Постановление суда № 31217475, 13.05.2013, Окружной административный суд города Киева

Дата принятия
13.05.2013
Номер дела
826/6722/13-а
Номер документа
31217475
Форма судопроизводства
Административное
Государственный герб Украины

ОКРУЖНИЙ АДМІНІСТРАТИВНИЙ СУД міста КИЄВА

01601, м. Київ, вул. Командарма Каменєва 8, корпус 1

У Х В А Л А

про відкриття скороченого провадження в адміністративній справі

13 травня 2013 року

м. Київ

№ 826/6722/13-а

Суддя Окружного адміністративного суду міста Києва Кобилянський К.М., ознайомившись з позовною заявою і доданими до неї матеріалами

за позовом

Управління Пенсійного фонду України в Оболонському районі міста Києва

до

Товариства з обмеженою відповідальністю «Брілліон»

про

стягнення заборгованості,

ВСТАНОВИВ:

Управління Пенсійного фонду України в Оболонському районі міста Києва звернулось до Окружного адміністративного суду міста Києва з позовною заявою про стягнення з Товариства з обмеженою відповідальністю «Брілліон» на користь позивача заборгованості по сплаті страхових внесків на загальнообов’язкове державне пенсійне страхування за період квітень-травень 2009 року в сумі 2910,38 гривень.

Позовна заява подана з додержанням вимог статей 105-106 Кодексу адміністративного судочинства України.

Справа підсудна Окружному адміністративному суду міста Києва, підстав для залишення позовної заяви без руху, повернення позовної заяви відповідно до ст. 108 Кодексу адміністративного судочинства України, а також підстав для відмови у відкритті провадження по справі згідно ст. 109 Кодексу адміністративного судочинства України не встановлено.

Відповідно до ст. 183-2 Кодексу адміністративного судочинства України, справа підлягає до розгляду в порядку скороченого провадження.

Згідно з частиною другою статті 1832 Кодексу адміністративного судочинства України суд встановив, що вимоги зазначені в позовній заяві не стосуються прав, свобод, інтересів та обов'язків третіх осіб.

Відповідно до вимог частини третьої статті 106 Кодексу адміністративного судочинства України позивачем надіслано відповідачу копію позовної заяви та доданих до неї документів.

Керуючись положеннями статей 104-107, 1832 Кодексу адміністративного судочинства України, суд -

УХВАЛИВ:

1. Відкрити скорочене провадження у справі №826/6722/13-а.

2. Справа розглядатиметься суддею Кобилянським К.М. одноособово в порядку скороченого провадження без проведення судового засідання та виклику осіб, які беруть участь у справі.

3. Запропонувати відповідачу, в разі невизнання адміністративного позову, у десятиденний строк з дня одержання цієї ухвали надати суду письмові заперечення проти позову та докази на підтвердження цих заперечень або заяву про визнання позову.

4. Заперечення проти позову або заяву про визнання позову мають бути подані відповідачем безпосередньо до канцелярії суду за адресою: 01601, м. Київ, вул. Командарма Каменєва, 8, корпус № 1.

5. Повідомити відповідача про те, що у випадку неподання ним заперечень проти позову у встановлений судом строк, справа буде розглянута на основі наявних у ній доказів.

6. Зобов'язати позивача подати безпосередньо до канцелярії суду протягом десяти днів з моменту отримання даної ухвали суду власне письмове підтвердження того, що у провадженні судів України або іншого органу, який в межах своєї компетенції вирішує спір, немає справи зі спору між тими ж сторонами, про той же предмет і з тих же підстав та немає рішення цих органів з такого спору.

7. Витребувати у позивача довідку про стан заборгованості ТОВ «Брілліон» станом на дату розгляду справи.

8 Копію даної ухвали невідкладно направити сторонам разом з інформацією про їхні процесуальні права та обов’язки (копія позовної заяви та додані до неї матеріали направлені відповідачу позивачем).

Ухвала не підлягає оскарженню та відповідно до ч. 6 ст. 254 Кодексу адміністративного судочинства України набирає законної сили з моменту її постановлення.

Суд звертає увагу осіб, які беруть участь у справі, що відповідно до ч. 2 ст. 114 Кодексу адміністративного судочинства України у разі несвоєчасного надання витребуваних судом доказів та пояснень (без поважних причин), зазначені докази (пояснення) судом не приймаються та справу може бути вирішено на підставі наявних доказів відповідно до ч. 6 ст. 71 Кодексу адміністративного судочинства України.

Суддя К.М.Кобилянський

Інформація про процесуальні права і обов’язки осіб, які беруть участь у справі.

Відповідно до ст.49, 51 Кодексу адміністративного судочинства України особи, які беруть участь у справі, мають рівні процесуальні права і обов'язки. Особи, які беруть участь у справі, зобов'язані добросовісно користуватися належними їм процесуальними правами і неухильно виконувати процесуальні обов'язки. Особи, які беруть участь у справі, мають право: 1) знати про дату, час і місце судового розгляду справи, про всі судові рішення, які ухвалюються у справі та стосуються їхніх інтересів; 2) знайомитися з матеріалами справи; 3) заявляти клопотання і відводи; 4) давати усні та письмові пояснення, доводи та заперечення; 5) подавати докази, брати участь у дослідженні доказів; 6) висловлювати свою думку з питань, які виникають під час розгляду справи, задавати питання іншим особам, які беруть участь у справі, свідкам, експертам, спеціалістам, перекладачам; 7) подавати заперечення проти клопотань, доводів і міркувань інших осіб; 8) знайомитися з технічним записом та журналом судового засідання і подавати письмові зауваження до них; 9) робити із матеріалів справи виписки, знімати копії з матеріалів справи, одержувати копії судових рішень; 10) оскаржувати судові рішення у частині, що стосується їхніх інтересів; 11) користуватися іншими процесуальними правами, наданими їм цим Кодексом. Особи, які беруть участь у справі, можуть за власний рахунок додатково замовити та отримати в суді засвідчені копії документів і витяги з них.

Крім прав та обов'язків, визначених у статті 49 цього Кодексу, позивач має право змінити підставу або предмет адміністративного позову, збільшити або зменшити розмір позовних вимог або відмовитися від адміністративного позову в будь-який час до закінчення судового розгляду. Позивач має право відмовитися від адміністративного позову й у суді апеляційної чи касаційної інстанції до закінчення відповідно апеляційного чи касаційного розгляду.

Крім прав та обов'язків, визначених у статті 49 цього Кодексу, відповідач має право визнати адміністративний позов повністю або частково, подати заперечення проти адміністративного позову.

Сторони можуть досягнути примирення на будь-якій стадії адміністративного процесу, що є підставою для закриття провадження в адміністративній справі.

Суд не приймає відмови позивача від адміністративного позову, визнання адміністративного позову відповідачем і не визнає умов примирення сторін, якщо ці дії суперечать закону або порушують чиї-небудь права, свободи чи інтереси.

Предыдущий документ : 31217467
Следующий документ : 31217487