кредитним договором № 012-00-40-10/105 від 23.04.2004 року шляхом звернення стягнення на заставлене майно. Заявою від

продовження рішення господарського суду Закарпатської області від 10.03.2009 року у справі № 3/11

13.01.2009 року збільшив позовні вимоги і просив суд стягнути з відповідача суму 45 537 грн. 33 коп., що за офіційним курсом НБУ становить 5 779 дол. США 73 центи, в т.ч. 32 534 грн. 48 коп., що за офіційним курсом НБУ становить 4 129 дол. США 37 центів заборгованості за кредитним договором № 012-00-40-10/105 від 23.04.2004 року, 4 272 грн. 36 коп., що за офіційним курсом НБУ становить 542 дол. США 26 центів заборгованості по відсотках та 8 730 грн. 49 коп., що за офіційним курсом НБУ становить 1 108 дол. США 70 центів пені за прострочення сплати кредиту, шляхом звернення стягнення на заставлене майно.

Листом від 10.03.2009 року позивач повідомив, що після порушення провадження у справі відповідачем було здійснено часткове погашення заборгованості згідно кредитного договору, а саме, 05.02.2009 року на суму 7 770 грн., що за офіційним курсом НБУ становить 1 000 доларів США та 16.02.2009 року на суму 3 850 грн., що за офіційним курсом НБУ становить 500 доларів США.

У відповідності до ст. 193 Господарського кодексу України від 16.01.2003 року № 436-IV та ст. 526 Цивільного кодексу України від 16.01.2003 року № 435-IV, зобов’язання має виконуватися належним чином відповідно до умов договору та вимог законодавства, порушене право позивача підлягає захисту шляхом стягнення на його користь 20 984 грн. 48 коп., що за офіційним курсом НБУ становить 2 629 доларів США 37 центів заборгованості за кредитним договором № 012-00-40-10/105 від 23.04.2004 року та суму 1 386 грн. 77 коп., що за офіційним курсом НБУ становить 180 доларів США 10 центів відсотків за користування кредитними коштами, шляхом звернення стягнення на заставлене майно.

Провадження в частині стягнення суми 11 550 грн., що за офіційним курсом НБУ становить 1 500 доларів США, сплаченої платежами від 05.02.2009 року та від 16.02.2009 року підлягає припиненню на підставі п.11 ст. 80 ГПК України у зв’язку з відсутністю предмету спору.

Нарахована на підставі п. 10.3 договору пеня за несвоєчасне виконання зобов’язання по погашенню кредиту та відсотків за користування кредитними коштами в розмірі 0,1 % за кожний день прострочення складає суму 8 730 грн. 49 коп., що за офіційним курсом НБУ становить 1 108 доларів США 70 центів та підлягає стягненню з відповідача, шляхом звернення стягнення на заставлене майно.

Судові витрати підлягають віднесенню на відповідача у відповідності до ст. 49 Господарського процесуального кодексу України у розмірі 455 грн. 37 коп. на відшкодування витрат по сплаті державного мита та 118 грн. витрат на інформаційно – технічне забезпечення судового процесу.

На підставі викладеного, керуючись ст. 526 Цивільного кодексу України, ст. 193 Господарського кодексу України ст. ст. 49, п.11 ст. 80 , 82 –85 Господарського процесуального кодексу України,

СУД ВИРІШИВ:

1. Позов задоволити частково.

2. Стягнути з Приватної фірми „Камертон”, вул. Леніна, 127, с. Кричово Тячівського району (код ЄДРПОУ 22174433) на користь Відкритого акціонерного товариства „Райффайзен Банк Аваль”, м. Київ в особі Івано – Франківської обласної дирекції, вул. Лєскова, 9, м. Івано – Франківськ (код ЄДРПОУ 20551707) суму 20 984 (Двадцять

продовження рішення господарського суду Закарпатської області від 10.03.2009 року у справі № 3/11

тисяч дев’ятсот вісімдесят чотири)грн. 48 коп., що за офіційним курсом НБУ становить 2 629 (Дві тисячі шістсот двадцять дев’ять)доларів США 37 центів заборгованості за кредитним договором № 012-00-40-10/105 від 23.04.2004 року, суму 1 386 (Одна тисяча триста вісімдесят шість)грн. 77 коп., що за офіційним курсом НБУ становить 180 (Сто вісімдесят)доларів США 10 центів відсотків за користування кредитними коштами, суму 8 730 (Вісім тисяч сімсот тридцять)грн. 49 коп., що за офіційним курсом НБУ становить 1 108 (Одна тисяча сто вісім)доларів США 70 центів, шляхом звернення стягнення на майно, що є предметом договору застави, нотаріально посвідченого 23.04.2004 року з присвоєнням реєстраційного №№ Д-341, а саме, транспортний засіб марки MITSUBISHI PAJERO 2004 р.в., колір – синій, кузов № JMBLYV8W4J4303, державний реєстраційний № 99977 ІС, ЗАРЕЄСТРОВАНИЙ Калузьким МРЕВ ДАІ ГУ – УМВС України 21.04.2004 року, свідоцтво про реєстрацію серії ІВС № 230545 видане 21.01.2004 року, а також суму 455 (Чотириста п’ятдесят п’ять)грн. 37 коп. на відшкодування витрат по сплаті державного мита та 118 (Сто вісімнадцять)грн. витрат на інформаційно – технічне забезпечення судового процесу.

3. Провадження в частині стягнення суми 11 550 (Одинадцять тисяч п’ятсот п’ятдесят)грн., що за офіційним курсом НБУ становить 1 500 (Одна тисяча п’ятсот) доларів США припинити.

4. Рішення набирає законної сили в порядку ст. 85 Господарського процесуального кодексу України.

Суддя В.В.Мокану

У зв’язку з оголошенням в судовому засіданні 10.03.2009 року лише вступної та резолютивної частини рішення оформлено та підписано відповідно до ст. 84 ГПК України 13.03.2009 року.

Часті запитання

Який тип судового документу № 3440129 ?

Документ № 3440129 це Решение

Яка дата ухвалення судового документу № 3440129 ?

Дата ухвалення - 10.03.2009

Яка форма судочинства по судовому документу № 3440129 ?

Форма судочинства - Хозяйственное

Я не впевнений, що мені підходить повний доступ до системи YouControl. Які є варіанти?

Ми зацікавлені в тому, щоб ви були максимально задоволені нашими інструментами. Для того, щоб упевнитись в цінності і потребі системи YouControl саме для вас - замовляйте безкоштовну демонстрацію продукту. Також можна придбати доступ на 1 добу за 680 гривень.
Детальна інформація про ліцензії та тарифні плани.

В якому cуді було засідання по документу № 3440129 ?

У чому перевага платних тарифів?

У платних тарифах ви отримуєте іформацію зі 180 джерел даних, у той час як у безкоштовному - з 22. Також у платних тарифах доступно більше розділів даних та аналітичні інструменти миттєвої оцінки компаній, ФОП, та фізосіб.
Детальніше про різницю в доступах на сторінці тарифів.

Информация о судебном решении № 3440129, Хозяйственный суд Закарпатской области

Судебное решение № 3440129, Хозяйственный суд Закарпатской области было принято 10.03.2009. Форма судопроизводства - Хозяйственное, форма решения – Решение. На этой странице вы сможете найти необходимые данные об этом судебном решении. Мы обеспечиваем удобный и быстрый доступ к текущим судебным решениям, чтобы вы могли быть в курсе недавних судебных прецедентов. Наша база данных охватывает полный спектр необходимой информации, позволяя вам легко находить необходимые данные.

Судебное решение № 3440129 относится к делу № 3/11

то решение относится к делу № 3/11. Организации, указанные в тексте настоящего судебного документа:


Наша система поддерживает поиск по разным критериям, таким как регион или название суда. Также в личном кабинете есть возможность подробной настройки, что существенно ускоряет процесс поиска данных. Это позволяет эффективно экономить ваше время при получении необходимой информации из реестра судебных решений и других официальных источников.

Предыдущий документ : 3440126
Следующий документ : 3440133