Постановление суда № 33997409, 07.10.2013, Хозяйственный суд Николаевской области

Дата принятия
07.10.2013
Номер дела
915/1654/13
Номер документа
33997409
Форма судопроизводства
Хозяйственное
Компании, указанные в тексте судебного документа
Государственный герб Украины

ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД МИКОЛАЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

=====

УХВАЛА

"07" жовтня 2013 р. Справа № 915/1654/13

Господарський суд Миколаївської області у складі судді Олейняш Е.М. при секретарі судового засідання Атаманюк В.О., розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Миколаєві справу

за позовом Публічного акціонерного товариства "Миколаївобленерго", вул. Чигрина, 94, м. Миколаїв, 54055

до відповідача Товариства з обмеженою відповідальністю "Торгівельний комплекс "Соляні", проспект Г. Сталінграду, 20/2, м. Миколаїв, 54025

про стягнення боргу за перевищення договірної величини споживання електричної енергії у липні 2013 року у сумі 1 000, 00 грн.

за участю представників сторін:

від позивача Крижановська Інна Миколаївна, довіреність № 01/33-393 від 26.12.2012 року;

від відповідача представник не з'явився

Публічне акціонерне товариство "Миколаївобленерго" звернулось до господарського суду Миколаївської області з позовними вимогами до відповідача Товариства з обмеженою відповідальністю "Торгівельний комплекс "Соляні" про стягнення боргу за перевищення договірної величини споживання електричної енергії у липні 2013 року у сумі 1 000, 00 грн.

Ухвалою господарського суду Миколаївської області від 18.09.2013 року позовну заяву прийнято до розгляду, порушено провадження у справі, розгляд справи в судовому засіданні призначено на 07.10.2013 року.

В судовому засіданні 07.10.2013 року представник позивача подав суду заяву про припинення провадження у справі, зазначивши, що заборгованість в сумі 1 000, 00 грн. сплачена відповідачем в повному обсязі, на підтвердження чого долучено копію платіжного доручення № 300 від 30.09.2013 року на суму 1 000, 00 грн.

Відповідач не скористався наданим йому ст. 22 ГПК України правом та явку повноважного представника у судове засідання 07.10.13 року не забезпечив, хоча про дату, час та місце розгляду справи був повідомлений належним чином, про що свідчить поштове повідомлення, яке наявне в матеріалах справи (арк. справи 32). Причини неявки повноважного представника відповідача суду не відомі.

Судом здійснено усі заходи щодо повідомлення належним чином відповідача про дату, час та місце судових засідань.

При цьому судом враховано, що відповідно до п. 3.9.2 Постанови Пленуму Вищого господарського суду України "Про деякі питання практики застосування Господарського процесуального кодексу України судами першої інстанції" від 26.12.2011 року № 18 з останніми змінами від 29.05.13 року у випадку нез'явлення в засідання господарського суду представників обох сторін або однієї з них справа може бути розглянута без їх участі, якщо неявка таких представників не перешкоджає вирішенню спору.

Суд дійшов висновку про достатність у матеріалах справи документальних доказів для вирішення спору по суті за відсутності повноважного представника відповідача.

Відповідно до ст. 75 ГПК України справа розглядається за наявними в ній матеріалами.

Розглянувши матеріали справи, заслухавши пояснення представника позивача, дослідивши та оцінивши усі подані у справу докази за своїм внутрішнім переконанням, що ґрунтується на всебічному, повному і об'єктивному розгляді в судовому засіданні всіх обставин справи в їх сукупності, та враховуючи, що кожна сторона повинна довести ті обставини, на які вона посилається як на підставу своїх вимог і заперечень, суд встановив наступне.

Публічне акціонерне товариство "Миколаївобленерго" є правонаступником всіх прав та зобов'язань Відкритого акціонерного товариства Енергопостачальна компанія "Миколаївобленерго", створеного шляхом перетворення з Державної акціонерної Енергопостачальної компанії "Миколаївобленерго" відповідно до Закону України "Про господарські товариства" та рішення Загальних зборів.

Відкрите акціонерне товариство Енергопостачальна компанія "Миколаївобленерго" відповідно до вимог Закону України "Про акціонерні товариства" перейменовано на Публічне акціонерне товариство "Миколаївобленерго" (арк. справи 27).

Відповідно до ч. 1 ст. 25 ГПК України у разі смерті або оголошення фізичної особи померлою, припинення діяльності суб'єкта господарювання шляхом реорганізації (злиття, приєднання, поділу, перетворення), заміни кредитора чи боржника в зобов'язанні, а також в інших випадках заміни особи у відносинах, щодо яких виник спір, господарський суд залучає до участі у справі правонаступника відповідної сторони або третьої особи на будь-якій стадії судового процесу.

Відповідно до п. 1.4 постанови Пленуму Вищого господарського суду України "Про деякі питання практики застосування Господарського процесуального кодексу України судами першої інстанції" № 18 від 26.12.11 року з останніми змінами від 29.05.13 року за приписом статті 25 ГПК у разі, зокрема, реорганізації суб'єкта господарювання у відносинах, щодо яких виник спір, господарський суд залучає до участі у справі його правонаступника. Господарським судам необхідно враховувати, що сама лише зміна найменування юридичної особи не означає її реорганізації, якщо при цьому не змінюється організаційно-правова форма даної особи. Зміна типу акціонерного товариства з приватного на публічне не є його реорганізацією (стаття 5 Закону України "Про акціонерні товариства"). Водночас зміна найменування юридичної особи тягне за собою необхідність у державній реєстрації змін до установчих документів, порядок проведення якої викладено у статті 29 Закону України "Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців". У разі коли така зміна сталася у процесі вирішення спору господарським судом, про неї обов'язково зазначається в описовій частині рішення (при цьому у мотивувальній частині, за необхідності, також зазначається нове найменування учасника судового процесу - наприклад, у разі задоволення позову до нього) або в ухвалі, якою закінчується розгляд справи.

Якщо ж зміна найменування юридичної особи пов'язана зі зміною організаційно-правової форми юридичної особи (статті 104 - 108 Цивільного кодексу України), то йдеться про її реорганізацію, що потребує вчинення господарським судом процесуальної дії, зазначеної в частині третій статті 25 ГПК; крім того, про винесення відповідної ухвали зазначається в описовій частині рішення, прийнятого по суті справи.

Судом встановлено, що Відкрите акціонерне товариство Енергопостачальна компанія "Миколаївобленерго" з метою приведення у відповідність до вимог Закону України "Про акціонерні товариства" змінило своє найменування на Публічне акціонерне товариство "Миколаївобленерго".

Судом встановлено наступне.

Між ВАТ ЕК "Миколаївобленерго" в особі філії м. Миколаєва, правонаступником якого є Публічне акціонерне товариство "Миколаївобленерго" (далі - позивач, Постачальник), та Товариством з обмеженою відповідальністю "Торгівельний комплекс Соляні" (далі - відповідач, Споживач) укладено договір № 44/1273 від 01.06.2009 року про постачання електричної енергії (далі - Договір), який діє до теперішнього часу.

Відповідно до ч. 7 ст. 276 ГК України оплата енергії, що відпускається, здійснюється відповідно до умов договору. Договір може передбачати попередню оплату, планові платежі з наступним перерахунком або оплату, що проводиться за вартість прийнятих ресурсів.

Відповідно до ст. 26 Закону України "Про електроенергетику" споживачі (крім населення, професійно-технічних навчальних закладів та вищих навчальних закладів I-IV рівнів акредитації державної і комунальної форм власності) у випадку споживання електричної енергії понад договірну величину за розрахунковий період сплачують енергопостачальникам двократну вартість різниці фактично спожитої і договірної величини.

Відповідно до п. 1.2 ПКЕЕ договірна величина споживання електричної енергії - узгоджена в договорі між постачальником електричної енергії і споживачем величина обсягу електричної енергії на відповідний розрахунковий період.

Відповідно до п.п. 1, 2 п. 10.2 ПКЕЕ споживач електричної енергії зобов'язаний користуватися електричною енергією виключно на підставі договору (договорів); оплачувати обсяг спожитої електричної енергії, а також здійснювати інші платежі відповідно до умов договору та рахунків, виставлених на підставі актів про порушення цих Правил та умов договору.

Відповідно до п. 6.14 ПКЕЕ перевищення договірної величини споживання електричної енергії визначається під час підбиття підсумків розрахункового періоду на основі підтверджених сторонами даних розрахункового обліку електричної енергії або акта прийняття-передавання електричної енергії.

Пунктом 6.16 ПКЕЕ передбачено, що обсяг перевищення договірних величин споживання електричної енергії та/або величини потужності протягом розрахункового періоду оплачується споживачами постачальнику електричної енергії за регульованим тарифом відповідно до законодавства України та договору.

Умовами договору сторони передбачили наступне.

Пунктом 2.1 Договору передбачено, що під час виконання умов цього договору, а також вирішенні всіх питань, що не обумовлені цим договором, сторони зобов'язуються керуватися чинним законодавством України та Правилами користування електричною енергією (далі - ПКЕЕ), затвердженими в установленому порядку.

Відповідно до п. п. 2.2.1, 2.2.2 Договору постачальник зобов'язався виконувати умови цього договору, постачати відповідачу електроенергію в обсягах, визначених цим договором.

Відповідно до п. 2.3.3 Договору споживач зобов'язався оплачувати постачальнику вартість електричної енергії, а також здійснювати інші платежі згідно з умовами Додатків № 10 "Порядок розрахунків" та № 4 "Графік зняття показів засобів обліку електричної енергії".

Відповідно до абз. 1 п. 5.1 Договору для визначення договірних величин споживання електричної енергії та потужності на наступний рік споживач не пізніше 15 листопада поточного року надає постачальнику відомості про розмір очікуваного споживання електричної енергії по місяцях (кварталах) для оформлення Додатку № 1 "Обсяг постачання електричної енергії споживачу та субспоживачу".

Відповідно до п. 5.2 Договору договірні величини споживання електричної енергії визначаються на рівнях заявлених споживачем згідно з пунктом 5.1 цього договору і погоджених постачальником обсягів, та зазначаються у додатку № 1 "Обсяги постачання електричної енергії споживачу та субспоживачу".

Відповідно до п. 1 Додатку № 1 до Договору "Обсяги постачання електричної енергії споживачу та субспоживачу" постачання електричної енергії споживачу проводиться постачальником в межах договірних величин електроспоживання, зазначених у Додатку № 1а за місяцями.

Відповідно до п. 2 Додатку № 1 до Договору споживач самостійно контролює власне електроспоживання, прогнозує обсяги споживання електричної енергії та самостійно сплачує їх з урахуванням авансових (планових) платежів і роздрібних тарифів, що діють у розрахунковому періоді та друкуються в газеті "Южная правда" чи інших друкованих виданнях.

Відповідно до абз. 1, 2 п. 3 Додатку № 1 до Договору споживач має право не пізніше п'яти робочих днів до закінчення поточного розрахункового періоду звернутися із заявою до Постачальника щодо коригування договірної величини споживання електричної енергії. Постачальник проводить коригування договірної величини електроспоживання поточного розрахункового періоду та не пізніше наступного робочого дня з дати отримання заяви надає Споживачу рахунок на оплату додатково заявлених обсягів електроспоживання з терміном сплати один операційний день. Постачальник має право відмовити Споживачу в коригуванні (збільшенні) договірних величин, у разі невиконання Споживачем своїх зобов'язань щодо оплати електричної енергії за договором про постачання електричної енергії.

Відповідно до п. 4 Додатку № 1 до Договору у разі перевищення договірних величин споживання електричної енергії, споживач несе відповідальність згідно ст. 26 Закону України "Про електроенергетику".

Пунктом 1 Додатку № 4 "Графік зняття показів засобів обліку електричної енергії" до Договору сторони передбачили, що споживач знімає показання розрахункових засобів обліку щомісячно 25 числа і в цей день повідомляє про них постачальнику по встановленій Додатком № 4 до Договору формі.

Пунктом 1 Додатку № 10 до Договору "Порядок розрахунків" сторони також передбачили, що розрахунковим вважається період з 25 числа місяця до такого ж числа наступного місяця.

Відповідно до п. 6 Додатку № 10 до Договору за перевищення договірних величин споживання електричної енергії та потужності споживач оплачує постачальнику підвищену оплату за електричну енергію за обсяг перевищення споживачем договірних величин споживання електричної енергії та величин потужності за розрахунковий період відповідно до ст. 26 Закону України "Про електроенергетику".

Відповідно до п. 2.3.3 Договору та п. 8 Додатку № 10 до Договору рахунки на оплату перевищення договірної величини споживання електроенергії виписуються постачальником електричної енергії окремо та надаються споживачу. Вказані рахунки мають бути оплачені споживачем протягом 5 операційних днів з дня отримання.

Судом встановлено та матеріалами справи підтверджується наступне.

Відповідно до Додатку № 1а до Договору від 01.06.2009 року договірна величина споживання у липні 2013 року визначена відповідачу на рівні 8 000 кВт.год (арк. справи 21 на звороті).

Як вбачається з поданого суду Акту про використану електричну енергію за липень 2013 року, розмір споживання електричної енергії відповідача склав 10 242 кВт.г. (арк. справи 17).

Відтак, обсяг спожитої понад договірну величину електроенергії у липні 2013 року склав 2 242 кВт.год., що склало 2 269, 35 грн.

На підставі ч. 5 ст. 26 Закону України "Про електроенергетику", п.п. 6.14, 6.16 ПКЕЕ та умов Договору з урахуванням Додатків № 1, 1а до Договору відповідачу 25.07.2013 року було виписано Повідомлення про перевищення договірних величин споживання електричної енергії № 04-23/2-4560 та виставлений рахунок № 44/1273/7/1 від 25.07.13 року про сплату 2 269, 35 грн. - за перевищення договірної величини споживання електричної енергії у липні 2013 року (арк. справи 23).

Вказаний рахунок відповідачем був оплачений частково в сумі 1 269, 35 грн., що підтверджується копією платіжного доручення № 289 від 03.09.2013 року (арк. справи 24), а заборгованість в сумі 1 000, 00 грн. залишилась несплаченою.

Таким чином, станом на час звернення до суду із позовом заборгованість відповідача складала 1 000, 00 грн.

30.09.2013 року, тобто після порушення провадження у справі, відповідачем сплачено заборгованість в сумі 1 000, 00 грн., що підтверджується копією платіжного доручення № 300 від 30.09.2013 року (арк. справи 34).

Відповідно до п. 1-1 ч. 1. ст. 80 ГПК України господарський суд припиняє провадження у справі якщо відсутній предмет спору.

Враховуючи вищевикладене, провадження у справі підлягає припиненню.

Відповідно до ч. 3 ст. 80 ГПК України про припинення провадження у справі виноситься ухвала, в якій мають бути вирішені питання про розподіл між сторонами господарських витрат, про повернення судового збору з бюджету, а також можуть бути розв'язані питання про стягнення штрафів, передбачених у пунктах 4 і 5 частини другої статті 83 цього Кодексу.

При зверненні до суду із позовом позивачем було сплачено 1 720, 50 грн. судового збору, що підтверджується оригіналом платіжного доручення № 516 від 02.04.2013 року (арк. справи 5).

Пунктом 5.1 Постанови Пленуму Вищого господарського суду України № 7 від 21.02.2013 року "Про деякі питання практики застосування розділу VI Господарського процесуального кодексу України" передбачено наступне.

Статтею 7 Закону України "Про судовий збір" передбачено підстави повернення судового збору, перелік яких є вичерпним. У їх числі не зазначено такої підстави, як припинення провадження у справі (стаття 80 ГПК). Водночас закриття провадження у справі, про яке йдеться у пункті 5 частини першої цієї статті Закону, є поняттям цивільного і адміністративного судочинства, передбаченим відповідно статтею 205 Цивільного процесуального кодексу України і статтею 157 Кодексу адміністративного судочинства України, які господарським судам у здійсненні судочинства не застосовуються. Таким чином, припинення провадження у справі з підстав, передбачених статтею 80 ГПК, не тягне за собою наслідків у вигляді повернення сплаченої суми судового збору.

Таким чином, оскільки спір виник з вини відповідача, то у відповідності до ст. 49 ГПК України судовий збір в сумі 1 720, 50 грн. у зв'язку з припиненням провадження у справі слід відшкодувати позивачу з відповідача.

Керуючись ст. 124 Конституції України, Законом України "Про судовий збір", ст. 22, 33, 49, 75, п. 1-1 ч. 1 ст. 80, ч. 3 ст. 80, ст. 86 Господарського процесуального кодексу України, суд

УХВАЛИВ:

припинити провадження у справі за позовом Публічного акціонерного товариства "Миколаївобленерго" (код ЄДРПОУ 24789699) до відповідача Товариства з обмеженою відповідальністю "Торгівельний комплекс "Соляні" (код ЄДРПОУ 24779423) про стягнення боргу за перевищення договірної величини споживання електричної енергії у липні 2013 року у сумі 1 000, 00 грн. у зв'язку з відсутністю предмета спору.

Стягнути з відповідача Товариства з обмеженою відповідальністю "Торгівельний комплекс "Соляні", проспект Г. Сталінграду, 20/2, м. Миколаїв, 54025 (код ЄДРПОУ 24779423) на користь позивача Публічного акціонерного товариства "Миколаївобленерго", юридична адреса: вул. Громадянська, 40, м. Миколаїв, 54017; поштова адреса: вул. Чигрина, 94, м. Миколаїв, 54055 (на поточний рахунок № 26002392418001 у МФ КБ "Приватбанк", МФО 326610, код ЄДРПОУ 24789699):

- 1 720, 50 грн. (одна тисяча сімсот двадцять грн. 50 коп.) - витрат по сплаті судового збору.

Наказ видати позивачу після набрання ухвалою законної сили.

Ухвала може бути оскаржена відповідно до ст. 93-95, 106 ГПК України.

Суддя Е.М. Олейняш

Предыдущий документ : 33997407
Следующий документ : 33997410