Постановление суда № 33206122, 21.08.2013, Окружной административный суд города Киева

Дата принятия
21.08.2013
Номер дела
826/13335/13-а
Номер документа
33206122
Форма судопроизводства
Административное
Компании, указанные в тексте судебного документа
Государственный герб Украины

ОКРУЖНИЙ АДМІНІСТРАТИВНИЙ СУД міста КИЄВА

01601, м. Київ, вул. Командарма Каменєва 8, корпус 1

У Х В А Л А

про відкриття провадження в адміністративній справі

21 серпня 2013 року

м. Київ

№ 826/13335/13-а

Суддя Окружного адміністративного суду міста Києва Погрібніченко І.М., ознайомившись із позовною заявою і доданими до неї матеріалами

Публічного акціонерного товариства «Орендне підприємство «Шахта «Жданівська»

до

1. Кабінету Міністрів України,

2. Фонду державного майна України

про

скасування п. 3 змін до деяких актів, наказів, рішення та розпорядження, -

визнав подану позовну заяву і додані до неї матеріали достатніми для відкриття провадження у справі

Керуючись ст. 53, ст.ст. 104-107 Кодексу адміністративного судочинства України, суд, –

УХВАЛИВ:

1. Відкрити провадження в адміністративній справі. Справу буде розглядатися колегією суддів під головуванням судді Погрібніченко І.М.

2. Закінчити підготовче провадження і призначити справу до судового розгляду на 10 вересня 2013 року о 17 год. 00 хв.

3. Судове засідання відбудеться в приміщенні Окружного адміністративного суду міста Києва за адресою: м. Київ, вул. вул. Командарма Каменєва, 8, І поверх, зал судового засідання № 38.

4. Явку представників сторін в судове засідання визнати обов’язковою.

5. Витребувати від позивача: власне письмове підтвердження того, що у провадженні адміністративних чи господарських судів України або іншого органу, який в межах своєї компетенції вирішує спір, немає справи зі спору між тими ж сторонами, про той же предмет і з тих же підстав та немає рішення цих органів з такого спору; усі оригінали доданих до позовної заяви документів або письмові пояснення із зазначенням поважних причин їх відсутності.

Вказані документи надати безпосередньо в судове засідання.

6. Запропонувати відповідачам подати суду письмові заперечення проти позову та всі докази на їх підтвердження, які наявні у відповідачів до 09 вересня 2013 року до канцелярії суду.

7. Витребувати від відповідача 1:

- матеріали, що були або мали бути взяті до уваги при прийнятті п. 3 Змін до деяких актів Кабінету Міністрів України, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 20.02.2013 року № 124;

- належним чином засвідчену копію Змін до деяких актів Кабінету Міністрів України, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 20.02.2013 року № 124.

8. Витребувати від відповідача 2:

- належним чином засвідчену копію наказу від 27.02.2013 р. №247 «Про затвердження уточненого плану розміщення акцій ПАТ «Донбасенерго» (код за ЄДРПОУ 23343582)»;

- належним чином засвідчену копію наказу про утворення конкурсної комісії з продажу за конкурсом пакета акцій ПАТ «Донбасенерго»;

- належним чином засвідчену копію наказу про затвердження акта оцінки пакета акцій ПАТ «Донбасенерго»;

- належним чином засвідчену копію затвердженого протоколу засідання конкурсної комісії з продажу за конкурсом пакета акцій ПАТ «Донбасенерго», яким оформлені рішення конкурсної комісії про визначення початкової вартості пакета акцій, кроку торгів, фіксованих умов конкурсу, дати та часу проведення конкурсу;

- належним чином засвідчену копію наказу про затвердження додаткових умов участі в конкурсі з продажу пакета акцій ПАТ «Донбасенерго»;

- належним чином засвідчену копію затвердженого інформаційного повідомлення про проведення конкурсу з продажу пакета акцій ПАТ «Донбасенерго».

Вказані документи надати безпосередньо в судове засідання в оригіналах та належним чином засвідчених копіях.

9. Залучити до участі у справі в якості третьої особи, що не заявляє самостійних вимог на предмет спору: Публічне акціонерне товариство «Донбасенерго» (місцезнаходження: 830487, м. Донецьк, пр. Титова, 8б)

10. Зобов’язати третю особу подати до суду письмові пояснення щодо заявлених позовних вимог.

Ухвала набирає чинності з моменту її постановлення та оскарженню не підлягає.

Суддя І.М. Погрібніченко

Витяг про процесуальні права і обов’язки осіб, які беруть участь у справі

Відповідно до ст. ст. 49, 51 Кодексу адміністративного судочинства України особи, які беруть участь у справі, мають рівні процесуальні права і обов'язки. Особи, які беруть участь у справі, зобов'язані добросовісно користуватися належними їм процесуальними правами і неухильно виконувати процесуальні обов'язки. Особи, які беруть участь у справі, мають право: 1) знати про дату, час і місце судового розгляду справи, про всі судові рішення, які ухвалюються у справі та стосуються їхніх інтересів; 2) знайомитися з матеріалами справи; 3) заявляти клопотання і відводи; 4) давати усні та письмові пояснення, доводи та заперечення; 5) подавати докази, брати участь у дослідженні доказів; 6) висловлювати свою думку з питань, які виникають під час розгляду справи, задавати питання іншим особам, які беруть участь у справі, свідкам, експертам, спеціалістам, перекладачам; 7) подавати заперечення проти клопотань, доводів і міркувань інших осіб; 8) знайомитися з технічним записом та журналом судового засідання і подавати письмові зауваження до них; 9) робити із матеріалів справи виписки, знімати копії з матеріалів справи, одержувати копії судових рішень; 10) оскаржувати судові рішення у частині, що стосується їхніх інтересів; 11) користуватися іншими процесуальними правами, наданими їм цим Кодексом. Особи, які беруть участь у справі, можуть за власний рахунок додатково замовити та отримати в суді засвідчені копії документів і витяги з них.

Крім прав та обов'язків, визначених у ст. 49 цього Кодексу, позивач має право змінити підставу або предмет адміністративного позову, збільшити або зменшити розмір позовних вимог або відмовитися від адміністративного позову в будь-який час до закінчення судового розгляду. Позивач має право відмовитися від адміністративного позову й у суді апеляційної чи касаційної інстанції до закінчення відповідно апеляційного чи касаційного розгляду.

Крім прав та обов'язків, визначених у ст. 49 цього Кодексу, відповідач має право визнати адміністративний позов повністю або частково, подати заперечення проти адміністративного позову.

Сторони можуть досягнути примирення на будь-якій стадії адміністративного процесу, що є підставою для закриття провадження в адміністративній справі.

Суд не приймає відмови позивача від адміністративного позову, визнання адміністративного позову відповідачем і не визнає умов примирення сторін, якщо ці дії суперечать закону або порушують чиї-небудь права, свободи чи інтереси.

Предыдущий документ : 33206118
Следующий документ : 33206130