Решение № 3141631, 29.01.2008, Хозяйственный суд города Киева

Дата принятия
29.01.2008
Номер дела
6/460/08-38/341
Номер документа
3141631
Форма судопроизводства
Хозяйственное
Государственный герб Украины

ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД міста КИЄВА

01030, м.Київ, вул.Б.Хмельницького,44-Б тел.230-31-34

РІШЕННЯ

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

Справа № 6/460/08-38/341

29.01.08

За позовом

Запорізький районний центр зайнятості

До

Запорізької обласної державної адміністрації –Відповідач 1;

Управління культури і туризму Запорізької обласної державної адміністрації –Відповідач 2

Про

стягнення 5656,88 грн.

Суддя Власов Ю.Л.

Представники:

Від позивача

Кретова Н.В

Від відповідача

Смірнов Є.С.- представник Відповідача 1;

Олексенко К.О. –представник Відповідача 2

ОБСТАВИНИ СПРАВИ:

Позивач звернувся до суду з позовною заявою до Відповідача 1 про стягнення коштів, виплачених гр. Бельмас Л.М., як допомога по безробіттю в розмірі 5695,61 грн.

У судовому засіданні 29.01.09р. представник Позивача подав заяву про зменшення розміру позовних вимог в якій просить суд стягнути кошти виплачені гр. Бельмас Л.М., як допомога по безробіттю в розмірі 5656,88 грн.

Заявлені позовні вимоги Позивач обґрунтовує наступним. З 31.10.05р. по 15.06.06р. гр. Бельмас Л.М. перебувала на обліку у Позивача як безробітна. Постановою Запорізького районного суду Запорізької області по справі №2-а від 14.06.06р. Бельмас Л.М. було поновлено на посаді першого заступника Відповідача 1 з 15.06.06р.

Відповідно до ч.1 п.4 ст.35 Закону України «Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування на випадок безробіття»сума виплаченого забезпечення та вартості наданих соціальних послуг безробітній, у разі поновлення її на роботі за рішенням суду утримується з роботодавця. Таким чином Відповідач 1 повинен сплатити кошти які були виплачені гр. Бельмас Л.М. як допомога по безробіттю.

Відповідач 1 проти задоволення позовних вимог заперечив мотивуючи наступним. Відповідно до довідки №08-37/0024 від 09.01.09р. трудова книжка гр. Бельмас Л.М. зберігалась у Відповідача 2. Відповідно до приписів ст.47 Кодексу законів про працю України власник або уповноважений ним орган зобов’язаний в день звільнення видати працівникові належно оформлену трудову книжку і провести з ним розрахунок у строки, зазначені в ст.116 цього Кодексу. Згідно з дефініцією, наведеною у ст.21 цього ж Кодексу трудовим договором є угода між працівником і власником підприємства, установи, організації або уповноваженого ним органом чи фізичною особою, за якою працівник зобов’язується виконувати роботу, визначену цією угодою, з підляганням внутрішньому трудовому розпорядку, а власник підприємства, установи, організації або уповноважений ним орган чи фізична особа зобов’язується виплачувати працівникові заробітну плату і забезпечувати умови праці необхідні для виконання роботи, передбачені законодавством про працю, колективним договором і угодою сторін. Таким чином визначення «власник підприємства, установи, організації або уповноважений ним орган»є тотожним поняттю «роботодавець», наведеному в ч.4 ст.35 Закону України «Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування на випадок безробіття».

Також п.10 ст.1 Закону України «Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування на випадок безробіття»встановлено, що роботодавець, зокрема, власник підприємства, установи, організації або уповноважений ним орган. Таким чином, Відповідач 1 не є роботодавцем гр. Бельмас Л.М.

Відповідач 2 заперечив проти задоволення позовних вимог виходячи з наступного. Призначення та звільнення гр. Бельмас Л.М. з посади першого заступника начальника Відповідача 2 було здійснено розпорядженням голови Відповідача 1 за погодженням з Міністерством культури і туризму України. Отже, роботодавцем гр. Бельмас Л.М. є Відповідач 1, таким чином виплата забезпечення та вартості наданих Позивачем послуг є обов’язком Відповідача 1.

20.10.08р. ухвалою Господарського суду Запорізької області порушено провадження у справі №6/460/08, прийнято позовну заяву до розгляду.

17.11.08р. ухвалою Господарського суду Запорізької області матеріали справи №6/460/08 за позовом Запорізького районного центру зайнятості до Запорізької обласної держаної адміністрації передано за підсудністю до Господарського суду м. Києва.

Ухвалою від 01.12.08р. розгляд справи був призначений на 18.12.08р. Цією ж ухвалою суд зобов’язав сторін подати докази по справі.

Ухвалою від 18.12.08р. розгляд справи був відкладений на 29.01.09р. у зв’язку з неявкою представника Позивача та неподанням сторонами по справі всіх витребуваних судом документів. Цією ж ухвалою суд долучив до участі у справі як іншого Відповідача (Відповідач 2) - Управління культури і туризму Запорізької обласної державної адміністрації.

Судом заслухані пояснення сторін, досліджені надані суду докази та матеріали. В результаті дослідження наданих суду доказів та матеріалів, слухання сторін суд

ВСТАНОВИВ:

31.10.05р. наказом Позивача №НТ051031 гр. Бельмас Л.М. надано статус безробітної з 31.10.05р.

14.06.06р. постановою Запорізького районного суду Запорізької області розпорядження голови Відповідача 1 №225-к від 07.09.05р. та наказ Відповідача 2 №025-від від 18.10.05р. про звільнення з роботи Бельмас Л.М. визнані незаконними. Гр. Бельмас Л.М. поновлено на посаді першого заступника начальника Відповідача 2 з послідуючим переводом на вакантну посаду згідно штатного розкладу.

11.07.06р. наказом Позивача №НТ060711 гр. Бельмас Л.М. припинено виплату допомоги по безробіттю у зв’язку із поновленням на роботі за рішенням суду, відповідно до ч.2 ст.31 Закону України «Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування на випадок безробіття».

За час перебування на обліку з 31.10.05р. по 15.06.06р. гр. Бельмас Л.М. було виплачено Позивачем 5695,61 грн., що підтверджується поясненнями Позивача, відомостями виплат та іншими матеріалами справи.

Оцінюючи подані сторонами докази за своїм внутрішнім переконанням, що ґрунтується на всебічному, повному і об’єктивному розгляді в судовому засіданні всіх обставин справи в їх сукупності, та враховуючи, що кожна сторона повинна довести ті обставини, на які вона посилається як на підставу своїх вимог і заперечень, суд вважає, що позовні вимоги Позивача підлягають задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до ст.1 Закону України «Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування на випадок безробіття»роботодавець власник підприємства, установи, організації або уповноважений ним орган незалежно від форми власності, виду діяльності та господарювання та фізичні особи, які використовують найману працю.

Відповідно до ч.1 п.4 ст.35 Закону України «Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування на випадок безробіття»із роботодавця утримується сума виплаченого забезпечення та вартості наданих соціальних послуг безробітному у разі поновлення його на роботі за рішенням суду.

Згідно з п.15 Тимчасового положення про управління культури і туризму Запорізької обласної державної адміністрації Відповідач 2 є юридичною особою, має самостійний баланс, реєстраційні рахунки та печатку.

Відповідно до п.11.6. вказаного положення начальник Відповідача 2 призначає та звільняє з посади працівників Відповідача 2.

Як встановлено судом 31.10.05р. гр. Бельмас Л.М. надано статус безробітної. 14.06.06р. постановою Запорізького районного суду Запорізької області розпорядження голови Відповідача 1 №225-к від 07.09.05р. та наказ Відповідача 2 №025-відр від 18.10.05р. про звільнення з роботи Бельмас Л.М. визнано незаконними. Гр. Бельмас Л.М. поновлено на посаді першого заступника начальника Відповідача 2 з послідуючим переводом на вакантну посаду згідно штатного розкладу. 11.07.06р. гр. Бельмас Л.М. припинено виплату допомоги по безробіттю у зв’язку із поновленням на роботі за рішенням суду, відповідно до п.п.2 ст.31 Закону України «Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування на випадок безробіття».

Як встановлено судом відповідно до довідки виданої Позивачем гр. Бельмас Л.М. за час перебування на обліку з 31.10.05р. по 15.06.06р. Позивачем виплачено гр. Бельмас Л.М. 5695,61 грн.

За таких обставин суд вважає за можливе задовольнити позовні вимоги Позивача в частині стягнення з Відповідача 2 кошти в сумі 5656,88 грн.

Виходячи з вищенаведеного та керуючись ст.4, 33, 49, 82-85 Господарського процесуального кодексу України, Господарський суд міста Києва, -

ВИРІШИВ:

1. Позов задовольнити частково.

2. Стягнути з Управління культури і туризму Запорізької обласної державної адміністрації (69107, м. Запоріжжя, пр. Леніна, 164; код 02228109) на користь Запорізького районного центр зайнятості (69089, м. Запоріжжя, вул. Істоміна, 8; код 20510074) кошти в сумі 5656 (п’ять тисяч шістсот п’ятдесят шість) грн. 88 грн.

3. У позовних вимогах до Запорізької обласної державної адміністрації відмовити.

3. Стягнути з Управління культури і туризму Запорізької обласної державної адміністрації (69107, м. Запоріжжя, пр. Леніна, 164; код 02228109) на користь державного бюджету України державне мито в сумі 56 (п’ятдесят шість) грн. 00 коп. та витрати на інформаційно-технічне забезпечення судового процесу в сумі 59 (п’ятдесят дев’ять) грн. 00 коп.

Суддя Ю.Л. Власов

Рішення підписане 11.02.2009р.

Часті запитання

Який тип судового документу № 3141631 ?

Документ № 3141631 це Решение

Яка дата ухвалення судового документу № 3141631 ?

Дата ухвалення - 29.01.2008

Яка форма судочинства по судовому документу № 3141631 ?

Форма судочинства - Хозяйственное

Я не впевнений, що мені підходить повний доступ до системи YouControl. Які є варіанти?

Ми зацікавлені в тому, щоб ви були максимально задоволені нашими інструментами. Для того, щоб упевнитись в цінності і потребі системи YouControl саме для вас - замовляйте безкоштовну демонстрацію продукту. Також можна придбати доступ на 1 добу за 680 гривень.
Детальна інформація про ліцензії та тарифні плани.

В якому cуді було засідання по документу № 3141631 ?

У чому перевага платних тарифів?

У платних тарифах ви отримуєте іформацію зі 180 джерел даних, у той час як у безкоштовному - з 22. Також у платних тарифах доступно більше розділів даних та аналітичні інструменти миттєвої оцінки компаній, ФОП, та фізосіб.
Детальніше про різницю в доступах на сторінці тарифів.

Данные о судебном решении № 3141631, Хозяйственный суд города Киева

Судебное решение № 3141631, Хозяйственный суд города Киева было принято 29.01.2008. Форма судопроизводства - Хозяйственное, форма решения – Решение. На этой странице вы сможете найти ключевые сведения об этом судебном решении. Мы обеспечиваем удобный и быстрый доступ к актуальным судебным решениям, чтобы вы могли быть в курсе последних судебных прецедентов. Наша база данных охватывает полный спектр необходимой информации, позволяя вам легко находить ключевые сведения.

Судебное решение № 3141631 относится к делу № 6/460/08-38/341

то решение относится к делу № 6/460/08-38/341. Юридические лица, указанные в тексте настоящего судебного документа:


Наша система поддерживает поиск по разным критериям, таким как регион или название суда. Также в личном кабинете есть возможность подробной настройки, что существенно ускоряет процесс поиска данных. Это позволяет эффективно экономить ваше время при получении необходимой информации из реестра судебных решений и других официальных источников.

Предыдущий документ : 3141630
Следующий документ : 3141632