Дата принятия
03.10.2013
Номер дела
333/6153/13-ц
Номер документа
33877633
Форма судопроизводства
Гражданское
Компании, указанные в тексте судебного документа
Государственный герб Украины

Справа №333/6153/13ц

Провадження №2/333/2806/13

ЗАОЧНЕ рішення

Іменем України

26 вересня 2013 року м.Запоріжжя

Комунарський районний суд м.Запоріжжя у складі:

головуючого судді Тучкова С.С.,

при секретарі Шелесько Ю.О.,

розглянувши у відкритому судовому засіданні, в залі Комунарського районного суду м.Запоріжжя, цивільну справу №333/6153/13ц за позовом публічного акціонерного товариства комерційний банк «ПриватБанк» до ОСОБА_1 про стягнення заборгованості за кредитним договором в сумі 68448,61 гривень, а також судових витрат, -

в с т а н о в и в:

Позивач ПАТ КБ «ПриватБанк» звернувся до суду з позовом до ОСОБА_1, в якому просить стягнути з відповідача заборгованість за кредитом в сумі 68448,61 гривень та судові витрати, посилаючись на те, що 01.09.2008 року між Закритим акціонерним товариством комерційний банк «ПриватБанк», правонаступником якого є позивач, та ОСОБА_1 було укладено кредитний договір №ZPZ1NN00000350 фізичної особи на отримання споживчого кредиту, згідно вимог якого відповідач отримав кредит у розмірі 20000 гривень зі сплатою відсотків за користування кредитом у розмірі 3 відсотка на місяць на суму залишку заборгованості за кредитом та винагороди у розмірі 0,2% в місяць на плановий залишок по кредиту з кінцевим терміном повернення 30.08.2013 року включно. Однак ОСОБА_1 порушує вимоги кредитного договору, а саме не виконує в обумовлені строки зобовязання щодо сплати кредиту та відсотків, тому позивач змушений звернутися до суду за захистом своїх порушених прав.

Представник позивача в судове засідання не зявився, про час та місце розгляду справи був повідомлений своєчасно та належним чином, надав суду заяву, в якій просив на підставі ч.2 ст.158 ЦПК України розглядати справу за його відсутності, позовні вимоги підтримав повністю, проти винесення заочного рішення не заперечував.

Відповідач ОСОБА_1, повідомлений судом належним чином про час та місце розгляду справи, повторно у судове засідання не зявився і не повідомив суд про причини неявки. Оскільки суд не має відомостей про причину неявки відповідача, повідомленого належним чином, відповідно до вимог ч.4 ст.169 Цивільного процесуального кодексу України суд вирішує справу на підставі наявних у ній даних чи доказів (постановляє заочне рішення).

Суд, вивчивши матеріали справи та дослідивши письмові докази, приходить до наступних висновків.

Судом встановлені такі факти та відповідні їм правовідносини.

01.09.2008 року між ЗАТ КБ «ПриватБанк», правонаступником якого є позивач (банк), та ОСОБА_1 (клієнт) було укладено кредитний договір №ZPZ1NN00000350 фізичної особи на отримання споживчого кредиту, згідно умов якого банк надав позичальнику кредит у розмірі 20000 гривень на умовах його забезпечення строковості, повернення та плати за користування, а позичальник зобовязався прийняти, належним чином використати та повернути кредит у зазначеній сумі та сплатити відсотки за користування кредитом в розмірі 3% на місяць та винагороду у розмірі 0,2% в місяць на плановий залишок по кредиту в порядку, на умовах та в строки, визначені договором (а.с.4-5, 6-9). Вказаний договір складається з заяви позичальника (а.с.4-5) та умов надання споживчого кредиту фізичним особам (а.с.6-9).

Пунктом 2.1 кредитного договору №ZPZ1NN00000350 від 01.09.2008 року (умов надання споживчого кредиту фізичним особам) передбачено, що банк зобовязався надати кредит позичальнику шляхом перерахування на рахунок торгівельно-сервісному підприємству. Строк, термін повернення, розмір кредиту, цілі, відсотки, винагороди, розмір щомісячного платежу та період уплати платежів визначені в заяві позичальника, підписанням якої клієнт та банк укладають кредитно-заставний договір.

Згідно п.4.1 кредитного договору №ZPZ1NN00000350 від 01.09.2008 року (умов надання споживчого кредиту фізичним особам) за користування кредитом у період з дати укладення даного договору до дати погашення кредиту, позичальник щомісячно в період сплати сплачує відсотки в розмірі, зазначеному у тарифах і заяві.

На підставі п.4.4 кредитного договору №ZPZ1NN00000350 від 01.09.2008 року (умов надання споживчого кредиту фізичним особам) нарахування відсотків здійснюється на останню дату сплати відсотків, при цьому відсотки розраховуються на фактичний залишок заборгованості за кожний календарний день, виходячи з фактичної кількості днів користування кредитом 360 днів у році. Відсотки розраховуються щомісяця, за період з першої дати поточного періоду сплати включно.

Пунктом 4.6 кредитного договору №ZPZ1NN00000350 від 01.09.2008 року (умов надання споживчого кредиту фізичним особам) передбачено, що позичальник сплачує банку винагороду в розмірі й строки, зазначені в заяві та умовах. Нарахування винагороди на прострочену заборгованість за договором не проводиться.

Відповідно до п.3.2.7 кредитного договору №ZPZ1NN00000350 від 01.09.2008 року (умов надання споживчого кредиту фізичним особам) позичальник зобовязаний погасити заборгованість по кредиту в повній сумі, сплатити нараховані за весь період користування кредитом відсотків, винагороду й неустойку (штраф, пеню), не пізніше дати, зазначеної в повідомленні банку.

Згідно п.4.7 кредитного договору №ZPZ1NN00000350 від 01.09.2008 року (умов надання споживчого кредиту фізичним особам) при порушенні позичальником строків погашення заборгованості в строки, установлені в заяві й п.п.3.2.2., 3.3.3 умов надання споживчого кредиту фізичним особам, заборгованість в частині вчасно непогашеної суми кредиту вважається простроченою. На залишок заборгованості по простроченій сумі кредиту нарахування відсотків здійснюється згідно п.4.2 умов з дати виникнення простроченої заборгованості.

На підставі п.5.1 кредитного договору №ZPZ1NN00000350 від 01.09.2008 року (умов надання споживчого кредиту фізичним особам) при порушені позичальником будь-якого із зобовязань, передбачених заявою та п.п.3.2.2, 3.2.3 умов, банк має право нарахувати, а позичальник зобовязується сплатити банку пеню у розмірі 0,15% від суми простроченого платежу, але не менш 1 гривні за кожен день прострочки платежу.

Відповідно до п.5.3 кредитного договору №ZPZ1NN00000350 від 01.09.2008 року (умов надання споживчого кредиту фізичним особам) при порушенні позичальником строків платежів по будь-якому з грошових зобовязань, передбачених договором більш ніж на 30 днів, позичальник зобовязаний сплатити банку штраф у розмірі 500 гривень + 5% від суми заборгованості.

Однак ОСОБА_1 вимоги кредитного договору №ZPZ1NN00000350 від 01.09.2008 року не виконує, в обумовлені строки кредит та відсотки по ньому не сплачує. Станом на 12.07.2013 року у ОСОБА_1 виникла заборгованість за кредитним договором в сумі 68448,61 гривень, а саме: 16868,20 гривень заборгованість за кредитом, 12002,75 гривень заборгованість по несплачених відсотках за користування кредитом, 778,97 гривень заборгованість по комісії за користування кредитом, 500 гривень штраф (фіксована частина), 3235,65 гривень штраф (процентна складова) (а.с.2-3).

Статтею 526 Цивільного кодексу України встановлено, що зобовязання має виконуватися належним чином відповідно до умов договору та вимог Цивільного кодексу України, інших актів цивільного законодавства, а за відсутності таких умов та вимог відповідно до звичаїв ділового обороту або інших вимог, що звичайно ставляться.

Відповідно до ч.1 ст.1054 Цивільного кодексу України за кредитним договором банк або інша фінансова установа (кредитодавець) зобов'язується надати грошові кошти (кредит) позичальникові у розмірі та на умовах, встановлених договором, а позичальник зобов'язується повернути кредит та сплатити проценти.

Згідно ч.1 ст.345 Господарського кодексу України кредитні операції банків полягають у розміщенні від свого імені, на власних умовах та на власний ризик залучених коштів юридичних осіб (позичальників) та громадян. Кредитними визнаються банківські операції, визначені як такі законом про банки і банківську діяльність.

Статті 47 та 49 Закону «Про банки і банківську діяльність» визначають операції банків із розміщення залучених коштів від свого імені, на власних умовах та на власний ризик як кредитні операції, незалежно від виду валюти, яка використовується. Вказані операції здійснюються на підставі банківської ліцензії.

Частиною 2 статті 1054 Цивільного кодексу України передбачено, що до відносин за кредитним договором застосовуються положення параграфа 1 глави 71 Цивільного кодексу України, тобто норми про договір позики.

На підставі ч.1 ст.1049 Цивільного кодексу України позичальник зобовязаний повернути позикодавцеві позику у строк та в порядку, що встановлені договором.

Згідно ч.1 ст.1048 Цивільного кодексу України позикодавець має право на одержання від позичальника процентів від суми позики, якщо інше не встановлено договором або законом. Розмір і порядок одержання процентів встановлюються договором.

Частиною 1 статті 1056-1 Цивільного кодексу України передбачено, що розмір процентів та порядок їх сплати за договором визначаються в договорі залежно від кредитного ризику, наданого забезпечення, попиту і пропозиції, які склалися на кредитному ринку, строку користування кредитом, розміру облікової ставки та інших факторів.

Згідно ст.ст.610, 612 Цивільного кодексу України порушенням зобовязання є його невиконання або виконання з порушенням умов, визначених змістом зобовязання. Боржник вважається таким, що прострочив виконання, якщо він не виконав його у строк, передбачений умовами договору або встановлений законом. Боржник, який прострочив зобовязання, відповідає перед кредитором за завдані простроченням збитки і за неможливості виконання, що випадково настала після прострочення.

Відповідно до ч.1 ст.1050 Цивільного кодексу України якщо позичальник своєчасно не повернув суму позики, він зобовязаний сплатити грошову суму відповідно до ст.625 Цивільного кодексу України, на підставі ч.2 якої боржник, який прострочив виконання грошового зобовязання, на вимогу кредитора зобовязаний сплатити суму боргу з урахуванням встановленого індексу інфляції за весь час прострочення, а також три проценти річних від простроченої суми, якщо інший процентів не встановлений договором або законом.

На підставі ст.617 Цивільного кодексу України особа, яка порушила зобовязання, звільняється від відповідальності за порушення зобовязання, якщо вона доведе, що це порушення сталося внаслідок випадку або непереборної сили. Не вважається випадком, зокрема, відсутність у боржника відповідних коштів.

Згідно ч.1 ст.625 Цивільного кодексу України боржник не звільняється від відповідальності за неможливість виконання ним грошового зобовязання.

Таким чином, суд приходить до висновку, що в ході судового розгляду справи встановлено, що на підставі кредитного договору №ZPZ1NN00000350 від 01.09.2008 року позивач ПАТ КБ «ПриватБанк» надав відповідачу ОСОБА_1 кредит. Однак ОСОБА_1 порушує вимоги кредитного договору №ZPZ1NN00000350 від 01.09.2008 року, а саме не виконує в обумовлені строки зобовязання щодо сплати кредиту, відсотків, комісії по ньому. Тому є підстави для стягнення з відповідача на користь позивача суми заборгованості по несплаченому кредиту, відсотках, комісії, пені, нарахованого штрафу відповідно до приведеного позивачем розрахунку, який суд визнає належним доказом по справі.

Враховуючи викладене, суд вважає позов обґрунтованим і таким, що підлягає задоволенню.

Відповідно до ч.1 ст.88 Цивільного процесуального кодексу України, так як судове рішення ухвалюється у повному обсязі на користь позивача, понесені ним і документально підтверджені судові витрати підлягають стягненню з відповідача.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.610, 611, 612, 617, 625, 651, 1048, 1049, 1050, 1054, 1056-1 ЦК України, ст.ст.47, 49 Закону України «Про банки і банківську діяльність», ч.4 ст.169, ст.ст.209, 214-215 ЦПК України, суд,

в и р і ш и в:

Позов публічного акціонерного товариства комерційний банк «ПриватБанк» до ОСОБА_1 про стягнення заборгованості за кредитним договором №ZPZ1NN00000350 від 01.09.2008 року в сумі 68448,61 гривень, а також судових витрат задовольнити повністю.

Стягнути з ОСОБА_1, ІНФОРМАЦІЯ_1 (ідентифікаційний номер НОМЕР_1), на користь публічного акціонерного товариства комерційний банк «ПриватБанк» (на розрахунковий рахунок №29092829003111 в ПАТ КБ «ПриватБанк», МФО 305299, код ЄДРПОУ 14360570) 16868 (шістнадцять тисяч вісімсот шістдесят вісім) гривень 20 копійок заборгованості за кредитом, 12002 (дванадцять тисяч дві) гривні 75 копійок заборгованості по несплачених відсотках за користування кредитом, 778 (сімсот сімдесят вісім) гривень 97 копійок заборгованості по комісії за користування кредитом, 35063 (тридцять пять тисяч шістдесят три) гривні 04 копійки пеня за несвоєчасність виконання зобовязань за договором, 500 (пятсот) гривень штрафу (фіксована частина), 3235 (три тисячі двісті тридцять пять) гривень 65 копійок штрафу (процентна складова), а разом 68448 (шістдесят вісім тисяч чотириста сорок вісім) гривень 61 копійку заборгованості по кредитному договору №ZPZ1NN00000350 від 01.09.2008 року.

Стягнути з ОСОБА_1, ІНФОРМАЦІЯ_1 (ідентифікаційний номер НОМЕР_1), на користь публічного акціонерного товариства комерційний банк «ПриватБанк» (на розрахунковий рахунок №64993919400001 в ПАТ КБ «ПриватБанк», МФО 305299, код ЄДРПОУ 14360570) 684 (шістсот вісімдесят чотири) гривні 49 копійок витрат по сплаті позивачем судового збору.

Копію заочного рішення надіслати відповідачу не пізніше трьох днів з дня його проголошення.

Заочне рішення може бути переглянуте судом, що його ухвалив, за письмовою заявою відповідача. Заяву про перегляд заочного рішення може бути подано протягом десяти днів з дня отримання його копії.

Апеляційна скарга на рішення суду може бути подана протягом десяти днів з дня його проголошення до Апеляційного суду Запорізької області через Комунарський районний суд м.Запоріжжя. Особи, які брали участь у справі, але не були присутні у судовому засіданні під час проголошення судового рішення, можуть подати апеляційну скаргу протягом десяти днів з дня отримання копії цього рішення.

Суддя Комунарського районного суду

м.Запоріжжя С.С. Тучков

Часті запитання

Який тип судового документу № 33877633 ?

Документ № 33877633 це Рішення

Яка дата ухвалення судового документу № 33877633 ?

Дата ухвалення - 03.10.2013

Яка форма судочинства по судовому документу № 33877633 ?

Форма судочинства - Цивільне

В якому cуді було засідання по документу № 33877633 ?

В Коммунарский районный суд города Запорожье
Предыдущий документ : 33877623
Следующий документ : 33877659