Постановление суда № 31708812, 06.06.2013, Хозяйственный суд города Киева

Дата принятия
06.06.2013
Номер дела
910/7911/13
Номер документа
31708812
Форма судопроизводства
Хозяйственное
Государственный герб Украины

ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД міста КИЄВА 01030, м.Київ, вул.Б.Хмельницького,44-Б тел. 284-18-98

УХВАЛА

Справа № 910/7911/13 06.06.13

За позовом Науково-виробничого підприємства "Хартрон-Експрес ЛТД" (Товариства з обмеженою відповідальністю)

до Державного територіально-галузевого об`єднання "Південно-Західна залізниця"

про стягнення 74 520,37 грн.

Суддя Бондарчук В.В.

Представники:

від позивача: не з'явились

від відповідача: Кучеренко Ю.І.

ОБСТАВИНИ СПРАВИ :

Науково-виробниче підприємство "Хартрон-Експрес ЛТД" (Товариства з обмеженою відповідальністю) (далі-позивач) звернулося до Державного територіально-галузевого об`єднання "Південно-Західна залізниця" Вагонна дільниця ст. Київ-пасажирський (далі-відповідач) про стягнення 74 520,37 грн., з яких 66 976,58 грн. - основного боргу, 5 130,80 грн. пені, 133,95 грн. - індексу інфляції та 2 279,04 грн. - 3% річних. Позовні вимоги обґрунтовані неналежним виконанням відповідачем своїх зобов'язань щодо оплати виконаних робіт згідно договору №ПЗ/Л-102501/НЮ від 12.11.2010 р.

Ухвалою Господарського суду міста Києва від 23.04.2013 р. порушено провадження у даній справі, призначено її до розгляду у судовому засіданні на 14.05.2013 р. за участю представників сторін, яких зобов'язано надати суду певні документи.

Розгляд справи відкладався через нез'явлення повноважних представників позивача та неналежне виконання сторонами вимог суду.

У судовому засіданні 06.06.2013 р. через загальний відділ діловодства представники сторін подали заяву про затвердження мирової угоди та примірник мирової угоди від 29.05.2013 р., укладеної між Науково-виробничим підприємством "Хартрон-Експрес ЛТД" (Товариства з обмеженою відповідальністю) та Державним територіально-галузевим об`єднанням "Південно-Західна залізниця", підписану сторонами та скріплену печатками підприємств, яка містить наступні умови:

МИРОВА УГОДА

м. Київ 29.05.2013 р.

Науково-виробниче підприємство «Хартрон-Експрес ЛТД» (товариство з обмеженою відповідальністю) (далі - Позивач), в особі в особі в.о. генерального директора Тодчук О.В., що діє на підставі Наказу № 159-к від 22.05.2013 та Статуту, з однієї сторони та

Державне територіально-галузеве об'єднання «Південно-Західна залізниця» (далі - Відповідач), в особі начальника юридичної служби Клим'юк О.С., що діє на підставі довіреності від 02.01.2013 № 1-НЮ, з другої сторони, надалі - Сторони, з метою врегулювання судового спору за позовом Науково-виробничого підприємства «Хартрон-Експрес ЛТД» до Державного територіально-галузевого об'єднання «Південно-Західна залізниця» (справа № 910/7911/13) про стягнення заборгованості в сумі 66 976,58 грн., пені в сумі 5 130,80 грн., інфляційних нарахувань в сумі 133,95 грн., 3% річних в сумі 2 279,04 грн., всього 74 520,37 грн., а також витрат по оплаті судового збору в сумі 1 720,50 грн., керуючись ст. 78,80 Господарського процесуального кодексу України, уклали дану мирову угоду про наступне:

1. У зв'язку зі сплатою Відповідачем у повному обсязі суми основного боргу у розмірі 66 976,58 грн. (шістдесят шість тисяч дев'ятсот сімдесят шість грн. 58 коп.), Позивач відмовляється від данної позовної вимоги.

2. Відповідач зобов'язується сплатити судовий збір в розмірі 1 720,50 грн. (одна тисяча сімсот двадцять грн. 50 коп.) у строк до 15 червня 2013 року шляхом перерахування коштів на розрахунковий рахунок Науково-виробничого підприємства «Хартрон-Експрес ЛТД» (р/р 26009962506121 відділення № 4 ПУМБ в м. Харків, МФО 334851, код ЄДРПОУ 30430120).

3. Науково-виробниче підприємство «Хартрон-Експрес ЛТД» відмовляється у повному обсязі від стягнення з ДТГО «Південно-Західна залізниця» сум штрафних санкцій, а саме: пені в сумі 5 130,80грн. (п'ять тисяч сто тридцять грн. 80 коп.), інфляційних нарахувань в сумі 133,95 грн., (сто тридцять три грн. 95 коп.), 3% річних в сумі 2 279,04 грн., (дві тисячі двісті сімдесят дев'ять грн. 04 коп.), всього 7 543,79 грн. (сім тисяч п'ятсот сорок три грн. 79 коп.).

4. У випадку невиконання Відповідачем умов даної угоди, стосовно своєчасної сплати суми судового збору у розмірі 1 720,50 грн., Позивач залишає за собою право на примусове стягнення з Відповідача даної суми, направивши ухвалу суду про затвердження мирової угоди (виконавчий документ) до державної виконавчої служби згідно до ЗУ «Про виконавче провадження». Ухвала суду про затвердження мирової угоди (виконавчий документ) може бути пред'явлена до виконання протягом року з моменту набрання нею чинності.

5. За невиконання або неналежне виконання своїх зобов'язань за даною мировою угодою Відповідач несе відповідальність у відповідності до діючого законодавства України.

6. Наслідки затвердження мирової угоди та припинення провадження у справі Сторони усвідомлюють та розуміють в повному обсязі.

7. Ця Мирова угода укладена у трьох оригінальних примірниках і набирає чинності з дня її затвердження судом.

8. Відповідач та Позивач заявляють, що ні в процесі укладення цієї Мирової угоди, ні в процесі виконання її умов не були, не будуть і не можуть бути порушені права будь-яких третіх осіб, в тому числі й держави.

9. До цієї Мирової угоди додаються завірені копії документів представників Сторін, які підтверджують повноваження на її підписання.

Позивач Відповідач

Науково-виробниче підприємство ДТГО «Південно-Західна залізниця»

«ХАРТРОН-ЕКСПРЕС ЛТД» (ТОВ) 01601, м. Київ, вул. Лисенка, 6,

61070, м. Харків, вул. Ак. Проскури, 1 ЄДРПОУ 04713033, ІПН 047130326141

Пош. Адреса: 61085, м. Харків, а/с 2831 Свідоцтво платника ПДВ №100326264

ЄДРПОУ 30430120, ІПН 304301220396 рахунок 26002001504 в АБ «Експрес-

Свідоцтво платника ПДВ №30009877 Банк» м. Київ, МФО 322959

рахунок 26009962506121 відділення

№4 ПУМБ в м. Харків, МФО 334851

Положеннями ст. 78 Господарського процесуального кодексу України встановлено, що умови мирової угоди сторін викладаються в адресованих господарському суду письмових заявах, що долучаються до справи. Ці заяви підписуються відповідно позивачем, відповідачем чи обома сторонами. До затвердження мирової угоди сторін господарський суд роз'яснює сторонам наслідки відповідної процесуальної дії, перевіряє, чи є повноваження на вчинення цієї дії у представників сторін.

Відповідно до п. 7 ч. 1 ст. 80 Господарського процесуального кодексу України господарський суд припиняє провадження у справі, якщо сторони уклали мирову угоду і вона затверджена господарським судом.

Розглянувши подану сторонами заяву та мирову угоду, заслухавши пояснення представника відповідача, суд дійшов висновку, що мирова угода підписана уповноваженими на це особами, зміст укладеної між сторонами мирової угоди не суперечить чинному законодавству України і не зачіпає інтересів інших осіб, сторонам відомі наслідки затвердження судом мирової угоди, а відтак - суд вважає за можливе задовольнити подану заяву, затвердити укладену між сторонами мирову угоду та припинити провадження у справі № 910/7911/13.

На підставі викладеного та керуючись ст. 78, п. 7 ч. 1 ст. 80, ст. 86 Господарського процесуального кодексу України, Господарський суд міста Києва, ?

УХВАЛИВ :

1. Заяву Науково-виробничого підприємства "Хартрон-Експрес ЛТД" (Товариства з обмеженою відповідальністю) та Державного територіально-галузевого об`єднання "Південно-Західна залізниця" про затвердження мирової угоди у справі № 910/7911/13 задовольнити.

2. Затвердити мирову угоду, укладену між Науково-виробничим підприємством "Хартрон-Експрес ЛТД" (Товариства з обмеженою відповідальністю) та Державним територіально-галузевим об`єднанням "Південно-Західна залізниця" у наступній редакції:

МИРОВА УГОДА

м. Київ 29.05.2013 р.

Науково-виробниче підприємство «Хартрон-Експрес ЛТД» (товариство з обмеженою відповідальністю) (далі - Позивач), в особі в особі в.о. генерального директора Тодчук О.В., що діє на підставі Наказу № 159-к від 22.05.2013 та Статуту, з однієї сторони та

Державне територіально-галузеве об'єднання «Південно-Західна залізниця» (далі - Відповідач), в особі начальника юридичної служби Клим'юк О.С., що діє на підставі довіреності від 02.01.2013 № 1-НЮ, з другої сторони, надалі - Сторони, з метою врегулювання судового спору за позовом Науково-виробничого підприємства «Хартрон-Експрес ЛТД» до Державного територіально-галузевого об'єднання «Південно-Західна залізниця» (справа № 910/7911/13) про стягнення заборгованості в сумі 66 976,58 грн., пені в сумі 5 130,80 грн., інфляційних нарахувань в сумі 133,95 грн., 3% річних в сумі 2 279,04 грн., всього 74 520,37 грн., а також витрат по оплаті судового збору в сумі 1 720,50 грн., керуючись ст. 78,80 Господарського процесуального кодексу України, уклали дану мирову угоду про наступне:

1. У зв'язку зі сплатою Відповідачем у повному обсязі суми основного боргу у розмірі 66 976,58 грн. (шістдесят шість тисяч дев'ятсот сімдесят шість грн. 58 коп.), Позивач відмовляється від данної позовної вимоги.

2. Відповідач зобов'язується сплатити судовий збір в розмірі 1 720,50 грн. (одна тисяча сімсот двадцять грн. 50 коп.) у строк до 15 червня 2013 року шляхом перерахування коштів на розрахунковий рахунок Науково-виробничого підприємства «Хартрон-Експрес ЛТД» (р/р 26009962506121 відділення № 4 ПУМБ в м. Харків, МФО 334851, код ЄДРПОУ 30430120).

3. Науково-виробниче підприємство «Хартрон-Експрес ЛТД» відмовляється у повному обсязі від стягнення з ДТГО «Південно-Західна залізниця» сум штрафних санкцій, а саме: пені в сумі 5 130,80грн. (п'ять тисяч сто тридцять грн. 80 коп.), інфляційних нарахувань в сумі 133,95 грн., (сто тридцять три грн. 95 коп.), 3% річних в сумі 2 279,04 грн., (дві тисячі двісті сімдесят дев'ять грн. 04 коп.), всього 7 543,79 грн. (сім тисяч п'ятсот сорок три грн. 79 коп.).

4. У випадку не виконання Відповідачем умов даної угоди, стосовно своєчасної сплати суми судового збору у розмірі 1 720,50 грн., Позивач залишає за собою право на примусове стягнення з Відповідача даної суми, направивши ухвалу суду про затвердження мирової угоди (виконавчий документ) до державної виконавчої служби згідно до ЗУ «Про виконавче провадження». Ухвала суду про затвердження мирової угоди (виконавчий документ) може бути пред'явлена до виконання протягом року з моменту набрання нею чинності.

5. За невиконання або неналежне виконання своїх зобов'язань за даною мировою угодою Відповідач несе відповідальність у відповідності до діючого законодавства України.

6. Наслідки затвердження мирової угоди та припинення провадження у справі Сторони усвідомлюють та розуміють в повному обсязі.

7. Ця Мирова угода укладена у трьох оригінальних примірниках і набирає чинності з дня її затвердження судом.

8. Відповідач та Позивач заявляють, що ні в процесі укладення цієї Мирової угоди, ні в процесі виконання її умов не були, не будуть і не можуть бути порушені права будь-яких третіх осіб, в тому числі й держави.

9. До цієї Мирової угоди додаються завірені копії документів представників Сторін, які підтверджують повноваження на її підписання.

Позивач Відповідач

Науково-виробниче підприємство ДТГО «Південно-Західна залізниця»

«ХАРТРОН-ЕКСПРЕС ЛТД» (ТОВ) 01601, м. Київ, вул. Лисенка, 6,

61070, м. Харків, вул. Ак. Проскури, 1 ЄДРПОУ 04713033, ІПН 047130326141

Пош. Адреса: 61085, м. Харків, а/с 2831 Свідоцтво платника ПДВ №100326264

ЄДРПОУ 30430120, ІПН 304301220396 рахунок 26002001504 в АБ «Експрес-

Свідоцтво платника ПДВ №30009877 Банк» м. Київ, МФО 322959

рахунок 26009962506121 відділення

№4 ПУМБ в м. Харків, МФО 334851

3. Провадження у справі № 910/7911/13 припинити.

Ухвала набирає законної сили з 06.06.2013 р. і дійсна для пред'явлення до виконання до 06.06.2014 р.

Ухвала може бути оскаржена у порядку, встановленому чинним законодавством України.

Суддя Бондарчук В.В.

Предыдущий документ : 31708807
Следующий документ : 31708816