Решение № 3191980, 10.03.2009, Хозяйственный суд Автономной Республики Крым

Дата принятия
10.03.2009
Номер дела
10314-2008
Номер документа
3191980
Форма судопроизводства
Хозяйственное
Компании, указанные в тексте судебного документа
Государственный герб Украины

ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД

АВТОНОМНОЇ РЕСПУБЛІКИ КРИМ

Автономна Республіка Крим, 95003, м.Сімферополь, вул.Р.Люксембург/Речна, 29/11, к. 122

РІШЕННЯ

Іменем України

10.03.2009

Справа №2-31/10314-2008

За позовом – Відкритого акціонерного товариства «Кримхолод» (95006, м. Сімферополь, вул.Євпаторійське шосе, 6)

до відповідача – Приватного підприємства «Синор» (95000, м.Сімферополь, вул.Ростовська, б.22, кв.6; м. Сімферополь, вул. Джанкойська, 50; м. Сімферополь, вул.Гавена, 25а)

про усунення перешкод в праві користування власністю та про стягнення 85 717,12грн.

Суддя А.В.Привалова

ПРЕДСТАВНИКИ:

Від позивача – Долгих Є.А., голова правління, паспорт

Від відповідача – не з’явився

Обставини справи:

Відкрите акціонерне товариство «Кримхолод» звернулось до господарського суду АРК до відповідача приватного підприємства «Синор» з позовними вимогами про зобов’язання відповідача звільнити приміщення: док-складу, холодильної камери №102, двох гаражів, офису за адресою : м.Сімферополь, вул.Євпаторійське шосе, 6 та передати їх за актом прийому – передачі позивачу, а також стягнути з відповідача заборгованість по орендній платі, експлуатаційним та комунальним витратам з урахуванням пені та штрафу в розмірі 85717,12 грн., судових витрат.

Позовні вимоги мотивовані невиконанням відповідачем своїх договірних зобов’язань щодо передачі майна орендодавцю при припиненні договору оренди, а також щодо сплати орендної плати, експлуатаційних та комунальних витрат, за неналежне виконання яких договором передбачено штрафні санкції. В правове обґрунтування позивач посилається на положення ст.ст.526, 625, 785 Цивільного кодексу України.

Відповідач у судове засідання не з’явився, про причини неявки суд не повідомив, про день, час та місце розгляду справи був повідомлений належним чином, рекомендованою кореспонденцією. У судовому засіданні, що відбулося 09.02.2009р., надав відзив на позов, у якому проти позову заперечує, вказує на допущення позивачем помилки при розрахунку заборгованості, вказавши невірний період розрахунку пені, у зв’язку з чим просив провести звірку розрахунків. Ухвалою суду від 09.02.09р. було зобов’язано сторін провести звірку взаєморозрахунків, обов’язок надання акту звірки було покладено на відповідача, але відповідач ухвалу суду не виконав. До дня судового засідання надіслав клопотання про витребування від позивача первинних документів, на які він посилався при розрахунку ціни позову. Зазначене клопотання задоволенню не підлягає через його необґрунтованість, оскільки позивачем до матеріалів справи додані документи, в обґрунтування своїх вимог, а обґрунтований розрахунок ціни позову надався відповідачу, що вбачається зі змісту клопотання. Крім того, відповідач в порядку ст.22 ГПК України мав право ознайомиться з матеріалами справи, проте такого права не використав.

У зв’язку з тим, що відповідач не використав наданого законом права на участь у судовому засіданні, а матеріали справи в достатній мірі характеризують взаємовідносини сторін, суд вважає за можливе розглянути справу в порядку ст.75 Господарського процесуального кодексу України.

Справа слуханням відкладалась в порядку ст.77 Господарського процесуального кодексу України. Строк розгляду справи продовжувався за згодою сторін в порядку ст.69 Господарського процесуального кодексу України.

Розглянувши матеріали справи, заслухавши пояснення представника позивача, дослідивши наявні у справі докази, суд

ВСТАНОВИВ:

01.08.2007р. між Відкритим акціонерним товариством «Кримхолод» та Приватним підприємством «Синор» був укладений договір оперативної оренди №20 нерухомого майна, згідно якого ВАТ «Кримхолод (Орендодавець) передає ПП «Синор» (Орендар) за плату на строк до 31.07.2008р. у користування нерухоме майно для здійснення господарської діяльності, а саме: док-склад – 150 кв.м., три гаражі – 60 кв.м., розташовані за адресою: м.Сімферополь, вул.Євпаторійське шосе, 6, що знаходиться на балансі ВАТ «Кримхолод», та приміщення дитячого садку, загальної площею 178 кв.м., розташоване за адресою: м.Сімферополь, пров.Сторожовий, 3/4 , що знаходиться на балансі ВАТ «Кримхолод».

01.11.2007р. сторонами було укладено угоду про зміну та доповнення до договору №20 від 01.08.2007р., якою було змінено предмет договору та збільшено оренду плату і експлуатаційні витрати (а.с.15).

01.01.2008р. між сторонами за договором було укладено угоду про зміну та доповнення до договору №20 від 01.08.2007р., якою було внесено зміни щодо предмету договору та збільшено оренду плату і експлуатаційні витрати (а.с.17).

Так за вказаним договором та додатковими угодами до нього і згідно актам прийому-передачі відповідач отримав у користування нерухоме майно для здійснення господарської діяльності, а саме: док-склад – 150 кв.м., два гаражі, холодильну камеру №102, приміщення під офіс пл.46 кв.м., розташовані за адресою: м.Сімферополь, вул.Євпаторійське шосе, 6, що знаходиться на балансі ВАТ «Кримхолод».

Згідно п.п.4.1, 4.3 договору оренди із змінами, внесеними вказаними вище угодами, орендна плата за усе майно в цілому складає 3424,60грн. з урахуванням ПДВ за місяць оренди і перераховується Орендодавцю Орендарем по передоплаті не пізніше п’ятого числа кожного місяця. Експлуатаційні витрати сплачуються Орендарем за передплатою, не пізніше п’ятого числа кожного місяця в сумі 16125,40грн. з урахуванням ПДВ. Експлуатаційні витрати періодично переглядаються сторонами у випадку зміни тарифів на енергоресурси, оподаткування, мінімальної заробітної плати, збільшення вартості комунальних послуг, розміру земельного податку та інше.

Пунктом 4.4. договору передбачено, що комунальні витрати оплачуються орендарем на підставі фактичних витрат орендодавця згідно виставленим останнім рахункам протягом трьох календарних днів з моменту виставлення рахунку.

Згідно п.7.3 договору оренди Орендар зобов’язується своєчасно та у повному обсязі вносити орендну плату, експлуатаційні та комунальні витрати і повернути по акту прийому-передачі, майно, що орендується Орендодавцю в належному стані після закінчення строку дії дійсного договору, його розірвання.

Відповідно до п.9.1 договору оренди Орендар несе відповідальність, зокрема, за прострочення орендних, експлуатаційних та комунальних платежів сплачує пеню, встановлену на рівні подвійної облікової ставки НБУ від суми боргу за кожний день прострочення, сплачує суму боргу за обліком встановленого індексу інфляції за весь час прострочення платежу, а також 3% річних від простроченої суми.

Матеріали справи свідчать, що відповідач мав стійку заборгованість зі сплати обов’язкових платежів за договором оренди через фінансовий стан, пов’язаний із сезонним характером діяльності підприємства, у зв’язку з чим сторонами за договором було підписано графік погашення заборгованості відповідача, де станом на 09.07.2008р. заборгованість склала 72014,14грн. (а.с.22).

Відповідно до пункту 10.1 договору оренди строк дії договору встановлено з 01 серпня 2007р. по 31 липня 2008р.

Пунктом 10.5 договору визначено, що при відсутності заяви однієї із сторін про припинення або зміну умов договору протягом одного місяця по закінченню строку його дії він вважається продовженим на той же строк і на тих же умовах, яки були передбачені.

У зв’язку з тим, що від сторін за договором не надходило відповідної заяви про припинення договору, договір оренди було продовжено на той же строк.

Однак сторони у п.6.3 договору домовилися про те, що орендодавець має право в односторонньому порядку без звернення до суду відмовитись від договору, якщо прострочення орендної плати, експлуатаційних і комунальних витрат длиться більше трьох місяців підряд. Наслідком такої відмови є припинення (розірвання) договору і виникнення у орендаря зобов’язання повернути майно, що орендується, з моменту отримання орендарем повідомлення про відмову від дійсного договору орендодавця.

Аналогічна норма закріплена статтею 782 Цивільного кодексу України, відповідно до якої наймодавець має право відмовитися від договору найму і вимагати повернення речі, якщо наймач не вносить плату за користування річчю протягом трьох місяців підряд. У разі відмови наймодавця від договору найму договір є розірваним з моменту одержання наймачем повідомлення наймодавця про відмову від договору.

17.09.2008 р. ВАТ «Кримхолод» листом повідомило ПП «Синор» про розірвання договору оперативної оренди нерухомого майна від 01.08.2007 р. №20 в односторонньому порядку у зв’язку з несплатою орендної плати, експлуатаційних та комунальних витрат та невиконанням узятих відповідачем зобов’язань щодо погашення заборгованості до 15.09.2008р.

Отже, з урахуванням викладеного, суд вважає, що договір оперативної оренди нерухомого майна від 01.08.2007 р. №20, укладений між позивачем та відповідачем, припинив свою дію з моменту отримання відповідачем вищевказаного листа, що підтверджується матеріалами справи, тобто 19.09.2008 р. А відтак у відповідача виник обов’язок щодо повернення орендованого майна орендодавцю, яке дотепер позивачу не повернуто за актом прийому-передачі.

Відповідно до ч.1 ст.785 Цивільного кодексу України у разі припинення договору найму наймач зобов’язаний негайно повернути наймодавцеві річ у стані, в якому вона була отримана, з урахуванням нормального зносу, або у стані, якій було обумовлено в договорі.

Проте відповідач продовжує користуватись орендованим майном у відсутність правових підстав для цього.

З матеріалів справи вбачається, що відповідач свої зобов’язання зі сплати орендної плати, експлуатаційних витрат та відшкодування комунальних витрат відповідно до умов договору не виконав. Позивач у позові зазначає, що заборгованість відповідача по орендній платі, експлуатаційним та комунальним витратам з урахуванням пені, 3% річних та індексу інфляції, згідно представленого розрахунку, складає станом на 01.11.2008р. 85717,12грн.

Суд вважає, що позовні вимоги щодо стягнення суми заборгованості зі сплати орендної плати, експлуатаційних та комунальних витрат, з урахування індексу інфляції, 3% річних та пені, підлягають задоволенню частково в сумі 65440,36грн. за період дії договору оперативної оренди №20 нерухомого майна від 01.08.2007р., оскільки дані вимоги позивача підтверджуються матеріалами справи і засновані на законі.

Стаття ст.526 Цивільного кодексу України передбачає, що зобов’язання має виконуватися належним чином відповідно до умов договору та вимог Цивільного кодексу України, інших актів цивільного законодавства, а за відсутності таких вимог – відповідно до звичаїв ділового обороту або інших вимог, що звичайно ставляться.

Відповідно до ст. 525 Цивільного кодексу України, одностороння відмова від зобов'язання або одностороння зміна його умов не допускається, якщо інше не встановлено договором або законом.

Відповідно до ст.625 Цивільного кодексу України боржник не звільняється від відповідальності за неможливість виконання ним грошового зобов’язання. Боржник, який прострочив виконання грошового зобов’язання, на вимогу кредитора зобов’язаний сплатити суму боргу з урахуванням встановленого індексу інфляції за весь час прострочення, а також три проценти річних від простроченої суми.

Статтею 549 Цивільного кодексу України визначено поняття пені – неустойка, що обчислюється у відсотках від суми несвоєчасно виконаного грошового зобов’язання за кожен день прострочення виконання.

Відповідно до ст.3 Закону України «Про відповідальність за несвоєчасне виконання грошових зобов’язань» відповідальність за прострочення грошових зобов'язань обмежено подвійною обліковою ставкою НБУ, що діяла у період, за який сплачується пеня.

Отже позивачем підтверджено наявність заборгованості відповідача станом на 19.09.2008р. в сумі 65440,36 грн., з урахуванням індексу інфляції, 3% річних та пені.

В іншій частині позову щодо стягнення з відповідача заборгованості за невиконання умов договору оперативної оренди №20 від 01.08.2007 р. за період з 19.09.2008р. по 31.10.2008р. в сумі 20276,76 грн. суд у задоволенні відмовляє з тих підстав, що у зв’язку з припиненням 19.09.2008р. договору оренди відсутнє зобов’язання відповідача сплачувати суму орендній плати, експлуатаційних та комунальних витрат.

Згідно ст.33 Господарського процесуального кодексу України кожна сторона повинна довести ті обставини, на які вона посилається як на підставу своїх вимог і заперечень.

Проте доказів, яки б спростовували доводи позивача відповідачем суду не надано. При цьому судом приймається до уваги, що відповідач не оспорює позовні вимоги щодо повернення орендованого майна та стягнення основного боргу, а спорить тільки щодо застосування до нього пені, інфляції та 3% річних з посиланням на положення ч.6 ст.232 ГК України і пропущення строку позовної давності в один рік, встановленої ч.2 ст.258 ЦК України.

Посилання відповідача на сплив строку позовної давності не приймається судом до уваги, оскільки позивачем розрахована пеня з 05.05.2008р., тобто з дотриманням положень ст.232 ГК України. Щодо невірного застосування інфляції та 3% річних з перевищенням строків позовної давності, суд вважає такий довід відповідача неспроможним через його невідповідність приписам ч.2 ст.625 ЦК України.

Враховуючи вищевикладене, суд вважає, що позовні вимоги ВАТ «Кримхолод» обґрунтовані частково і підтверджуються матеріалами справи та засновані на законі, тому підлягають задоволенню частково.

Судові витрати по сплаті держмита та витрат на інформаційно-технічне забезпечення судового процесу судом покладаються на відповідача пропорційно задоволеним вимогам в порядку ст.49 ГПК України.

Вступна та резолютивна частина рішення оголошена в судовому засіданні 10.03.2009р. Відповідно до ст.85 Господарського процесуального кодексу України рішення оформлено та підписано 16.03.2009р.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.49,75,82-84 Господарського процесуального кодексу України, суд

ВИРІШИВ:

1. Позов задовольнити частково.

2. Зобов’язати Приватне підприємство «Синор», (95000, м.Сімферополь, вул.Ростовська, б.22, кв.6, фактична адреса: м.Сімферополь, вул.Джанкойська, 50, м.Сімферополь, вул.Гавена, 25а, ОКПО 35228353) звільнити нежитлові приміщення, а саме: док-склад, два гаражі, холодильну камеру №102, приміщення під офіс пл.46кв.м., розташовані за адресою: м.Сімферополь, вул.Євпаторійське шосе, 6.

3. Стягнути з Приватного підприємства «Синор» (95000, м.Сімферополь, вул.Ростовська, б.22, кв.6, фактична адреса: м. Сімферополь, вул. Джанкойська, 50; м. Сімферополь, вул. Гавена, 25а), (р/р 26000440500001 в КРФ АКБ «Укрсоцбанк», МФО 324010, ОКПО 35228353) на користь Відкритого акціонерного товариства «Кримхолод» (95006, м.Сімферополь, вул.Євпаторійське шосе, 6, р/р 26004256967001 в КРУ КБ «Приватбанк» м.Сімферополь, МФО 384436, ОКПО 01548680) 65 440,36 грн. заборгованості по орендній платі, експлуатаційним та комунальним витратам з урахуванням індексу інфляції, 3% річних та пені.

4. В іншій частині позовних вимог відмовити.

5. Стягнути з Приватного підприємства «Синор» (95000, м. Сімферополь, вул. Джанкойська, 50; м. Сімферополь, вул. Гавена, 25а), (п/р 26000440500001 в КРФ АКБ «Укрсоцбанк», 324010, ОКПО 35228353) на користь Відкритого акціонерного товариства «Кримхолод» (95006, м. Сімферополь, вул.Євпаторійське шосе, 6), (п/р 26004256967001 в КРУ КБ «Приватбанк» м.Сімферополь, МФО 384436, ОКПО 01548680) 654,40 грн. державного мита та 90,08 грн. витрат на інформаційно-технічне забезпечення судового процесу.

Накази видати після набрання рішенням законної сили.

Суддя Господарського суду

Автономної Республіки Крим Привалова А.В.

Часті запитання

Який тип судового документу № 3191980 ?

Документ № 3191980 це Решение

Яка дата ухвалення судового документу № 3191980 ?

Дата ухвалення - 10.03.2009

Яка форма судочинства по судовому документу № 3191980 ?

Форма судочинства - Хозяйственное

Я не впевнений, що мені підходить повний доступ до системи YouControl. Які є варіанти?

Ми зацікавлені в тому, щоб ви були максимально задоволені нашими інструментами. Для того, щоб упевнитись в цінності і потребі системи YouControl саме для вас - замовляйте безкоштовну демонстрацію продукту. Також можна придбати доступ на 1 добу за 680 гривень.
Детальна інформація про ліцензії та тарифні плани.

В якому cуді було засідання по документу № 3191980 ?

У чому перевага платних тарифів?

У платних тарифах ви отримуєте іформацію зі 180 джерел даних, у той час як у безкоштовному - з 22. Також у платних тарифах доступно більше розділів даних та аналітичні інструменти миттєвої оцінки компаній, ФОП, та фізосіб.
Детальніше про різницю в доступах на сторінці тарифів.

Сведения о судебном решении № 3191980, Хозяйственный суд Автономной Республики Крым

Судебное решение № 3191980, Хозяйственный суд Автономной Республики Крым было принято 10.03.2009. Форма судопроизводства - Хозяйственное, форма решения – Решение. На этой странице вы сможете найти полезные данные об этом судебном решении. Мы предоставляем удобный и быстрый доступ к актуальным судебным решениям, чтобы вы могли быть в курсе последних судебных прецедентов. Наша база данных содержит полный спектр необходимой информации, позволяя вам легко находить полезные данные.

Судебное решение № 3191980 относится к делу № 10314-2008

то решение относится к делу № 10314-2008. Организации, указанные в тексте настоящего судебного документа:


Наша система обеспечивает поиск по разным критериям, таким как регион или название суда. Также в личном кабинете есть возможность подробной настройки, что существенно ускоряет процесс поиска информации. Это позволяет продуктивно экономить ваше время при получении необходимой информации из реестра судебных решений и других официальных источников.

Предыдущий документ : 3191959
Следующий документ : 3192083