Постановление № 31829969, 13.06.2013, Черновицкий окружной административный суд

Дата принятия
13.06.2013
Номер дела
824/1138/13-а
Номер документа
31829969
Форма судопроизводства
Административное
Компании, указанные в тексте судебного документа
Государственный герб Украины

ЧЕРНІВЕЦЬКИЙ ОКРУЖНИЙ АДМІНІСТРАТИВНИЙ СУД

ПОСТАНОВА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

13 червня 2013 р. справа № 824/1138/13-а

Чернівецький окружний адміністративний суд в складі головуючого судді Анісімова О.В., розглянувши у порядку скороченого провадження справу за адміністративним позовом управління Пенсійного фонду України в Сокирянському районі Чернівецької області до приватного підприємства "Ютар - 2011" про стягнення заборгованості, –

В С Т А Н О В И В :

Управління Пенсійного фонду України в м. Чернівцях (далі – позивач або УПФУ) звернулось до суду з адміністративним позовом до приватного підприємства "Ютар - 2011"(далі – відповідач або ПП "Ютар-2011") про стягнення недоїмки по єдиному внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування у розмірі 5310,85 грн.

Позов мотивовано тим, що за відповідачем рахується борг зі сплати єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування в сумі 5310,85 грн. Оскільки, заборгованість в добровільному порядку відповідачем не сплачена, позивач звернувся до суду з позовом про стягнення вказаної заборгованості.

Судом, у відповідності до вимог ст. 183-2 КАС України застосовано скорочене провадження в справі про що відповідачу було направлено відповідну ухвалу та запропоновано подати заперечення на позов, або заяву про визнання позову. Ухвала про відкриття скороченого провадження у справі направлялась відповідачу за адресою, внесеною до відповідного державного реєстру. Вказане поштове відправлення повернулось до суду з поміткою "вручено уповноваженому Ткаченко ".

Отже, строки для надання заперечень відповідачем, передбачені ч. 3, ст. 183-2 КАС України, закінчились. Оскільки заперечень з боку відповідача не надходило, суд, згідно п.3 ч.5 ст.183-2 КАС України, розглядає справу у порядку скороченого провадження.

Відповідно до змісту позову та додатків до нього, вимоги позивача обґрунтовуються наступними обставинами.

Згідно із Законом України “Про збір та облік єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування” від 08.07.2010 № 2464-VI (далі – Закон №2464) ПП "Ютар-2011" є платником єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування (далі – єдиний внесок). Згідно із ч.8, ст.9 Закону №2464 платник єдиного внеску зобов’язаний сплачувати єдиний внесок, нарахований за відповідний базовий звітний період не пізніше 20 числа місяця, що настає за базовим звітним періодом. ПП "Ютар-2011" надано звіти, згідно яких безспірні зобов’язання підприємства по єдиному внеску до Пенсійного фонду загалом складають 5076,27 грн. Згідно карток особового рахунку за відповідачем рахується заборгованість зі сплати єдиного внеску у сумі 5076,27 грн. Крім цього, за відповідачем рахується борг по фінансовим санкціям, який виник внаслідок несвоєчасної сплати єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування за листопад 2012 року ( рішення №8 від 04.01.2013р. на суму 211,98 грн. та пеня у сумі 22,60 грн.). На адресу відповідача направлялась виставлена УПФУ вимога про сплату боргу від 05.02.2013 р., №Ю-7, однак вжиті заходи не призвели до погашення наявної заборгованості.

Отже заборгованість зі сплати єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування станом на 13.05.2013р. в сумі 5310,85 грн. рахується узгодженою та є не сплаченою.

Відповідач про свою правову позицію у справі суд не повідомив.

Дослідивши наявні документи та матеріали, всебічно та повно з’ясувавши обставини справи, об’єктивно оцінивши докази, що мають юридичне значення для вирішення спору по суті, суд дійшов висновку, що позовні вимоги підлягають задоволенню у повному обсязі виходячи з наступного.

Законом № 2464 визначено правові та організаційні засади забезпечення збору та обліку єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування, умови та порядок його нарахування і сплати та повноваження органу, що здійснює його збір та ведення обліку.

Згідно із положеннями Закону №2464 та Положенням про Пенсійний фонд України, затвердженого Указом Президента України від 6 квітня 2011 року № 384/2011, Пенсійний фонд України є центральним органом виконавчої влади, що входить до системи органів виконавчої влади і забезпечує реалізацію державної політики з питань пенсійного забезпечення та збору, ведення обліку надходжень від сплати єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування. Крім того, йому надано право стягувати у передбаченому законодавством порядку своєчасно не нарахованих та/або не сплачених сум єдиного внеску, страхових внесків та інших платежів. Відповідно до положень ст. 25 Закону №2464, недоїмка по єдиному внеску може стягуватись у судовому порядку після спливу 10 робочих днів з дня отримання боржником вимоги про сплату боргу. Враховуючи, що така вимога отримана відповідачем 14.01.2013 року, УПФУ має право звертатись до адміністративного суду з позовом про стягнення недоїмки по єдиному внеску.

Платники єдиного внеску визначені ст. 4 Закону №2464. Зокрема, до них відносяться юридичні особи утворені відповідно до законодавства України, незалежно від форми власності, виду діяльності та господарювання, які використовують працю фізичних осіб на умовах трудового договору (контракту) або на інших умовах, передбачених законодавством, чи за цивільно-правовими договорами (крім цивільно-правового договору, укладеного з фізичною особою - підприємцем, якщо виконувані роботи (надавані послуги) відповідають видам діяльності, зазначеним у витягу з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців), у тому числі філії, представництва, відділення та інші відокремлені підрозділи зазначених підприємств, установ і організацій, інших юридичних осіб, які мають окремий баланс і самостійно ведуть розрахунки із застрахованими особами. Виходячи із змісту ч. 4, ст. 5 Закону №2464 обов'язки юридичних осіб як платників єдиного внеску виникають з моменту їх державної реєстрації. Юридичні особи-роботодавці є страхувальниками для платників єдиного внеску, зазначених у пунктах 2, 3, 6 - 14 частини першої ст. 4 Закону №2464. Крім цього, відповідно до ч. 9, ст. 9 Закону №2464 обчислення і сплата єдиного внеску за платників, зазначених у пунктах 2, 3, 6, 7, 8, 9 та 11 частини першої статті 4 цього Закону, здійснюються платниками, зазначеними у пункті 1 частини першої статті 4 цього Закону, за рахунок сум, на які внесок нарахований. Таким чином, до обов’язків юридичних осіб-роботодавців входить своєчасне нарахування та сплата нарахованого єдиного внеску до Пенсійного фонду на суми, що виплачуються ними найманим працівникам та які є базою для нарахування єдиного внеску відповідно до зазначеного Закону.

ПП "Ютар-2011" зареєстроване як юридична особа та відповідно до ст.5 Закону №2464 перебуває на обліку в УПФУ та є платником єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування. Згідно наданих звітів у електронному вигляді за листопад-грудень 2012 р. та січень 2013 р. ПП "Ютар-2011" використовує найману працю. Таким чином, відповідач зобов’язаний нараховувати та сплачувати до Пенсійного фонду суми єдиного внеску, нараховані ним на суми виплаченої заробітної плати та інших винагород, які він виплачує найманим працівникам відповідно до законодавства та які є базою нарахування єдиного внеску. Розмір єдиного внеску, що підлягає сплаті відповідачем до Пенсійного фонду, згідно карток особового рахунку становить 5310,85 грн.

Крім цього, УПФУ, на підставі п.2 ч.11 ст.25 Закону №2464, рішенням №8 від 04.01.2013р., до відповідача за несвоєчасну сплату єдиного внеску за листопад 2012 р., застосовано штрафну санкцію у розмірі 211,98 грн. та нараховано пеню 22,60 грн. Зазначене рішення ПП "Ютар-2011" отримало 14.01.13 р. З матеріалів справи вбачається, що відповідачем рішення УПФУ №8 від 04.01.2013р. не оскаржувалось.

Згідно із п. 1, ч. 2, ст. 6 Закону №2464 платник єдиного внеску зобов'язаний своєчасно та в повному обсязі нараховувати, обчислювати і сплачувати єдиний внесок. При цьому, ч. 8, ст. 9 Закону №2464 встановлено базовий звітний період – календарний місяць. Відповідно до ч. 8, ст. 9 цього ж Закону, платники єдиного внеску зобов'язані сплачувати єдиний внесок, нарахований за відповідний базовий звітний період, не пізніше 20 числа місяця, що настає за базовим звітним періодом. Однак, всупереч положенням вищевказаних норм, відповідач вчасно не сплатив суми єдиного внеску та суми штрафних санкцій із пенею, про що свідчать картки особового рахунку, а також розрахунки заборгованості відповідача. Виходячи з цього та на підставі п. 6, ст.1 Закону № 2464 несплачені відповідачем вчасно суми єдиного внеску визнаються недоїмкою.

Відповідно до ст.25 Закону №2464 територіальний орган Пенсійного фонду у порядку, за формою і в строки, встановлені Пенсійним фондом за погодженням з центральним органом виконавчої влади у сфері праці та соціальної політики, надсилає платникам єдиного внеску, які мають недоїмку, вимогу про її сплату. У цьому разі, боржник протягом десяти робочих днів з дня її отримання повинен або узгодити суму зобов'язання з органом Пенсійного фонду, або оскаржити вимогу до органу Пенсійного фонду вищого рівня чи до суду, або сплатити борг. У іншому разі, УПФУ надсилає вимогу для стягнення боргу до органу державної виконавчої служби або звертається з позовом про стягнення боргу до суду.

УПФУ на адресу відповідача направлялась вимоги від 04.01.2013 року, №Ю-7 та від 05.02.2013 р., №Ю-7 щодо сплати наявної суми заборгованості, однак вжитті заходи не призвели до її погашення. Згідно матеріалів справи зазначені вимоги відповідачем не оскаржені.

Відповідно до ч.1 ст.71 КАС України кожна сторона повинна довести ті обставини, на які вона посилається як на підставу своїх вимог і заперечень. Відповідач не довів належними та допустимими доказами відсутності або погашення ним в добровільному порядку заборгованості по платежах перед Пенсійним фондом України.

За таких обставин, суд вважає, що відповідачем порушено вимоги Закону №2464 в частині порушення строку сплати єдиного внеску, а тому суд приходить до висновку про обґрунтованість позовних вимог та вважає їх такими, що підлягають задоволенню.

Оскільки, спір вирішено на користь суб'єкта владних повноважень, звільненого від сплати судового збору, а також за відсутності витрат позивача - суб'єкта владних повноважень, пов'язаних із залученням свідків та проведенням судових експертиз, судові витрати (судовий збір), відповідно до ст. 94 КАС України, стягненню з відповідача не підлягають.

Керуючись статтями 11, 71, 79, 86, 94, 158-162, 183-2 КАС України, суд –

ПОСТАНОВИВ:

Адміністративний позов управління Пенсійного фонду України в Сокирянському районі Чернівецької області до приватного підприємства "Ютар - 2011" про стягнення заборгованості по єдиному внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування у сумі 5310 (п'ять тисяч триста десять) грн. 85 коп. задовольнити у повному обсязі.

Стягнути з приватного підприємства "Ютар - 2011" (ідентифікаційний код 37715895) на користь управління Пенсійного фонду України в Сокирянському районі Чернівецької області заборгованість по єдиному внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування у сумі 5310 (п'ять тисяч триста десять) грн. 85 коп.

Постанова підлягає негайному виконанню.

Порядок і строки оскарження постанови визначаються ст.ст. 183-2, 185, 186 Кодексу адміністративного судочинства України.

Постанова може бути оскаржена в апеляційному порядку сторонами, а також іншими особами, якщо суд вирішив питання про їх права, свободи, інтереси чи обов'язки.

Апеляційна скарга на постанову суду першої інстанції подається до Вінницького апеляційного адміністративного суду через Чернівецький окружний адміністративний суд протягом десяти днів з дня отримання копії постанови.

Суддя О.В. Анісімов

Предыдущий документ : 31829166
Следующий документ : 31832359